Giáo án lớp Lá - Bài: Một số đồ dùng trong gia đình

- Mời đại diện nhóm 2 lên trình bày.

- Ai có nhận xét gì về cái bát ?

- Cái bát này có đặc điểm gì?

+ Miệng bát như thế nào

+ Bát được trang trí như thế nào ?

+ Bát dùng để làm gì ?

+ Tại sao bát lại đứng được ?

+ Chiếc bát này được làm từ chất liệu gì ?

- Ngoài bát làm bằng sứ con biết bát làm bằng gì ?

+ Hàng ngày ăm cơm con cầm bát tay nào ?

+ Con cầm thìa tay nào ?

+ Cái thìa có đặc điểm gì ?

+ Thìa được làm bằng chất liệu gì ?

- Đoán xem đây là cái gì ?

+ Đĩa cáo đặc điểm gì ?

+ Nó được làm bằng chất liệu nào ?

+ Đĩa dùng để làm gì ?

+ Chúng mình phải làm gì để giữ đồ dùng luôn sạch sẽ ?

- Cô chốt lại và giáo dục trẻ.

- Cho trẻ kể một số đồ dùng để ăn mà trẻ biết.

- Cô mở rộng một số đồ dùng để ăn trên máy chiếu.

* So sánh : Đĩa và chén có đặc điểm gì giống và khác nhau

- Cô khái quát lại.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 433 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp Lá - Bài: Một số đồ dùng trong gia đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN Lĩnh vực: GDPTNT Tên bài: Một số đồ dùng trong gia đình Đối tượng: 5 – 6 tuổi Thời gian: 30 – 35 phút  Ngày soạn: ........ / 11 / 2018 Ngày dạy:....... / 11/ 2018 Người dạy : Nguyễn Thị Mai Hương I. Mục đích- yêu cầu 1. Kiến thức - Trẻ nhận biết, gọi tên,phân loại một số đồ dùng để ăn, để uống trong gia đình. - Trẻ biết đặc điểm, công dụng, chất liệu của một số đồ dùng đó. 2. Kỹ năng - Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ và diễn đạt mạch lạc. - Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt ý của mình. 3. Thái độ - Trẻ hứng thú và tham gia tích cực hoạt động. - Giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo quản đồ dùng sạch sẽ, gọn gàng, cẩn thận khi sử dụng. II. Chuẩn bị Máy tính, silde các đồ dùng gia đình cho trẻ xem mở rộng. Đồ dùng để ăn, để uống : Bát, thìa, bộ ấm chén III. Tổ chức thực hiện 1. Ho¹t ®éng 1: G©y høng thó Cho cả lớp đi tới siêu thị và mua một đồ dùng mà mình thích. 2. Ho¹t ®éng 2: BÐ t×m hiÓu - Chia nhóm cho trẻ quan sát. + Nhóm 1: Quan sát ấm, chén + Nhóm 2: Quan sát bát, thìa. - Đại diện các nhóm lên nói những gì mà nhóm mình quan sát được. * Đồ dùng để uống - Mời đại diện nhóm 1 trình bày - C« ®ưa bé Êm chÐn ra ®Ó tr­íc mÆt + Nhóm mình vừa thảo luận về cái gì? + Con thấy bé Êm chÐn nµy như thế nào ? + Con cã nhËn xÐt g× c¸i Êm? + C¸i Êm được dïng ®Ó lµm g×? Lµm b»ng chÊt liÖu g×? + Ngoài chất liệu bằng sứ ấm còng được làm bằng chất liệu nào nữa? - Con có nhận xét gì về cái chén? + C¸i chÐn nµy dïng ®Ó lµm g×? + §­îc lµm tõ chÊt liÖu nào? + Bé Êm chÐn ®ưîc ®Æt ë phßng nµo trong nhµ? - Cô chốt lại những ý kiến của trẻ nhận xét + Ngoµi Êm chÐn ra cßn ®å dïng nµo dïng ®Ó uèng n÷a? - Mở rộng một số đồ dùng để uống : Ấm trà, chén, phích nước, bình nước. * Đồ dùng để ăn - Mời đại diện nhóm 2 lên trình bày. - Ai có nhận xét gì về cái bát ? - Cái bát này có đặc điểm gì? + Miệng bát như thế nào  + Bát được trang trí như thế nào ? + Bát dùng để làm gì ? + Tại sao bát lại đứng được ? + Chiếc bát này được làm từ chất liệu gì ? - Ngoài bát làm bằng sứ con biết bát làm bằng gì ? + Hàng ngày ăm cơm con cầm bát tay nào ? + Con cầm thìa tay nào ? + Cái thìa có đặc điểm gì ? + Thìa được làm bằng chất liệu gì ? - Đoán xem đây là cái gì ? + Đĩa cáo đặc điểm gì ? + Nó được làm bằng chất liệu nào ? + Đĩa dùng để làm gì ? + Chúng mình phải làm gì để giữ đồ dùng luôn sạch sẽ ? - Cô chốt lại và giáo dục trẻ. - Cho trẻ kể một số đồ dùng để ăn mà trẻ biết. - Cô mở rộng một số đồ dùng để ăn trên máy chiếu. * So sánh : Đĩa và chén có đặc điểm gì giống và khác nhau - Cô khái quát lại. * Mở rộng : - Ngoài đồ dùng để ăn, để uống, còn một số đồ dùng gì trong gia đình mà các con biết nữa ? mời trẻ kể tên - Cô cho trẻ xem một số đồ dùng trong gia đình :Đài, tủ lạnh, giường, quạt, tivi. * GD: TrÎ yªu quý vµ b¶o vÖ ®å dïng 3. Hoạt động 3 : Trò chơi củng cố * Trò chơi : Ai nhanh hơn - Cách chơi : Chia trẻ thành 2 đội. Bật qua các vòng thể dục lên chọn đồ dùng. Đội 1 chọn đồ dùng để ăn. Đội 2 chọn đồ dùng để uống - Luật chơi : Bật không chạm vào vòng.Đội nào lấy được nhiều đồ dùng hơn sẽ dành chiến thắng. - Cho trẻ chơi. cô động viên khen ngợi trẻ. * Kết thúc : Cho trẻ chuyển hoạt động

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao An kpkh do dung de an de uong.doc
Tài liệu liên quan