Giáo án Tập viết 2 cả năm - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý

I. Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 HS lên bảng viết chữ hoa Ô, Ơ.

- GV nhận xét, cho điểm.

III. Bài mới

1: Giới thiệu bài

2: Hướng dẫn viết chữ hoa.

- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét:

? Chữ hoa P cao mấy li?

? Chữ hoa P gồm có mấy nét?

Gm 2 nÐt:

+ NÐt 1: nét móc ngược trái.

+ NÐt 2: nét cong tròn có 2 đầu uốn vào trong không đều nhau.

- Chúng ta đã học chữ cái hoa nào cũng có nét móc ngược trái?

 

 

doc66 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 722 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tập viết 2 cả năm - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học có ý thức rèn chữ. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Maóu chửừ : T - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng: c.hoạt động dạy học: giaựo vieõn hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ - Gọi 2 HS lên bảng viết chữ hoa H. - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi 1: Giụựi thieọu baứi 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa. - Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt: ? Chữ hoa I cao mấy li? Rộng mấy li? ? Chữ hoa I gồm có mấy nét? Gồm 2 nét: + Nét 1: là sự kết hợp của 2 nét cơ bản - cong trái và lượn ngang. + Nét 2: là nét móc ngược trái, phần cuối lượn vào trong. - Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt: + Nét 1: ĐB trên ĐK 5 viết nét 1 giống nét 1 của chữ H, DB trên ĐK 6. + Nét 2: Từ điểm DB của nét 1 trên ĐK 6 viết nét móc ngược trái, phần cuối lượn vào trong, DB trên ĐK 2 giống nét 1 của chữ B. - GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa: - Nhaộc laùi caựch vieỏt . - Cho HS đồ chữ trên không. - Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con - Nhaọn xeựt uoỏn naộn 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng -GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng íích nước lợi nhà - Hửụựng daón HS giaỷi nghúa: Khuyên chúng ta nên làm nhiều việc có ích cho đất nước, có lợi cho gia đình. - Toồ chửực HS quan saựt, nhaọn xeựt caõu maóu: + Những chữ nào cao 2,5 li? + Những chữ nào cao 1 li? + Dấu thanh đặt ở vị trí nào trên các chữ? + Khoảng cách giữa các con chữ là bao nhiêu? - Gv vieỏt maóu: ích íích nước lợi nhà - Hửụựng daón HS vieỏt, uoỏn naộn sửỷa sai - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ -GV neõu yeõu caàu, hửụựng daón HS caựch vieỏt chửừ hoa vaứo vụỷ - Theo doừi, giuựp ủụừ HS vieỏt - Chaỏm 5 – 7 baứi vieỏt cuỷa HS -Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự IV: Cuỷng coỏ daởn doứ. - 2 HS lên bảng thi viết lại chữ hoa I. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Veà nhaứ luyeọn viết. - Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ + Chữ I cao 5 li; rộng 2,5 li. + Gồm 2 nét. - HS quan sát. -Quan saựt GV - 3 HS leõn baỷng vieỏt -Caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS đọc câu ứng dụng. - HS trả lời. - chữ I, h, l cao 2,5 li. - chữ c, h, n, ư, ơ, c, n, a - Bằng 1 con chữ o. -3HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS vieỏt vaứo vụỷ Tập viết TIEÁT 12: Chữ hoa K A. MUẽC Tiêu: ảKiến thức: HS bieỏt vieỏt chửừ caựi vieỏt hoa K theo cỡ chữ nhỡ và nhỏ. - Kỹ năng: vieỏt đúng, đẹp cụm từ ứng duùng : Kề vai sát cánh theo cụừ nhỡ và nhoỷ. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học có ý thức rèn chữ. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Maóu chửừ : K - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng: c.hoạt động dạy học: giaựo vieõn hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ - Gọi 2 HS lên bảng viết chữ hoa H. - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi 1: Giụựi thieọu baứi 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa - Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt : ? Chữ hoa K cao mấy li? Rộng mấy li? ? Chữ hoa K gồm có mấy nét? Gồm 2 nét: + 2 nét đầu giống nét 1 và nét 2 của chữ hoa I. + Nét 3: là sự kết hợp của 2 nét cơ bản - nét móc xuôi phải và móc ngược phải nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ. - Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt: + Nét 1và 2 viết như chữ hoa I. + Nét 3: ĐB trên ĐK 5 viết nét móc xuôi phải, đến khoảng giữa thân chữ thì lượn vào trong tạo vòng xoắn nhỏ rồi viết tiếp nét móc nược phải, DB ở ĐK 2. - GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa: - Nhaộc laùi caựch vieỏt . - Cho HS đồ chữ trên không. - Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con. - Nhaọn xeựt uoỏn naộn. 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng -GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng Kề vai sát cánh - Hửụựng daón HS giaỷi nghúa: Chỉ sự đoàn kết bên nhau để gánh vác một việc. - Toồ chửực HS quan saựt, nhaọn xeựt caõu maóu: + Những chữ nào cao 2,5 li? + Những chữ nào cao 1 li? + Chữ t cao mấy li? + Dấu thanh đặt ở vị trí nào trên các chữ? + Khoảng cách giữa các con chữ là bao nhiêu? + Yêu cầu HS tìm chữ viết hoa trong cụm từ ứng dung. - Gv vieỏt caõu maóu: Kề Kề vai sát cánh - Hửụựng daón HS vieỏt, uoỏn naộn sửỷa sai - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ -GV neõu yeõu caàu, hửụựng daón HS caựch vieỏt chửừ hoa vaứo vụỷ - Theo doừi, giuựp ủụừ HS vieỏt - Chaỏm 5 - 7 baứi vieỏt cuỷa HS -Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự IV: Cuỷng coỏ daởn doứ. - 2 HS lên bảng thi viết lại chữ hoa K. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Veà nhaứ luyeọn viết. - Chuẩn bị bài sau: Chữ hoa L. - Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ + Chữ K cao 5 li; rộng 5 li. + Gồm 3 nét. - HS quan sát. -Quan saựt GV - 3 HS leõn baỷng vieỏt - Caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS đọc câu ứng dụng. - HS trả lời. - chữ K, h, cao 2,5 li. - chữ ê, v, a, i, c, n, - chữ t cao 1, 5 li. - Bằng 1 con chữ o. - HS quan sát. -caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS vieỏt vaứo vụỷ Tập viết TIEÁT 13: Chữ hoa L A. MUẽC Tiêu: ảKiến thức: HS bieỏt vieỏt chửừ caựi vieỏt hoa L theo cỡ chữ nhỡ và nhỏ. - Kỹ năng: vieỏt đúng, đẹp cụm từ ứng duùng : Lá lành đùm lá rách theo cụừ nhỡ và nhoỷ. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học có ý thức rèn chữ. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Maóu chửừ : L - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng: c.hoạt động dạy học: giaựo vieõn hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ - Gọi 2 HS lên bảng viết chữ hoa K. - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi 1: Giụựi thieọu baứi 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa: - Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt : ? Chữ hoa L cao mấy li? Rộng mấy li? ? Chữ hoa L gồm có mấy nét? Chữ hoa L là sự kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang. - Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt: + ĐB trên ĐK6, viết một nét cong lượn dưới như viết phần đầu các chữ C và G. Sau đó đổi chiều bút, viết nét lượn dọc (lượn 2 đầu), đến ĐK1 thì đổi chiều bút, viết nét lượn ngang, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ. - GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa: - Nhaộc laùi caựch vieỏt . - Cho HS đồ chữ trên không. - Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con. - Nhaọn xeựt uoỏn naộn. 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng -GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng: Lá lành đùm lá rách - Câu ứng dụng này khuyên em điều gì? - Toồ chửực HS quan saựt, nhaọn xeựt caõu maóu: + Những chữ nào cao 2,5 li? + Những chữ nào cao 1 li? + Chữ đ cao mấy li? + Dấu thanh đặt ở vị trí nào trên các chữ? + Khoảng cách giữa các con chữ là bao nhiêu? + Yêu cầu HS tìm chữ viết hoa trong cụm từ ứng dụng. - Gv vieỏt maóu: Lá Lá lành đùm lá rách - Hửụựng daón HS vieỏt, uoỏn naộn sửỷa sai - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ -GV neõu yeõu caàu, hửụựng daón HS caựch vieỏt chửừ hoa vaứo vụỷ. - Nhắc HS tư thế ngồi và cách cầm bút. - Yêu cầu cả lớp viết vở. - Theo doừi, giuựp ủụừ HS vieỏt - Chaỏm 5 – 7 baứi vieỏt cuỷa HS -Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự IV: Cuỷng coỏ daởn doứ. - 2 HS lên bảng thi viết lại chữ hoa L. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Veà nhaứ luyeọn viết. - Chuẩn bị bài sau: Chữ hoa M. - Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ + Chữ L cao 5 li; rộng 4 li. + Gồm 3 nét. - HS quan sát. - Cả lớp quan saựt GV - 3 HS leõn baỷng vieỏt - Caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS đọc câu ứng dụng. - Phải biết đùm boc, cưu mang nhau trong khó khăn, hoạn nạn. - chữ L, l, h cao 2,5 li. - chữ a, n, u, m, c - chữ đ cao 2 li. - Bằng 1 con chữ o. - Chữ Lá được viết hoa. - HS quan sát. - Caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS quan sát. - HS vieỏt vaứo vụỷ Tập viết TIEÁT 14: Chữ hoa M A. MUẽC Tiêu: ảKiến thức: HS bieỏt vieỏt chửừ caựi vieỏt hoa H theo cỡ chữ nhỡ và nhỏ. - Kỹ năng: vieỏt đúng, đẹp cụm từ ứng duùng : Miệng nói tay làm theo cụừ nhỡ và nhoỷ. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học có ý thức rèn chữ. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Maóu chửừ : M - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng: c.hoạt động dạy học: giaựo vieõn hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ - Gọi 2 HS lên bảng viết chữ hoa L. - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi 1: Giụựi thieọu baứi 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa - Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt : ? Chữ hoa M cao mấy li? Rộng mấy li? ? Chữ hoa M gồm có mấy nét? Chữ hoa M gồm 4 nét: móc ngược trái, thẳng đứng, thẳng xiên, và móc ngược phải. - Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt: + Nét 1: ĐB trên ĐK2, viết nét móc từ dưới lên, lượn sang phải, DB ở ĐK6. + Nét 2: Từ điểm ĐB của nét 1, đổi chiều bút, viết một nét thẳng đứng xuống ĐK1. + Nét 3: Từ điểm ĐB của nét 2, đổi chiều bút, viết một nét thẳng xiên lên ĐK6. + Nét 4: Từ điểm ĐB của nét 3, đổi chiều bút, viết một nét móc ngược phải, DB trên ĐK2. - GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa: - Nhaộc laùi caựch vieỏt . - Cho HS đồ chữ trên không. - Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con. - Nhaọn xeựt uoỏn naộn. 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng -GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng Miệng nói tay làm - Câu ứng dụng này khuyên em điều gì? - Toồ chửực HS quan saựt, nhaọn xeựt caõu maóu: + Những chữ nào cao 2,5 li? + Những chữ nào cao 1 li? + Chữ t cao mấy li? + Dấu thanh đặt ở vị trí nào trên các chữ? + Khoảng cách giữa các con chữ là bao nhiêu? + Yêu cầu HS tìm chữ viết hoa trong cụm từ ứng dụng. - GV vieỏt maóu: Miệng Miệng nói tay làm - Hửụựng daón HS vieỏt, uoỏn naộn sửỷa sai - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ -GV neõu yeõu caàu, hửụựng daón HS caựch vieỏt chửừ hoa vaứo vụỷ. - Nhắc HS tư thế ngồi và cách cầm bút. - Theo doừi, giuựp ủụừ HS vieỏt - Chaỏm 5 – 7 baứi vieỏt cuỷa HS -Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự IV: Cuỷng coỏ daởn doứ. - 2 HS lên bảng thi viết lại chữ hoa M. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Veà nhaứ luyeọn viết. - Chuẩn bị bài sau: Chữ hoa N. 2 HS lên bảng. - Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ + Chữ M cao 5 li; rộng 6 li. + Gồm 4 nét. - HS quan sát. - Cả lớp quan saựt GV - 3 HS leõn baỷng vieỏt - Caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS đọc câu ứng dụng. - Nghiã là nói phải đi đôi với làm. - chữ M, l, y, g cao 2,5 li. - chữ i, ê, n, o, i, a, m - chữ t cao 1,5 li. - Bằng 1 con chữ o. - Chữ Miệng được viết hoa. - 3 HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS quan sát. - HS vieỏt vaứo vụỷ Tập viết TIEÁT 15: Chữ hoa N A. MUẽC Tiêu: ảKiến thức: HS bieỏt vieỏt chửừ caựi vieỏt hoa n theo cỡ chữ nhỡ và nhỏ. - Kỹ năng: vieỏt đúng, đẹp cụm từ ứng duùng : Nghĩ trước nghĩ sau theo cụừ nhỡ và nhoỷ. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học có ý thức rèn chữ. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Maóu chửừ : N - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng: c.hoạt động dạy học: giaựo vieõn hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ - Gọi 2 HS lên bảng viết chữ hoa M. - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi 1: Giụựi thieọu baứi 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa - Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt : ? Chữ hoa N cao mấy li? Rộng mấy li? ? Chữ hoa N gồm có mấy nét? Chữ hoa N gồm 3 nét: móc ngược trái, thẳng xiên, và móc xuôi phải. - Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt: + Nét 1: ĐB trên ĐK2, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, lượn sang phải, DB ở ĐK6. + Nét 2: Từ điểm ĐB của nét 1, đổi chiều bút, viết một nét thẳng xiên xuống ĐK1. + Nét 3: Từ điểm ĐB của nét 2, đổi chiều bút, viết một nét móc xuôi phải lên ĐK6, rồi uốn cong xuống ĐK5. - GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa: - Nhaộc laùi caựch vieỏt . - Cho HS đồ chữ trên không. - Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con. - Nhaọn xeựt uoỏn naộn. 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng -GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng Nghĩ trước nghĩ sau - Câu ứng dụng này khuyên em điều gì? - Toồ chửực HS quan saựt, nhaọn xeựt caõu maóu: + Những chữ nào cao 2,5 li? + Những chữ nào cao 1 li? + Chữ t cao mấy li? + Dấu thanh đặt ở vị trí nào trên các chữ? + Khoảng cách giữa các con chữ là bao nhiêu? + Yêu cầu HS tìm chữ viết hoa trong cụm từ ứng dụng. - GV vieỏt maóu: Nghĩ Nghĩ trước nghĩ sau - Hửụựng daón HS vieỏt, uoỏn naộn sửỷa sai - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ -GV neõu yeõu caàu, hửụựng daón HS caựch vieỏt chửừ hoa vaứo vụỷ. - Nhắc HS tư thế ngồi và cách cầm bút. - Theo doừi, giuựp ủụừ HS vieỏt - Chaỏm 5 – 7 baứi vieỏt cuỷa HS -Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự IV: Cuỷng coỏ daởn doứ. - 2 HS lên bảng thi viết lại chữ hoa N. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Veà nhaứ luyeọn viết. - Chuẩn bị bài sau: Chữ hoa o 2 HS lên bảng. - Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ + Chữ N cao 5 li; Rộng 4 li. + Gồm 4 nét. - HS quan sát. - Cả lớp quan saựt GV - 3 HS leõn baỷng vieỏt - Caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS đọc câu ứng dụng. - Nghiã là phỉa suy nghĩ chín chắn trước khi làm một việc gì. - chữ N, g, h cao 2,5 li. - chữ i, ư, ơ, c, s, a, u - chữ t cao 1,5 li. - Bằng 1 con chữ o. - Chữ Nghĩ được viết hoa. - 3 HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS quan sát. - HS vieỏt vaứo vụỷ Tập viết TIEÁT 16: Chữ hoa o A. MUẽC Tiêu: ảKiến thức: HS bieỏt vieỏt chửừ caựi vieỏt hoa o theo cỡ chữ nhỡ và nhỏ. - Kỹ năng: vieỏt đúng, đẹp cụm từ ứng duùng : ong bay bướm lượn theo cụừ nhỡ và nhoỷ. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học có ý thức rèn chữ. - Giáo dục HS ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Maóu chửừ : O - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng: c.hoạt động dạy học: giaựo vieõn hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ - Gọi 2 HS lên bảng viết chữ hoa N. - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi 1: Giụựi thieọu baứi 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa - Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt : ? Chữ hoa O cao mấy li? Rộng mấy li? ? Chữ hoa O gồm có mấy nét? Chữ hoa O gồm 1 nét: nét cong khép kín. - Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt: ĐB trên ĐK6, đưa bút sang trái, viết nét cong khép kín, phần cuối lượn vào trong bụng chữ, DB trên ĐK4. - GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa: - Nhaộc laùi caựch vieỏt . - Cho HS đồ chữ trên không. - Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con. - Nhaọn xeựt uoỏn naộn. 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng -GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng ong bay bướm lượn - Câu ứng dụng này nói lên điều gì? - Theo em, vì sao chúng ta lại có được vẻ đẹp đó? - Em cần làm gì để bảo vệ môi trường để duy trì được những vẻ đẹp đó? - Toồ chửực HS quan saựt, nhaọn xeựt caõu maóu: + Những chữ nào cao 2,5 li? + Những chữ nào cao 1 li? + Dấu thanh đặt ở vị trí nào trên các chữ? + Khoảng cách giữa các con chữ là bao nhiêu? + Yêu cầu HS tìm chữ viết hoa trong cụm từ ứng dụng. - GV vieỏt maóu: ong ong bay bướm lượn - Hửụựng daón HS vieỏt, uoỏn naộn sửỷa sai - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ -GV neõu yeõu caàu, hửụựng daón HS caựch vieỏt chửừ hoa vaứo vụỷ. - Nhắc HS tư thế ngồi và cách cầm bút. - Theo doừi, giuựp ủụừ HS vieỏt - Chaỏm 5 – 7 baứi vieỏt cuỷa HS -Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự IV: Cuỷng coỏ daởn doứ. - 2 HS lên bảng thi viết lại chữ hoa O. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Veà nhaứ luyeọn viết. - Chuẩn bị bài sau: Chữ hoa Ô, Ơ. - 2 HS lên bảng. - Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ + Chữ O cao 5 li; Rộng 4 li. + Gồm 1 nét. - HS quan sát. - Cả lớp quan saựt GV - 3 HS leõn baỷng vieỏt - Caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS đọc câu ứng dụng. - Tả cảnh ong, bướm bay đi tìm hoa, rất đẹp và thanh bình. - Do thiên nhiên ban tặng. - HS nối tiếp nhua phát biểu. - chữ O, g, y, l, b. - chữ n, a, ư, ơ, m, n. - Bằng 1 con chữ o. - Chữ Ong được viết hoa. - 3 HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS quan sát. - HS vieỏt vaứo vụỷ Tập viết TIEÁT 17: Chữ hoa : ơ, ô A. MUẽC Tiêu: ả Kiến thức: HS bieỏt vieỏt chửừ caựi vieỏt hoa Ơ, Ô theo cỡ chữ nhỡ và nhỏ. - Kỹ năng: vieỏt đúng, đẹp cụm từ ứng duùng : ơn sâu nghĩa nặng theo cụừ nhỡ và nhoỷ. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học có ý thức rèn chữ. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Maóu chửừ : ơ, ô. - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng: c.hoạt động dạy học: giaựo vieõn hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực: II. Kieồm tra baứi cuừ: - Gọi 2 HS lên bảng viết chữ hoa O. - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi: 1: Giụựi thieọu baứi 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa - Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt : ? Chữ hoa Ơ, Ô có điểm gì giống và khác chữ O? - Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt: + Chữ Ô: Nét 1: Viết như viết chữ O. Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút đến giữa DK6 và ĐK7 viết dấu mũ. + Chữ Ơ: Nét 1: Viết như viết chữ O. Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút đến ĐK6 viết nét cong phải nhỏ, DB trên ĐK 5. - GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa: - Nhaộc laùi caựch vieỏt . - Cho HS đồ chữ trên không. - Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con. - Nhaọn xeựt uoỏn naộn. 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng -GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng ơn sâu nghĩa nặng - Câu ứng dụng này khuyên chúng ta điều gì? - Toồ chửực HS quan saựt, nhaọn xeựt caõu maóu: + Những chữ nào cao 2,5 li? + Những chữ nào cao 1 li? + Dấu thanh đặt ở vị trí nào trên các chữ? + Khoảng cách giữa các con chữ là bao nhiêu? + Yêu cầu HS tìm chữ viết hoa trong cụm từ ứng dụng. - GV vieỏt maóu: ơn ơn sâu nghĩa nặng - Hửụựng daón HS vieỏt, uoỏn naộn sửỷa sai - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ -GV neõu yeõu caàu, hửụựng daón HS caựch vieỏt chửừ hoa vaứo vụỷ. - Nhắc HS tư thế ngồi và cách cầm bút. - Theo doừi, giuựp ủụừ HS vieỏt - Chaỏm 5 - 7 baứi vieỏt cuỷa HS -Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự IV: Cuỷng coỏ daởn doứ. - 2 HS lên bảng thi viết lại chữ hoa O. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Veà nhaứ luyeọn viết. - Chuẩn bị bài sau: Ôn tập - 2 HS lên bảng. - Nhaọn xeựt caỏu taùo chử.ừ + Giống nhau: Nét 1 của chữ Ơ, Ô giống chữ O. + Khác nhau: Chữ Ô có dấu mũ, chữ O có thêm dấu râu. - HS quan sát. - Cả lớp quan saựt GV - 3 HS leõn baỷng vieỏt - Caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS đọc câu ứng dụng. - Khuyên chúng ta phải nhớ công lao của những người đã có ơn đối với chúng ta. - chữ Ơ, g, h. - chữ n, s, â, u, i, a, ă. - Bằng 1 con chữ o. - Chữ Ơn được viết hoa. - 3 HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS quan sát. - HS vieỏt vaứo vụỷ Tập viết TIEÁT 11: Chữ hoa P A. MUẽC Tiêu: ảKiến thức: HS bieỏt vieỏt chửừ caựi vieỏt hoa P theo cỡ chữ nhỡ và nhỏ. - Kỹ năng: vieỏt đúng, đẹp cụm từ ứng duùng :Phong cảnh hấp dẫn theo cụừ nhỡ và nhoỷ. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học có ý thức rèn chữ. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Maóu chửừ : P - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng: c.hoạt động dạy học: giaựo vieõn hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ - Gọi 2 HS lên bảng viết chữ hoa Ô, Ơ. - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi 1: Giụựi thieọu baứi 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa. - Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt: ? Chữ hoa P cao mấy li? ? Chữ hoa P gồm có mấy nét? Gồm 2 nét: + Nét 1: neựt moực ngửụùc traựi. + Nét 2: neựt cong troứn coự 2 ủaàu uoỏn vaứo trong khoõng ủeàu nhau. - Chuựng ta ủaừ hoùc chửừ caựi hoa naứo cuừng coự neựt moực ngửụùc traựi? - Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt: + Nét 1: ẹaởt buựt taùi giao ủieồm cuỷa ẹKN (ủửụứng keỷ ngang) 6 vaứ ủửụứng keỷ doùc 3, sau ủoự vieỏt neựt moực ngửụùc traựi ủuoõi neựt lửụùn cong vaứo trong. ẹieồm dửứng buựt naốm treõn ủửụứng keỷ ngang 2 vaứ ụỷ giửừa ủửụứng keỷ doùc 2 vaứ 3. - GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa: - Nhaộc laùi caựch vieỏt . - Cho HS đồ chữ trên không. - Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con - Nhaọn xeựt uoỏn naộn 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng -GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng Phong cảnh hấp dẫn - Hửụựng daón HS giaỷi nghúa: Khuyên chúng ta nên làm nhiều việc có ích cho đất nước, có lợi cho gia đình. - Toồ chửực HS quan saựt, nhaọn xeựt caõu maóu: + Những chữ nào cao 2,5 li? + Những chữ nào cao 1 li? + Chữ d, p cao mấy li? + Dấu thanh đặt ở vị trí nào trên các chữ? + Khoảng cách giữa các con chữ là bao nhiêu? - Gv vieỏt maóu: Phong Phong cảnh hấp dẫn - Hửụựng daón HS vieỏt, uoỏn naộn sửỷa sai - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ -GV neõu yeõu caàu, hửụựng daón HS caựch vieỏt chửừ hoa vaứo vụỷ - Nhắc HS tư thế ngồi viết. - Theo doừi, giuựp ủụừ HS vieỏt - Chaỏm 5 – 7 baứi vieỏt cuỷa HS - Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự IV: Cuỷng coỏ daởn doứ. - 2 HS lên bảng thi viết lại chữ hoa P. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Veà nhaứ luyeọn viết. - Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ + Chữ P cao 5 li. + Gồm 2 nét. - Chửừ hoa B. - HS quan sát. - Quan saựt GV - 3 HS leõn baỷng vieỏt -Caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS đọc câu ứng dụng. - HS trả lời. - chữ P, h, g cao 2,5 li. - chữ o, n, c, a, â, n, a - Cao 2li - Bằng 1 con chữ o. -3 HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS vieỏt vaứo vụỷ TIEÁT 20 Chửừ hoa : Q A. MUẽC Tiêu: ả Kiến thức: HS bieỏt vieỏt chửừ caựi vieỏt hoa q theo cỡ chữ nhỡ và nhỏ. - Kỹ năng: vieỏt đúng, đẹp cụm từ ứng duùng : Quê hương tươi đẹp theo cụừ nhỡ và nhoỷ. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học có ý thức rèn chữ. - Giáo dục HS ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường. I. ẹoà duứng daùy hoùc : - Maóu chửừ : Q - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng: III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc: giaựo vieõn hoùc sinh 1. OÅn ủũnh toồ chửực 2. Kieồm tra baứi cuừ - Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp 3. Baứi mụựi Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa - Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt chửừ Q - Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt neựt cuỷa chửừ - GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa Q Q Q Q Q - Nhaộc laùi caựch vieỏt - Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con - Nhaọn xeựt uoỏn naộn Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng -GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng “Queõ hửụng tửụi ủeùp” - Hửụựng daón HS giaỷi nghúa - Toồ chửực HS quan saựt, nhaọn xeựt caõu maóu - Gv vieỏt caõu maóu: Queõ Queõ Queõ Queõ hửụng tửụi ủeùp - Hửụựng daón HS vieỏt, uoỏn naộn sửỷa sai - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. Hoaùt ủoọng 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ -GV neõu yeõu caàu, hửụựng daón HS caựch vieỏt chửừ hoa vaứo vụỷ - Theo doừi, giuựp ủụừ HS vieỏt - Chaỏm 5 – 7 baứi vieỏt cuỷa HS -Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ. - Hoỷi veà noọi dung baứi. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng. - Veà nhaứ luyeọn vieỏt - Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ - Taọp vieỏt theo GV -Quan saựt GV - 3 HS leõn baỷng vieỏt -Caỷ lụựp vieỏt baỷng con - Giaỷi nghúa caõu maóu -Nhaọn xeựt ủoọ cao, khoaỷng caựch giửừa caực chửừ -3HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS vieỏt vaứo vụỷ TIEÁT 21 Chửừ hoa : R A. MUẽC Tiêu: ả Kiến thức: HS bieỏt vieỏt chửừ caựi vieỏt hoa r theo cỡ chữ nhỡ và nhỏ. - Kỹ năng: vieỏt đúng, đẹp cụm từ ứng duùng : Ríu rít sơn ca theo cụừ nhỡ và nhoỷ. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học có ý thức rèn chữ. - Giáo dục HS ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường. II. ẹoà duứng daùy hoùc : - Maóu chửừ : R - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng: III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc: giaựo vieõn hoùc sinh 1. OÅn ủũnh toồ chửực 2. Kieồm tra baứi cuừ - Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp 3. Baứi mụựi Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa - Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt chửừ R - Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt neựt cuỷa chửừ - GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa R R R R R - Nhaộc laùi caựch vieỏt - Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con - Nhaọn xeựt uoỏn naộn Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng -GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng “Rớu rớt chim ca” - Hửụựng daón HS giaỷi nghúa - Toồ chửực HS quan saựt, nhaọn xeựt caõu maóu - Gv vieỏt caõu maóu: Rớu Rớu Rớu Rớu rớt chim ca - Hửụựng daón HS vieỏt, uoỏn naộn sửỷa sai - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. Hoaùt ủoọng 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ -GV neõu yeõu caàu, hửụựng daón HS caựch vieỏt chửừ hoa vaứo vụỷ - Theo doừi, giuựp ủụừ HS vieỏt - Chaỏm 5 – 7 baứi vieỏt cuỷa HS -Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ. - Hoỷi veà noọi dung baứi. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng. - Veà nhaứ luyeọn vieỏt - Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ - Taọp vieỏt theo GV -Quan saựt GV - 3 HS leõn baỷng vieỏt -Caỷ lụựp vieỏt baỷng con - Giaỷi nghúa caõu maóu -Nhaọn xeựt ủoọ cao, khoaỷng caựch giửừa caực chửừ -3HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con - HS vieỏt vaứo vụỷ TIEÁT 22 Chửừ hoa : S A. MUẽC Tiêu: ả Kiến thức: HS bieỏt vieỏt chửừ caựi vieỏt hoa s theo cỡ chữ nhỡ và nhỏ. - Kỹ năng: vieỏt đúng, đẹp cụm từ ứng duùng : Sáo tắm thì mưa theo cụừ nhỡ và nhoỷ. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học có ý thức rèn chữ. - Giáo dục HS ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường. II. ẹoà duứng daùy hoùc : - Maóu chửừ : S - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng: III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc: giaựo vieõn hoùc sinh 1. OÅn ủũnh toồ chửực 2. Kieồm tra baứi cuừ - Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp 3. Baứi mụựi Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa - Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt chửừ S - Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt neựt cuỷa chửừ - GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa S S S S S - Nhaộc laùi caựch vieỏt - Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con - Nhaọn xeựt uoỏn naộn Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTap viet.doc
Tài liệu liên quan