Giáo án Phụ đạo Vật lý 12 tuần 6: Tổng hợp dao động

Câu 1: Tìm kết luận sai:

A. dđ tắt dần là dđ sẽ bị ngừng lại sau một thời gian do tác dụng ma sát của môi trường.

B. Nếu sức cản của môi trường nhỏ con lắc còn dđ khá lâu rồi mới dừng lại.

C. Nếu sức cản của môi trường lớn con lắc dừng lại nhanh, có thể chỉ qua VTCB một lần, thậm chí chưa qua được VTCB đã dừng lại.

D. Biên độ dđ tắt dầngiảm liên tục theo cấp số nhân lùi vô hạn với công bội nhỏ hơn một.

Câu 2: Tìm kết luận sai:

 A.Để cho một dđ không tắt dần cần tác dụng vào nó một ngoại lực không đổi liên tục.

 B. trong t.gian đầu , dđ của con lắc là 1 dđ phức tạp, là sự tổng hợp của dđ riêng và dđ do ngoại lực tuần hoàn gây ra.

 C. Sau t.gian , dđ riêng đã tắt hẳn, con lắc chỉ còn dđ do tác dụng của ngoại lực.

 D. Dđ cưỡng bức có t.số bằng t.số của ngoại lực, biên độ phụ thuộc mối quan hệ giữa t.số của ngoại lực f và tần số riêng,

Câu 3: Tìm kết luận sai:

A. Hiện tượng biên độ dđ cưỡng bức tăng nhanh đến 1 giá trị cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dđ được gọi là sự cộng hưởng

B. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ngoại lực cưỡng bức lớn hơn hẳn lực ma sát gây tắt dần.

C. Biên độ dđ cộng hưởng càng lớn khi ma sát càng nhỏ.

D. Hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có hại trong đời sống và trong kĩ thuật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Phụ đạo Vật lý 12 tuần 6: Tổng hợp dao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/09/2018 Tuần: 06 PHỤ ĐẠO LÝ 12 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG TỔNG HỢP DAO ĐỘNG: Giả sử một vật thực hiện đồng thời 2 dđđh cùng phương, cùng tần số: : x1 = A1cos( và x2 = A2 cos(. Phương trình dđ tổng hợp: x = x1 + x2 = Acos(. Với : + Biên độ dđ tổng hợp: A2 = + Pha ban đầu: Nếu 2 dđ thành phần: + Cùng pha: thì A =Amax = A1 + A2 + Ngược pha : thì A= + Vuông pha: * Thông thường: Câu 1(HS yếu) Tìm biểu thức đúng để xđ biên độ dđ tổng hợp của 2 dđđh cùng phương, cùng tần số với pha ban đầu . A. . B. . B. . C. Câu 3: (HS TB yếu)Một vật tham gia đồng thời 2 dđđh có pt x1 = (cm) và x2 = (cm ). Pt dđ tổng hợp là: A. x = (cm ). B. x = (cm). C. x = (cm). D. x = (cm). Câu 4: (HS khá giỏi)Một vật khối lượng m = 100g thực hiện dđ tổng hợp của 2 dđđh cùng phương có các pt dđ là: x1 = (cm) và x2 = (cm ) . Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng vào vật là: A. 50 N. B. 5 N. C. 0,5 N. D. 5 N. Câu 5: Một vật tham gia đồng thời 2 dđđh có pt x1 = (cm) và x2 = (cm ). Pt dđ tổng hợp là: A. x = (cm). B. x= (cm). C. x= (cm). D. x= (cm). Câu 6: Một vật tham gia đồng thời 2 dđđh cùng phương, cùng tần số, cùng pha( ngược pha) có biên độ là A1 và A2 với A2 = 3A1 thì biên độ dđ tổng hợp A là: A. A1. B. 2A1. C. 3A1 D. 4A2 Câu 7: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = và x2= . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là A. 8cm. B. cm. C. 2cm. D. cm. Dao động tự do: Dao động tự do là dao động có chu kì hay tần số chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Dao động tắt dần: là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Nguyên nhân của sự tắt dần là do lực ma sát hay lực cản của môi trường tác dụng lên vật dđ, làm năng lượng dđ giảm dần, lực cản càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.. Đặc điểm: sgk 3) Dđ cưỡng bức Đặc điểm: + Trong thời gian đầu dđ của hệ là sự tổng hợp của : dđ riêng ( tần số f0 ) và dđ do ngoại lực gây ra ( tần số f) + Sau thời gian , dđ riêng tắt hẳn, hệ dđ với tần số bằng tần số f của ngoại lực, Biên độ phụ thuộc vào quan hệ giữa tần số f và f0 . 4) Sự cộng hưởng: là hiện tượng biên độ của dđ cưỡng bức tăng nhanh và đạt giá trị cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dđ: flựca= f riêng => A= Amax Câu 1: Tìm kết luận sai: dđ tắt dần là dđ sẽ bị ngừng lại sau một thời gian do tác dụng ma sát của môi trường. Nếu sức cản của môi trường nhỏ con lắc còn dđ khá lâu rồi mới dừng lại. Nếu sức cản của môi trường lớn con lắc dừng lại nhanh, có thể chỉ qua VTCB một lần, thậm chí chưa qua được VTCB đã dừng lại. Biên độ dđ tắt dầngiảm liên tục theo cấp số nhân lùi vô hạn với công bội nhỏ hơn một. Câu 2: Tìm kết luận sai: A.Để cho một dđ không tắt dần cần tác dụng vào nó một ngoại lực không đổi liên tục. B. trong t.gian đầu, dđ của con lắc là 1 dđ phức tạp, là sự tổng hợp của dđ riêng và dđ do ngoại lực tuần hoàn gây ra. C. Sau t.gian , dđ riêng đã tắt hẳn, con lắc chỉ còn dđ do tác dụng của ngoại lực. D. Dđ cưỡng bức có t.số bằng t.số của ngoại lực, biên độ phụ thuộc mối quan hệ giữa t.số của ngoại lực f và tần số riêng, Câu 3: Tìm kết luận sai: A. Hiện tượng biên độ dđ cưỡng bức tăng nhanh đến 1 giá trị cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dđ được gọi là sự cộng hưởng B. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ngoại lực cưỡng bức lớn hơn hẳn lực ma sát gây tắt dần. C. Biên độ dđ cộng hưởng càng lớn khi ma sát càng nhỏ. D. Hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có hại trong đời sống và trong kĩ thuật. BÀI TẬP CHUNG Câu 1: Pt dđ của một chất điểm có dạng x = A cos(. Gốc thời gian đã được chọn vào lúc: A. chất điểm có li độ x = +A/2. B. chất điểm có li độ x = -A/2. B. chất điểm qua VTCB theo chiều dương. D. chất điểm qua VTCB theo chiều âm. câu 2: (HS TB trở lên)Một vật dđđh với biên độ 4 cm, tần số 20 Hz. chọn góc thời gian là lúc vật có li độ 2 cm và chuyển động ngược chiều dương đã chọn. Pt dđ của vật là: A. x = (cm ). B. . x = (cm ). C. x = (cm ). D. đáp án khác Câu 3: Một vật dđđh có quãng đường đi được trong một chu kì là 16 cm. Biên độ dđ của vật là: A. 4 cm; B. 5 cm; C. 10 cm; D. 2 cm. Câu 4: Pt dđ của một vật có dạng x = 5cos( (cm; s) . Lấy p2= 10. Gia tốc của vật khi có li độ x = 3 cm là A. – 12 (m/s2) B. – 120 (cm/s2 ) C.1,20 (m/s2) D. – 60 (cm/s2). Các bài tập 1.21 đến 1.31 Sách Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2007- 2008. Câu 5: Một vật dđđh có quãng dường đi được trong một chu kì là 16 cm. Biên độ dđ của vật là: A. 4 cm B. 8 cm C. 16 cm D. 2 cm Câu 6: Một con lắc lò xo thẳng đứng dđ với biên độ 4 cm, chu kì 0,5 s, khối lượng quả nặng 400g. Cho g= 10 m/s2. Độ cứng của lò xo là: A. 640 N/m B. 25N/m C. 64 N/m D. 32 N/m Câu 7:Câu 6: Một con lắc lò xo thẳng đứng dđ với biên độ 4 cm, chu kì 0,5 s, khối lượng quả nặng 400g. Cho g= 10 m/s2.Giá trị cực đại của lực đàn hồitác dụng vào quả nặng là: A. 6,56 N B. 2,56 N C. 256 N D. 656 N Câu 8: Một vật nặng 500g dđ đh trên quỹ đạo dai 20 cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật thực hiện 540 dao động. Cơ năng của vật là A. 2025 J B. 0,9 J C. 900 J D. 2,025 J Câu 9: : Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g= p2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là A. 1,6s. B. 1s. C. 0,5s. D. 2s. RÚT KINH NGHIỆM: Tổ trưởng kí duyệt 10/09/2018 HOÀNG ĐỨC DƯỠNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN PHU DAO 12 TUAN 6_12416544.doc
Tài liệu liên quan