Giáo án Luyện từ và câu 4 - Tuần 2 - Tiết 3 + 4

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 4 : DẤU HAI CHẤM

I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 1 . Kiến thức:

 - Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm trong câu: báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

 2 . Kĩ năng:

 - Biết dùng dấu hai chấm khi viết văn.

 3 . Thái độ:

 - Yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt.

II .CHUẨN BỊ:

· GV : Bảng phụ viết nội dung cần ghi nhớ.

· HS : SGK, VBT

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện từ và câu 4 - Tuần 2 - Tiết 3 + 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 3 : MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức: - Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ ngữ theo chủ điểm Thương người như thể thương thân.Nắm được cách dùng các từ ngữ đó. 2 . Kĩ năng: - Học nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Nắm được cách dùng các từ ngữ đó. 3. Thái độ: - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu vốn từ phong phú của Tiếng Việt . II.CHUẨN BỊ: GV : Bút dạ, bảng phụ kẻ sẵn các cột của BT1; kẻ bảng phân loại để HS làm BT2 HS : SGK , vở BT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 3 phút 1 phút 18 phút 7 phút 3 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Luyện tập cấu tạo của tiếng GV yêu cầu HS viết 1 tiếng và phân tích các bộ phận của tiếng đó. GV nhận xé, tuyên dương. 3.Bài mới: MRVT : Nhân hậu – Đoàn kết - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4. Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập Mục tiêu : Giúp HS mở rộng và hệ thống hoá vốn từ ngữ theo chủ điểm . Bài tập 1: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập. Yêu cầu HS thảo luận, làm VBT. GV nhận xét, giáo dục kỹ năng sống. Bài tập 2: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập GV phát phiếu khổ to riêng cho 4 cặp HS. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập 3. Mục tiêu : Giúp HS biết cách dùng các từ ngữ để đặt câu , hiểu ý nghĩa các câu tục ngữ . Bài tập 3: GV yêu cầu HS đọc bài 3. GV phát giấy khổ to và bút dạ cho các nhóm HS làm bài . GV nhận xét – Tuyên dương 5.Tổng kết – dặn dò : GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài: Dấu hai chấm . - Hát - HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con. HS nhận xét . HS nêu lại tựa bài Hoạt động nhóm đôi - lớp HS đọc yêu cầu của bài tập Từng cặp HS trao đổi, làm bài vào VBT , trình bày kết quả Cả lớp nhận xét kết quả làm bài. - HS đọc yêu cầu của bài tập 2. HS trao đổi theo cặp, sau đó làm bài vào VBT. Những HS làm bài trên phiếu trình bày kết quả bài làm trước lớp. Cả lớp nhận xét và sửa bài theo lời giải đúng. Hoạt động nhóm – lớp 1 HS đọc yêu cầu bài tập . Mỗi HS trong nhóm tiếp nối nhau viết câu mình đặt lên phiếu. Đại diện các nhóm dán kết quả bài làm lên bảng lớp, đọc kết quả Mỗi HS viết 2 câu đã đặt (1 câu ở nhóm a, 1 câu ở nhóm b) vào VBT . - Lớp nhận xét . Kiểm tra Trực quan Thảo luận Trình bày KNS/HCM Thảo luận Thực hành Trình bày Trực quan Thực hành Rút kinh nghiệm : Thứ năm ngày 1 tháng 9 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 4 : DẤU HAI CHẤM I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức: - Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm trong câu: báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. 2 . Kĩ năng: - Biết dùng dấu hai chấm khi viết văn. 3 . Thái độ: - Yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt. II .CHUẨN BỊ: GV : Bảng phụ viết nội dung cần ghi nhớ. HS : SGK, VBT III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 3 phút 1 phút 13 phút 13 phút 4 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: MRVT : Nhân hậu – Đoàn kết GV yêu cầu HS viết 1 từ thuộc chủ điểm: Nhân hậu – Đoàn kết và đặt câu với từ vừa tìm . GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Dấu hai chấm - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động1: Hình thành khái niệm Mục tiêu : HS nhận biết tác dụng của dấu hai chấm . GV yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 1 . GV yêu cầu HS đọc câu văn , thơ đã cho và phải chỉ ra được tác dụng của dấu hai chấm trong các câu đo. GV nêu câu hỏi nội dung ghi nhớ. Yêu cầu HS đọc thầm phần ghi nhớ. Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu :HS thực hiện đúng các bài tập. Bài tập 1: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập . GV nhận xét, chốt lại lời giải. Bài tập 2: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập GV cho HS nhắc lại tác dụng dấu hai chấm. GV nhận xét, tuyên dương. GV chấm một số vở . 5.Tổng kết – dặn dò: Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học Dấu hai chấm khác dấu chấm ở chỗ nào ? GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị: Từ đơn và từ phức . - Hát - 2 HS làm bảng phụ, HS làm bảng con. - Lớp nhận xét. HS nêu lại tựa bài . Hoạt động nhóm - lớp 3 HS tiếp nối nhau đọc nội dung BT1 (mỗi em đọc 1 ý) . HS thảo luận và đọc lần lượt từng câu văn, thơ - nhận xét về tác dụng và cách dùng trong các câu đó . HS trả lời theo yêu cầu. 3 – 4 HS lần lượt đọc to phần ghi nhớ trong SGK. Hoạt động nhóm - lớp HS đọc yêu cầu của bài tập . HS đọc thầm từng đoạn văn, trao đổi về tác dụng của dấu hai chấm trong các câu văn . - Đại diện HS trình bày . - Lớp nhận xét. HS đọc yêu cầu của bài tập. Cả lớp đọc thầm . HS nêu tác dụng dấu hai chấm. HS thực hành viết đoạn văn vào VBT. Một số HS đọc đoạn văn trước lớp, giải thích tác dụng của dấu hai chấm Cả lớp nhận xét . Hoạt động lớp - Dấu chấm dùng để kết thúc câu . - Dấu hai chấm dùng ở giữa câu có tác dụng báo hiệu:lời nói nhân vật, lời nói đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước . Kiểm tra Trực quan Thảo luận Trình bày Trực quan Thảo luận Trình bày Trực quan Thực hành Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUYEN TU VA CAU.doc