Giáo án Lớp 2 Tuần 28 đến 35

Toán:

 Tiết 160 : KIỂM TRA .

I. MỤC TIÊU:

- kiểm tra HS tập trụng vào các nội dung sau:

-Thứ tự các số trong phạm vi 1000.

-So sánh các số có 3 chữ số.

-Viêt số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

-Cộng trừ các số có 3 chữ số ( khộng nhớ)

-Tính chu vi các hình đã học.

II/ CHUẨN BỊ :

1.Giáo viên : Đề kiểm tra.

2.Học sinh : Nháp, vở Kiểm tra.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc190 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 1118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 28 đến 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Giáo dục tư tưởng.Nhận xét tiết học. Hoạt động nối tiếp: Dặn dò- Đọc bài . -3 em đọc và TLCH. -Đọc thầm. -Quan sát. -vạn tuế, dầu nước, hoa ban. -Hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu. -Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác. - Líp ®äc thÇm. -3-4 nhóm thi đọc bài văn. -Cây và hoa khắp miền hội tụ về thể hiện tình cảm kính yêu của toàn dân từ Bắc chí Nam đối với Bác. -Đọc bài . Toán: Tiết 152 : PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000. I. MỤC TIÊU - Biêt cách làm tính trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000. - Biết trừ nhẩm các số tròn trăm. - Biết giải bài toán về ít hơn. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Các hình vuông to, các hình vuông nhỏ, hình chữ nhật. 2.Học sinh : Sách toán, vở BT, nháp. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ : Gọi 3 em lên bảng đặt tính và tính . 456 + 124 673 + 216 842 + 157 -Nhận xét,cho điểm. 2.Dạy bài mới : Giới thiệu bài. Hoạt động 1 : Trừ các số có 3 chữ số. a/ Nêu bài toán gắn hình biểu diễn số. -Bài toán : Có 635 hình vuông bớt đi 214 hình vuông . Hỏi còn lại bao nhiêu hình vuông ? -Muốn biết còn lại bao nhiêu hình vuông ta làm thế nào ? b/ Để tìm còn lại bao nhiêu hình vuông, chúng ta lấy 635 hình vuông bớt đi 214 hình vuông để tìm hiệu 635 – 214. - Gọi 1 em lên bảng thực hành tìm hiệu 635 – 214. - Hiệu của 635 – 214 còn lạiø mấy hình vuông ? -Phần còn lại gồm có mấy trăm, mấy chục, mấy hình vuông? -4 trăm, 2 chục và 1 hình vuông là bao nhiêu hình vuông ? -Vậy 635 trừ 214 bằng bao nhiêu ? c/Đặt tính, thực hiện : -Yêu cầu : Dựa vào cách đặt tính cộng các số có 3 chữ số hãy suy nghĩ và tìm cách đặt tính trừ 635 - 214 -Gọi 1 em nêu cách đặt tính. -GV hướng dẫn cách đặt tính : Viết số thứ nhất 635, xuống dòng viết số thứ hai 214 sao cho thẳng cột trăm, chục, đơn vị. Viết dấu trừ giữa hai dòng kẻ, kẻ vạch ngang dưới 2 số. -Nêu cách thực hiện phép tính ? -Nhận xét. Chốt lại cách đặt tính và tính . -Đặt tính : Viết trăm dưới trăm, chục dưới chục, đơn vị dưới đơn vị. -Tính : Từ phải sang trái, đơn vị trừ đơn vị, chục trừ chục, trăm trừ trăm. Hoạt động 2 : Luyện tập, thực hành. Bài 1 :( cột 1,2) Yêu cầu gì ? -Viết bảng 362 - 241 -Nhận xét. Bài 2 : Yêu cầu gì ? -Nhận xét, cho điểm. Bài 4 : Gọi 1 em đọc đề -Yêu cầu lớp tự giải bài toán. * Theo giõi giúp đỡ HS yếu. - Hướng dẫn phân tích vẽ sơ đồ tóm tắt và giải. -Chấm vở, nhận xét. 3.Cuûng coá : 876 – 435 = ? Nêu cách đặt tính và tính ?-Nhận xét tiết học Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø. Hoïc thuoäc caùch ñaët tính vaø tính -3 em lên bảng viết : -Lớp viết bảng con. -Theo dõi, tìm hiểu bài. -Phân tích bài toán. -Thực hiện phép trừ 635 - 214. -HS thực hiện trên các hình biểu diễn trăm, chục, đơn vị. -1 em lên bảng. Lớp theo dõi. -Còn lại 421 hình vuông. -Còn lại 4 trăm, 2 chục và 1 hình vuông. -Là 421 hình vuông. -635 – 214 = 421 -2 em leân baûng. Lôùp thöïc hieän vaøo nhaùp. -1 em nêu cách đặt tính . -1 em lên bảng làm 635 -214 421 -Thực hiện từ phải sang trái : Trừ đơn vị cho đơn vị :5 – 4 = 1, viết 1. Trừ chục cho chục : 3 – 1 = 2, viết 2. Trừ trăm cho trăm : 6 – 2 = 4, viết 4. -Nhiều em đọc lại quy tắc. -Tính. - Lớp làm nh¸p , HS Y/TB nêu cách tính Nhận xét bài bạn. -Đặt tính rồi tính. Lớp làm vào bảng 548 732 592 395 -312 -201 -222 -23 236 531 370 372 -Nêu cách đặt tính và tính . Nhận xét. -1 em đọc đề. Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con ? Giải Đàn gà có số con là : 183 – 121 = 62 (con) Đáp số : 62 con gà. Học thuộc cách đặt tính và tính -------------------------------------------------------- HD tự học: TIẾNG VIỆT, HOÀN THÀNH BÀI TẬP TOÁN. I. Mục tiêu : - Nhóm 1: Luyện đọc các bài đã học. - Nhóm 1: Rèn luyện kĩ năng viết chữ hoa; - Nhóm 2: Hoàn thành các bài tập chưa hoàn thành trong vở thực hành Toán 2; - Nhóm 3: Làm bài văn nâng cao kể về mẹ. II.Các hoạt động dạy- học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1. Giáo viên định hướng ND tự học (chia nhóm theo trình độ và năng khiếu học tập): - Nhóm 1: Tiếp tục hoàn thành các bài tập trong vở TH toán gồm các em: An, Anh, Chuyên, Đạt, Đức, Hải, Hoàng. - Nhóm 2: (HS năng khiếu Tiếng Việt): Huy, Huyền, Hưng, Hường, Khuê, Ngọc Linh. Luyện đọc các bài tập đọc đã học. - Nhóm 3: Luyện viết chữ vào vở luyện viết TV. Gồm các em: Bảo Linh, Minh, Ngân, Quyền, Tài, Tâm, Kim Tiến. - Nhóm 4: Hoàn thành lại bài tập 2 SGK toán gồm: Tiên, Tú, Tuyết, Trọng, Trường, Vy. 2.Tiến hành các nội dung tự học - GV Theo dõi, HD HS hoàn thành các ND tự học. 3. Chia sẻ kết quả tự học - GV kiểm tra, đánh giá k/q tự học của cá nhân HS. - GV HD thêm cho những HS có kết quả chưa tốt. - GV nhận xét, tuyên dương học sinh làm bài tốt. 4. Củng cố, dặn dò* Hệ thống lại nội dung đã học. - Dặn dò. - Học sinh xác định nội dung học tập cá nhân theo gợi ý của GV - HS tiến hành các nội dung tự học theo nhóm - HS báo cáo kết quả trong nhóm, đánh giá kết quả của bạn. - Các nhóm báo cáo kết quả với cô giáo. - HS theo dõi ----------------------------------------------------- Sáng,Thứ 4 ngày 18 tháng 4 năm 2018. Luyện từ và câu TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY. I. MỤC TIÊU -Chọn từ ngữ cho trước để điền đúng vào đoàn văn( BT1); Tìm được một vài từ ngữ ca ngợi về Bác Hồ ( BT 2) -Điền đúng dấu chấm , dấu phẩyvào đoạn văn coa chổ trống( BT3) II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Viết nội dung BT1. 2.Học sinh : Sách, vở BT, nháp. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ : Gọi 2 em lên bảng. -Viết 2 từ chỉ tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi ? -Viết 2 từ chỉ tình cảm của thiếu nhi dành cho Bác ? -Gọi 2 em khác thực hành đặt câu với từ trên. -Nhận xét, 2.Dạy bài mới : Giới thiệu bài. Hoạt động 1 : Làm bài tập (miệng). Bài 1 :Yêu cầu học sinh đọc kĩ đoạn văn. - Bảng phụ : Ghi sẵn đoạn văn. Kết quả đúng: Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng tinh khiết. Nhà Bác ở là một ngôi nhà sàn khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng râm bụt, hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường tự tay chăm sóc cây, cho cá ăn. Bài 2 : (miệng) -GV nêu yêu cầu:Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác trong các bài thơ,bài hát,hay câu chuyện kể - Chia nhóm thảo luận. -GV chia bảng làm 3 phần. Kết quả đúng: Sáng suốt, tài ba, lỗi lạc, tài giỏi, có chí lớn, giàu nghị lực, yêu nước, thương dân, thương giống nòi, đức dộ, hiền từ, hiền hậu, nhân ái, nhân từ, nhân hậu, phúc hậu, khiêm tốn, bình dị, giản dị. -Nhận xét. Hoạt động 2 : Ghi lại hoạt động của từng tranh Bài 3 (viết) -Gọi 1 em nêu yêu cầu ? - Bảng phụ : Ghi sẵn đoạn văn . -Chấm vở, nhận xét. Kết quả đúng: -Moät hoâm, Baùc Hoà ñeán thaêm moät ngoâi chuøa. Leä thöôøng, ai vaøo chuøa cuõng phaûi boû deùp. Nhöng vò sö caû môøi Baùc cöù ñi caû deùp vaøo. Baùc khoâng ñoàng yù. Ñeán theàm chuøa, Baùc côûi deùp ñeå ngoaøi nhö moïi ngöôøi, xong môùi böôùc vaøo 3.Cuûng coá : Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø- Hoïc töø ngöõ veà Baùc Hoà. -2 em leân baûng -2 em thöïc haønh ñaët caâu -HS ñoïc ñoaïn vaên vieát veà caùch soáng cuûa Baùc Hoà. -Suy nghó choïn töø thích hôïp ñeå ñieàn ñuùng vaøo choã troáng -3-4 em leân baûng laøm -Lôùp laøm nhaùp. -Vaøi em ñoïc laïi. -Trao ñoåi theo caëp -3 nhoùm leân laøm theo tieáp söùc. -Vaøi em ñoïc laïi caùc töø. -Ghi laïi hoaït ñoäng cuûa thieáu nhi trong moãi tranh baèng 1 caâu. -Quan saùt , suy nghó, ghi laïi vaøo vôû.. -HS noái tieáp nhau ñoïc caâu ñaõ ñaët. Nhaän xeùt. -HS laøm baøi . - Tìm hieåu töø ngöõ veà Baùc Hoà. ----------------------------------------------------- Tiếng việt: ÔN TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY. A/ Mục tiêu: - HS Ôn từ ngữ về Bác Hồ - Dấu chấm, dấu phẩy. - Giáo dục HS ý thức tự giác rèn luyên tự học của mình. B/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Hớng dẫn HS làm BT: Bài 1: HS đọc y/c. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B. H. Bài tập yêu cầu ta làm gì ? - HS làm bài vào vở. - HS lên bảng làm bài. - GV nhận xét chữa bài. Bài 2: HS đọc y/c. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống vào điền dấu chấm hay dấu phẩy thích hợp vào ô trống: H. Bài tập yêu cầu ta làm gì ? - HS làm bài vào vở. - GV nhận xét chữa bài. 2/Dặn dò:Về làm bài tập còn lại. - Cả lớp đọc y/c và tự làm bài tập. Bài 1: HS đọc y/c. Đơn sơ KHả năng nhận thức rõ ràng và giải quyết vấn đề đúng đắn, không sai lầm ( Cách đối xử ) chu đáo và đầy nhiệt tình Đạm bạc Sáng suốt Đơn giản, không cầu kỳ. Ân cần (Sự ăn uống) đơn giản, không có thức ăn ngon đắt tiền Bài 2: HS đọc y/c. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống vào điền dấu chấm hay dấu phẩy thích hợp vào ô trống: + Thứ tự từ cần điền: nhà sàn, đơn sơ, thiếu nhi, cá vàng, bể cá. + Dấu phẩy ô 1, 2, 4, 5 . Dấu chấm ô 3, 6. ----------------------------------------------------- TOÁN Tiết 153 : LUYỆN TẬP . I. MỤC TIÊU: -Biết cách làm tính không nhớ các số trong phạm vi 1000, trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Biết giải bài toán về ít hơn. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : 2.Học sinh : Sách, Bộ đồ dùng, nháp. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ : Gọi 2 em lên bảng làm. 3 cm = mm 1000 mm = .. m 1m = mm 20 mm = cm 4 cm = ... mm -Nhận xét. 2.Dạy bài mới : Giới thiệu bài. Hoạt động 1 : luyện tập. Bài 1 : Yêu cầu HS tự làm bài. -Nhận xét. -Sửa bài, cho điểm. Bài 2 : Gọi 1 em đọc đề . -Yêu cầu HS thực hiện vào bảng con. -Nhận xét. Bài 3 : Yêu cầu gì ? Số bị trừ 257 869 867 Số trừ 136 136 659 Hiệu 121 206 * Giúp đỡ HS yếu: -Muốn tìm hiệu ta làm thế nào ? -Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào ? -Muốn tìm số trừ ta làm thế nào ? Bài 4 : Gọi 1 em đọc đề. - Hướng dẫn phân tích bài toán vẽ sơ đồ tóm tắt và giải. -Sửa bài, nhận xét, cho điểm. 3.Củng cố : Nhận xét tiết học. Daën doø- OÂn laïi caùc ñôn vò ño -2 em leân baûng laøm, lôùp laøm nhaùp -HS töï laøm baøi, ñoåi vôû kieåm tra. -Thùc hiÖn 2 cét. - 2 em HS trung b×nh nªu c¸ch thùc hiªn. -Tìm hieäu, soá bò tröø, soá tröø trong baûng. - HS lµm vµo vë -Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø. -Laáy hieäu coäng vôùi soá tröø. -Laáy soá bò tröø tröø ñi hieäu. -1 em ñoïc ñeà .Tröôøng Tieåu hoïc Thaønh Coâng coù 865 hoïc sinh. Tröôøng Tieåu hoïc Höõu Nghò coù ít hôn Tröôøng Tieåu hoïc Thaønh Coâng 32 hoïc sinh.Hoûi Tröôøng Tieåu hoïc Höõu Nghò coù bao nhieâu hoïc sinh ? Giaûi Soá hoïc sinh Tröôøng Höõu Nghò coù : 865 – 32 = 833 (HS) Ñaùp soá : 833 hoïc sinh -------------------------------------------------------- HD tự học: TIẾNG VIỆT, HOÀN THÀNH BÀI TẬP TOÁN. I. Mục tiêu : - Nhóm 1: Luyện đọc các bài đã học. - Nhóm 1: Rèn luyện kĩ năng viết chữ hoa; - Nhóm 2: Hoàn thành các bài tập chưa hoàn thành trong vở thực hành Toán 2; - Nhóm 3: Làm bài văn nâng cao kể về mẹ. II.Các hoạt động dạy- học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1. Giáo viên định hướng ND tự học (chia nhóm theo trình độ và năng khiếu học tập): - Nhóm 1: Tiếp tục hoàn thành các bài tập trong vở TH toán gồm các em: An, Anh, Chuyên, Đạt, Đức, Hải, Hoàng. - Nhóm 2: (HS năng khiếu Tiếng Việt): Huy, Huyền, Hưng, Hường, Khuê, Ngọc Linh. Luyện đọc các bài tập đọc đã học. - Nhóm 3: Luyện viết chữ vào vở luyện viết TV. Gồm các em: Bảo Linh, Minh, Ngân, Quyền, Tài, Tâm, Kim Tiến. - Nhóm 4: Hoàn thành lại bài tập 2 SGK toán gồm: Tiên, Tú, Tuyết, Trọng, Trường, Vy. 2.Tiến hành các nội dung tự học - GV Theo dõi, HD HS hoàn thành các ND tự học. 3. Chia sẻ kết quả tự học - GV kiểm tra, đánh giá k/q tự học của cá nhân HS. - GV HD thêm cho những HS có kết quả chưa tốt. - GV nhận xét, tuyên dương học sinh làm bài tốt. 4. Củng cố, dặn dò* Hệ thống lại nội dung đã học. - Dặn dò. - Học sinh xác định nội dung học tập cá nhân theo gợi ý của GV - HS tiến hành các nội dung tự học theo nhóm - HS báo cáo kết quả trong nhóm, đánh giá kết quả của bạn. - Các nhóm báo cáo kết quả với cô giáo. - HS theo dõi ----------------------------------------------------- Chiều,Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2018. Tập làm văn ĐÁP LỜI KHEN NGỢI - TẢ NGẮN VỀ BÁC HỒ . I. MỤC TIÊU: -Đáp lại lời khen ngợi theo tình huống cho trước( BT1)- -Quan sát ảnh Bác Hồ trả lời được câu hỏi vềảnh Bác( BT2) -Viết được một và câu ngăn về ảnh Bác Hồ( BT3) II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Tranh minh họa truyện . Bảng phụ viết BT2 . 2.Học sinh : Sách Tiếng việt, vở BT. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ : Gọi 2 em kể lại câu chuyện “Qua suối” Câu chuyện “Qua suối” nói lên điều gì về Bác Hồ ? 2. Dạy bài mới : Giới thiệu bài. Hoạt động 1 : Làm bài miệng. Bài 1 : Gọi 1 em đọc tình huống? - Bài tập yêu cầu gì ? - Yêu cầu 1 cặp thực hành. -GV nhắc nhở : Khi nói lời đáp cần nói lời đáp với thái độ phù hợp, vui vẻ phấn khởi, khiêm tốn, tránh tỏ ra kiêu căng hợm hỉnh. -Bảng phụ : Ghi tình huống b.c -Bài 2 : Miệng. -PP trực quan:Aûnh Bác.Gọi 1em nêu yc. - Thảo luận nhóm. -GV nêu lần lượt từng câu hỏi. a/Aûnh Bác Hồ được treo ở đâu ? b/ Trông Bác như thế nào ? ( râu tóc, vầng trán, đôi mắt . ) c/ Em muốn hứa với Bác điều gì ? -Yc HS trả lời với những câu hỏi mở rộng? -Nhận xét. Họat động 2 : Làm bài viết Bài 2 : Gọi 1 em nêu yêu cầu của bài - Cho HS ảnh Bác Hồ. -GV hướng dẫn: Khác với BT2, bài 3 yêu cầu các em viết một đoạn từ 3-5 câu về ảnh Bác dựa vào những câu trả lời ở Bài 2. Trong một đoạn văn các câu phải gắn kết với nhau, không đứng riêng lẻ tách bạch -Kiểm tra vở, chấm một số bài, nhận xét. 3.Củng cố : Qua mẫu chuyện về Bác Hồ em rút ra bài học gì cho mình Dặn dò- Tập kể lại câu chuyện.. -PP thực hành : -2 em em kể lại câu chuyện “Qua suối” và TLCH. -1 em nhắc tựa bài. -1 em đọc tình huống. -Nói lời đáp lại trong những trường hợp em được khen. -1 cặp HS thực hành : -HS1 : Con quét nhà sạch quá! Hôm nay con giỏi quá, quét nhà rất sạch, “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm “ đấy con ạ. Con quét nhà sạch quá ! Cám ơn con gái ngoan. -HS2 : Con cám ơn ba ạ ! Có gì đâu ạ ! Thật thế hở ba. Ngày nào con cũng sẽ quét nhà sạch để ba mẹ vui. -Từng cặp 2 em nối tiếp nhau thực hành nói lời khen với tình huống b.c. b/Hôm nay bạn mặc đẹp quá !/ Bộ quần áo này làm bạn xinh lắm !/ Bạn mặc quần áo hợp lắm, trông rất dễ thương./ -Thế ư! Cám ơn bạn Bạn khen mình quá rồi. c/Cháu ngoan quá, cẩn thận quá ! Cháu thậtt là một đứa trẻ ngoan. -Cháu cám ơn cụ, không có gì đâu ạ ! Dạ, cám ơn cụ. Cháu sợ những người khác bị vấp ngã. -HS quan sát ảnh Bác. -Trao đổi nhóm và TLCH. -Đại diện nhóm thi trả lời cả 3 câu hỏi một lúc. Nhận xét. -Aûnh Bác Hồ được treo trên tường. -Râu tóc Bác màu trắng. Vầng trán Bác cao. Mắt Bác sáng. -Em hứa với Bác là em sẽ ngoan, chăm học. -2 em giỏi trả lời. -1 em nêu : dựa vào những câu trả lời trên, viết được một đoạn văn từ 3-5 câu về ảnh Bác Hồ. -Cả lớp làm vở bài tập “ Trên bức tường chính giữa lớp học của em treo một tấm ảnh Bác Hồ. Trong ảnh, trông Bác rất đẹp. Râu tóc Bác bạc trắng, vầng trán cao, đôi mắt hiền từ. Em muốn hứa với Bác là em sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan của Bác. -Nhiều em nối tiếp nhau đọc bài viết. -Nhận xét, đổi vở kiểm tra lỗi về từ, chính tả. -Noi gương Bác học tập và làm việc tốt. -Tập kể lại câu chuyện.. ----------------------------------------------------- Toán: Tiết 154 : LUYỆN TẬP CHUNG . I. MỤC TIÊU: -Biết làm tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100, làm tính cộng trừ không nhớ các số có 3 chữ số. -Biết cộng trừ nhẩm các số tròn trăm II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Phiếu học tập Bài 3. 2.Học sinh : Sách toán, vở BT, bộ lắp ghéùp, nháp. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ : Gọi 3 em lên bảng làm bài tập. 987 - 543 318 - 204 839 - 317 -Nhận xét,cho điểm. 2.Dạy bài mới : Giới thiệu bài. Hoạt động 1 : Luyện tập Bài 1 : Yêu cầu gì ? -Nhận xét. Bài 2 : Yêu cầu HS tự làm bài. -Nhận xét. Bài 3 : Yêu càu gì ? -Nhận xét. Bài 4 : Yêu cầu gì ? -Em hãy nêu cách đặt tính và tính ? -Nhận xét. 3.Củng cố : Em hãy đọc viết số cấu tạo số có 3 chữ số 347. 374. 486. 468 thành tổng các trăm, chục, đơn vị. -Nhận xét tiết học.-Tuyên dương, nhắc nhở. Hoạt động nối tiếp : Dặn dò. -3 em lên bảng : -Tính . HS tự làm baì.( PhÐp tÝnh 1;3;4) Nhiều em nối tiếp đọc kết quả. -Lớp tự làm bài (PhÐp tÝnh 1;;2;3;) . Vài em đọc kết quả. 80 – 59 = 21 74 – 16 = 58 93 – 76 = 17 91 – 23 = 68 52 – 17 = 35 -Tính nhẩm. ( Cét 1;2) -1 em lên bảng .Lớp làm nháp 500 + 400 = 900 400 + 300 = 700 500 + 500 = 1000 800 – 200 = 600 -Vài em nối tiếp đọc kết quả. -Đặt tính rồi tính. -3 em lên bảng làm. Lớp làm vở BT. -Vài em nêu cách đặt tính và tính. - Tập phân tích số có 3 chữ số. ----------------------------------------------------- Toán 2: LUYỆN TẬP CHUNG . A/ Mục tiêu: -Biết làm tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 1000, làm tính cộng trừ không nhớ các số có 3 chữ số. -Biết cộng trừ nhẩm các số tròn trăm - Giáo dục HS ý thức tự giác rèn luyên tính toán của mình. B/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Hớng dẫn HS làm BT: + Bài 1: HS đọc y/c. Nối ( theo mẫu ) H. Bài tập yêu cầu ta làm gì ? - HS làm bài vào vở. - HS lên bảng làm bài. - GV nhận xét chữa bài. Bài 2:HS đọc yc. Tính. H. Bài toán cho biết gì ? - HS làm bài vào vở. - HS lên bảng làm bài. - GV nhận xét chữa bài. Bài 3: HS đọc y/c: Đặt tính rồi tính: a) 246 + 123 b) 659 - 237 c) 425 + 253 d) 987 - 565 H. Bài toán cho biết gì ? Bài 4:HS đọc y/c: Tìm x : H. Bài toán cho biết gì ? - HS làm bài vào vở. - HS lên bảng làm bài. - GV nhận xét chữa bài. 2/ Dặn dò:Về nhà xem lại bài và làm BT - Cả lớp đọc y/c và tự làm bài tập. Bài 1:HS đọc y/c 221 + 313 757 - 220 236 + 122 537 358 534 348 223 + 135 589 + 241 415 + 122 Bµi 2:HS ®äc y/c. TÝnh: 62 416 97 584 + + - - 39 253 58 353 101 669 39 231 Bài 3:HS đọc y/c. Đặt tính rồi tính: 246 659 425 978 + - + - 123 237 253 565 369 422 678 413 Bµi 4:HS ®äc y/c. T×m x : a) x - 243 = 134 + 412 b) x + 102 = 869 - 233 x - 243 = 546 + 243 x + 102 = 636 - 102 x - 243 = 789 x + 102 = 534 -------------------------------------------------------- HD tự học: TIẾNG VIỆT, HOÀN THÀNH BÀI TẬP TOÁN. I. Mục tiêu : - Nhóm 1: Luyện đọc các bài đã học. - Nhóm 1: Rèn luyện kĩ năng viết chữ hoa; - Nhóm 2: Hoàn thành các bài tập chưa hoàn thành trong vở thực hành Toán 2; - Nhóm 3: Làm bài văn nâng cao kể về mẹ. II.Các hoạt động dạy- học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1. Giáo viên định hướng ND tự học (chia nhóm theo trình độ và năng khiếu học tập): - Nhóm 1: Tiếp tục hoàn thành các bài tập trong vở TH toán gồm các em: An, Anh, Chuyên, Đạt, Đức, Hải, Hoàng. - Nhóm 2: (HS năng khiếu Tiếng Việt): Huy, Huyền, Hưng, Hường, Khuê, Ngọc Linh. Luyện đọc các bài tập đọc đã học. - Nhóm 3: Luyện viết chữ vào vở luyện viết TV. Gồm các em: Bảo Linh, Minh, Ngân, Quyền, Tài, Tâm, Kim Tiến. - Nhóm 4: Hoàn thành lại bài tập 2 SGK toán gồm: Tiên, Tú, Tuyết, Trọng, Trường, Vy. 2.Tiến hành các nội dung tự học - GV Theo dõi, HD HS hoàn thành các ND tự học. 3. Chia sẻ kết quả tự học - GV kiểm tra, đánh giá k/q tự học của cá nhân HS. - GV HD thêm cho những HS có kết quả chưa tốt. - GV nhận xét, tuyên dương học sinh làm bài tốt. 4. Củng cố, dặn dò* Hệ thống lại nội dung đã học. - Dặn dò. - Học sinh xác định nội dung học tập cá nhân theo gợi ý của GV - HS tiến hành các nội dung tự học theo nhóm - HS báo cáo kết quả trong nhóm, đánh giá kết quả của bạn. - Các nhóm báo cáo kết quả với cô giáo. - HS theo dõi ----------------------------------------------------- Sáng,Thứ 6 ngày 20 tháng 4 năm 2018. Toán: Tiết 155 : TIỀN VIỆT NAM . I. MỤC TIÊU: -Biết đơn vị của tiền Việt Nam là đồng. -Nhận biết một số loại giấy bạc : 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng. - biết thực hành đổi tiền trong trường hợp đơn giản. -Biết làm các phép cộng phép trừ các số với đơn vị đồng. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Các tờ giấy bạc : 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng. 2.Học sinh : Sách toán, vở BT, nháp. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ : Gọi 2 em lên bảng viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị 204, 460, 729 657, 702, 910. 398, 890, 908. -Nhaän xeùt,. 2.Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùc loaïi giaáy baïc trong phaïm vi 1000 ñoàng. - Các loại giấy bạc. a/ Em hãy tìm tờ giấy bạc 100 đồng ? - Vì sao em biết đó là tờ giấy bạc 100 đồng ? b/ Yêu cầu HS tìm tiếp các tờ giấy bạc loại 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng Hoạt động 2 : Luyện tập, thực hành . Bài 1 : Nêu bài toán : Mẹ có một tờ giấy bạc loại 200 đồng. Mẹ muốn đổi lấy loại giấy bạc 100 đồng. Hỏi mẹ nhận được mấy tờ giấy bạc loại 100 đồng ? -Gọi nhiều em nhắc lại ? -Có 500 đồng đổi được mấy tờ giấy bạc loại 100 đồng ? Vì sao ? -Có 1000 đồng đổi được mấy tờ giấy bạc loại 100 đồng ? Bài 2 : Gắn thể từ ghi 200 đồng -Nêu bài toán : Có 3 tờ giấy bạc loại 200 đồng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đồng ? Vì sao ? -Gắn thẻ từ ghi 600 đồng b/Có 3tờ giấy bạc loại 200 đồng,và1tờ giấy bạc loại 100 đồng.Hỏi có tất cả bao nhiêu đồng ? c/Có 3 tờ giấy bạc, trong đó có 1 tờ loại 500 đồng, 1 tờ loại 200 đồng, và 1 tờ giấy bạc loại 100 đồng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đồng ? d/Có 4 tờ giấy bạc, trong đó có 1 tờ loại 500 đồng, 2 tờ loại 200 đồng, và 1 tờ giấy bạc loại 100 đồng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đồng ? Bài 4 : -Khi thực hiện các phép tính với số có đơn vị kèm theo ta cần chú ý điều gì ? 3.Cuûng coá : Coù 1000 ñoàng, ñoåi ñöôïc bao nhieâu tôø giaáy baïc 500, 200, 100 ? coù maáy caùch ? Daën doø. Hoïc thuoäc caùch ñaët tính vaø tính coäng tröø caùc soá coù 3 chöõ soá. -2 em lên bảng viết : -Quan sát. -Lấy tờ giấy bạc 100 đồng. -Vì có số 100 và dòng chữ “Một trăm đồng” -HS thực hiện. -Quan sát hình trong SGK suy nghĩ, trả lời : Nhận 2 tờ 100 đồng -200 đồng đổi được 2 tờ 100 đồng. -500 đồng đổi được 5 tờ giấy bạc loại 100 đồng. -Vì 100+100+100+100+100=500 đồng - Có 1000 đồng đổi được 10 tờ giấy bạc loại 100 đồng . -Quan sát. -Có tất cả 600 đồng. -Vì 200+200+200 = 600 đồng. -HS tự làm tiếp. -2 em lên bảng. Lớp thực hiện vào nhaùp. Có tất cả 700 đồng vì 200+200+200+100 = 700 đồng. -Có tất cả 800 đồng 500+200+100 = 800 đồng. -Có tất cả 1000 đồng 500+200+200+100 = 1000 đồng. -HS tự làm bài. 2 em lên bảng. -Ghi tên đơn vị vào kết quả tính. -Học thuộc cách đặt tính và tính -2 cách : 1000 = 500+200+200+100. 1000 = 500+200+100+100+100. -Học thuộc cách đặt tính và tính cộng trừ các số có 3 chữ số. -------------------------------------------------------- HD tự học: TIẾNG VIỆT, HOÀN THÀNH BÀI TẬP TOÁN. I. Mục tiêu : - Nhóm 1: Luyện đọc các bài đã học. - Nhóm 1: Rèn luyện kĩ năng viết chữ hoa; - Nhóm 2: Hoàn thành các bài tập chưa hoàn thành trong vở thực hành Toán 2; - Nhóm 3: Làm bài văn nâng cao kể về mẹ. II.Các hoạt động dạy- học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1. Giáo viên định hướng ND tự học (chia nhóm theo trình độ và năng khiếu học tập): - Nhóm 1: Tiếp tục hoàn thành các bài tập trong vở TH toán gồm các em: An, Anh, Chuyên, Đạt, Đức, Hải, Hoàng. - Nhóm 2: (HS năng khiếu Tiếng Việt): Huy, Huyền, Hưng, Hường, Khuê, Ngọc Linh. Luyện đọc các bài tập đọc đã học. - Nhóm 3: Luyện viết chữ vào vở luyện viết TV. Gồm các em: Bảo Linh, Minh, Ngân, Quyền, Tài, Tâm, Kim Tiến. - Nhóm 4: Hoàn thành lại bài tập 2 SGK toán gồm: Tiên, Tú, Tuyết, Trọng, Trường, Vy. 2.Tiến hành các nội dung tự học - GV Theo dõi, HD HS hoàn thành các ND tự học. 3. Chia sẻ kết quả tự học - GV kiểm tra, đánh giá k/q tự học của cá nhân HS. - GV HD thêm cho những HS có kết quả chưa tốt. - GV nhận xét, tuyên dương học sinh làm bài tốt. 4. Củng cố, dặn dò* Hệ thống lại nội dung đã học. - Dặn dò. - Học sinh xác định nội dung học tập cá nhân theo gợi ý của GV - HS tiến hành các nội dung tự học theo nhóm - HS báo cáo kết quả trong nhóm, đánh giá kết quả của bạn. - Các nhóm báo cáo kết quả với cô giáo. - HS theo dõi ----------------------------------------------------- Chiều,Thứ 6 ngày 20 tháng 4 năm 2018. CHÍNH TẢ(nghe viết) CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC . I/ MỤC TIÊU - Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi. - Làm được BT(2) a/b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. -Rèn viết đúng, trình bày sạch, đẹp. -Giáo dục học sinh lòng kính yêu Bác, học tập và làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Viết một đoạn của bài “Cây và hoa bên lăng Bác” 2.Học sinh : Vở chính tả, bảng con, vở BT. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ : Kiểm tra các từ học sinh mắc lỗi ở tiết học trước. Giáo viên đọc . -Nhận xét. 2. Dạy bài mới : Giới thiệu bài. Hoạt động 1 :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an tong hop Lop 2 2018_12361299.doc