Giáo án Tin học 11 Chủ đề 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp - §10: Cấu trúc lặp (tiếp theo)

3.2. Hình thành kiến thức

3.2.1. Lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh while-do

(1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu câu lệnh while-do

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính.

(5) Kết quả: Học sinh biết câu lệnh while-do.

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 11 Chủ đề 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp - §10: Cấu trúc lặp (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 14 Ngày soạn: 28/10/2018 Tiết: 14 Ngày dạy: 12/11–18/11/2018 CHỦ ĐỀ 3. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP §10. CẤU TRÚC LẶP (tiếp theo) I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán. Hiểu cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước while – do. 2. Về kĩ năng Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng cấu trúc lặp. Viết đúng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước. Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản. 3. Về thái độ Nghiêm túc trong giờ học. Chủ động tìm hiểu kiến thức mới của bài học. Ghi bài rõ ràng, đầy đủ nội dung. 4. Năng lực hướng tới: Hình thành tư duy và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp. Vận dụng kiến thức được học, giải quyết các bài toán trong ngôn ngữ lập trình Pascal. II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức của bài 10 (tiết 1) và có nhu cầu tìm hiểu các nội dung trong sơ đồ tư duy mà các nhóm đã chuẩn bị trước ở nhà. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh xây dựng được các thuật toán cho VD3, 4 và mong muốn tìm hiểu các nội dung trong sơ đồ tư duy mà các nhóm đã chuẩn bị trước ở nhà. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Xây dựng thuật toán cho VD3, 4. - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, đánh giá, cho điểm. (?) Các nhóm treo sơ đồ tư duy đã chuẩn bị? - Nhận xét, cộng điểm cho các nhóm làm tốt và dẫn dắt vào bài. - Lên bảng viết thuật toán cho VD3, 4. - Nhận xét, bổ sung. -Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ. - Treo kết quả. - Lắng nghe, ghi nhớ. VD3. Viết chương trình tính tổng các số từ m đến n (với m, n nguyên dương và m<=n). VD4. Viết chương trình in ra màn hình các số nguyên dương lẻ 0). 3.2. Hình thành kiến thức 3.2.1. Lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh while-do (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu câu lệnh while-do (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết câu lệnh while-do. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Để mô tả cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước, Pascal dùng câu lệnh gì? - Nhận xét, chốt nội dung. (?) Cho biết các thành phần trong cú pháp? (?) Chức năng? - Nhận xét, chốt nội dung. (?) Xác định bài toán. - Nhận xét, chốt nội dung. * Xác định bài toán: - Input: số nguyên dương n. - Output: Các số lẻ <=n. (?) Xây dựng thuật toán. - Gọi 1 nhóm làm nhanh nhất và 1 nhóm bất kì treo kết quả. - Gọi các nhóm khác nhận xét. - Nhận xét, chốt nội dung, cộng điểm. - Chiếu chương trình ứng với thuật toán và chạy thử chương trình (Gv đã chuẩn bị trước). -Tóm tắt nội dung phần 3. - Tham khảo SGK và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Suy nghĩ và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Suy nghĩ, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Xác định input, output. - Lắng nghe, ghi bài. - Thảo luận nhóm và xây dựng thuật toán. - Treo kết quả. - Nhận xét - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát và ghi nhớ. - Lắng nghe, ghi nhớ. 3. Lặp với số lần biết trước và câu lệnh while-do - Cú pháp: while bt điều kiện do câu lệnh; - Trong đó: + while, do là từ khoá. + btđk là 1 biểu thức lôgic. + Câu lệnh là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép. - Chức năng: Đầu tiên xét giá trị của btđk, nếu đúng thì câu lệnh được thực hiện, tiếp tục kiểm tra giá trị của btđk. Quá trình được lặp lại cho đến khi btđk có giá trị sai. Ví dụ 1: Viết chương trình in ra màn hình các số lẻ 0) * Xác định bài toán: - Input: số nguyên dương n. - Output: Các số lẻ <=n. * Xây dựng thuật toán: - B1: Khai báo biến n, I; - B2: Bắt đầu chương trình - B3: Nhập n; - B4: Kiểm tra n dương (n>0) - B5: Bắt đầu (câu lệnh ghép) - B6: Gán i:=1; - B7: Lặp lại quá trình kiểm tra btđk (i<=n) và in i, tăng i (i:=i+2;). - B8: Kết thúc (câu lệnh ghép). - B9: Kết thúc chương trình. * Chương trình Var i, n: integer; Begin Readln(n); If n> 0 then Begin i:=i; while I <= n do begin Write (i); I:=i+2; End; End; End. 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu hơn về cấu trú lặp while-do. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Biết vận dụng cấu trúc đã học vào thực tế viết chương trình. Nội dung hoạt động 3.3.1. Hoạt động luyện tập Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán. Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trước while – do. Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng cấu trúc lặp. Viết đúng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước. Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản. 3.3.2. Hoạt động vận dụng VD3. Viết chương trình in ra màn hình các số chẵn 0) VD4. Viết chương trình tính và in ra màn hình tổng các số chẵn 0) 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động - HS về nhà học bài, xem lại các ví dụ. - Viết chương trình tính và in ra màn hình tổng các số nguyên dương lẻ 0). DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 10 Cau truc lap_12464548.doc
Tài liệu liên quan