Giáo án lớp 5 môn Tin học - Bài 1, 2

I. Mục tiêu:

- Rèn luyện kĩ năng điều khiển của sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong các ngăn của sổ

- Thực hiện được thao tác trên của sổ lệnh

- Nghiêm túc thực hành và yêu thích môn học

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: SGK, máy Projector, hình ảnh, bảng phụ

- HS: SGK, vở tin học bút, thước

III. Phương pháp dạy học

- Sử dụng phương pháp vấn đáp, HĐ nhóm, động não, đặt và giải quyêt vấn đề.

- Tiếp cận với học sinh

 

docx10 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tin học - Bài 1, 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1 Ngày soạn: 09/09/2018 Thứ hai, ba ngày 10,11 tháng 9 năm 2018 Tiết: 01 CHỦ ĐỀ 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH BÀI 1: KHÁM PHÁ COMPUTER ( tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Làm quen với các cửa sổ chương trình quản lý tệp và thư mục . - Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ. - Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mục/tệp trong chương trình quản lý tệp và thư mục. II . TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - GV: SGK, giáo án. - HS: vở ghi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: - Tổ chức ổn định lớp. - GV kết hợp giới thiệu bài mới – Ghi đề bài. 2. Hình thành kiến thức mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Những gì em đã biết - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Cách tạo mới, đổi tên, xóa, sao chép thư mục? - Gọi 2, 3 nhóm lên viết bảng. Gọi 1 số nhóm nhận xét. - Giáo viên nhận xét, chữa, bổ sung và cho hs ghi chép: + Tạo mới: Chuột phải/New/Foler/Gõ tên/Enter. + Đổi tên: Chuột phải vào thư mục cần đổi tên/Rename/Gõ tên mới/Enter. + Xóa thư mục: Chuột phải vào thư mục cần xóa/Delete/Enter. + Sao chép thư mục: Chuột phải vào thư mục cần sao chép. Chọn Copy. Chọn vị trí cần dán. Chuột phải/Paste Hoạt động 2:Bài tập - GV yêu cầu hs làm bài tập 1, 2/8 SGK. => GV chữa bài Hoạt động 3:Thực hành Trong ngăn trái, hãy chọn ổ đĩa (D:) . Trong ngăn phải tạo các thư mục theo mô tả sau: Thư mục lớp 5A là thư mục trên ổ đĩa (D:). Thư mục lớp 5A có các thư mục con là TO1, TO2, TO3, TO4. Thư mục TO2 có các thư mục con là TUAN, HUNG, LAN, ANH. Các thư mục TUAN, HUNG, LAN, ANH đều có các thư mục con là VE, SOANTHAO, TRINHCHIEU. - GV quan sát, hướng dẫn thường xuyên các nhóm chưa làm được bài,động viên các nhóm hoàn thành tốt. - HS thảo luận nhóm bàn trả lời câu hỏi. - Các nhóm trả lời, trình bày theo gợi ý của giáo viên. - Hs ghi bài. HS làm bt, lên bảng chữa bài. - Hs mở máy thực hành theo yêu cầu của GV. 3. Củng cố dặn dò: - Dặn học sinh về nhà thực hành cách tạo mới,đổi tên, xóa, sao chép thư mục RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN Ngày soạn: 11/09/2018 Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018 Tiết: 02 BÀI 1: KHÁM PHÁ COMPUTER ( tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Làm quen với các cửa sổ chương trình quản lý tệp và thư mục . - Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ. - Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mục/tệp trong chương trình quản lý tệp và thư mục. II . TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - GV: SGK, giáo án. - HS: vở ghi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: - Tổ chức ổn định lớp. - GV kết hợp giới thiệu bài mới – Ghi đề bài. 2. Hình thành kiến thức mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Những gì em đã biết - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Cách tạo mới, đổi tên, xóa, sao chép thư mục? - Gọi 2, 3 nhóm lên viết bảng. Gọi 1 số nhóm nhận xét. - Giáo viên nhận xét, chữa, bổ sung và cho hs ghi chép: + Tạo mới: Chuột phải/New/Foler/Gõ tên/Enter. + Đổi tên: Chuột phải vào thư mục cần đổi tên/Rename/Gõ tên mới/Enter. + Xóa thư mục: Chuột phải vào thư mục cần xóa/Delete/Enter. + Sao chép thư mục: Chuột phải vào thư mục cần sao chép. Chọn Copy. Chọn vị trí cần dán. Chuột phải/Paste Hoạt động 2:Bài tập - GV yêu cầu hs làm bài tập 1, 2/8 SGK. => GV chữa bài Hoạt động 3:Thực hành Trong ngăn trái, hãy chọn ổ đĩa (D:) . Trong ngăn phải tạo các thư mục theo mô tả sau: Thư mục lớp 5A là thư mục trên ổ đĩa (D:). Thư mục lớp 5A có các thư mục con là TO1, TO2, TO3, TO4. Thư mục TO2 có các thư mục con là TUAN, HUNG, LAN, ANH. Các thư mục TUAN, HUNG, LAN, ANH đều có các thư mục con là VE, SOANTHAO, TRINHCHIEU. - GV quan sát, hướng dẫn thường xuyên các nhóm chưa làm được bài,động viên các nhóm hoàn thành tốt. - HS thảo luận nhóm bàn trả lời câu hỏi. - Các nhóm trả lời, trình bày theo gợi ý của giáo viên. - Hs ghi bài. HS làm bt, lên bảng chữa bài. - Hs mở máy thực hành theo yêu cầu của GV. 3. Củng cố dặn dò: - Dặn học sinh về nhà thực hành cách tạo mới,đổi tên, xóa, sao chép thư mục RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN TUẦN 2 Ngày soạn: 16/09/2018 Thứ hai, ba ngày 17,18 tháng 9 năm 2018 Chủ đề 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH Tiết 3 Bài 2: Luyện tập (T1) I. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng điều khiển của sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong các ngăn của sổ - Thực hiện được thao tác trên của sổ lệnh - Nghiêm túc thực hành và yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học: - GV: SGK, máy Projector, hình ảnh, bảng phụ - HS: SGK, vở tin học bút, thước III. Phương pháp dạy học - Sử dụng phương pháp vấn đáp, HĐ nhóm, động não, đặt và giải quyêt vấn đề. - Tiếp cận với học sinh IV. Hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Hoạt động 1: Khởi động - Cho học sinh vào phòng ổn định - Kiểm tra sĩ số lớp - Gọi hs kiểm tra bài: Em hãy tạo thư mục KIEMTRA trong thư mục KHOIDONG - Gv nhận xét và kết luận - Ổn định vào lớp - Báo sĩ số - Lắng nghe và thực hiện - Lắng nghe Hoạt động 2: Giới thiệu bài mới - GV giới thiệu bài mới và ghi đề bài lên bản -Gọi hs đọc lại đề bài - Lắng nghe và ghi chép -Thực hiện Hoạt động 3: Hoạt động thực hành 1.Điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong ngăn. a) Quan sát sau khi điều khiển gióng như hình và hãy cho biết trong ổ đĩa D có những gì? (có các thư mục LOP4A, LOP4B, LOP5A) b) Thay đổi cách hiển thị các biểu tượng trong ngăn lần lượt theo các dạng sau: - Y/c hs thực hiện thao tác theo các lệnh + Các biểu tượng cỡ nhỏ; + Các biểu tượng cỡ lớn; + Các biểu tượng cỡ rất lớn; + Các biểu tượng cỡ trung bình; + Các biểu tượng sắp xếp kiểu chi tiết; + Các biểu tượng sắp xếp kiểu danh sách -Thực hiện xong quan sát trao đổi với bạn và báo cáo kết quả với giáo viên -Gv nhận xét và kết luận 2.Phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ, thực hiện các thao tác: tạo, mở, sao chép, xóa thư mục. - Y/c hs thực hiện cá nhân a) Thực hiện sao chép thư mục KHIEM từ thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP4A sang thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A theo hướng dân sau Bước 1: Nháy chuột phải vào thư mục KHIEM rồi chọn Copy Bước 2: Mở thư mục TO1 lên và nhấn vào nút lệnh Paste -Y/c Thực hiện xong báo cáo lại cho gv. -Gv nhận xét và kết luận. Hướng dẫn một số thao tác khác để sao chép thêm cho hs b) Thực hiện sao chép các thư mục AN, BINH từ thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP4A sang thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A tương tự như hướng dẫn trên -Y/C hs làm việc theo nhóm đôi và trao đổi kết quả làm việc với nhóm bạn -Y/c hs báo các kết quả làm việc của nhóm cho GV -GV nhận xét và kết luận -GV thực hiện thao tác xóa thư mục -Y/c hs thực hiện tạo một thư mục bất kì sau đó hãy thực hiện xóa thư mục mình vừa tạo -Gv nhận xét và kết luận -Quan sát và thực hiện chia ngăn và điền câu trả lời và sách -Trên màn hình thay đổi ngăn - Thực hiện theo y/c trong sách và trao đổi với bạn sau đó báo cáo lại cho giáo viên -Lắng nghe -Thực hiện sao chép thư mục KHIEM từ TO1 trong thư mục LOP4A sang thư mục TO1 của thư mục LOP5A -Thực hiện lệnh dán vào thư mục TO1 của thư mục LOP5A -Báo cáo kết quả làm việc với GV -Lắng nghe -Làm việc theo nhóm đôi -Báo cáo KQ cho GV -Lắng nghe -Quan sát và lắng nghe -Thực hiện -Lắng nghe Hoạt động 4: Hoạt động nối tiếp - Tổng kết tiết học - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau tiếp theo - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN Ngày soạn: 18/09/2018 Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2018 Chủ đề 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH Tiết 4 Bài 2: Luyện tập (T2) I. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng điều khiển của sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong các ngăn của sổ - Thực hiện được thao tác trên của sổ lệnh - Nghiêm túc thực hành và yêu thích môn học II. Đồ dùng dạy học: - GV: SGK, máy Projector, hình ảnh, bảng phụ - HS: SGK, vở tin học bút, thước III. Phương pháp dạy học - Sử dụng phương pháp vấn đáp, HĐ nhóm, động não, đặt và giải quyêt vấn đề. - Tiếp cận với học sinh IV. Hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Hoạt động 1: Khởi động - Cho học sinh vào phòng ổn định - Kiểm tra sĩ số lớp - Gọi hs kiểm tra bài: Thực hiện tạo thư mục LOP5C ngoài màn hình và sao chép thư mục LOP5C từ màn hình vào ổ đĩa D:\ - GV nhận xét và kết luận - Ổn định vào lớp - Báo sĩ số - Lắng nghe thực hiện - Lắng nghe Hoạt động 2: Giới thiệu bài mới - GV giới thiệu bài mới và ghi đề bài lên bản -Gọi hs đọc lại đề bài - Lắng nghe và ghi chép -Thực hiện Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng, mở rộng 1/ Điều khiển ngăn trái, ngăn phải hiển thị như hình dưới đây.Thực hiện sao chép hai tệp Bai1SoanThao.docx và Bai2SoanThao.docx từ thư mục SoanThao trong thư mục KHIEM của LOP4A sang thư mục LAN trong thư mục TO2 của LOP5A theo hướng dẫn: -Y/c hs thực hiện mở trang Microshoft Office 2007 thực hiện soạn thảo 2 bài tự do lưu với 2 tên: Bai1SoanThao.docx và Bai2SoanThao.docx trong thư mục SoanThao của thư mục KHIEM trong thư mục TO1 trong thư mục LOP4A trong ổ đĩa D:\ - Thực hiện sao chép theo y/c trong sách bằng hai bước sau đây: Bước 1: Trong ngăn phải, nhấn giữ phím Shift đồng thời nháy chuột chọn 2 tệp Bai1SoanThao.docx và Bai2SoanThao.docx, nháy chuột phải chọn Copy như hình bên dưới Bươc 2: Trong ngăn trái, nháy chuột phải vào thư mục SOANTHAO chọn Paste như hình -Y/c hs báo cáo kết quả làm việc cho giáo viên -GV nhận xét và kết luận 2/ Thảo luận với bạn em các thao tác cần làm trước khi xóa một thư mục - Y/c hs thảo luận nêu ra các thao tác cần làm trước khi xóa một thư mục -GV nhận xét và kết luận: Kiểm tra dữ liệu trong thư mục có cần giữ lại không, kiểm tra thư mục đó có ảnh hưởng đến các chương trình hay không - Lắng nghe - Lắng nghe và thực hiện soạn thảo van bản sau đó lưu tên tệp theo hướng dân - Thực hiện - Báo cáo kết quả - Lắng nghe - Lắng nghe - Thảo luận đưa ra ý kiến - Lắng nghe Hoạt động 4: Hoạt động nối tiếp - Tổng kết tiết học - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau tiếp theo - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxCD1 Bai 1 Kham pha Computer_12416132.docx