Giáo án lớp 5 môn Tin học - Bài 5, 6

I. MỤC TIÊU:

 - Biết một số câu lệnh thay đổi màu và độ dày nét vẽ;

 - Sử dụng được câu lệnh thay đổi màu và nét vẽ trong khi viết chương trình.

II. CHUẨN BỊ:

 - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.

- Học sinh: dụng cụ học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 1505 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tin học - Bài 5, 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: .................... Tiết: ..................... Ngày soạn: . Ngày dạy: . . . BÀI 5: LUYỆN TẬP VỀ THỦ TỤC (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU: - Luyện tập các kiến thức đã học về viết, lưu lại và sử dụng thủ tục trong Logo; - Rèn luyện thói quen sử dụng thủ tục trong viết chương trình Logo. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1ph 3ph 33ph 3ph 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em viết các thủ tục để Rùa vẽ được hình bên dưới? à Nhận xét + tuyên dương. 3. Bài mới: Luyện tập về thủ tục (tiết 2) * Hoạt động 1: Thực hiện các yêu cầu sau: a) Viết dòng lệnh vẽ hình bông tuyết: - GV hướng dẫn HS viết lệnh vẽ hình bông tuyết: repeat 8 [fd 10 bk 10 rt 360/8] - Nhận xét và tuyên dương. b) Viết thủ tục Bongtuyet để vẽ hình bông tuyết: - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. Quan sát HS thực hành. - Hiển thị bài làm một số máy. - Nhận xét và tuyên dương. c) Sử dụng thủ tục Lucgiac và Bongtuyet, viết chương trình vẽ các hình sau: To Lucgiac Repeat 6 [ fd 100 Bongtuyet rt 360/6] end To Dausao repeat 6 [ fd 50 hinhtron bk 50 rt 360/6] end - Yêu cầu HS làm theo nhóm máy. Quan sát để kịp thời giúp đỡ những HS gặp khó khăn và tuyên dương những HS làm tốt. - Hiển thị bài làm một số máy. - Nhận xét và tuyên dương. * Hoạt động 2: Cho biết dòng lệnh vẽ đường tròn sau: repeat 60 [ fd 5 rt 6] Viết thủ tục Duongtron để vẽ đường tròn và chương trình sử dụng thủ tục Duongtron để vẽ hình bên. To Duongtron Repeat 60 [fd 5 rt 6] End repeat 4 [ Duongtron rt 360/4] - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. Quan sát HS thực hành. - Hiển thị bài làm một số máy. - Nhận xét và tuyên dương. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách viết, lưu và sử dụng thủ tục trong Logo. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Luyện tập về thủ tục (tiết 3) - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Quan sát và thực hành vẽ hình bông tuyết theo nhóm máy. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. to Bongtuyet repeat 8 [fd 10 bk 10 rt 360/8] end - Thực hành theo nhóm máy. - Quan sát và nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Thực hiện theo nhóm máy dưới sự hướng dẫn của GV. - Quan sát và nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Thực hành theo nhóm máy. - Quan sát và nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Tuần: .................... Tiết: ..................... Ngày soạn: . Ngày dạy: . . . BÀI 5: LUYỆN TẬP VỀ THỦ TỤC (TIẾT 3) I. MỤC TIÊU: - Luyện tập các kiến thức đã học về viết, lưu lại và sử dụng thủ tục trong Logo; - Rèn luyện thói quen sử dụng thủ tục trong viết chương trình Logo. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1ph 3ph 33ph 3ph 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em viết các thủ tục để Rùa vẽ được hình bên dưới? à Nhận xét + tuyên dương. 3. Bài mới: Luyện tập về thủ tục (tiết 3) Hoạt động ứng dụng, mở rộng Viết chương trình gồm một hoặc nhiều thủ tục vẽ các hình sau: - Hướng dẫn HS làm bài. - Yêu cầu HS làm theo nhóm máy. Quan sát để kịp thời giúp đỡ những HS gặp khó khăn và tuyên dương những HS làm tốt. - Hiển thị bài làm một số máy. - Nhận xét và tuyên dương. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách viết, lưu và sử dụng thủ tục trong Logo. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (tiết 1) - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Thực hành theo nhóm máy dưới sự hướng dẫn của GV. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Tuần: .................... Tiết: ..................... Ngày soạn: . Ngày dạy: . . . BÀI 6: THAY ĐỔI MÀU VÀ NÉT VẼ BẰNG CÂU LỆNH (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: - Biết một số câu lệnh thay đổi màu và độ dày nét vẽ; - Sử dụng được câu lệnh thay đổi màu và nét vẽ trong khi viết chương trình. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1ph 3ph 33ph 3ph 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em viết các thủ tục để Rùa vẽ được hình bên dưới? à Nhận xét + tuyên dương. 3. Bài mới: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (tiết 1) * Hoạt động 1: Những gì em đã biết a) Sử dụng PenColor và PenSize để chọn màu và độ dày nét vẽ như hình trong SGK-103 (màu xanh dương và nét vẽ thứ 3). b) Viết dòng lệnh vẽ hình vuông, quan sát kết quả trên màn hình: c) Thoát khỏi Logo. * Hoạt động 2: Thay đổi màu và độ dày nét vẽ bằng câu lệnh a) Vẽ hình vuông bằng câu lệnh: CS REPEAT 4 [FD 100 RT 90] b) Sửa câu lệnh trên thành: CS SetPenColor 4 REPEAT 4 [FD 100 RT 90] Quan sát kết quả. c) Thay đổi giá trị số [4] trong lệnh SetPenColor 4, quan sát sự thay đổi màu vẽ. d) Điền vào chỗ chấm (): Lệnh SetPenColor n dùng để đặt của nét vẽ. Để đặt màu cho nét vẽ, em thay đổi giá trị trong lệnh. * Hoạt động 3: Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Vẽ hình vuông bằng câu lệnh: CS REPEAT 4 [FD 100 RT 90] b) Sửa câu lệnh trên thành: CS SetPenSize [1 10] REPEAT 4 [FD 100 RT 90], quan sát kết quả. c) Thay đổi giá trị số [1] và [10] trong lệnh SetPenSize [1 10], quan sát sự thay đổi nét vẽ. d) Điền vào chỗ chấm (): Lệnh SetPenSize [m n] dùng để chỉnh của nét vẽ. Để điều chỉnh độ rộng nét vẽ ta thay đổi giá trị trong câu lệnh. Bảng màu của lệnh setpencolor n SetPenColor 0: đen SetPenColor 1: xanh da trời SetPenColor 2: xanh lá cây SetPenColor 3: xanh lơ SetPenColor 4: đỏ SetPenColor 5: hồng * Hoạt động 4: Thủ tục DuongTron sau thực hiện công việc gì? Điền vào ô trống trong bảng theo mẫu. Lệnh Công việc To DuongTron SetPenColor 4 1. Đặt màu đỏ cho nét vẽ Repeat 24[fd 5 rt 15] 2. SetPenColor 0 3. End - Yêu cầu HS điền vào SGK theo nhóm. Quan sát HS. - Gọi các nhóm trả lời câu hỏi. - Nhận xét và tuyên dương. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách thay đổi màu và nét vẽ bằng lệnh. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (tiết 2) - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Chọn màu và độ dày nét vẽ như hình trong SGK-103 (màu xanh dương và nét vẽ thứ 3). - Viết dòng lệnh vẽ hình vuông, quan sát kết quả trên màn hình. - Thực hiện thoát khỏi Logo. - Thực hiện lệnh: CS REPEAT 4 [FD 100 RT 90] - Thực hiện lệnh: CS SetPenColor 4 REPEAT 4 [FD 100 RT 90] rồi quan sát kết quả. - Thay đổi giá trị số [4] trong lệnh SetPenColor 4 bằng số 0, 1, 2, - Trả lời: + Màu. + n. - Thực hiện lệnh: CS REPEAT 4 [FD 100 RT 90] - Thực hiện lệnh: CS SetPenSize [1 10] REPEAT 4 [FD 100 RT 90], quan sát kết quả. - Thay đổi giá trị số [1] và [10] trong lệnh SetPenSize [1 10], quan sát sự thay đổi nét vẽ. - Trả lời: + Độ rộng + n. 2. Câu lệnh vẽ đường tròn. 3. Đặt màu đen cho nét vẽ. - Thảo luận điền vào SGK. - Trả lời, nhóm khác nhận xét. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Tuần: .................... Tiết: ..................... Ngày soạn: . Ngày dạy: . . . BÀI 6: THAY ĐỔI MÀU VÀ NÉT VẼ BẰNG CÂU LỆNH (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU: - Biết một số câu lệnh thay đổi màu và độ dày nét vẽ; - Sử dụng được câu lệnh thay đổi màu và nét vẽ trong khi viết chương trình. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1ph 3ph 33ph 3ph 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em viết lệnh để Rùa thay đổi màu nét từ màu đen sang màu hồng? à Nhận xét + tuyên dương. 3. Bài mới: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (tiết 2) * Hoạt động 1: Hoạt động thực hành 1) Sửa thủ tục DuongTron ở trên. Viết chương trình sử dụng thủ tục DuongTron vừa sửa để vẽ hình với màu sắc như hình bên dưới. Kiểm tra kết quả trên máy tính. To DuongTron Repeat 24[fd 10 rt 15] End Setpencolor 5 Repeat 6 [Repeat 24[fd 10 rt 15] rt 60] 2) Viết thủ tục LucGiac để vẽ hình đa giác sáu cạnh như hình bên dưới: To LucGiac Rt 90 Setpencolor 5 Repeat 6 [fd 100 rt 360/6] End 3) Sử dụng thủ tục Lucgiac để viết thủ tục Lucgiac1 tạo nên mẫu trang trí như hình sau: To Lucgiac Repeat 6 [fd 100 rt 360/6] End To Lucgiac1 Setpencolor 4 Repeat 8 [Lucgiac rt 360/8] End * Hoạt động 2: Hoạt động ứng dụng, mở rộng Sử dụng thủ tục Lucgiac để viết thủ tục Lucgiac2 tạo nên mẫu trang trí như hình sau: To Lucgiac2 Setpencolor 1 Repeat 16 [Lucgiac rt 360/16] End Lưu ý: Mỗi hoạt động GV thực hành mẫu, yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. Quan sát để kịp thời giúp đỡ những HS gặp khó khăn và tuyên dương những HS làm tốt. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách thay đổi màu và nét vẽ bằng lệnh. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku) (tiết 1) - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Sửa lại thủ tục DuongTron thành To DuongTron Repeat 24 [ fd 10 rt 15] End - Chương trình vẽ nhiều hình tròn màu hồng: Setpencolor 5 Repeat 6 [Repeat 24[fd 10 rt 15] rt 60] - Thủ tục vẽ hình LucGiac màu hồng To LucGiac Rt 90 Setpencolor 5 Repeat 6 [fd 100 rt 360/6] End - Thủ tục Lucgiac To Lucgiac Repeat 6 [fd 100 rt 360/6] End - Thủ tục Lucgiac1 To Lucgiac1 Setpencolor 4 Repeat 8 [Lucgiac rt 360/8] End - Thủ tục Lucgiac2 To Lucgiac2 Setpencolor 1 Repeat 16 [Lucgiac rt 360/16] End - Lắng nghe. - Lắng nghe.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD4 Bai 5 Luyen tap ve thu tuc_12303724.doc
Tài liệu liên quan