Giáo án tin học 12 - Bài 9: Báo cáo và kết xuất Báo cáo

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Theo dõi nội dung của giáo viên yêu cầu.

 

+ Tên học sinh, tổ và điểm môn toán.

+ Bảng: Hoc_sinh.

+ Gộp nhóm theo mỗi tổ để tính trung bình.

- Quan sát để định hướng nhiệm vụ.

 

Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu Quanli_hs.

+ Bấm chuột vào đối tượng báo cáo.

+ Bấm đúp chuột vào Creat report by using wizard.

 

+ Bấm chuột vào tên bảng Hoc_sinh ở mục Tables/Queries.

 

+ Bấm đúp chuột vào tên trường: To, Ten, Toan ở mục Available Fields.

+ Bấm chuột vào Next.

+ Bấm đúp chuột vào trường To.

+ Bấm chuột vào Next.

+ Bấm chuột vào tên trường Ten ở 1 và chọn Ascending.

 

+ Bấm chuột vào Summary Options.

+ Bấm chọn Avg trên dòng Toan.

+ Bấm chuột vào OK.

+ Bấm chuột vào Next.

 

+ Bấm chuột vào Stepped ở mục Layout và chọn Portrait ở Orientation.

+ Bấm chuột vào Next.

 

+ Bấm chuột vào Bold.

+ Bấm chuột vào Next.

 

 

+ Nhập tên của báo cáo: Hoc_sinh1.

+ Bấm chuột chọn Modify the Report’s design để tiếp tục sửa đổi thiết kế báo cáo.

 

+ Bấm chuột vào Finish.

 

- Quan sát kết quả trên màn hình.

Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

 

- Học sinh biết được các câu hỏi phải đặt ra khi tạo báo cáo: sử dụng bảng nào hoặc các mẫu hỏi nào? các trường nào? gộp nhóm hay không? sắp xếp hay không? cách bố trí báo cáo? tên báo cáo?

 

doc8 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 9064 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tin học 12 - Bài 9: Báo cáo và kết xuất Báo cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§9. BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh biết khái niệm báo cáo và vai trò của nó trong công việc quản lí. - Biết các bước để lập báo cáo đơn giản. 2. Kĩ năng - Bước đầu tạo được báo cáo bằng thuật sĩ, thực hiện được lưu trữ và in báo cáo. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Máy vi tính và máy chiếu projector dùng để chiếu các ví dụ. - Sách giáo khoa. - Một cơ sở dữ liệu quanli_hs có các bảng, có một báo cáo thong_ke III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1. Tìm hiểu khái niệm báo cáo trong Access. a. Mục tiêu: Học sinh biết khái niệm và vai trò của báo cáo. b. Nội dung: - Báo cáo thường được sử dụng để: + Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu. + Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Chiếu một báo cáo đơn giản thống kê điểm môn Toán của 4 tổ trong lớp học. (Hình 56, sách giáo khoa, trang 70) - Diễn giải: Đây là một báo cáo. Báo cáo này tổng hợp điểm môn Toán của 4 tổ trong một lớp học. Ta có thể in báo cáo này ra giấy. - Thực hiện thêm một số báo cáo khác đã được chuẩn bị sẵn để học sinh cảm nhận được các khả năng của báo cáo. - Hỏi: Em cho biết các khả năng của báo cáo. - Diễn giải: Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi: + Thông tin nào cần kết xuất ra báo cáo? + Dữ liệu được lấy từ đâu? + Dữ liệu được nhóm như thế nào? - Hỏi: Có những cách nào để tạo một báo cáo. - Đối tượng tương ứng với báo cáo trong một cơ sở dữ liệu. - Quan sát báo cáo được chiếu trên bảng. - Theo dõi dẫn dắt của giáo viên. + Có thể so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu; trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định. + Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo. + Tự thiết kế. + Kết hợp cả hai cách. + Report. 2. Tìm hiểu cách tạo báo cáo bằng thuật sĩ. a. Mục tiêu: - Học sinh biết các bước để tạo báo cáo bằng thuật sĩ. - Bước đầu tạo được báo cáo đơn giản. b. Nội dung: - Để tạo được báo cáo, cần trả lời các câu hỏi sau: + Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? + Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? + Dữ liệu sẽ được nhóm thế nào? - Để tạo nhanh một báo cáo, ta thường thực hiện theo cách sau: + Bước 1: Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo. + Bước2: Sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra từ bước trên. - Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo thông qua ví dụ cụ thể. Từ bảng hoc_sinh, lấy thông tin từ 3 trường Ten, To, Toan và gộp nhóm theo mỗi tổ để tính điểm trung bình môn Toán của tất cả các bạn trong tổ. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu nội dung yêu cầu của hoạt động: Từ bảng hoc_sinh, lấy thông tin từ 3 trường Ten, To, Toan và gộp nhóm theo mỗi tổ để tính điểm trung bình môn Toán của tất cả các bạn trong tổ. - Hướng dẫn học sinh: + Xác định thông tin cần kết xuất + Xác định bảng chứa dữ liệu + Cách nhóm dữ liệu - Chiếu lại báo cáo đã được giới thiệu trong hoạt động 1 để hướng đích cho học sinh. - Hướng dẫn học sinh tạo báo cáo bằng cách gợi ý nhiệm vụ và yêu cầu học sinh đọc thao tác, giáo viên trình chiếu trên bảng. + Mở đối tượng báo cáo. + Chọn bảng hoặc mẫu hỏi. + Chọn trường cần đưa vào báo cáo. + Chọn trường để gộp nhóm trong báo cáo. + Chọn trường để sắp xếp các bản ghi. + Chọn trường tính trung bình cộng. + Chọn cách bố trí các bản ghi và các trường. + Chọn kiểu trình bày báo cáo. + Lưu báo cáo. - Giới thiệu kết quả của quá trình thao tác: - Diễn giải: Ta có thể thay đổi thiết kế của báo cáo tại đây. Để xem kết quả của báo cáo, bấm chuột vào công cụ: . Kết quả thu được là: - Gọi một số học sinh và yêu cầu thực hiện lại để kiểm tra khả năng tiếp thu của học sinh. - Chốt lại cho học sinh các thông tin cần thiết khi tạo một báo cáo. - Theo dõi nội dung của giáo viên yêu cầu. + Tên học sinh, tổ và điểm môn toán. + Bảng: Hoc_sinh. + Gộp nhóm theo mỗi tổ để tính trung bình. - Quan sát để định hướng nhiệm vụ. Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu Quanli_hs. + Bấm chuột vào đối tượng báo cáo. + Bấm đúp chuột vào Creat report by using wizard. + Bấm chuột vào tên bảng Hoc_sinh ở mục Tables/Queries. + Bấm đúp chuột vào tên trường: To, Ten, Toan ở mục Available Fields. + Bấm chuột vào Next. + Bấm đúp chuột vào trường To. + Bấm chuột vào Next. + Bấm chuột vào tên trường Ten ở 1 và chọn Ascending. + Bấm chuột vào Summary Options... + Bấm chọn Avg trên dòng Toan. + Bấm chuột vào OK. + Bấm chuột vào Next. + Bấm chuột vào Stepped ở mục Layout và chọn Portrait ở Orientation. + Bấm chuột vào Next. + Bấm chuột vào Bold. + Bấm chuột vào Next. + Nhập tên của báo cáo: Hoc_sinh1. + Bấm chuột chọn Modify the Report’s design để tiếp tục sửa đổi thiết kế báo cáo. + Bấm chuột vào Finish. - Quan sát kết quả trên màn hình. - Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. - Học sinh biết được các câu hỏi phải đặt ra khi tạo báo cáo: sử dụng bảng nào hoặc các mẫu hỏi nào? các trường nào? gộp nhóm hay không? sắp xếp hay không? cách bố trí báo cáo? tên báo cáo? 6. Củng cố a- Mục tiêu: - Củng cố kiến thức về báo cáo. b- Thực hiện: - Giáo viên hệ thống lại các kiến thức học sinh đã được học: + Vai trò của báo cáo. + Các câu hỏi đặt ra trước khi tạo một báo cáo: sử dụng bảng nào hoặc các mẫu hỏi nào? các trường nào? gộp nhóm hay không? sắp xếp hay không? cách bố trí báo cáo? tên báo cáo? + Cách tạo một báo cáo bằng thuật sĩ. 7. Hướng dẫn học ở nhà a- Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng tạo báo cáo. - Chuẩn bị nội dung để thực hành trong tiết Bài tập và thực hành số 8 b- Nội dung: - Thực hiện lại việc tạo báo cáo trong bài đã học. - Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 trong sách giáo khoa trang 74. - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị nội dung cho bài tập thực hành số 8: Tạo báo cáo. + Nêu mục đích yêu cầu của bài thực hành: Củng cố lại những kiến thức đã học về cách tạo báo cáo. Rèn luyện kĩ năng cơ bản tạo một báo cáo bằng thuật sĩ. + Yêu cầu học sinh xem trước nội dung của các bài tập 1 và bài tập 2 trang 75 + Đọc bài đọc thêm: Sửa thiết kế và in báo cáo trang 78.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDownload Giáo án tin học 12, bài 9, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh.doc
Tài liệu liên quan