Giáo án môn Toán 10 - Kiểm tra 15 phút

Câu 3: Cho và . Khi đó tập bằng:

A. B. C. D.

Câu 4. Cho tập hợp . Khi đó tập A được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là:

Câu 5. Cho tập hợp . Khi đó số tập con của A bằng:

 A. 3 B.4 C.6 D.8

Câu 6. Cho và . Chọn khẳng định đúng:

A B. C. D.

Câu 7. Cách viết nào sai?

A. B. C. D.

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 464 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Kiểm tra 15 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 1 Thời gian: 15’ Phần trắc nghiệm:(4 điểm) Câu 1.Câu nào sau đây không phải là mệnh đề: A. 3+1> 10 B. Hôm nay trời lạnh quá. C. -2 là số nguyên D. 2+4=9 Câu 2. Cho mệnh đề A= “ ”. Phủ định của mệnh đề A là: A. Câu 3: Cho và . Khi đó tập bằng: A. B. C. D. Câu 4. Cho tập hợp. Khi đó tập A được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là: Câu 5. Cho tập hợp . Khi đó số tập con của A bằng: A. 3 B.4 C.6 D.8 Câu 6. Cho và . Chọn khẳng định đúng: A B. C. D. Câu 7. Cách viết nào sai? A. B. C. D. Câu 8. Số quy tròn của số gần đúng1,2345 với độ chính xác d=0,001 là: A. 1 B. 1,2 C. 1,23 D. 1,234 B. Phần tự luận:(6 điểm) Câu 1(3 điểm): Cho 2 tập hợp sau: . Hãy tìm và biểu diễn trên trục số. Câu 2(2 điểm): Tìm tất cả tập con của các tập sau: Câu 3 ( 1 điểm): Tìm tất cả tập X sao cho: . .. Đề 2 Thời gian: 15’ Phần trắc nghiệm:(4 điểm) Câu 1.Câu nào sau đây không phải là mệnh đề: A. 3+1> 10 B. Ôi mệt quá!. C. 2 là số nguyên D. 2+4=6 Câu 2. Cho mệnh đề . Phủ định của mệnh đề A là: Câu 3: Cho và . Khi đó tậpbằng: A. B. C. D. Câu 4. Cho tập hợp. Khi đó tập A được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là: Câu 5. Cho tập hợp . Khi đó số tập con của A bằng: A. 3 B.4 C.6 D.8 Câu 6. Cho và . Chọn khẳng định đúng: A B. C. D. Câu 7. Cho tập hợp có nghĩa là: A. B. C. D. Câu 8. Số quy tròn của số gần đúng 5,36789với độ chính xác d=0,001 là: A. 5,36 B. 5,37 C. 5,3 D. 5,38 B. Phần tự luận:(6 điểm) Câu 1 ( 3 điểm): Cho 2 tập hợp sau: . Hãy tìm và biểu diễn trên trục số. Câu 2(2 điểm): Tìm tất cả tập con của các tập sau: Câu 3 (1 điểm): Cho tập .Tìm tất cả các tập X thỏa . .. Đề 3 Thời gian: 15’ Phần trắc nghiệm:(4 điểm) Câu 1.Câu nào sau đây không phải là mệnh đề: A. 3+8> 10 B. Hôm nay trời lạnh quá. C. -2 là số nguyên D. 2+4=9 Câu 2. Cho mệnh đề P , phủ định mệnh đề P là: A. B. C. D. Câu 3: Cho và . Khi đó tập bằng: A. B. C. D. Câu 4. Cho tập hợp. Khi đó tập A được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là: Câu 5. Cho tập hợp . Khi đó số tập con của A bằng: A. 3 B.4 C.6 D.16 Câu 6. Cho và . Chọn khẳng định đúng: A B. C. D. Câu 7. : Cho tập hợp có nghĩa là: A. B. C. Câu 8. Số quy tròn của số gần đúng11,78454 với độ chính xác d=0,001 là: A. 11,7 B. 11,7900 C. 11,7800 D. 11,7850 B. Phần tự luận:(6 điểm) Câu 1 ( 3 điểm): Cho 2 tập hợp sau: . Hãy tìm và biểu diễn trên trục số. Câu 2(2 điểm): Tìm tất cả tập con của các tập sau: Câu 3 ( 1 điểm): Cho tập Tìm tất cả các tập X thỏa . .. Đề 4 Thời gian: 15’ Phần trắc nghiệm:(4 điểm) Câu 1.Câu nào sau đây không phải là mệnh đề: A. 3+1> 10 B. Mấy giờ rồi?. C. -2 là số nguyên D. 2+4=9 Câu 2. Cho mệnh đề . Phủ định của mệnh đề A là: Câu 3: Cho và . Khi đó tập bằng: A. B. C. D. Câu 4. Cho tập hợp. Khi đó tập A được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là: Câu 5. Cho tập hợp . Khi đó số tập con của A bằng: A. 3 B.4 C.6 D.8 Câu 6. Cho và . Chọn khẳng định đúng: A B. C. D. Câu 7. Tìm mệnh đề sai? A. B. C. D. Câu 8. Số quy tròn của số gần đúng12,2345 với độ chính xác d=0,001 là: A. 12,2 B. 12,24 C. 12,23 D. 12,234 B. Phần tự luận:(6 điểm) Câu 1 ( 3 điểm): Cho 2 tập hợp sau: . Hãy tìm và biểu diễn trên trục số. Câu 2(2 điểm): Tìm tất cả tập con của các tập sau: Câu 3 ( 1 điểm): Cho tập Tìm tất cả các tập X thỏa . .. Đề 5 Thời gian: 15’ Phần trắc nghiệm:(4 điểm) Câu 1.Câu nào sau đây không phải là mệnh đề: A. 3+1> 10 B. Ôi mệt quá!. C. 2 là số nguyên D. 2+4=6 Câu 2. Cho mệnh đề . Phủ định của mệnh đề A là: Câu 3: Cho và . Khi đó tậpbằng: A. B. C. D. Câu 4. Cho tập hợp. Khi đó tập A được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là: Câu 5. Cho tập hợp . Khi đó số tập con của A bằng: A. 3 B.4 C.6 D.8 Câu 6. Cho và . Chọn khẳng định đúng: A B. C. D. Câu 7. Cho tập hợp có nghĩa là: A. B. C. D. Câu 8. Số quy tròn của số gần đúng 5,36789với độ chính xác d=0,001 là: A. 5,36 B. 5,37 C. 5,3 D. 5,38 B. Phần tự luận:(6 điểm) Câu 1 ( 3 điểm): Cho 2 tập hợp sau: . Hãy tìm và biểu diễn trên trục số. Câu 2(2 điểm): Tìm tất cả tập con của các tập sau: Câu 3 ( 1 điểm): Tìm tất cả tập X sao cho {0;1}X{0;1;2;e;d}. .. .. .. .. .. ..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe kiem tra 15 chuong tap hop hay_12426780.doc