Giáo án môn Toán lớp 3 - Bài 41: Luyện tập

- Em thực hiện đặt tính rồi tính ra vở.

- Em nói với bạn về cách đặt tính và tính của mình.

- Việc 1: Em nói với các bạn trong nhóm về cách đặt tính và tính của mình.

- Việc 2: Báo cáo kết quả với cô giáo.

 

 

docx3 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 1196 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán lớp 3 - Bài 41: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÀI HDH MÔN TOÁN LỚP 3 Bài 41: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Sau bài học, em: Ôn một số phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số có một, hai, ba chữ số với nhau. Biết làm tính nhân, tính chia ( với cách viết gọn ). Áp dụng kiến thức đã học để giải bài toán có hai phép tính. II. Hoạt động học: A. Hoạt động khởi động: * Khởi động: - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi: “ Ai nhanh, ai đúng?” - CTHĐTQ: + Sau khi chơi trò chơi này bạn cảm thấy như thế nào? + Để chơi tốt trò chơi này chúng ta cần làm gì? - GV tổng kết trò chơi. - GV giới thiệu bài, ghi đề bài trên bảng; HS ghi vở * Đọc mục tiêu bài - CTHĐTQ điều khiển các bạn chia sẻ mục tiêu bài trước lớp: + Gọi 1 bạn đọc to mục tiêu + Theo các bạn chúng ta nên làm gì để nắm được mục tiêu của bài này? B. Hoạt động thực hành 1. Đặt tính rồi tính: a) 342 x 2 b) 219 x 4 Em thực hiện tính ra vở của mình. Việc 1: Em nói với các bạn trong nhóm về cách tính của mình. Việc 2: Báo cáo kết quả với cô giáo. 2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu) : Mẫu: 948 : 4 Em nghe cô giáo hướng dẫn trên bảng *Thực hành a) 369 : 3 b) 630 : 7 c) 754 : 4 Em thực hiện đặt tính rồi tính ra vở. Em nói với bạn về cách đặt tính và tính của mình. Việc 1: Em nói với các bạn trong nhóm về cách đặt tính và tính của mình. Việc 2: Báo cáo kết quả với cô giáo. 3. Giải các bài toán: Đề bài: Quãng đường AB dài 102m, quãng đường BC dài gấp 3 lần quãng đường AB (xem hình vẽ). Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét? Việc 1: Em đọc đề bài. Việc 2: Đề bài cho biết gì? Đề bài yêu cầu gì? Việc 3: Nêu cách giải quyết bài toán với các bạn trong nhóm. - Em làm bài giải ra vở của mình. - Việc 1: Em nói với các bạn trong nhóm về bài giải của mình. - Việc 2: Báo cáo kết quả với cô giáo. 4. Trò chơi: “Ai nhanh hơn?” Nhóm em thi đua cùng các nhóm khác. GV tổng kết trò chơi. Nêu cảm nghĩ của em sau khi chơi trò chơi này. D. Hoạt động ứng dụng Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 254m, quãng đường từ nhà Bình đến trường dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà Lan đến trường. Hỏi quãng đường từ nhà Bình đến trường dài bao nhiêu mét? Nêu đề toán rồi giải bài toán sau:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxĐiều chỉnh Toán 3. Tuần 15.docx
Tài liệu liên quan