Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Lĩnh vực phát triển thể chất - Bài dạy: Bật xa - Bò - ném xa bằng một tay

Hoạt động 2: Trọng động :- Bài tập phát triển chung:

 Ở phần này yêu cầu các chiến sĩ sẽ cùng nhau tập màn thể dục đồng diễn trên nền nhạc bài hát “cháu thương chú bộ đội”

- §éng t¸c tay 2: Tay đưa ra trước, sang ngang. (3L x8N)

TTCB: Đứng thẳng, khép chân, tay để dọc thân

Nhịp 1: Đứng thẳng 2 chân bằng vai, hai tay dang ngang bằng vai

Nhịp 2: Hai tay đưa ra phía trước

Nhịp 3: Như nhịp 1

Nhịp 4: Về TTCB.

Nhịp 5,6,7,8 như trên.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 1142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Lĩnh vực phát triển thể chất - Bài dạy: Bật xa - Bò - ném xa bằng một tay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN ( Hoạt kịch) Lĩnh vực phát triển thể chất Bài dạy: BTTH: Bật xa- Bò - ném xa bằng một tay Đối tượng: Lớp 5 tuổi Trường MN Bình La Giáo viên dạy: Lý Thị Dung II. Chuẩn bị: 1/ Đồ dùng của cô: - Một bộ quần áo bộ đội cho cô. - Sân tập, vạch chuẩn, túi cát, rổ, còi, zic zac - Nhạc bài hát “E thich làm chú bô đội, chú bộ đội, cháu thương chú bộ đội”, còi, 2/ Đồ dùng của trẻ: - Quần áo cho trẻ -Túi cát,vạch chuẩn, bông thể dục IV. Cách tiến hành Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 2. Bài mới: Hoạt động 1:Khởi động - Cô cho trẻ đi thành 1 vòng tròn để khởi động trên nền nhạc bài hát “E thích lam chú bộ đội”,tạo thành 2 hàng dọc xoay tạo thành 2 hàng ngang. - Cô hô cho 2 đội nghiêm, nghỉ và cho 2 đội điểm số 1,2 đến hết. Yêu cầu những chiến sỹ mang số 2 bước sang trái 2 bước để tạo thành 4 hàng. Cho trẻ quay trái để tạo thành 4 hàng ngang. Hoạt động 2: Trọng động :- Bài tập phát triển chung: Ở phần này yêu cầu các chiến sĩ sẽ cùng nhau tập màn thể dục đồng diễn trên nền nhạc bài hát “cháu thương chú bộ đội” - §éng t¸c tay 2: Tay đưa ra trước, sang ngang. (3L x8N) TTCB: Đứng thẳng, khép chân, tay để dọc thân Nhịp 1: Đứng thẳng 2 chân bằng vai, hai tay dang ngang bằng vai Nhịp 2: Hai tay đưa ra phía trước Nhịp 3: Như nhịp 1 Nhịp 4: Về TTCB. Nhịp 5,6,7,8 như trên. - §éng t¸c ch©n3:. ( 3L x8 N) TTCB: Đứng thẳng. Nhịp 1: 2 tay chống hông chân trái bước lên trước. Nhịp 2: Chân trái khuỵu, chân phải thẳng, đồng thời đưa 2 tay sang ngang lòng bàn tay sấp. Nhịp 3: Như nhịp 1 Nhịp 4: Về TTCB. Nhịp 5,6,7,8 như trên. - §éng t¸c bông 1: Đứng cúi về trước (2Lx 8N). TTCB: Đứng thẳng, 2 tay xuôi theo người. Nhịp 1: Đứng 2 chân rộng bằng vai, 2 tay giơ cao quá đầu. Nhịp 2: Cúi xuống, 2 chân thẳng, 2 tay chạm đất. Nhịp 3: Đứng lên 2 tay giơ cao. Nhịp 4: Về TTCB. Nhịp 5,6,7,8 như trên. - Động tác bật 2: Bật tách chân, khép chân( 2L x 8N) TTCB: Đứng khép chân, tay thả xuôi. Nhịp 1:Bật tách chân sang 2 bên, đưa tay ngang, lòng bàn tay sấp. Nhịp 2: Bật khép chân, tay thả xuôi Nhịp 3,4,5,6,7,8: Thực hiện như nhịp 1,2. Hoạt động 3: VĐCB: “Bật xa- Bò - Ném xa bằng một tay’’ - Tiếp theo mời các tiểu đội đến với phần thực hiện các vận động “Bật xa- Ném xa bằng một tay” - §éi h×nh: Đứng 2 hàng đối diện nhau Sau đây hai tiểu đội sẽ thi đua nhau thực hiện các vân động này đó là bật xa – Bò - và ném xa bằng một tay. Để thực hiện được xin mời 2 tiểu đội chú ý nhìn lên đây xem chỉ huy thực hiện trước nhé *C« lµm mÉu: - C« lµm mÉu lÇn 1 không ph©n tÝch ®éng t¸c - C« lµm mÉu lÇn 2 hướng dẫn c¸ch thùc hiÖn vËn ®éng. + ChuÈn bÞ: Đứng trước vạch chuẩn bị tay thả xuôi. Khi có hiệu lệnh 1 tiếng còi 2 tay đưa ra trước lăng nhẹ xuống dưới, ra sau để lấy đà đồng thời gối hơi khuỵu thân người hơi ngả trước để chuẩn bị nhún bật, khi có hiệu lệnh 2 tiếng còi nhún chân đạp đất mạnh bằng nửa bàn chân trên về phía trước, tay đưa trước, chân chạm đất nhẹ bằng đầu bàn chân gối hơi khuỵu đồng thời hai tay đưa ra trước để giữ thăng bằng. Sau đó bước lên đến vạch chuẩn thứ 2 để bò....lấy túi cát đứng chân trước chân sau tay cầm túi cát cùng phía với chân sau đưa từ trước, xuống dưới, ra sau lên cao đến điểm tay đưa cao nhất ném mạnh túi cát đi xa về phía trước. Sau đó đứng về cuối hàng *Trẻ thực hiện: - Cho lần lượt 2 chiến sĩ lên thực cho đến hết mỗi chiến sĩ được hiện 1 lần. - Hai tiểu đội thi đua nhau Hoạt động 3. Hồi tĩnh Cho trẻ đi 1- 2 vòng . 3. Kết thúc : Hai tiểu đội đã thực hiện xong các vân động bật xa – Bò.. ném xa bằng một tay rất giỏi rất mong các chiến sĩ sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động như thế này để cơ thể luôn khỏe mạnh, cao lớn và thông minh - Để tạm biệt thao trường mời các chiến sĩ cùng hát vang bài hát“ Cháu thương chú bộ đội’’ - Trẻ lắng nghe Trẻ cùng cô khởi động trên nền nhạc -Trẻ điểm số và nghe theo hiệu lệnh - TrÎ chó ý tËp bµi tËp ph¸t triÓn chung theo c« tõng ®éng t¸c ®Òu chÝnh x¸c vµ ®óng c¸c ®éng t¸c - Trẻ thực hiện (3Lx8N) - Trẻ thực hiện (3Lx8N) - Trẻ thực hiện (2Lx8N) - Trẻ thực hiện (2Lx8N) - TrÎ chó ý quan s¸t c« lµm mÉu vµ ph©n tÝch ®éng t¸c - TrÎ høng thó lªn thùc hiÖn nhanh nhÑn m¹nh d¹n thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c -Trẻ lên tập theo hướng dẫn của cô. - Trẻ đi nhẹ nhàng - Trẻ hát nhẹ nhàng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmam non_12321104.doc
Tài liệu liên quan