Giáo án lớp 5 môn Tin học - Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (tiết 2)

1. Bài cũ:

- Em vẽ hình vuông thay đổi màu vẽ bằng câu lệnh.

- Nhận xét.

2. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:

- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 1 trang 105 SGK. Sửa thủ tục DuongTron ở trên. Viết chương trình sử dụng thủ tục DuongTron vừa sửa để vẽ hình với màu sắc như hình bên dưới. Kiểm tra kết quả trên máy

 

docx2 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 596 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tin học - Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 6: THAY ĐỔI MÀU VÀ NÉT VẼ BẰNG CÂU LỆNH (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU: - Biết một số câu lệnh thay đổi màu và độ dày nét vẽ. - Sử dụng được câu lệnh thay đổi màu và nét vẽ trong khi viết chương trình. - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ: - Em vẽ hình vuông thay đổi màu vẽ bằng câu lệnh. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 1 trang 105 SGK. Sửa thủ tục DuongTron ở trên. Viết chương trình sử dụng thủ tục DuongTron vừa sửa để vẽ hình với màu sắc như hình bên dưới. Kiểm tra kết quả trên máy + setpencolor 4 repeat 7 [repeat 24 [fd 5 rt 15] rt 360/7] - Chọn màu xanh và nét bút Pensize đậm và kiểm tra lại kết quả. - GV nhận xét, giải thích. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 2 trang 105 SGK. Viết thủ tục Lục giác để vẽ hình đa giác sáu cạnh như hình bên TO LUCGIAC SETPENCOLOR 4 REPEAT 6[FD 100 RT 360/6] END - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. c. Hoạt động 3: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 3 trang 105 SGK. Sử dụng thủ tục Lucgiac để viết thủ tục Lucgiac1 tạo nên mẫu như hình sau: repeat 8 [repeat 6 [fd 100 rt 60] rt 45] - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải. - Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. Trả lời câu hỏi. - Nhận xét. - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS làm bài vào sách - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - Lắng nghe - Làm theo hướng dẫn - Làm theo hướng dẫn của GV

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxCD4 Bai 6 Thay doi mau va net ve bang cau lenh_12303318.docx
Tài liệu liên quan