Giáo án Sinh 11 - Nitơ và đời sống của thực vật

*Vai trò cấu trúc

-Ni tơ có vai trò quan trọng bậc nhất đối với thực vật.

-Nitơ là thành phần cấu trúc của prôtêin, axit nuclêic, diepẹ lục, ATP

*Vai trò điều tiết

-Nitơ là thành phần các chất điều tiết trao đổi chất, Prôtêin – enzym,, Côenzym, ATP

 

docx4 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh 11 - Nitơ và đời sống của thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Sinh 11 bài Nitơ và đời sống của thực vật.docx
Tài liệu liên quan