Giáo án Sinh 11 - Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

1.Pha sáng

-Học sinh học theo nội dung của phiếu số 1.

2.Pha tối (pha cố định CO2)

-Pha tối diễn ra ở chất nền của lục lạp

-Cần CO2 và sản phẩm của pha sáng ATP và NADPH

-Pha tối được thực hiện qua chu trình canvin

+Chất nhận CO2 là ribulôzơ 1-5 điP

+Sản phẩm đầu tiên : APG

+Pha khử APG PGA C6H12O6

+Tái sinh chất nhận là : Rib -1,5-diP

 

docx4 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 7877 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh 11 - Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Sinh 11 bài Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM.docx