Giáo án môn Thể dục lớp 2 năm 2017

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:- Ôn trò chơi “Bỏ khăn”

2. Kỹ năng: - Biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.

3. Thái độ: - Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết tham gia trò chơi ban đầu.

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên : 1 còi, giáo án, khăn dùng cho trò chơi.

 2. Học sinh : Đồng phục thể dục.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

 

docx123 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 647 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục lớp 2 năm 2017, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khăn. 2. Học sinh : Đồng phục thể dục, giày. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài. * Khởi động: - Xoay các khớp, cổ tay, cánh tay, hông, gối: theo nhịp nhạc bài hát : “Chiếc bụng đói” *Ôn bài thể dục phát triển chung:2x8 nhịp, theo nhạc. 2. Phần Cơ bản. * Ôn trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” - GV nêu tên trò chơi, yêu cầu HS nhắc lại cách chơi trò chơi. - GV có thể tổ chức cho HS chơi với 3-4 “dê” lạc đàn và 2-3 người đi tìm * Ôn trò chơi: “Nhóm 3, nhóm 7” - GV nêu tên trò chơi, yêu cầu HS nhắc lại cách chơi trò chơi. - GV cho xen kẽ giữa các lần chơi, cho HS đi thường theo vòng tròn vầ hít thở sâu hoặc thực hiện một số động tác thả lỏng. - Chú ý: GV có thể đảo thứ tự 2 trò chơi trên hay thay thế bằng những trò chơi khác. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng hít thở sâu. - Cúi lắc người thả lỏng. - HS tập trung. Báo cáo sĩ số: € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ - Hs nhắc lại cách chơi - HS xếp theo đ/hình vòng tròn: - Thực hiện trên cơ sở đ/hình đã có: - Thả lỏng cơ thể và hát tại chỗ. IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ , CỦNG CỐ. - Đỏnh giỏ :GV Nhận xét giờ học. - Củng cố + Yờu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yờu cầu HS lờn thực hiện. V .ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO, DẶN Dề. - Yêu cầu HS nhớ và ụn lại một số kỹ năng ĐHĐN. - Yờu cầu học sinh luyện tập 8 động tỏc đó học trong bài thể dục phỏt triển chung. - Cỏc nhúm tự tập luyện điểm số 1-2, 1-2 theo hàng dọc, ngang, vũng trũn. - Cỏc nhúm tự tổ chức cỏc trũ chơi đó họcgiờ sau tiếp tục chơi trũ chơi này. - GV hô “Giải tán !”, HS hô đồng thanh “Khoẻ !” Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2017 Thể dục Tiết 34 : Trò chơi “vòng tròn” và “bỏ khăn” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Ôn 2 trò chơi “vòng tròn.” và “Bỏ khăn” 2. Kỹ năng: - Thuộc bài, thực hiện từng động tác tương đối chính xác, đẹp. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động. 3. Thái độ: - Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện-Nâng cao thể lực. II. chuẩn bị. 1. Giáo viên : còi, giáo án, nhạc cho bài khởi động + thể dục + trũ chơi, loa, khăn. 2. Học sinh : Đồng phục thể dục, giày. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu cầu bài. * Khởi động: - Xoay các khớp, cổ tay, cánh tay, hông, gối: theo nhịp nhạc bài hát : “Chiếc bụng đói” *Ôn bài thể dục phát triển chung:2x8 nhịp, theo nhạc. 2. Phần Cơ bản. * Ôn trò chơi: “Vòng tròn” - GV nhắc lại cách chơi, cho HS điểm số theo chu kì 1-2, sau đó cho HS chơi có kết hợp vần điệu. GV tổ chức cho HS thi. * Ôn trò chơi: “Bỏ khăn” - GV nêu tên trò chơi, cách chơi trò chơi. - GV chia HS trong lớp thành 2 tổ và phân địa điểm. - Cán sự lớp tổ chức chơi. - Cho HS đi theo vòng tròn kết hợp đọc vần điệu - Chú ý: GV có thể đảo thứ tự 2 trò chơi trên hay thay thế bằng những trò chơi khác. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng hít thở sâu. - Cúi lắc người thả lỏng. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - HS tập trung. Báo cáo sĩ số: ‚ € €€ € € € € € € €€ € € € € € € €€ € € € € € - HS tập lại bài TD phát triển chung: - HS quan sát và tập theo. - Ghi nhớ bài học. - Thực hiện theo hướng dẫn của cán sự lớp. IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ , CỦNG CỐ. - Đỏnh giỏ :GV Nhận xét giờ học. - Củng cố + Yờu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yờu cầu HS lờn thực hiện. V .ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO, DẶN Dề. - Yêu cầu HS nhớ và ụn lại một số kỹ năng ĐHĐN. - Yờu cầu học sinh luyện tập 8 động tỏc đó học trong bài thể dục phỏt triển chung. - Cỏc nhúm tự tập luyện điểm số 1-2, 1-2 theo hàng dọc, ngang, vũng trũn. - Cỏc nhúm tự tổ chức cỏc trũ chơi đó họcgiờ sau tiếp tục chơi trũ chơi này. - GV hô “Giải tán !”, HS hô đồng thanh “Khoẻ !” TUẦN 18 Thứ ba ngày 02 tháng 01 năm 2018 Thể dục Tiết 35 : Trò chơi “vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi” 2. Kỹ năng: - Biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động. 3. Thái độ: - Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện. II. chuẩn bị. 1. Giáo viên : còi, giáo án, nhạc cho bài khởi động + thể dục + trũ chơi, loa, . 2. Học sinh : Đồng phục thể dục, giày. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài. * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình. - Xoay các khớp, cổ tay, cánh tay, hông, gối: theo nhịp nhạc bài hát : “Chiếc bụng đói” *Ôn bài thể dục phát triển chung:2x8 nhịp, theo nhạc. 2. Phần Cơ bản. * Ôn trò chơi: “Vòng tròn” - GV nhắc lại cách chơi, cho HS điểm số theo chu kì 1-2, sau đó cho HS chơi có kết hợp vần điệu. GV tổ chức cho HS thi. * Ôn trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” - GV nêu tên trò chơi, cách chơi trò chơi. - GV cho HS chơi thử 1-2 lần. Lần 3-4 chơi chính thức có thắng, thua và thưởng, phạt. - GV lên cắm cờ ở điểm chính giữa 2 đội. - Chú ý: Trước khi cho HS chơi chính thức, GV cần cho HS điểm số để điều chỉnh số lượng các đội cho bằng nhau. - Chú ý: GV có thể đảo thứ tự 2 trò chơi trên hay thay thế bằng những trò chơi khác. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng hít thở sâu. - Cúi lắc người thả lỏng. - HS tập trung. Báo cáo sĩ số: € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ - HS xếp theo đ/hình vòng tròn: - Thả lỏng cơ thể và hát tại chỗ. IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ , CỦNG CỐ. - Đỏnh giỏ :GV Nhận xét giờ học. - Củng cố + Yờu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yờu cầu HS lờn thực hiện. V .ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO, DẶN Dề. - Yêu cầu HS nhớ và ụn lại một số kỹ năng ĐHĐN. - Yờu cầu học sinh luyện tập 8 động tỏc đó học trong bài thể dục phỏt triển chung. - Cỏc nhúm tự tập luyện điểm số 1-2, 1-2 theo hàng dọc, ngang, vũng trũn. - Cỏc nhúm tự tổ chức cỏc trũ chơi đó họcgiờ sau tiếp tục chơi trũ chơi này. - GV hô “Giải tán !”, HS hô đồng thanh “Khoẻ !” Thứ tư ngày 03 tháng 01 năm 2018 Thể dục Tiết 36 : SƠ KếT HọC Kì I I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Hệ thống những nội dung chính đã học trong kì I 2. Kỹ năng: - HS biết đã học được những gì, điểm nào cần phát huy hoặc khắc phục trong học kì II. 3. Thái độ: - Nâng cao ý thức học tập trong môn thể dục. II. chuẩn bị. 1. Học sinh: Đồng phục thể dục, giày. 2. Phương tiện: 1 còi, giáo án, Kẻ sân và kẻ 3 vòng tròn như bài 27. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu cầu bài. * Khởi động: - Đi đều và hát (trên địa hình tự nhiên). * Trò chơi:“Diệt các con vật” hay GV chọn. 2. Phần Cơ bản. - Sơ kết học kì I : 8-10 phút. - GV cùng HS điểm lại những kiến thức, kĩ năng đã học ở kì I. Những nội dung các em đã học tốt và những gì cần phải cố gắng khắc phục trong học kì II. Cho từng tổ tự bình chọn những HS học tốt môn Thể dục và cho 1 số lên thực hành. - GV công bố kết quả học tập, tuyên dương những cá nhân được các tổ bầu chọn. -Nhắc 1số c/nhân,tổ học tập,kỉluật chưa tốt - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” - Cách chơi như bài 33.Cán sự tổ chức chơi 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng hít thở sâu. - Cúi lắc người thả lỏng. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - HS tập trung. Báo cáo sĩ số: ‚ € €€ € € € € € € €€ € € € € € - HS chú ý lắng nghe những nhận xét của GV. - Tổ bình bầu những cá nhân xuất sắc. - HS tự đưa ra những ưu, khuyết - Ghi nhớ bài học. - Thực hiện theo hướng dẫn của cán sự lớp. IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ , CỦNG CỐ. - Đỏnh giỏ :GV Nhận xét giờ học. - Củng cố + Yờu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yờu cầu HS lờn thực hiện. V .ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO, DẶN Dề. - Yêu cầu HS nhớ và ụn lại một số kỹ năng ĐHĐN. - Yờu cầu học sinh luyện tập 8 động tỏc đó học trong bài thể dục phỏt triển chung. - Cỏc nhúm tự tập luyện điểm số 1-2, 1-2 theo hàng dọc, ngang, vũng trũn. - Cỏc nhúm tự tổ chức cỏc trũ chơi đó học giờ sau tiếp tục chơi trũ chơi này. - GV hô “Giải tán !”, HS hô đồng thanh “Khoẻ !” TUẦN 19 Thứ ba ngày 09 tháng 01 năm 2018 Thể dục Tiết 37 : TRò CHƠI “ BịT MắT BắT DÊ” Và “ Nhanh lên bạn ơI” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn ơi ” 2. Kỹ năng: - Biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động. 3. Thái độ: - Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện. II. chuẩn bị. 1. Giáo viên : còi, giáo án, nhạc cho bài khởi động + thể dục + trũ chơi, loa, . 2. Học sinh : Đồng phục thể dục, giày. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài. * Khởi động: - Xoay các khớp, cổ tay, cánh tay, hông, gối: theo nhịp nhạc bài hát : “Chiếc bụng đói” *Ôn bài thể dục phát triển chung:2x8 nhịp, theo nhạc. 2. Phần Cơ bản. * Ôn trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” - GV nêu tên trò chơi, yêu cầu HS nhắc lại cách chơi trò chơi. - GV có thể tổ chức cho HS chơi với 3-4 “dê” lạc đàn và 2-3 người đi tìm * Ôn trò chơi: Nhanh lên bạn ơi - GV nêu tên trò chơi, yêu cầu HS nhắc lại cách chơi trò chơi. - GV cho xen kẽ giữa các lần chơi, cho HS đi thường theo vòng tròn vầ hít thở sâu hoặc thực hiện một số động tác thả lỏng. - Chú ý: GV có thể đảo thứ tự 2 trò chơi trên hay thay thế bằng những trò chơi khác. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng hít thở sâu. - Cúi lắc người thả lỏng. - HS tập trung. Báo cáo sĩ số: € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ - Hs nhắc lại cách chơi - HS xếp theo đ/hình vòng tròn: - Thực hiện trên cơ sở đ/hình đã có: - Thả lỏng cơ thể và hát tại chỗ. IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ , CỦNG CỐ. - Đỏnh giỏ :GV Nhận xét giờ học. - Củng cố + Yờu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yờu cầu HS lờn thực hiện. V .ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO, DẶN Dề. - Yêu cầu HS nhớ và ụn lại một số kỹ năng ĐHĐN. - Yờu cầu học sinh luyện tập 8 động tỏc đó học trong bài thể dục phỏt triển chung. - Cỏc nhúm tự tổ chức cỏc trũ chơi đó học giờ sau tiếp tục chơi trũ chơi này. - GV hô “Giải tán !”, HS hô đồng thanh “Khoẻ !” Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018 Thể dục Tiết 38 : TRò CHƠI “ Nhanh lên bạn ơI ” Và “ NHóM BA, NHóM BảY” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn ơi ” 2. Kỹ năng: - Biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động. 3. Thái độ: - Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện. II. chuẩn bị. 1. Giáo viên : còi, giáo án, nhạc cho bài khởi động + thể dục + trũ chơi, loa, . 2. Học sinh : Đồng phục thể dục, giày. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài. * Khởi động: - Xoay các khớp, cổ tay, cánh tay, hông, gối: theo nhịp nhạc bài hát : “Chiếc bụng đói” *Ôn bài thể dục phát triển chung:2x8 nhịp, theo nhạc. 2. Phần Cơ bản. * Ôn trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi ” - GV nêu tên trò chơi, yêu cầu HS nhắc lại cách chơi trò chơi. - GV nêu tên trò chơi, cách chơi trò chơi. - GV cho HS chơi thử 1-2 lần. Lần 3-4 chơi chính thức có thắng, thua và thưởng, phạt. - GV lên cắm cờ ở điểm chính giữa 2 đội. - Chú ý: Trước khi cho HS chơi chính thức, GV cần cho HS điểm số để điều chỉnh số lượng các đội cho bằng nhau. * Ôn trò chơi: “Nhóm 3, nhóm 7” - GV nêu tên trò chơi, yêu cầu HS nhắc lại cách chơi trò chơi. - GV cho xen kẽ giữa các lần chơi, cho HS đi thường theo vòng tròn vầ hít thở sâu hoặc thực hiện một số động tác thả lỏng. - Chú ý: GV có thể đảo thứ tự 2 trò chơi trên hay thay thế bằng những trò chơi khác. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng hít thở sâu. - Cúi lắc người thả lỏng. - HS tập trung. Báo cáo sĩ số: € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ - Hs nhắc lại cách chơi - Thả lỏng cơ thể và hát tại chỗ. IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ , CỦNG CỐ. - Đỏnh giỏ :GV Nhận xét giờ học. - Củng cố + Yờu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yờu cầu HS lờn thực hiện. V .ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO, DẶN Dề. - Yêu cầu HS nhớ và ụn lại một số kỹ năng ĐHĐN. - Yờu cầu học sinh luyện tập 8 động tỏc đó học trong bài thể dục phỏt triển chung. - Cỏc nhúm tự tổ chức cỏc trũ chơi đó học giờ sau tiếp tục chơi trũ chơi này. - GV hô “Giải tán !”, HS hô đồng thanh “Khoẻ !” TUẦN 20 Thứ ba ngày 16 tháng 01 năm 2018 Thể dục Tiết 39 : Đứng kiễng gót hai tay chống hông (Dang ngang) Trò chơi “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Ôn 2 động tác RLTTCB. -Học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. 2. Kỹ năng: - Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi, tương đối chính xác. 3. Thái độ: - Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện. II. chuẩn bị. 1. Giáo viên : còi, giáo án, nhạc cho bài khởi động + thể dục + trũ chơi, loa, phấn . 2. Học sinh : Đồng phục thể dục, giày. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài. * Khởi động: - Đứng vỗ tay hát, chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên, sau đó chuyển thành đi thường theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ.. - Xoay các khớp: cánh tay, vai, cổ, hông. - Vừa đi vừa xoay cổ tay, hít thở sâu. 2. Phần Cơ bản. * Ôn đứng kiễng gót, hai tay chống hông: - Lần 1: GV vừa làm mẫu, vừa giải thích để HS tập theo. Từ lần 2-5 (do GV hay cán sự làm mẫu). - GV cho dừng lại để uốn nắn, sửa sai có xen kẽ nhận xét. - Cho 1-2 HS lên thực hiện động tác, cả lớp cùng tham gia quan sát, nhận xét. * Ôn động tác đứng kiễng gót, hai tay dang ngang bàn tay sấp: - GV nên sử dụng khẩu lệnh để HS thống nhất thực hiện động tác, ví dụ: “Chuẩn bị... bắt đầu !”, “Thôi!” * Ôn phối hợp 2 động tác trên: 3-4 lần - HS tập trung. Báo cáo sĩ số: €€€€€€€€€€ € €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ - HS quan sát hướng dẫn của giáo viên rồi thực hiện. - HS chú ý khi nghe khẩu lệnh của người điều khiển. - HS thực hành 2 động tác trên. * Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” - GV nêu tên trò chơi, sau đó cho HS chuyển đội hình về vị trí chuẩn bị. - 2 HS lên làm mẫu, GV chỉ dẫn và giải thích, sau đó cho HS chơi. - Cách chơi như hình vẽ bên. - Cho HS xếp thành 2 hàng quay mặt vào nhau, đứng so le nhau. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng hít thở sâu. - Cúi lắc người thả lỏng. IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ , CỦNG CỐ. - Đỏnh giỏ :GV Nhận xét giờ học. - Củng cố + Yờu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yờu cầu HS lờn thực hiện. V .ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO, DẶN Dề. - Yêu cầu HS nhớ và ụn lại một số kỹ năng ĐHĐN. - Yờu cầu học sinh luyện tập 8 động tỏc đó học trong bài thể dục phỏt triển chung. - Cỏc nhúm tự tổ chức cỏc trũ chơi đó học giờ sau tiếp tục chơi trũ chơi này. - GV hô “Giải tán !”, HS hô đồng thanh “Khoẻ !” Thứ ba ngày 17 tháng 01 năm 2018 Thể dục Tiết 40 : Một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản Trò chơi “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Ôn 2 động tác: Đứng đưa 1 chân ra trước, hai tay chống hông và đứng hai chân rộng bằng vai (2 bàn chân thẳng hướng phía trước), hai tay đưa ra trước-sang ngang-lên cao chếch chữ V. - Tiếp tục học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. 2. Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác,biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động. 3. Thái độ: - Giáo dục tính nhanh nhẹn, nâng cao ý thức học tập. II. chuẩn bị. 1. Giáo viên : còi, giáo án, nhạc cho bài khởi động + thể dục + trũ chơi, loa,phấn . 2. Học sinh : Đồng phục thể dục, giày. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài. * Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát. * Ôn 1 số động tác của bài thể dục PTC. - Xoay các khớp: cổ tay, chân, hông, . 2. Phần Cơ bản. - Ôn đứng đwa 1 chân ra trước, 2 tay chống hông: 5-6 lần mỗi chân. - Lần 1-2, GV vừa làm mẫu, vừa hô nhịp cho HS tập theo, lần 3-6 do cán sự lớp hô nhịp. Xen kẽ, GV cho 1 vài HS thực hiện động tác đúng, đẹp ra trình diễn. - GV cùng HS nhận xét. - Chú ý: Không nâng chân cao quá, chân, mũi chân cần thẳng và giữ thăng bằng cho tốt (Xem hình 11 ở bên). - Ôn 2 chân rộng bằng vai (2 bàn chân thẳng hướng phía trước), 2 tay đưa ra trước-sang ngang-lên cao chếch chữ V-về TTCB: - Chú ý: Sửa tư thế của 2 bàn chân thẳng hướng phía trước. * Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” - GV nêu tên trò chơi, cách chơi. - Lần 1: Chơi thử - Lần 2 : Thi 2 tổ - Cán sự tổ chức chơi. - Tổ chức theo nhóm chơi. - Quan sát hình bên. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng hít thở sâu. - Cúi lắc người thả lỏng. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - HS tập trung. Báo cáo sĩ số: ‚ € €€ € € € € € € €€ € € € € € € €€ € € € € € - HS tự tổ chức chơi trò chơi. - Cán sự lớp điều khiển trò chơi. - HS cần học thuộc:“Chạy đổi chỗ Vỗ tay nhau: Haiba !” - Thực hiện theo hướng dẫn của cán sự lớp. IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ , CỦNG CỐ. - Đỏnh giỏ :GV Nhận xét giờ học. - Củng cố + Yờu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yờu cầu HS lờn thực hiện. V .ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO, DẶN Dề. - Yêu cầu HS nhớ và ụn lại một số kỹ năng ĐHĐN. - Yờu cầu học sinh luyện tập 8 động tỏc đó học trong bài thể dục phỏt triển chung. - Cỏc nhúm tự tổ chức cỏc trũ chơi đó học giờ sau tiếp tục chơi trũ chơi này. - GV hô “Giải tán !”, HS hô đồng thanh “Khoẻ !” TUẦN 21 Thứ ba ngày 23 tháng 01 năm 2018 Thể dục Tiết 41 : : Đi thường theo vạch kẻ thẳng I. Mục tiêu. 1. Kiến thức - Đứng hai chân rộng bằng vai (2 bàn chân thẳng hướng phía trước), hai tay đưa ra trước-sang ngang-lên cao chếch chữ V. - Học đi thường theo vạch kẻ thẳng. 2. Kỹ năng: - Thực hiện tương đối đúng động tác. 3. Thái độ: - Giáo dục và rèn luyện ý thức trong khi tập luyện. II. chuẩn bị. 1. Giáo viên : còi, giáo án, nhạc cho bài khởi động + thể dục + trũ chơi, loa,phấn . 2. Học sinh : Đồng phục thể dục, giày. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài. * Khởi động: Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc. - Đứng Xoay các khớp: cánh tay, vai, cổ, hông, cổ chân theo nhạc. *Ôn 1 số động tác trong bài thể dục phát triển chung:Mỗi động tác 2 lần 8 nhịp * Trò chơi: Do GV chọn. 2. Phần Cơ bản. * Ôn đứng 2 chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước) thực hiện các động tác tay: -GV hô cho HS tập. - Cán sự lên hô điều khiển. - 1 số HS lên tập trước lớp. - Nhìn hình bên: * Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” - GV nêu tên trò chơi: „ Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” - GV nêu lại cách chơi: HS đọc đồng thanh: „ Chạy đổi chỗ, Vỗ tay nhau Một, hai , ba” Sau tiếng „ ba” , các em nhất loạt chạy về phía trước đổi chỗ cho nhau theo từng đôi một. Khi gặp nhau, từng em đưa tay trái ra vỗ vào bàn tay bạn để chào nhau, sau đó chạy tiếp về vạch giới hạn thì dừng lại, quay sau để chuẩn bị chơi lần tiếp theo. • Chú ý : Không chạy quá nhanh và chạy theo phía tay trái của bạn, nghĩa là bên phải của mình, thì mới đưa tay trái ra vỗ vào tay bạn được. Bạn nào chạy về vạch trước thì chiến thắng. - GV cho HS chơi thử 1-2 lần. - Lần 3-4 chơi chính thức có thắng, thua và thưởng, phạt. - HS tập trung. Báo cáo sĩ số: € €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ - HS xếp theo đội hình hàng ngang: - Nhịp 1: Đưa hai tay về phía trước thẳng hướng, hai bàn tay sấp. - Nhịp 2: Đưa hai tay snag ngang, lòng bàn tay ngửa. - Nhịp 3:Đưa hai tay lên cao thẳng hướng, hai bàn tay hướng vào nhau - Nhịp 4: Về TTCB - HS thực hiện trò chơi. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng hít thở sâu. - Trò chơi hồi tĩnh. - Thả lỏng cơ thể và hát tại chỗ. IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ , CỦNG CỐ. - Đỏnh giỏ :GV Nhận xét giờ học. - Củng cố + Yờu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yờu cầu HS lờn thực hiện. V .ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO, DẶN Dề. - Yêu cầu HS nhớ và ụn lại một số kỹ năng ĐHĐN. - Yờu cầu học sinh luyện tập 8 động tỏc đó học trong bài thể dục phỏt triển chung. - Yờu cầu HS tự tập thờm : đi thường theo vạch kẻ trong cỏc giờ ra chơi. - Cỏc nhúm tự tổ chức cỏc trũ chơi đó học giờ sau tiếp tục chơi trũ chơi này. Thứ tư ngày 24 tháng 01 năm 2018 Thể dục Tiết 42 : Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông (Dang ngang) -Trò chơi “Nhảy ô” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Học đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông (dang ngang). - Ôn trò chơi “Nhảy ô”. 2. Kỹ năng: - Thực hiện động tác đúng,biết cách chơi, tham gia trò chơi chủ động. 3. Thái độ: - Giáo dục tính nhanh nhẹn, nâng cao ý thức học tập. II. chuẩn bị. 1. Giáo viên : còi, giáo án, nhạc cho bài khởi động + thể dục + trũ chơi, loa,phấn . 2. Học sinh : Đồng phục thể dục, giày. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên, vừa đi vừa hít thở sâu. - Đứng xoay các khớp: cổ tay, chân, hông.. *Ôn 1 số đ/tác của bài TD phát triển chung : Mỗi động tác 2 lần 8 nhịp. 2. Phần Cơ bản. * Ôn đứng 2 chân rộng bằng vai(hai bàn chân thẳng hướng phía trước) thực hiện các động tác tay: 2 lần - Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông. - GV làm mẫu và giải thích( trọng tâm ở tư thế đặt bàn chân theo vạch kẻ) + GV cho HS tập 1 lần. + Cán sự lên điều khiển cho lớp tập. - Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay dang ngang. - GV làm mẫu và giải thích( trọng tâm ở tư thế đặt bàn chân theo vạch kẻ) • Chú ý: HS đi thẳng hướng và dang hai tay thật thẳng. + GV cho HS tập 1 lần. + Cán sự lên điều khiển cho lớp tập. * Thi thực hiện giữa các tổ. * Trò chơi: “Nhảy ô” - GV nêu tên trò chơi: „ Nhảy ô”. - Gv nêu cách chơi: • Tập hợp lớp thánh 2 hàng dọc. Khi có lệnh, các em số 1 bật nhảy bằng hai chân vào ô số 1, sau đó bật nhảy 2 chân vào ô số 3, nhảy chụm 2 chân ở ô số 4 và cứ lần lượt như vậy cho tới đích, thì quay lại chạy về vạch xuất phát đưa tay , chạm tay bạn số 2. Bạn số 2 bật nhảy như bạn số 1 và cứ lần lượt như vậy cho đến hết, hàng nào xong trước , ít phạm quy là thắng cuộc. Các trường hợp phạm quy: + Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi chạm tay bạn trước mình. + Không nhảy đủ số ô quy định. - Lần 1: Chơi thử - Lần 2 : Thi 2 tổ - Cán sự tổ chức chơi. - Tổ chức theo nhóm chơi. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng hít thở sâu. - Trò chơi hồi tĩnh. - HS tập trung. Báo cáo sĩ số: ‚ € €€ € € € € €€ € €€ € € € € € € €€ € € € € € - HS tự tổ chức chơi trò chơi. - Cán sự lớp điều khiển trò chơi. - HS tập theo cán sự lớp. - Thực hiện theo hướng dẫn của cán sự lớp. - Đứng tại chỗ thực hiện. IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ , CỦNG CỐ. - Đỏnh giỏ :GV Nhận xét giờ học. - Củng cố + Yờu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yờu cầu HS lờn thực hiện. V .ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO, DẶN Dề. - Yêu cầu HS nhớ và ụn lại một số kỹ năng ĐHĐN. - Yờu cầu học sinh luyện tập 8 động tỏc đó học trong bài thể dục phỏt triển chung. - Yờu cầu HS tự tập thờm : đi thường theo vạch kẻ trong cỏc giờ ra chơi. - Cỏc nhúm tự tổ chức cỏc trũ chơi đó học giờ sau tiếp tục chơi trũ chơi này. TUẦN 22 Thứ ba ngày 27 tháng 01 năm 2018 Thể dục Tiết 43 : Ôn một số bài tập Đi theo vạch kẻ thẳng Trò chơi “Nhảy ô” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Ôn 2 động tác đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông, đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay dang ngang - Ôn trò chơi “Nhảy ô”. 2. Kỹ năng: - Thực hiện tương đối đúng động tác, chính xác về tư thế bàn chân, 2 tay. 3. Thái độ: - GD và Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện. II. chuẩn bị. 1. Giáo viên : còi, giáo án, nhạc cho bài khởi động + thể dục + trũ chơi, loa,phấn . 2. Học sinh : Đồng phục thể dục, giày. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên, vừa đi vừa hít thở sâu. - Đứng xoay các khớp: cổ tay, chân, hông.. *Ôn 1 số đ/tác của bài TD phát triển chung : Mỗi động tác 2 lần 8 nhịp. 2. Phần Cơ bản. * Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông: - Xen kẽ giữa 2 lần tập, GV nhận xét, đ/giá - Mỗi đợt cho đi 3-6 HS, Qsát hình bên: * Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay dang ngang: - Đội hình tập và hướng dẫn như trên. - Chú ý: GV động viên HS để tăng nhịp đi. * Trò chơi: “Nhảy ô” - GV nêu tên trò chơi: Nhảy ễ - Cách chơi trò chơi: • Tập hợp lớp thánh 2 hàng dọc. Khi có lệnh, các em số 1 bật nhảy bằng hai chân vào ô số 1, sau đó bật nhảy 2 chân vào ô số 3, nhảy chụm 2 chân ở ô số 4 và cứ lần lượt như vậy cho tới đích, thì quay lại chạy về vạch xuất phát đưa tay , chạm tay bạn số 2. Bạn số 2 bật nhảy như bạn số 1 và cứ lần lượt như vậy cho đến hết, hàng nào xong trước , ít phạm quy là thắng cuộc. Các trường hợp phạm quy: + Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi chạm tay bạn trước mình. + Không nhảy đủ số ô quy định. - GV cho HS chơi thử 1-2 lần. Lần 3-4 chơi chính thức có thắng, thua và thưởng, phạt. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng hít thở sâu. - Trò chơi hồi tĩnh do GV chọn. - HS tập trung. Báo cáo sĩ số: € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ - HS xếp theo đ/hình hàng dọc: - Cách đi của HS: - HS thực hiện trò chơi. - Thả lỏng cơ thể và hát tại chỗ. IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ , CỦNG CỐ. - Đỏnh giỏ :GV Nhận xét giờ học. - Củng cố + Yờu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yờu cầu HS lờn thực hiện. V .ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO, DẶN Dề. - Yêu cầu HS nhớ và ụn lại một số kỹ năng ĐHĐN. - Yờu cầu học sinh luyện tập 8 động tỏc đó học trong bài thể dục phỏt triển chung. - Yờu cầu HS tự tập thờm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an ca nam_12377310.docx