Giáo án lớp 4 tuần 24 môn Khoa học - Tiết 47: Ánh sáng cần cho sự sống

1.Khởi động :

2.Bài cũ : Âm thanh trong cuộc sống

- Gọi 3 HS nêu lại ghi nhớ bài học trước .

- GV nhận xét - Chấm điểm .

3.Bài mới : Ánh sáng cần cho sự sống

 - GV giơi thiệu, ghi tựa bài .

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đ/v đời sống của thực vật

Mục tiêu : Giúp HS biết về vai trò của ánh sáng đ/v đời sống của thực vật

- GV cho HS làm việc theo nhóm : Quan sát các hình và trả lời các câu hỏi trang 94 , 95 SGK.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 922 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 24 môn Khoa học - Tiết 47: Ánh sáng cần cho sự sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HỌC TIẾT 47 : ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG I . MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1 . Kiến thức : - Giúp HS hiểu vai trò của ánh sáng đôùi với đời sống thực vật . 2 . Kĩ năng: - Kể ra vai trò của ánh sáng đói với đời sống thực vật . - Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài thực vật có nhu cầu về ánh sáng khác nhau và ứng dụng của kiến thức đó trong trồng trọt . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu khoa học . II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG: KN giao tiếp – tự nhận thức : HS kể được vai trò của ánh sáng đối với đời sống thực vật. KN xác định giá trị : HS nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài thực vật có nhu cầu ánh sáng khác nhau và ứng dụng kiến thức đó trong trồng trọt. III. CHUẨN BỊ : GV: Hình trang 94 , 95 SGK phóng to . HS : SGK , Vở BT . IV . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 12 phút 13 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Âm thanh trong cuộc sống - Gọi 3 HS nêu lại ghi nhớ bài học trước . - GV nhận xét - Chấm điểm . 3.Bài mới : Ánh sáng cần cho sự sống - GV giơiù thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đ/v đời sống của thực vật Mục tiêu : Giúp HS biết về vai trò của ánh sáng đ/v đời sống của thực vật - GV cho HS làm việc theo nhóm : Quan sát các hình và trả lời các câu hỏi trang 94 , 95 SGK. - Cho các nhóm trình bày kết quả làm việc . - Em có nhận xét gì về cách mọc của các cây đậu ? à Kết luận: - Gọi 2 HS nêu ý như nội dung mục Bạn cần biết trang 95 SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu nhu cầu về ánh sáng của thực vật Mục tiêu : Giúp HS biết liên hệ thực tế nêu ví dụ để chứng tỏ mỗi loài thực vật có nhu cầu về ánh sáng khác nhau . - GV nêu câu hỏi cho lớp thảo luận theo nhóm : - Tại sao có 1 số loài cây chỉ sống được ở những nơi rừng thưa , các cánh đồng được chiếu sáng nhiều ? Một số loài cây khác lại sống được ở trong rừng rậm , hang động ? - Hãy kể tên một số cây cần nhiều ánh sáng và một số cây cần ít ánh sáng - Nêu 1 số ứng dụng về nhu cầu ánh sáng của cây trong kĩ thuật trồng trọt - GV nghe các nhóm trình bày và giải thích thêm . à GV kết luận Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu :Củng cố kiến thức vừa học - Hướng dẫn HS hệ thống hóa kiến thức qua việc cho các em thi đua làm nhanh các bài tập trong vở BT . - Giáo dục BVMT. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Về xem lại bài đã học . - Chuẩn bị : Aùnh sáng cần cho sự sống - Hát HS trả lời . L ớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động nhóm – lớp - HS làm việc theo nhóm theo hướng dẫn của GV . - Đại diện nhóm trình bày . - Lớp đóng góp ý kiến . - Các cây đậu khi mọc đều hướng về phía có ánh sáng .Thân cây nghiêng hẳn về phía có ánh sáng . - 2 HS nêu ý như nội dung mục Bạn cần biết trang 95 SGK . Hoạt động nhóm – lớp - HS nghe , suy nghĩ . - HS làm việc theo nhóm : ghi nhận kết quả, thống nhất ý kiến - Đại diện nhóm trình bày , lớp nghe nhận xét . - HS phát biểu theo ý riêng của mình - HS lắng nghe . Hoạt động lớp - 2 HS nhắc lại nội dung. - HS làm bài tập , sửa bài . Kiểm tra Thí nghiệm Đàm thoại Thảo luận Động não BTNB Trình bày Củng cố Thi đua MT/LH Rút kinh nghiệm : ANH VĂN GV bộ môn KỸ THUẬT TIẾT 24: CHĂM SÓC RAU, HOA GV bộ môn KHOA HỌC TIẾT 48 : ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG (t.t) I . MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS hiểu vai trò của ánh sáng đối với sự sống con người và động vật . 2 . Kĩ năng : - Kể ra vai trò và nêu ví dụ chứng tỏ vai trò của ánh sáng đối với sự sống con người và động vật 3 . Thái độ : - Yêu thích tìm hiểu khoa học . II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG KN giao tiếp – tự nhận thức : HS kể ra vai trò của ánh sáng đối với con người và động vật. KN xác định giá trị : HS nêu được VD chứng tỏ ánh sáng rất cần thiết cho sự sống cuả con người, động vật và có nhu cầu ánh sáng khác nhau đồng thời nêu được ứng dụng trong cuộc sống. III. CHUẨN BỊ : GV: Hình trang 96 , 97 SGK phóng to HS : SGK - Vở BT – Phiếu học tập bằng bìa ( kích thước bằng nửa tờ khổ giấy A4 ) IV . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 15 phút 10 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Aùnh sáng cần cho sự sống - Gọi 3 HS nêu lại ghi nhớ bài học trước. - GV nhận xét, chấm điểm 3.Bài mới : Aùnh sáng cần cho sự sống (tt) - GV giới thiệu, ghi tựa. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đ/v đời sống của con người. Mục tiêu : Giúp HS biết về vai trò của ánh sáng đ/v đời sống của con người . - GV yêu cầu mỗi HS tìm 1 ví dụ về vai trò của ánh sáng đ/v đời sống của con ngươì , cho HS dán lên bảng cài . - Tổ chức thảo luận để giúp HS phân loại ý kiến theo 2 nhóm : + Nhóm ý kiến nói về vai trò của ánh sáng đ/v việc nhìn nhận biết thế giới , hình ảnh màu sắc + Nhóm ý kiến nói về vai trò của ánh sáng đ/v sức khỏe của con người. à Kết luận: Gọi 2 HS nêu ý như nội dung mục Bạn cần biết trang 95 SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đ/v đời sống của động vật Mục tiêu : Giúp HS biết về vai trò của ánh sáng đ/v đời sống của động vật . nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài động vật có nhu cầu về ánh sáng khác nhau và ứng dụng kiến thức đó trong chăn nuôi . - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm Nội dung : 1) Kể tên 1 số động vật mà bạn biết ? Những con vật đó cần ánh sáng để làm gì ? 2) ) Kể tên 1 số động vật kiếm ăn vào ban đêm , 1 số động vật kiếm ăn vào ban ngày ? 3) Bạn có nhận xét gì về nhu cầu ánh sáng của các động vật đó ? 4) Trong chăn nuôi người ta đã làm gì để kích thích gà ăn nhiều , chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng ? - GV nghe các nhóm trình bày và giải thích thêm à Kết luận: Gọi HS nêu nội dung mục “ Bạn cần biết “ trang 97 SGK . - Giáo dục HS ý thức BVMT. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Hướng dẫn HS hệ thống hóa kiến thức qua việc cho các em TC : Rung chuông vàng. - GV nhận xét , tuyên dương. 5.Tổng kết – Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Về xem lại bài . - Chuẩn bị : A/S và việc bảo vệ đôi mắt Hát HS trả lời , lớp nhận xét 1 HS nhắc tựa bài Hoạt động nhóm– lớp - HS làm việc theo hướng dẫn của GV. Lớp thảo luận . - Đại diện trình bày, lớp thống nhất ý kiến. 2 HS nêu . Hoạt động nhóm – lớp - Các nhóm nhận phiếu . - HS làm việc theo nhóm : thảo luận và ghi nhận kết quả - Đại diện nhóm trình bày , lớp nghe và nhận xét . 1) Chó , mèo , gà , vịt , khỉ , trâu , cọp , voi , .. 2) Động vật kiếm ăn ban đêm : Cú mèo , dơi , sói , Động vật kiếm ăn ban ngày : gà , chim ,trâu , . 3) Mắt của các động vật kiếm ăn ban ngày có khả năng nhìn và phân biệt được hình dạng , màu sắc , 4) Trong chăn nuôi người ta đã chong đèn vào ban đêm để kích thích gà ăn nhiều , chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng . - 2 HS nhắc lại . - HS lắng nghe. Hoạt động lớp - HS thi đua làm BT. Kiểm tra Trực quan K.phủ bàn Trình bày Động não Mảnh ghép Trình bày MT/TT Củng cố Thi đua Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHOA.doc
Tài liệu liên quan