Giáo án môn Tiếng việt lớp - Bài: Âm /C/

Mục tiêu: sau bài học HS Nhận biết được ô là nguyên âm vì khi phát âm luồng hơi đi ra tự do.

Đọc tốt âm ô. Biết thêm thanh, thay phụ âm để được tiếng mới. đọc được tiềng, từ mới. Đọc tốt cả bài âm ô ở SGK trang50.

Viết xong bàiEm tập viêt, bài chính tả

Có ý thức rèn chữ viết.

Các hoạt động lên lớp:

Việc 0:

T: vẽ mô hình tiến bà lên bảng

T: Hôm qua chúng ta thay âm a bằng âm gì ( H: Âm o) vậy chúng ta được tiếng gì? (H: bo )

T: Cả lớp vẽ và đưa tiếng bo vào mô hình

H: Vẽ- đọc – phân tích trên mô hình của mình

b o

T : Nhận xét

Hôm nay chúng ta học thêm âm mới

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 597 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tiếng việt lớp - Bài: Âm /C/, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÕ ho¹ch D¹y thùc tËp Ngµy daþ: Thø Năm ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2017 Ng­êi d¹y: NguyÔn ThÞ Hoµi Nam M«n: Tiếng việt CNGD - Líp: 1 Bµi d¹y: Tuần 2( Tiết 9+ 10) Âm /C/ Việc 0: T: Em vẽ mô hình phân tích tiếng thành 2 phần H: Vẽ mô hình vào B. con b a T: Đưa chữ ba vào mô hình. H: Thao tác. T cũng viết chữ ba vào mô hình trên bảng lớp. Hs đọc theo mô hình: - Đọc trơn/ba/. - Đọa phân tích/ba/-/bờ/-/a/- /ba/ ( cá nhân Tổ - lớp) Việc 2: Chiếm lĩnh ngữ âm 1a. Giới thiệu âm mới T; Hôm nay thay âm đầu /b/ bằng / c/ ta có tiếng gì? H; Tiếng / ca/ T: /ca/ H: cá nhân- tổ (T-N- N- T) / ca/ T yêu cầu H vẽ mô hình nguyên tiếng- H : vẽ, T cũng vẽ theo: T; các em chỉ và mô hình đọc: /ca/ H: lớp đọc : /ca/ 1b, Phân tích tiếng T; làm mẫu H: cá nhân tổ - lớp. T: Tiếng /ca /có phần đầu âm là gì? Phần vần âm là gì? H: trả lời c a T: Âm nào đã học? âm nào chưa học? H: Âm /a/ học rồi, âm /c / chưa học. T: chúng ta phát âm lại âm / c/ H: ( Cá nhân - tổ - lớp) H : Âm /c/ khi phát âm luồng hơi như thế nào? ( Luồng hơi đi ra bị cản lại) T: Vậy âm /c/ là nguyên âm hay phụ âm? H; /c / là phụ âm 1c. Vẽ mô hình T; vẽ mô hình hai phần tiếng /ca/ H: Vẽ vào b.con. H: Tiếng / ca/ có phần đầu là âm gì? Phần vần là âm gì? H: phần đầu là âm /c/. Phần vần là âm /a/. T: các con đưa âm /a/ vào mô hình H: a T: Phân đầu là âm /c/ còn chưa biết chữ ghi âm /c/ tạm thời để trống. Việc 2 Viết chữ ghi phụ âm /c/ 2a. Giới thiệu chữ “c” in thường: T; Gắn chữ mẫu - mô tả.- Viết mẫu 2b. HD viết chữ /c/ viết thường: B1. Thầy mô tả chừ /c/ in thường, viết thường.( Chữ /c/ viết thường gồm 1 nét cong trái cao 2 li, rộng 1,5 li) T: vừa mô tả vừa viết mẫu theo 3 điểm tọa độ. B2. HD h/s viết b.con H: lắng nghe viết vào bảng con dưới sự giám sát của T -uốn nắn sửa sai.( Tuyên dương) 2c. Viết tiếng T:Các em đưa tiếng / ca/ vào mô hình H: thao tác c a T: Thay âm đầu ( thêm thanh) để được tiếng mới H: Thao tác - đọc tiếng vừa tìm - phân tích T: Dấu thanh được đặt ở vị trí nào? ( ở âm chính/ a/ ) 2d. HD h/s viết vở Em tập viết. - Tô 2 dòng chữ /c/ cỡ vừa. - 1 dòng chữ /c/ viết thường cỡ vừa. - 1 dòng ca. -1 dòng ca ba T: Kiểm soát h viết. Nhận xét. Giảo lao chuyển tiết KÕ ho¹ch D¹y thùc tËp Ngµy daþ: Thø Tư ngµy th¸ng 10 n¨m 2017 Ng­êi d¹y: NguyÔn ThÞ Hoµi Nam M«n: Tiếng việt CNGD - Líp: 1 Bµi d¹y: Tuần 6 ( Tiết 5+ 6) Âm /ô/ Mục tiêu: sau bài học HS Nhận biết được ô là nguyên âm vì khi phát âm luồng hơi đi ra tự do. Đọc tốt âm ô. Biết thêm thanh, thay phụ âm để được tiếng mới. đọc được tiềng, từ mới. Đọc tốt cả bài âm ô ở SGK trang50. Viết xong bàiEm tập viêt, bài chính tả Có ý thức rèn chữ viết. Các hoạt động lên lớp: Việc 0: T: vẽ mô hình tiến bà lên bảng T: Hôm qua chúng ta thay âm a bằng âm gì ( H: Âm o) vậy chúng ta được tiếng gì? (H: bo ) T: Cả lớp vẽ và đưa tiếng bo vào mô hình H: Vẽ- đọc – phân tích trên mô hình của mình b o T : Nhận xét Hôm nay chúng ta học thêm âm mới Việc 1: 1a. Giới thiệu âm mới /nhô/ T: nhô H: nhô ( lớp, nhóm, cá nhân) 1b. Phân tích: T; Nhô- nhờ- ô- nhô(Kết hợp tay) H: Nhô- nhờ- ô- nhô(Kết hợp tay) Lớp, tổ, cá nhân. T: Tiếng / nhô/ có mấy âm âm nào đã học, âm nào chưa học? H: Tiếng / nhô/ có 2 âm âm nh đã học, âm ô chưa học? T Hôm nay chúng ta học âm / ô/ Ghi mục bài. H: âm /ô/ T ; /ô/ H:/ô/ lớp, tổ ,cá nhân. T: /ô/ là nguyên âm hay phụ âm? Vì sao? H: / ô/ là nguyên âm vì luồng hơi đi ra tự do.(T- N- N- T) 1c. Vẽ mô hình nh T; vẽ đưa âm nh và mô hình H: nh là phụ âm T : Để đưa âm /ô/ mô hình cô trò chúng ta sang Việc 2: Viết chữ ghi âm /ô/ 2a. Giới thiệu chữ / ô/ in thường. GV chỉ bảng gt mô tả: gồm 1 nét như chữ o, rồi thêm dấu mũ. T: Viết: ô 2b. HD viết chữ /ô/ viết thường. T: treo chữ mẫu- Giới thiệu chữ /ô/ cỡ vừa. N1 : viết như chữ o N2 : viết dấu mũ trên đầu chữ o. T; Chữ ô gồm mấy nét? H: Gồm 3 nét, 1 nét như chữ o,nét thứ 2 xiên lên, nét thứ 3 xiên xuống. H: Luyện viết chữ ô vào bảng con( 2-3 lần) 2c. Viết tiếng có âm ô. T; Viết chữ ô vào mô hình H; vẽ và đưa tiếng nhô vào mô hình. Đọc nh ô T: chúng ta thay âm đầu để được tiếng mới H: cô hô chô, T; Thêm thanh ta được tiếng mới. H: cố, chổ mố, ngộ.. H: luyện đọc các tiếng ở bảng 1 lần. Giải láo 2d. HD H viết vở em tập viết GV đọc bài tập viết. Cả ớp nhẩm theo. GV nêu y/c bài viết- nhắc nhở và cho H viết bài. T; nhận xét Việc 3: Đọc 3a. Đọc bài ở bảng. T; ghi thêm : ngô hổ.. H; Đọc trơn, phân tích. 3b. Đọc bài ở SGK trang 50. T Y/c H mở sách trang 50, T; đọc mẫu H; Đọc theo T 1 lần. H: Luyện đọc theo cặp Thi cá nhân đọc T; Nhận xét. Việc 4 Viết chính tả: 4a. Viêt B.c Bổ, hổ, ngô, ca nô. 4b. viêt vở chính tả T: Đọc : Bà, bố,me, bé Nga cả nhà đi ca nô. Đọc bài H viêt vào vở. Chấm nhận xét. ..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12447253.doc
Tài liệu liên quan