Giáo án Thủ công 2 tuần 21, 22: Gấp, cắt, dán phong bì

MÔN THỦ CÔNG

Gấp, cắt, dán phong bì (T2)

Ngày dạy: Thứ năm, / / 2017

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :

- Biết cách gấp , cắt , dán phong bì.

2.Kĩ năng :

- Gấp, cắt, dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối phẳng, thẳng.

3.Thái độ: Thích làm phong bì để sử dụng.

- GD KNS : KN quan sát, trình bày tự tin .

II. Đồ dùng dạy học:

- Phong bì mẫu. Mẫu thiệp chúc mừng.

- Quy trình gấp, cắt, dán phong bì.

- Giấy trắng hoặc giấy màu. Kéo, bút màu.

- Giấy thủ công, vở.

 

docx5 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 2518 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thủ công 2 tuần 21, 22: Gấp, cắt, dán phong bì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrƯêng TiÓu häc Tø Liªn GV : Đỗ Thu Trang Khèi: 2 TuÇn 21 MÔN THỦ CÔNG Gấp, cắt, dán phong bì (T1) Ngµy d¹y: Thø năm, / / 2017 I.Môc tiªu: 1.Kiến thức : - Biết cách gấp , cắt , dán phong bì. 2.Kĩ năng : - Gấp, cắt, dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối phẳng, thẳng. 3.Thái độ: Thích làm phong bì để sử dụng. - GD KNS : KN quan sát, trình bày tự tin ..... II. §å dïng d¹y häc: Phong bì mẫu. Mẫu thiệp chúc mừng. Quy trình gấp, cắt, dán phong bì. Giấy trắng hoặc giấy màu. Kéo, bút màu. Giấy thủ công, vở. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Tg Néi dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng c¬ b¶n Phư¬ng ph¸p h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc tư¬ng øng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ 1. Kiểm tra Kiểm tra đồ dùng học tập. 29’ B. bµi míi: 2’ 1/ Giíi thiÖu bµi: - Nªu môc ®Ých yªu cÇu - Hs ghi vë tªn bµi 5’ 15’ Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét. Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu Phong bì có hình gì ? + Mặt trước mặt sau của phong bì như thế nào ? + Bước 1 : Gấp phong bì. - Lấy tờ giấy gấp thành hai phần theo chiều rộng như H1 sao cho mép dưới của tờ giấy cách mép trên khoảng 2 ô, được H2. - Gấp hai bên H2, mỗi bên vào khoảng 1 ô rưởi để lấy đường dấu gấp. Mở hai đường mới gấp ra, gấp chéo bốn góc như H3 để lấy đường dấu gấp. + Bước 2 : Cắt phong bì. Mở tờ giấy ra, cắt theo đường dấu gấp để bỏ những phần gạch chéo ở H4 được H5. + Bước 3 : Dán thành phong bì. Gấp lại theo các bước gấp ở hình 5, dán hai mép bên và gấp mép trên theo đường dấu gấp (H6) ta được chiếc phong bì. Quan sát. Hình chữ nhật. Mặt trước ghi “người gửi”, “người nhận”; Mặt sau dán theo 2 cạnh để đựng thư, thiệp chúc mừng. Sau khi cho thư vào phong bì, người ta dán nốt cạnh còn lại. Theo dõi 5’ 1’ Hoạt động 3 : III. Nhận xét – Dặn dò. - Tổ chức thực hành theo nhóm Theo dõi giúp đỡ học sinh hoàn thành sản phẩm Chọn những sản phẩm đẹp tuyên dương. HS thực hành theo nhóm. - Các nhóm trình bày sản phẩm . Hoàn thành và dán trên bìa theo nhóm. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯêng TiÓu häc Tø Liªn GV : Đỗ Thu Trang Khèi: 2 TuÇn 22 MÔN THỦ CÔNG Gấp, cắt, dán phong bì (T2) Ngµy d¹y: Thø năm, / / 2017 I.Môc tiªu: 1.Kiến thức : - Biết cách gấp , cắt , dán phong bì. 2.Kĩ năng : - Gấp, cắt, dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối phẳng, thẳng. 3.Thái độ: Thích làm phong bì để sử dụng. - GD KNS : KN quan sát, trình bày tự tin ..... II. §å dïng d¹y häc: Phong bì mẫu. Mẫu thiệp chúc mừng. Quy trình gấp, cắt, dán phong bì. Giấy trắng hoặc giấy màu. Kéo, bút màu. Giấy thủ công, vở. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Tg Néi dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng c¬ b¶n Phư¬ng ph¸p h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc tư¬ng øng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ 1. Kiểm tra - Gọi HS lên bảng thực hiện 3 bước gấp cắt dán phong bì. - Nhận xét, đánh giá. 29’ B. bµi míi: 2’ 1/ Giíi thiÖu bµi: - Nªu môc ®Ých yªu cÇu - Hs ghi vë tªn bµi 5’ 15’ Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét. Hoạt động 2 : Thực hành Quan sát, nhận xét. Phong bì có hình gì ? Mặt trước mặt sau của phong bì như thế nào ? Đặt câu hỏi để HS nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán phong bì. Bước 1 : Gấp phong bì. Bước 2 : Cắt phong bì. + Bước 3 : Dán thành phong bì. - Tổ chức cho HS thực hành - Theo dõi giúp đỡ học sinh hoàn thành sản phẩm. Đánh giá sản phẩm của học sinh. Quan sát. Hình chữ nhật. Mặt trước ghi “người gửi”, “người nhận”. Mặt sau dán theo 2 cạnh để đựng thư, thiệp chúc mừng. Sau khi cho thư vào phong bì, người ta dán nốt cạnh còn lại.ta dán nốt cạnh còn lại. HS nêu, cả lớp nhận xét Bước 1 : Gấp phong bì. Bước 2 : Cắt phong bì. Bước 3 : Dán thành phong bì. HS thực hành theo nhóm. Các nhóm trình bày sản phẩm 1’ III. Nhận xét – Dặn dò. Chọn những sản phẩm đẹp tuyên dương. Nhận xét thái độ học tập của HS. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxthủ công tuần 21-22.docx