Giáo án lớp 4 tuần 14 môn Toán - Tiết 66 đến tiết 67

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

- Giúp HS thực hiện được phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số (chia hết, chia có dư).

 2 . Kỹ năng :

 - HS biết vận dụng phép chia cho số có một chữ số để giải các bài toán có liên quan .

 3 . Thái độ :

 - Giáo dục HS tính cẩn thận , chính xác khi thực hiện phép tính .

II.CHUẨN BỊ :

· GV : SGK , bảng phụ .

· HS : SGK , bảng con ,VBT.

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 558 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 14 môn Toán - Tiết 66 đến tiết 67, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 66 : MỘT TỔNG CHIA CHO MỘT SỐ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức: - Giúp HS biết chia moat tổng cho một số. 2 . Kĩ năng: - Bước đầu biết vận dụng tính chất chia một tổng cho một số trong thực hành tính. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận , sự chính xác của toán học . II . CHUẨN BỊ: GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK ,VBT. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 9 phút 7 phút 10 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Luyện tập chung GV yêu cầu HS nêu lại các quy tắc nhân một số với 10 , 100 ,1 000 , Một số nhân với một tổng ( hiệu ) . GV nhận xét –Tuyên dương. 3.Bài mới: Một tổng chia cho một số . - GV giới thiệu, ghi tựa. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất một tổng chia cho một số. Mục tiêu : Giúp HS nhận biết tính chất một tổng chia cho một số và tự phát hiện một hiệu chia cho một số GV viết bảng – Yêu cầu HS tính ( 35 + 21 ) : 7 Yêu cầu HS tính tiếp : 35 : 7 + 21 : 7 Yêu cầu HS so sánh hai kết quả (35 + 21) : 7 & 35 : 7 + 21 : 7 Cho cả lớp so sánh thêm một số ví dụ: (24 + 12) : 6 với 24 : 6 + 12 : 6 GV gợi ý để HS nêu tính chất chia một tổng cho một số. - GV nhận xét, chốt ý. Hoạt động 2 : Thực hành Mục tiêu : HS biết vận dụng tính chất một tổng chia một số để thực hiện giải toán . Bài tập 1: Yêu cầu HS đọc bài 1a / 76 . Yêu cầu HS làm bài 1a. GV nhận xét, chốt kết quả đúng. b / GV hướng dẫn thực hiện bài mẫu : 12 : 4 + 20 : 4 = ? - Yêu cầu HS nêu cách thực hiện . - Yêu cầu HS làm bài 1b theo 2 cách . - GV chốt kết quả đúng . Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất một hiệu chia cho một số. Mục tiêu : HS biết vận dụng tính chất một hiệu chia một số để thực hiện giải toán . - GV hướng dẫn bài mẫu/76. - GV yêu cầu HS thực hiện tính giá trị của biểu thức theo hai cách . - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . Bài tập 3 : HS Khá – Giỏi - Yêu cầu HS đọc đề bài . - GV yêu cầu HS tự tóm tắt và làm bài . - GV chốt kết quả đúng . - GV chấm một số vở . Hoạt động 4 : Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Em hãy nêu tính chất một tổng chia cho một số ? - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học . Chuẩn bị bài: Chia cho số có một chữ số. - Hát 3 HS nêu lại các quy tắc theo yêu cầu của GV . - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS tính trong vở nháp . HS tính trong vở nháp. - HS nhận xét giá trị 2 biểu thức. - HS tính và nêu nhận xét như trên. HS phát biểu – Lớp nhận xét, bổ sung. 5 HS nhắc lại . Hoạt động lớp 1 HS đọc bài 1a . HS làm bài vào vở – 2 HS làm bảng phụ HS sửa bài . Lớp nhận xét. - HS quan sát . - HS làm vở nháp . - 2 HS lên bảng làm , mỗi HS làm 1 cách . - HS nhận xét cách làm . Hoạt động lớp Lớp quan sát 1 HS đọc bài 2 . HS làm bài – 2 HS làm bảng phụ . Lớp nhận xét. HS đọc bài 3. HS làm vở, 1 HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - Khi chia một tổng cho một số , nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia ., rồi cộng các kết quả tìm được với nhau . Kiểm tra Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Thực hành Trực quan Thực hành Trực quan Luyện tập Cá thể hóa Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016 ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 67 : CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS thực hiện được phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số (chia hết, chia có dư). 2 . Kỹ năng : - HS biết vận dụng phép chia cho số có một chữ số để giải các bài toán có liên quan . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận , chính xác khi thực hiện phép tính . II.CHUẨN BỊ : GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK , bảng con ,VBT. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 6 phút 6 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Một tổng chia cho một số. GV yêu cầu HS làm bảng con. GV nhận xét – Tuyên dương.. 3.Bài mới: Chia cho số có một chữ số - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hướng dẫn trường hợp chia hết . Mục tiêu : Giúp HS thực hiện phép chia cho số có một chữ số ( trường hợp chia hết ) . a.Hướng dẫn thực hiện phép chia. GV ghi bảng : 128 472 : 6 = ? Yêu cầu HS đặt tính và nêu cách thực hiện. Yêu cầu HS thực hiện phép tính . - Yêu cầu HS nhận xét phép chia. GV nhận xét, chốt ý. Hoạt động 2: Hướng dẫn trường hợp chia có dư . Mục tiêu : HS biết phép chia có dư và số dư luôn nhỏ hơn số chia . a.Hướng dẫn thực hiện phép chia . GV ghi bảng : 230 859 : 5 = ? Yêu cầu HS thực hiện phép tính . - Yêu cầu HS nhận xét phép chia. - GV nhận xét – chốt ý. Hoạt động 3 : Thực hành Mục tiêu : HS biết vận dụng kiến thức vừa học để làm bài tập và giải toán có liên quan Bài tập 1(VBT) Yêu cầu HS thực hiện trên bảng con 256 075 : 5 369 090 : 6 498 479 : 7 -GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài tập 2(SGK) Yêu cầu HS đọc đề bài 2 / 77 . Yêu cầu HS tự tóm tắt và làm . GV nhận xét, chốt kết quả đúng. GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu cách thực hiện phép chia. - Trong phép chia có dư , số dư như thế nào so với số chia ? - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị: Luyện tập - Hát HS làm bảng con. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp HS đọc lại phép chia . HS đặt tính vào bảng con và nêu cách thực hiện. - 1 HS làm bảng – Lớp làm bảng con. HS nhận xét – Lớp bổ sung. Hoạt động lớp HS thực hiện bảng con, 1 HS thực hiện bảng lớp . Lớp nhận xét . Hoạt động lớp HS thực hiện trên bảng con . 3 HS làm bảng lớp – Lớp nhận xét. HS đọc đề bài 2 / 77 HS tóm tắt và làm bài vào vở . 1 HS làm bảng phụ . Đáp số : 21 435 lít Hoạt động lớp - Tính từ trái sang phải . Mỗi lần chia đều tính theo ba bước : chia , nhân , trừ nhẩm . - Số dư luôn nhỏ hơn số chia . Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Thực hành Trực quan Thực hành Luyện tập Đàm thoại Trực quan Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 68 : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS củng cố kiến thức phép chia một số có nhiều chữ số cho số có một chữ số . 2 . Kỹ năng : - Giúp HS thực hiện phép chia một số có nhiều chữ số cho số có một chữ số. - Biết vận dụng chia một tổng (hiệu ) cho một số . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận và sự chính xác của môn toán . II .CHUẨN BỊ: GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK , bảng con ,VBT. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 6 phút 8 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Chia cho số có một chữ số GV yêu cầu HS làm bảng con. GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Luyện tập - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Hướng dẫn luyện tập phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số Mục tiêu : Củng cố kỹ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số Bài tập 1 : - Yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số Yêu cầu HS nêu phép chia hết và phép chia có dư trong bài . - GV nhận xét kết quả đúng . Hoạt động 2 : Ôn tập dạng toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Mục tiêu : Củng cố kỹ năng giải toán dạng : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . Bài tập 2: Yêu cầu HS đọc bài 2a / 78 . Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm số bé (hoặc số lớn). - Yêu cầu HS làm bài . - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . Hoạt động 3 : Ôn 1 tổng(hiệu) chia cho một số. Mục tiêu : Củng cố tính chất 1 tổng (hiệu) chia cho 1 số. Bài tập 4 (SGK) - Yêu cầu HS đọc bài 4a / 78 . - Yêu cầu Hs nêu lại tính chất một tổng (hiệu) chia cho một số. - Yêu cầu HS làm vào vở . - GV chốt kết quả đúng . GV chấm một số vở . Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu cách thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số - Em hãy nếu các bước giải dạng toán : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ? - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài: Một số chia cho một tích - Hát HS thực hiện theo yêu cầu. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp HS trả lời – Lớp nhận xét, bổ sung. 4 HS làm bài bảng phụ – HS cả lớp làm vào vở . Lớp nhận xét. Hoạt động lớp 1 HS đọc bài 2a / 78 . HS nêu cách thực hiện – Lớp nhận xét. HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét . Hoạt động lớp 1 HS đọc bài 4a / 78 . 2 HS nêu, lớp nhận xét. HS làm bài vào vở . 2 HS làm bảng phụ . Hoạt động lớp - Tính từ trái sang phải . Mỗi lần chia đều tính theo ba bước : chia , nhân , trừ nhẩm . Cách 1 : Số bé = ( Tổng - hiệu ) : 2 Số lớn = Số bé + Hiệu . Cách 2 : Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2 Số bé = Số lớn – Hiệu . Kiểm tra Đàm thoại Luyện tập Cá thể hóa Trực quan Đàm thoại Luyện tập Cá thể hóa Trực quan Đàm thoại Luyện tập Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 69 : CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức: - Hiểu và biết cách thực hiện phép chia một số cho một tích . 2 . Kĩ năng: - Thực hiện phép chia một số cho một tích. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận , sự chính xác của Toán học . II .CHUẨN BỊ : GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK ,VBT. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Luyện tập GV yêu cầu HS làm bảng con. GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Chia một số cho một tích . - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Tính và so sánh giá trị của ba biểu thức . Mục tiêu : HS nhận biết cách chia một số cho một tích . GV ghi bảng: 24 : (3 x 2) 24 : 3 : 2 24 : 2 : 3 Yêu cầu HS tính và nhận xét các giá trị. - Khi chia một số cho một tích ta có thể làm như thế nào ? - GV nhận xét, chốt ý. Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : Biết vận dụng vào cách tính thuận tiện , hợp lí . Bài tập 1 (SGK) Yêu cầu HS đọc bài 1 / 78 . Yêu cầu HS tính theo đúng thứ tự tính giá trị của biểu thức . - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . Bài tập 2: GV hướng dẫn theo M (SGK). - Yêu cầu HS làm bài vào vở . - GV chốt kết quả đúng . - GV chấm điểm một số vở . Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu quy tắc chia một số cho một tích ? - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học . - Về xem lại bài . Chuẩn bị : Chia một tích cho một số. - Hát HS làm bảng con. HS nhận xét . HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - HS quan sát. HS tính vở nháp . - HS quan sát rút ra nhận xét . - HS nêu nhận xét. - 3 HS nêu lại. Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 1 / 78 . - HS làm vở, 3 HS làm bảng phụ. - Lớp nhận xét. - HS quan sát theo hướng dẫn GV. HS làm bài, vận dụng tính chất chia một số cho một tích để tính. Từng cặp HS sửa và thống nhất kết quả. Hoạt động lớp - Khi chia một số cho một tích hai thừa số , ta có thể chia số đó cho một thừa số , rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia . - HS lắng nghe . Kiểm tra Trực quan Thực hành Động não Đàm thoại Trực quan Luyện tập Trực quan Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 70 : CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức: - Giúp HS nhận biết cách thực hiện chia một tích chia cho một số. 2 . Kĩ năng: - Thực hiện được chia một tích chia cho một số. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS ham thích học hỏi môn toán , tính cẩn thận . II.CHUẨN BỊ: GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK , bảng con , vở toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 5 phút 5 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ: Một số chia cho một tích . GV yêu cầu HS làm bảng con. GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Một tích chia cho một số . - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Tính và so sánh giá trị của 3 biểu thức ( trường hợp cả 2 thừa số đều chia hết cho số chia ) . Mục tiêu : HS nhận biết cách thực hiện chia một tích cho một số (trường hợp cả 2 thừa số đều chia hết cho số chia ) . GV ghi bảng : (9 x 15) : 3 9 x (15: 3) (9 : 3) x 15 Yêu cầu HS tính . Yêu cầu HS so sánh các kết quả và rút ra nhận xét . - GV nhận xét, chốt ý. Hoạt động 2 : Tính và so sánh giá trị của 2 biểu thức ( trường hợp có 1 thừa số không chia hết cho số chia) . Mục tiêu : HS nhận biết cách chia một tích cho một thừa số (trường hợp có 1 thừa số không chia hết cho số chia ) GV ghi bảng, yêu cầu HS tính : (7 x 15) : 3 7 x (15: 3) Yêu cầu HS so sánh các kết quả và rút ra nhận xét. - GV nhận xét, chốt ý. Hoạt động 3 : Thực hành Mục tiêu : HS biết vận dụng tính chất vừa học vào tính toán thuận tiện , hợp lí . Bài 1/VBT Yêu cầu HS đọc bài 1 / SGK 79 . Yêu cầu HS làm vở. GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 2: SGK GV yêu cầu HS đọc bài 2 / 79 . Yêu cầu HS làm bài . Yêu cầu HS sửa bài và giải thích. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. - GV chấm điểm một số vở . Hoạt động 4: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thứ vừa học. - Khi chia một tích cho một số ta có thể làm như thế nào ? - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tiết học . Chuẩn bị: Chia hai số có tận cùng bằng các chữ số 0. - Hát HS làm bảng con. HS nhận xét HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp HS theo dõi . 3 HS làm bảng. Cả lớp tính nháp. HS nêu nhận xét, lớp bổ sung. Hoạt động lớp HS theo dõi và thực hiện. 2 HS làm bảng lớp . - HS cả lớp làm vở nháp . - HS nêu nhận xét. Hoạt động lớp 1 HS đọc bài 1 / 79 . 2 HS làm bảng phụ, lớp làm vào vở . a / = 46 b / = 60 . - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc bài 2 / 79 . - 2 HS làm bảng phụ, lớp làm vào vở. - HS giải thích, lớp nhận xét. Hoạt động lớp - Khi chia một tích hai thừa số cho một số , ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó ( nếu chia hết ) , rồi nhân kết quả đó với thừa số kia . Kiểm tra Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Luyện tập Đàm thoại Trực quan Thực hành Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc