Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng

+ Tìm các học sinh có 3 môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8,0

- Lưu ý cho học sinh: Thực chất của 3 yêu cầu đều là lọc dữ liệu. Sau khi thực hiện xong một yêu cầu, phải thực hiện hủy lọc để trở lại bảng dữ liệu ban đầu.

- Hỏi: Có những kiểu lọc dữ liệu nào?

 

- Trong cả ba yêu cầu ta có thể thực hiện bằng hai cách. Tuy nhiên, yêu cầu thứ ba, ta nên dùng cách nào là nhanh nhất?

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 25228 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 3 THAO TÁC TRÊN BẢNG I. MỤC TIÊU - Rèn luyện kĩ năng thao tác trên bảng. Học sinh thực hiện được các thao tác trên bảng, làm việc với bảng trong cả hai chế độ. - Sử dụng được các công cụ lọc, sắp xếp để kết xuất thông tin từ bảng. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Phòng máy vi tính để học sinh thực hành. - Máy chiếu để giới thiệu và hướng dẫn các thao tác. - Một cơ sở dữ liệu, có một bảng Hoc_sinh đã được tạo cấu trúc trong bài thực hành 2. - Bảng dữ liệu: Hodem Ten GT Ngsinh DV Diachi To Toan Li Hoa Van Tin Nguyễn An Nam 08/12/91 x Nghĩa Tân 1 7.2 8.5 10 7.0 8.4 Trần Văn Giang Nam 21/03/91 Dịch Vọng 2 10 9.6 9.6 8.7 8.0 Lê Minh Thu Nữ 05/03/91 x Mai Dịch 2 8.3 9.0 8.3 8.2 9.3 Doãn Mai Chi Nữ 14/02/90 Liễu Giai 1 7.4 8.7 9.4 9.3 8.0 Hồ Minh Ba Nam 30/07/91 x Cầu Giấy 3 8.0 8.0 6.3 9.0 9.0 Nguyễn Xuân Minh Nam 12/06/91 x LHPhong 4 8.0 7.0 9.5 7.0 9.5 Trần Thanh Mai Nữ 12/06/91 x Giảng Võ 1 9.0 8.0 8.9 7.3 5.0 Nguyễn Minh Nam Nam 14/02/90 x Hào Nam 3 8.0 6.1 6.4 8.2 9.4 Hoàng Xuân Thanh Nữ 27/12/91 x Giảng Võ 1 9.3 8.9 9.0 7.8 6.3 III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1. Thực hiện bài tập 1. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng cập nhật dữ liệu cho bảng. b. Phương pháp: Dạy học với lý thuyết tình huống c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức đã học: Liên quan đến cập nhật dữ liệu có những thao tác nào? - Chiếu bảng dữ liệu có cấu trúc như trong bài thực hành số 2 (sách giáo khoa, trang 40). - Chiếu các bản ghi cần thêm vào bảng (nội dung như bảng ở bài tập 1, sách giáo khoa, trang 48). - Yêu cầu: Thêm các bản ghi trên vào bảng. - Yêu cầu: + Chỉnh sửa các lỗi trong các trường. + Xóa đi bản ghi có tên là Nguyễn Xuân Minh. - Tiếp cận học sinh để hướng dẫn giúp đỡ. - Xác nhận kết quả của học sinh. - Lưu ý những lỗi thường gặp của học sinh trong thực hành. - Thêm bản ghi, xóa bản ghi và chỉnh sửa bản ghi. - Quan sát bảng dữ liệu và cấu trúc của bảng. - Quan sát danh sách các bản ghi và yêu cầu để định hướng thao tác. - Độc lập thực hành trên máy vi tính. - Thông báo kết quả thực hiện được. 2. Thực hiện bài tập 2. a. Mục tiêu: - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng lọc dữ liệu, củng cố khái niệm kết xuất thông tin, tiêu chí tìm kiếm thông tin. b. Nội dung và các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu tiếp yêu cầu: + Hiển thị các học sinh Nam trong lớp. + Lọc ra danh sách các học sinh chưa là đoàn viên. + Tìm các học sinh có 3 môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8,0 - Lưu ý cho học sinh: Thực chất của 3 yêu cầu đều là lọc dữ liệu. Sau khi thực hiện xong một yêu cầu, phải thực hiện hủy lọc để trở lại bảng dữ liệu ban đầu. - Hỏi: Có những kiểu lọc dữ liệu nào? - Trong cả ba yêu cầu ta có thể thực hiện bằng hai cách. Tuy nhiên, yêu cầu thứ ba, ta nên dùng cách nào là nhanh nhất? - Quan sát yêu cầu để định hướng thao tác. + Chọn một ô trong cột GT có giá trị là “Nam”. + Bấm chuột vào nút lệnh . Kết quả được những học sinh Nam. + Chọn một ô trong cột DV có giá trị là “ ” (chưa được đánh dấu). + Bấm chuột vào nút lệnh . Kết quả được những học sinh chưa là đoàn viên. + Bấm chuột vào nút lệnh . + Trên trường Toan, chọn 8. + Trên trường Li, chọn 8. + Trên trường Hoa, chọn 8. + Bấm chuột vào nút lệnh . - Lọc theo ô dữ liệu đang chọn và lọc theo mẫu. - Yêu cầu thứ ba ta thực hiện lọc theo mẫu là nhanh nhất. 3. Thực hành bài tập 3. a. Mục tiêu: - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sắp xếp dữ liệu trong bảng. b. Nội dung và các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu tiếp yêu cầu: + Sắp xếp tên học sinh trong bảng dữ liệu trên theo thứ tự của bảng chữ cái. + Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần. (Giới hạn thời gian cho hoạt động) - Xác nhận những kết quả đúng và không vượt quá thời gian cho phép. - Yêu cầu học sinh về nhà thực hiện tiếp yêu cầu c) của bài tập 3. - Độc lập thực hiện lần lượt từng yêu cầu của giáo viên. + Chọn cột Ten. + Bấm chuột vào công cụ + Chọn cột Toan + Bấm chuột vào công cụ - Thông báo kết quả. 4. Thực hành bài tập 4. a. Mục tiêu: - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tìm kiếm dữ liệu trong bảng. b. Nội dung và các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu tiếp yêu cầu: + Tìm trong bảng những học sinh có điểm trung bình một môn nào đó là 10. - Xác nhận những kết quả đúng và không vượt quá thời gian cho phép. - Quan sát yêu cầu để định hướng thao tác. + Bấm tổ hợp phím Ctrl_F + Ở Find What, gõ vào “10”. + Ở Look in, chọn bảng Hoc_sinh. + Ở Match, chọn Whole Field. + Ở Search, chọn All. - Thông báo kết quả. 7. Hướng dân học ở nhà a- Mục tiêu: - Rèn luyện, củng cố một cách vững chắc kiến thức đã được học - Chuẩn bị kiến thức cho tiêt học tiếp theo: Biểu mẫu. b- Nội dung: - Yêu cầu học sinh thực hiện lại các nhiệm vụ trong tiết thực hành bằng cách nhanh nhất. - Yêu cầu học siinh xem trước nội dung bài Biểu mẫu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án tin học 12, bài tập và thực hành 3, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh.doc
Tài liệu liên quan