Giáo án lớp 3 môn Thể dục - Trường Tiểu Học “B” Mỹ Hội Đông

I./ Yêu cầu cần đạt:

- Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và ton thn của bi thể dục pht triển chung. YC biết cch thực hiện cc động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

 - Học động tác Nhảy. YC bước đầu biết cch thực hiện động tác nhảy của bi TDPTC.

 - Chơi trị chơi: “ Ném trúng đích”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được trị chơi.

II./ Địa điểm phương tiện :

-Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .

-Phương tiện : Chuẩn bị còi, tranh bài TDPTC, bóng .

III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :

 

doc101 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 3 môn Thể dục - Trường Tiểu Học “B” Mỹ Hội Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g, điểm số. YC biết cách tập hợp hàng ngang,dĩng thẳng hàng ngang, điểm đúng số của mình. - Chơi trị chơi: “Chim về tổ”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được. II./ Địa điểm phương tiện : -Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . -Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân chơi, tranh bài TDPTC . III./ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1) Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi - Trò chơi : “Chui qua hầm” 2) Phần cơ bản : - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số: giáo viên điều khiển cho cả lớp tập, sau đó cho lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi nhận xét. -Hoàn thiện bài TDPTC : Lần 1: Giáo viên đếm nhịp và làm mẫu cho lớp tập. Lần 2: Cho lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi. Nhận xét sửa động tác sai cho học sinh + Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. + Cho các tổ thi đua trình diễn. Nhận xét tuyên dương. * HS CHT: chỉ cần nhớ thuộc động tác nào tập động tác đĩ. * HS HTT: tập thuộc theo thứ tự các động tác. -Chơi trò chơi : “Chim về tổ” GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi. -Cho học sinh chơi thử . -Cho các tổ thi đua chơi trò chơi. -Nhận xét tuyên dương. 3) Phần kết thúc: Cho học sinh thả lỏng . GV cùng HS hệ thống bài . Nhận xét tiết học . Dặn dò bài tập về nhà :Ôn lại bài thể dục phát triển chung 6 - 8 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 18-22phút 6 – 8 phút 8 – 10 phút 4 – 6 phút 4 - 6phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 phút p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ € ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ € € €€ €€ €€ €€ € € €€ €€ €€ €€ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ TUẦN: 16 Bài 31: ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CB ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I./ Yêu cầu cần đạt: - Ơn tập hợp hàng ngang, dĩng hàng, điểm số. YC biết cách tập hợp hàng ngang, dĩng thẳng hàng ngang, điểm đúng số của mình. - Ơn đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. YC biết cách đi vượt chướng ngạy vật thấp và đi chuyển hướng phải, trái đúng cách. - Chơi trị chơi: “ Đua ngựa”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được trị chơi. II./ Địa điểm phương tiện : -Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . -Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân chơi, cờ, dụng cụ đi vượt chướng ngại vật . III./ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1) Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi, ôn cả bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi : “Kết bạn” 2) Phần cơ bản : - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số: Giáo viên điều khiển cho cả lớp tập, sau đó cho lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi nhận xét. + Chia tổ luyện tập. + Sau đó cho các tổ trình diễn dưới sự điều khiển của tổ trưởng - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái : Giáo viên điều khiển cho cả lớp cùng tập, sau một lần nhận xét sửa sai cho học sinh sau đó tiếp tục cho học sinh thi đua giữa các tổ. Nhận xét tuyên dương. * HS CHT: chỉ cần đi thường biết chuyển đúng hướng theo điều khiển của cán sự. * HS HTT: đi thường hoặc đi nhanh theo đường quy định (mắt nhìn thẳng về trước). Động tác đi tự nhiên, khi chuyển hướng bàn chân xoay về hướng đĩ, thân người ngay ngắn. -Chơi trò chơi : “Đua ngựa” GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi.Cho học sinh chơi thử . Cho các tổ thi đua chơi trò chơi. Nhận xét tuyên dương. * HS CHT: biết cách cưỡi ngựa và phi về phía trước rơi xuống bằng hai chân nhẹ nhàng. * HS HTT: thực hiện đúng động tác cưỡi ngựa và phi nhanh về trước rơi xuống bằng hai chân. 3) Phần kết thúc: Cho học sinh thả lỏng . GV cùng HS hệ thống bài . Nhận xét tiết học . Dặn dò bài tập về nhà : Ôn BT RLTTCB. 6 - 8 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 18-22phút 6 – 8 phút 8 – 10 phút 4 – 6 phút 4 - 6phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 phút p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ € ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Bài 32: ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CB ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I./ Yêu cầu cần đạt: - Ơn tập hợp hàng ngang, dĩng hàng, điểm số. YC biết cách tập hợp hàng ngang, dĩng thẳng hàng ngang, điểm đúng số của mình. - Ơn đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. YC biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp và đi chuyển hướng phải, trái đúng cách. - Chơi trị chơi: “ Con cĩc là cậu Ơng Trời”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được trị chơi. II./ Địa điểm phương tiện : -Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . -Phương tiện : Chuẩn bị còi. . Kẻ sân chơi, cờ, dụng cụ đi vượt chướng ngại vật . II./ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1) Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi, ôn cả bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi : “Tìm người chỉ huy” 2) Phần cơ bản : -Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số: giáo viên điều khiển cho cả lớp tập, sau đó cho lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi nhận xét. + Chia tổ luyện tập. + Sau đó cho các tổ trình diễn dưới sự điều khiển của tổ trưởng -Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp: Giáo viên điều khiển cho cả lớp cùng tập, sau một lần nhận xét sửa sai cho học sinh sau đó tiếp tục cho học sinh thi đua giữa các tổ. Nhận xét tuyên dương. * HS CHT: chỉ cần đi bước qua chướng ngại vật thấp (1 chướng ngại vật) * HS HTT: nhảy qua chướng ngại vật cao hơn (2 chướng ngại vật liên tục) với độ chính xác cao hơn. -Chơi trò chơi : “Con cóc là cậu ông trời” GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi.Cho học sinh chơi thử . Cho các tổ thi đua chơi trò chơi. Nhận xét tuyên dương. 3) Phần kết thúc: Cho học sinh thả lỏng . GV cùng HS hệ thống bài . Nhận xét tiết học . Dặn dò 6 - 8 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 18-22phút 6 – 8 phút 8 – 10 phút 4 – 6 phút 4 - 6phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ € ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ TUẦN: 17 Bài 33: ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CB TRÒ CHƠI “CHIM VỀ TỔ” I./ Yêu cầu cần đạt: - Ơn tập hợp hàng ngang, dĩng hàng. YC biết cách tập hợp hàng ngang, dĩng thẳng hàng ngang. - Ơn đi theo nhịp 1-4 hàng dọc. YC biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp. - Ơn đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. YC biết cách đi vượt chướng ngạy vật thấp và đi chuyển hướng phải trái đúng, thân người tự nhiên. - Chơi trị chơi: “ Chim về tổ”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được trị chơi. II./ Địa điểm phương tiện : -Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . -Phương tiện : Chuẩn bị còi. . Kẻ sân chơi, cờ, dụng cụ đi vượt chướng ngại vật . III./ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1) Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi - Trò chơi : “Làm theo hiệu lệnh”. * Ôn bài TDPTC 1 lần 2 x 8 nhịp. 2) Phần cơ bản : -Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1 – 4 hàng dọc : giáo viên điều khiển cho cả lớp tập, sau đó cho lớp trưởng điều khiển cho tổ tập. Giáo viên theo dõi sửa sai cho học sinh . + Chia tổ luyện tập. + Sau đó cho các tổ trình diễn dưới sự điều khiển của tổ trưởng - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái : Giáo viên điều khiển cho cả lớp cùng tập, sau một lần nhận xét sửa sai cho học sinh sau đó tiếp tục cho học sinh thi đua giữa các tổ. Nhận xét tuyên dương. * HS CHT: chỉ cần đi bước qua chướng ngại vật thấp (1 chướng ngại vật) * HS HTT: nhảy qua chướng ngại vật cao hơn (2 chướng ngại vật liên tục) với độ chính xác cao hơn. -Chơi trò chơi : “Chim về tổ” GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi.Cho học sinh chơi thử . Cho các tổ thi đua chơi trò chơi. Nhận xét tuyên dương. 3) Phần kết thúc: Cho học sinh thả lỏng . GV cùng HS hệ thống bài . Nhận xét tiết học . Dặn dò bài tập về nhà : Ôn luyện bài tập RLTTCB. 6 - 8 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 1l 2 x 8 nhịp. 18-22phút 6 – 8 phút 6 – 7 phút 6 - 7 phút 4 - 6phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 phút p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ € ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Bài 34: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN I./ Yêu cầu cần đạt: - Ơn tập hợp hàng ngang, dĩng hàng. YC biết cách tập hợp hàng ngang, dĩng thẳng hàng ngang. - Ơn đi theo nhịp 1-4 hàng dọc. YC biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp. - Ơn đi vượt chướng ngạy vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. YC biết cách đi vượt chướng ngạy vật thấp và đi chuyển hướng phải, trái đúng, thân người tự nhiên. - Chơi trị chơi: “ Mèo đuổi chuột”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được trị chơi. II./ Địa điểm phương tiện : -Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . -Phương tiện : Chuẩn bị còi. . Kẻ sân chơi, cờ, dụng cụ đi vượt chướng ngại vật . III./ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1) Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi - Trò chơi : “Kéo cưa lừa xẻ”. * Ôn bài TDPTC 2) Phần cơ bản : -Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1 – 4 hàng dọc : giáo viên điều khiển cho cả lớp tập, sau đó cho lớp trưởng điều khiển cho tổ tập. Giáo viên theo dõi sửa sai cho học sinh . + Chia tổ luyện tập. + Sau đó cho các tổ trình diễn dưới sự điều khiển của tổ trưởng. -Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp: Giáo viên điều khiển cho cả lớp cùng tập, sau một lần nhận xét sửa sai cho học sinh. + Chia tổ luyện tập. + Sau đó cho các tổ trình diễn dưới sự điều khiển của tổ trưởng. Nhận xét tuyên dương. * HS CHT: chỉ cần đi bước qua chướng ngại vật thấp (1 chướng ngại vật) * HS HTT: nhảy qua chướng ngại vật cao hơn (2 chướng ngại vật liên tục) với độ chính xác cao hơn. -Chơi trò chơi : “Mèo đuổi chuột” GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi.Cho học sinh chơi thử . Cho các tổ thi đua chơi trò chơi. Nhận xét tuyên dương. 3) Phần kết thúc: Cho học sinh thả lỏng . GV cùng HS hệ thống bài . Nhận xét tiết học . Dặn dò bài tập về nhà : Ôn luyện bài tập RLTTCB. 6 - 8 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 2 x 8 nhịp. 18-22phút 6 – 8 phút 6 – 7 phút 6 – 7 phút 4 - 6phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ € ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ TUẦN: 18 Bài 35: ÔN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN I./ Yêu cầu cần đạt: - Ơn tập hợp hàng ngang, dĩng hàng, quay phải, quay trái. YC biết cách tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dĩng hàng ngang, quay phải, quay trái đúng cách. - Ơn đi vượt chướng ngại vật thấp. YC biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. - Ơn đi chuyển hướng phải, trái. YC biết cách đi chuyển hướng phải, trái đúng cách. - Trị chơi: “Đua ngựa”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được trị chơi. II./ Địa điểm phương tiện : -Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . -Phương tiện : Chuẩn bị còi. . Kẻ sân chơi, cờ, dụng cụ đi vượt chướng ngại vật . III./ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1) Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi - Trò chơi : * Ôn bài TDPTC 1 lần 4 x 8 nhịp. 2) Phần cơ bản : -Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, trái: + Chia tổ tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng. + Sau đó cho các tổ trình diễn thi đua giữa các tổ dưới sự điều khiển của tổ trưởng. Nhận xét tuyên dươ - Đi vượt chướng ngại vật thấp: giáo viên điều khiển cho cả lớp tập, sau đó cho lớp trưởng điều khiển cho tổ tập. Giáo viên theo dõi sửa sai cho học sinh . * HS CHT: chỉ cần đi bước qua chướng ngại vật thấp (1 chướng ngại vật) * HS HTT: nhảy qua chướng ngại vật cao hơn (2 chướng ngại vật liên tục) với độ chính xác cao hơn. + Chia tổ tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng. + Sau đó cho các tổ trình diễn thi đua giữa các tổ dưới sự điều khiển của tổ trưởng. Nhận xét tuyên dươ -Chơi trò chơi : “Đua ngựa” GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi.Cho học sinh chơi thử . Cho các tổ thi đua chơi trò chơi. Nhận xét tuyên dương. 3) Phần kết thúc: Cho học sinh thả lỏng . GV cùng HS hệ thống bài . Nhận xét tiết học . Dặn dò 6 - 8 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 18-22phút 6 – 8 phút 6 – 7 phút 6 – 7 phút 4 - 6phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ € ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Bài 36: SƠ KẾT HỌC KỲ I - TRÒ CHƠI ĐUA NGỰA I./ Yêu cầu cần đạt: - Ơn tập HKI. YC học sinh nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kì 1. - Chơi trị chơi:“ Đua ngựa”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được trị chơi. II./ Địa điểm phương tiện : -Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . -Phương tiện : Chuẩn bị còi. . Kẻ sân chơi, cờ, dụng cụ đi vượt chướng ngại vật . III./ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1) Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi - Trò chơi : “Kết bạn”. * Ôn bài TDPTC 1 lần 2 x 8 nhịp. 2) Phần cơ bản : Sơ kết HKI - GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kỹ năng đã học trong học kỳ gồm tên gọi, khẩu lệnh, cách thực hiện. + Tập hợp hàng ngang, dĩng hàng, điểm số. + Bài thể dục phát triển chung 8 động tác. + Thể dục rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản: đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. + Trị chơi vận động: Tìm người chỉ huy, Thi xếp hàng, Mèo đuổi chuột, Chim về tổ, Đua ngựa. - GV cĩ thể gọi 1 số HS lên thực hiện lại các động tác. GV nhận xét kết quả thực hiện và nêu một số sai lầm thường mắc và cách sửa để cả lớp nắm chắc động tác hơn. * HS CHT: nhắc lại được những nội dung mà mình biết trong HKI. * HS HTT: nhắc lại được những kiến thức mà mình đã học theo thứ tự như: về đội hình đội ngũ, bài TDPTC, thể dục RLTTCB và trị chơi vận động - GV nhận xét kết quả tập luyện của HS trong lớp. Khen ngợi những cá nhân, tổ thực hiện tốt, và nhắc nhở những cá nhân và tổ cịn tồn tại cĩ hướng khắc phục và phấn đấu trong học kỳ tới. - Chơi trị chơi: “ Đua ngựa” + GV nêu tên trị chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. + Cho các em chơi thử rồi chơi chính thức cĩ phân thắng, thua. GV nhận xét, tuyên dương. 3) Phần kết thúc: Cho học sinh thả lỏng . GV cùng HS hệ thống bài . Nhận xét tiết học . Dặn dò bài tập về nhà : Ôn luyện bài tập RLTTCB. 6 - 8 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 1l 2 x 8 nhịp. 18-22phút 10 – 12 phút 8 – 10 phút 4 - 6phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 phút p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ € ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ TUẦN: 19 Bài 37: BÀI TẬP RLTTCB - TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY” I./ Yêu cầu cần đạt: - Đi theo vạch kẻ thẳng; đi hai tay chống hông; đi kiểng gót; đi vượt chướng ngại vật thấp; đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi hai tay chống hông, đi kiễng gót, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải trái đúng cách. - Chơi trò chơi “Thỏ nhảy”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. II./ Địa điểm phương tiện : - Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn nơi tập luyện . - Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân chơi, cờ, dụng cụ đi vượt chướng ngại vật. III./ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi - Trò chơi : - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2) Phần cơ bản : - Ơn các bài tập RLTTCB + GV cho HS ơn lại các động tác đi theo vạch kẻ thẳng, đi hai tay chống hơng, đi kiễng gĩt, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. + Tập theo đội hình 2-3 hàng dọc và theo dịng nước chảy, em nọ cách em kia 2m. * HS CHT: biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi hai tay chống hơng, đi kiễng gĩt, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. * HS HTT: thực hiện được các động tác đi theo vạch kẻ thẳng, đi hai tay chống hơng, đi kiễng gĩt, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. + Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định. GV đi đến từng tổ qs chỉ dẫn cho các em trong khi tập. - Chơi trò chơi “Thỏ nhảy”: + GV nêu tên trò chơi , hướng dẫn cách chơi và luật chơi. Giáo viên làm mẫu động tác thỏ nhảy. Cho học sinh chơi thử . Cho các tổ thi đua chơi trò chơi. Nhận xét tuyên dương. 3) Phần kết thúc: - Cho học sinh thả lỏng . - GV cùng HS hệ thống bài . - Nhận xét tiết học . - Về nhà :Ôn luyện bài tập RLTTCB. 6 - 8 phút 1 - 2 phút 1 - 2 phút 1 - 2 phút 1 - 2 phút 1 - 2 phút 18-22phút 10 -12 phút 10 -12 phút 4 - 6phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 phút p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ € ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Bài 38: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “ THỎ NHẢY” I./ Yêu cầu cần đạt: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và triển khai đội hình tập bài thể dục. Yêu cầu thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng ngang thẳng, điểm đúng số của mình và triển khai đội hình tập bài thể dục. - Chơi trò chơi “Thỏ nhảy”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. II./ Địa điểm phương tiện : - Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . - Phương tiện : Chuẩn bị còi. III./ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1) Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi - Trò chơi : - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2) Phần cơ bản : - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số + Giáo viên điều khiển cho cả lớp tập, sau đó cho lớp trưởng điều khiển cho tổ tập. Giáo viên theo dõi sửa sai cho học sinh. + Chia tổ tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng. + Các tổ trình diễn thi đua dưới sự điều khiển của tổ trưởng . Nhận xét tuyên dương. - Chơi trò chơi : “Thỏ nhảy”: + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Giáo viên làm mẫu động tác thỏ nhảy. Cho học sinh chơi thử . Cho các tổ thi đua chơi trò chơi. Nhận xét tuyên dương. 3) Phần kết thúc: Cho học sinh thả lỏng . GV cùng HS hệ thống bài . Nhận xét tiết học . Về nhà :Ôn luyện bài tập RLTTCB. 6 - 8 phút 1 phút 1 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 18-22phút 12 – 15 phút 7 – 9 phút 4 - 6phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 phút p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ € ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ € € €€ €€ €€ €€ 4 tổ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ TUẦN: 20 Bài 39: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I./ Yêu cầu cần đạt: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng ngang thẳng. - Ôn đi theo nhịp 1 – 4 hàng dọc. Yêu cầu biết cách đi theo nhịp 1 – 4 hàng dọc. - Chơi trò chơi “Thỏ nhảy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được các trò chơi. II./ Địa điểm phương tiện : - Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . - Phương tiện : Chuẩn bị còi. III./ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1) Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi, ôn cả bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi : 2) Phần cơ bản : - Ơn tập hợp hàng ngang, dĩng hàng, đi theo 1-4 hàng dọc + Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định. Các tổ trưởng điều khiển, GV đi đến từng tổ qs và sửa sai hoặc giúp đỡ những em thực hiện chưa tốt. * HS CHT: biết cách đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp. * HS HTT: biết cách đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi. + Thi đua tập hợp hàng ngang, dĩng hàng, đi theo 1-4 hàng dọc giữa các tổ với nhau. + GV qs cùng hs nhận xét, đánh giá, tuyên dương tổ tập đều, đúng, đẹp và tập hợp nhanh, tổ kém nhất phải chạy 1 vịng xung quanh các tổ thắng. - Chơi trò chơi : “Thỏ nhảy”: + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Giáo viên làm mẫu động tác thỏ nhảy. Cho học sinh chơi thử . Cho các tổ thi đua chơi trò chơi. Nhận xét tuyên dương. 3) Phần kết thúc: Cho học sinh thả lỏng . GV hệ thống bài . Nhận xét tiết học . Về nhà :Ôn động tác đi đều. 6 - 8 phút 1 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 18-22phút 12 - 15 phút 6 – 8 phút 4 - 6phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 phút 1 phút p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ € ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ € € €€ €€ €€ €€ 4 tổ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Bài 40: TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC” I./ Yêu cầu cần đạt: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng ngang thẳng. - Ôn đi theo nhịp 1 – 4 hàng dọc. Yêu cầu biết cách đi theo nhịp 1 – 4 hàng dọc. - Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được các trò chơi. II./ Địa điểm phương tiện : - Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . - Phương tiện : Chuẩn bị còi, kẻ sân và dụng cụ cho trò chơi “Lò cò tiếp sức”. III./ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1) Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi, ôn cả bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi : 2) Phần cơ bản : a/ Ơn đi theo 1- 4 hàng dọc + GV chỉ huy 1 lần, lần sau cán sự điều khiển, GV bao quát chung và nhắc nhỡ những em thực hiện chưa chính xác. + Sau đĩ chia tổ ơn luyện do tổ trưởng điều khiển, GV đến tứng tổ quan sát, uốn nắn đt cho các em. * HS CHT: biết cách đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp. * HS HTT: biết cách đi t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12383870.doc