Giáo án tiếng anh lớp 3

- Gồm có 4 đơn vị bài học.

- Mỗi một bài học (section) được phân chia theo trình tự: Let/ s talk, let/s sing, let/ s learn, let/ s learn some more, let/ s move, let/ s listen and let/ s review.

a. Let/ s talk: Functional dialogue

b. Let/ s sing: Interactive song based on the dialogue

c. Let/ s learn: New grammatical structure.

d. Let/ s learn some more: Related grammatical structure.

e. Let /s move: Classroom commands and action verbs.

f. Let/ s listen: Listening test and unit review.

g. Let/ s review: Futher review after every two units.

 

doc75 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 25115 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tiếng anh lớp 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án tiếng anh lớp 3.doc
Tài liệu liên quan