Giáo án môn Sinh học 11

CHƯƠNG III : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

Chương III Giới thiệu về sinh trưởng và phát triển, kết quả tổng hợp của quá trình trao đổi chất và năng lượng ở cơ thể sinh vật. Nội dung gồm các kiến thức về đặc điểm, cơ sở tế bào học của quá trình sinh trưởng và phát triển. Những nhân tố (bên trong và bên ngoài) ảnh hưởng đến sinh trưởng của động vật và thực vật và những ứng dụng những kiến thức đó trong việc điều khiển sự sinh trưởng và phát triển nhằm tăng năng suất, cải thiện phẩm chất cây trồng, vật nuôi và chăm sóc sức khoẻ con người.

 

doc106 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 5959 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Sinh học 11, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an sinh hoc 11.doc