Giáo án môn Học vần bài: D, Đ

1.KTBC : Hỏi bài trước.

Đọc sách kết hợp bảng con.

Đọc câu ứng dụng: bò bê có cỏ, bò bê no nê.

Viết bảng con.

GV nhận xét chung.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:

GV treo tranh và hỏi:

- Tranh vẽ gì?

Trong tiếng dê, đò có âm gì và dấu thanh gì đã học?

GV viết bảng: bò, cỏ

Hôm nay, chúng ta sẽ học chữ và âm mới: d, đ (viết bảng d, đ)

2.2.Dạy chữ ghi âm:

a) Nhận diện chữ:

viết lại chữ d trên bảng và nói: Chữ d in gồm một nét cong, hở phải và một nét sổ thẳng, chữ d viết thường gồm một nét cong hở phải và một nét móc ngược dài.

GV hỏi: Chữ d giống chữ gì?

So sánh chữ d và chữ a?

 

 

 

Yêu cầu học sinh tìm chữ d trong bộ chữ?

Nhận xét, bổ sung.

 

doc24 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 3308 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Học vần bài: D, Đ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an T4.doc
Tài liệu liên quan