Giáo án Luyện từ và câu 4 - Tuần 5 - Tiết 9 + 10

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 10 : DANH TỪ

I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 1 . Kiến thức:

 - Hiểu danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng,.) ( giảm tải: không học DT chỉ khái niệm, chỉ đơn vị.)

 2 . Kĩ năng:

 - Nhận biết danh từ trong câu, biết đặt câu với danh từ.

 3 . Thái độ:

 - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt.

II.CHUẨN BỊ:

· GV : Phiếu khổ to viết nội dung BT1 , 2 . Tranh ảnh về một số sự vật có trong đoạn thơ ở BT1 (Phần nhận

xét):, 4 tờ phiếu khổ to viết nội dung BT1

· HS : SGK , VBT .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện từ và câu 4 - Tuần 5 - Tiết 9 + 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 9 : MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG I . MỤC TIÊU: 1 . Kiến thức: - Mở rộng vốn từ ngữ thuộc chủ điểm trung thực – tự trọng . 2.Kĩ năng: - Nắm được nghĩa và biết cách dùng từ ngữ nói trên để đặt câu . 3. Thái độ: - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt. II . CHUẨN BỊ: GV : Phiếu khổ to để HS kẻ bảng làm BT1 , từ điển Tiếng Việt . Bút và bảng phụ HS : Từ điển TV , SGK , VBT III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 28 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Luyện tập về từ ghép, từ láy GV yêu cầu HS viết 1 từ ghép, 1 từ láy; đặt câu với 1 từ vừa tìm. GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới:MRVT: Trung thực–Tự trọng - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : HS biết sử dụng những từ đã học để đặt câu và chuyển các từ đó vào vốn từ tích cực . Bài tập 1: - GV phát phiếu cho từng cặp HS trao đổi, làmbài . - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Bài tập 2: - Yêu cầu HS đọc bài 2. - GV nhận xét, giáo dục BVMT. Bài tập 3: - GV dán bảng 3 tờ phiếu , mời 3 HS lên bảng làm bài thi – khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Bài tập 4: - Yêu cầu HS đọc bài 4. - GV mời 3 HS lên bảng, làm bài trên phiếu. - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - Giáo dục BVMT. Hoạt động 2 : Củng cố Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học. - Trò chơi: Rung chuông vàng. - GV nêu câu hỏi, HS chọn đáp án. - Nhận xét – Tuyên dương. - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết – dặn dò : GV nhận xét thái độ học tập của HS. Yêu cầu HS học thuộc phần ghi nhớ trong bài . Chuẩn bị: Danh từ . - Hát HS viết bảng con. 3 HS đặt câu theo yêu cầu. Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài Hoạt động cá nhân – nhóm HS đọc yêu cầu của bài tập. HS làm việc theo cặp vào phiếu. Mỗi bàn cử 1 đại diện lên sửa bài tập HS nhận xét. Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng. HS đọc yêu cầu của bài tập. HS suy nghĩ, mỗi em đặt 1 câu với từ cùng nghĩa với trung thực, 1 câu với 1 từ trái nghĩa với trung thực. HS tiếp nối nhau đặt câu theo yêu cầu. HS đọc yêu cầu đề bài . Từng cặp HS trao đổi. 3 HS lên bảng làm bài thi . Cả lớp nhận xét và sửa bài theo lời giải đúng. HS đọc yêu cầu bài tập . Từng cặp HS trao đổi, trả lời câu hỏi 3 HS lên bảng làm bài thi, sau đó đọc lại kết quả. Hoạt động lớp - HS . làm bảng con. Kiểm tra Trực quan Thảo luận Trình bày Trực quan Động não HCM Trực quan Thảo luận Thi đua Trực quan Thảo luận Thi đua HCM Củng cố KNS Rút kinh nghiệm : LỊCH SỬ TIẾT 5: NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC GV bộ môn ĐẠO ĐỨC TIẾT 5 : BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN GV bộ môn Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2016 TIN HỌC GV bộ môn LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 10 : DANH TỪ I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức: - Hiểu danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng,..) ( giảm tải: không học DT chỉ khái niệm, chỉ đơn vị.) 2 . Kĩ năng: - Nhận biết danh từ trong câu, biết đặt câu với danh từ. 3 . Thái độ: - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt. II.CHUẨN BỊ: GV : Phiếu khổ to viết nội dung BT1 , 2 . Tranh ảnh về một số sự vật có trong đoạn thơ ở BT1 (Phần nhận xét):, 4 tờ phiếu khổ to viết nội dung BT1 HS : SGK , VBT . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 15 phút 10 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Mở rộng vốn từ : Trung thực – Tự trọng GV yêu cầu HS viết từ gần nghĩa và trái nghĩa với trung thực ; đặt câu với mỗi từ đó GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Danh từ - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động1: Hình thành khái niệm Mục tiêu : Giúp HS biết thế nào là danh từ chỉ người , vật (không làm DT chỉ khái niệm và đơn vị ) - GV phát phiếu cho các nhóm HS, hướng dẫn các em đọc từng câu thơ, gạch dưới các từ chỉ sự vật, hiệ tượng trong từng câu thơ. - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - Tất cả những từ chỉ người , sự vật , hiện tượng được gọi là gì ? - GV yêu cầu HS đọc thầm ghi nhớ. - Yêu cầu 2 HS đọc ghi nhớ. - Yêu cầu HS tìm 1 danh từ Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : HS biết vận dụng những kiến thức vừa học để làm bài tập. Bài tập 1: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập. GV phát phiếu bài làm cho HS. - GV nhận xét – chốt ý đúng. Bài tập 2: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập. - Yêu cầu HS làm bài. - Yêu cầu HS sửa bài. GV nhận xét – Tuyên dương. Hoạt động 3 : Củng cố Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học. - Trò chơi: Ai mà nhanh thế? - GV phát một số thẻ có ghi từ, yêu cầu HS chọn các thẻ thuộc danh từ và gắn bảng phụ. - GV nhận xét – Tuyên dương. - Giáo dục tư ưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị: DT chung và DT riêng. - Hát . 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vở nháp. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động nhóm – lớp - HS nghe hướng dẫn. - HS trao đổi, thảo luận. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả. - Lớp nhận xét, bổ sung. - Tất cả các từ chỉ người , sự vật , hiện tượng , được gọi là danh từ. - HS đọc thầm ghi nhớ. - 2 HS đọc ghi nhớ. - HS lần lượt nêu ví dụ. Hoạt động lớp HS đọc yêu cầu của bài tập. HS làm việc cá nhân vào VBT. 3 HS làm bài vào phiếu. Những HS làm bài trên phiếu trình bày kết quả. Cả lớp nhận xét . HS đọc yêu cầu của bài tập. HS làm bài vào VBT. HS từng tổ tiếp nối nhau đọc câu văn mình đặt được. Cả lớp nhận xét Hoạt động lớp - HS nghe phổ biến luật chơi. - HS tham gia tìm từ theo nhóm và trình bày kết quả. - Lớp nhận xét. - HS lắng nghe. Kiểm tra Giảng giải K.phủ bàn Trình bày Đàm thoại Trực quan Luyện tập Trình bày Trực quan Thực hành Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUYEN TU VA CAU.doc