Giáo án Tin học đại cương

Tên bài: Giới thiệu hệ điều hành

Mục tiêu của bài

Sau khi học xong bài này người học có những khả năng sau:

1. Trình bày được khái niệm hệ điều hành

2. Trình bày được những đặc điểm của hệ điều hành

3. Trình bày được những chức năng của hệ điều hành

4. Hình thành tình yêu nghề nghiệp

pdf53 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3267 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tin học đại cương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiaoantinhocdaicuong.pdf