Giáo án Lớp 2 - Tuần 23

Tiếng việt/ ôn

ÔN : LUYỆN ĐỌC – NỘI QUY ĐẢO KHỈ .

I/ MỤC TIÊU :

1.Kiến thức : Ôn bài tập đọc : Nội quy Đảo Khỉ .

2.Kĩ năng : Rèn ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ, rành rẽ từng điều quy định.

3.Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức chấp hành tốt nội quy nhà trưồng.

II/ CHUẨN BỊ :

1.Giáo viên : Hệ thống câu hỏi.

2.Học sinh : Sách Tiếng việt.

 

doc46 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 4880 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 - Tuần 23, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 23.doc