Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 14

I. MỤC TIÊU:

- HS ôn lại:

+ Cách ngồi và nhìn đúng tư thế.

+ Cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím.

+Quy tắc gõ các phím trên bàn phím.

- Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14 Ngày soạn: 01/12/2017 Tiết 27 Ngày dạy: 05/12/2017 Bài 5: ôn tập gõ phím I. Mục tiêu: - HS ôn lại: + Cách ngồi và nhìn đúng tư thế. + Cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím. +Quy tắc gõ các phím trên bàn phím. - Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: (1’) Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nhắc lại: ( 25’) - Em hãy nêu tư thế ngồi đúng trước máy tính? GV nhận xét và bổ sung. Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế trước máy tính. - Em hãy chỉ ra khu vực chính của bàn phím và cho biết khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng phím? Kể tên? Yêu cầu HS vừa chỉ bàn phím vừa đọc tên hàng phím. - Em hãy nêu cách đặt tay trên bàn phím? Yêu cầu HS đặt tay trên bàn phím đúng cách. - Em hãy nêu cách gõ các phím trên bàn phím? - Em hãy nêu ngón út tay trái gõ những phím nào trên bàn phím? GV hỏi tương tự với các ngón còn lại trên bàn tay. Thực hành: (10’) GV yêu cầu HS khởi động phần mềm soan thảo văn bản Word. T1 (SGK - Trang 53): Tập gõ: Tac dat tac vang On troi mua nang phai thi Noi thi bua can, noi thi cay sau. Cong lenh chang quan bao lau Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang. - Đối với những HS gõ nhanh: GV yêu cầu HS gõ bài thơ hoặc bài hát mà mình thuộc. - 1 HS trả lời: em nên ngồi thẳng lưng, tư thế thoải mái sao cho không phải ngẩng cổ hay ngước mắt khi nhìn màn hình. Tay đặt ngang tầm bàn phím và không phải vươn xa. Chuột đặt bên tay phải. Nên giữ khoảng cách giữa mắt em và màn hình từ 50cm đến 80cm. Em cũng không nên nhìn quá lâu vào màn hình. HS ngồi đúng tư thế. - 1 HS trả lời: khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng phím: + Hàng phím số + Hàng phím trên + Hàng phím cơ sở + Hàng phím dưới + Hàng phím cách. Trong đó hàng phím cơ sở là hàng phím quan trọng nhất. Hai phím F và J là hai phím có gai. - 1 HS trả lời: Các ngón tay đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở. HS đặt tay trên bàn phím. - 1 HS trả lời: Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím đúng theo quy tắc. - HS trả lời: Ngón út tay trái gõ phím Z, A, Q, 1 Cả lớp lắng nghe và nhận xét. - HS khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word. - HS thực hành tập gõ. - HS thực hành tập gõ. IV. củng cố: (1’) GV nhận xét tiết học. V. hướng dẫn về nhà: --------------------------------------------------- Tuần 14 Ngày soạn: 01/12/2017 Tiết 28 Ngày dạy: 7/12/2017 Bài 5: ôn tập gõ phím I. Mục tiêu: - HS ôn lại: + Cách ngồi và nhìn đúng tư thế. + Cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím. +Quy tắc gõ các phím trên bàn phím. - Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thực hành: * Tập gõ với phần mềm soạn thảo văn bản Word: (15’) T2 (SGK - trang 54): Tập gõ: Dam sen Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vang bong trang la xanh Gan bun ma chang hoi tanh mui bun T3 (SGK - trang 54): Tập gõ: Chien thang Dien Bien Phu 7 - 5 - 1954 Ngay quoc te thieu nhi 1 - 6 Phep tinh tru 21 - 7 = 14 * Tập gõ với phần mềm Mario: (25’) - GV yêu cầu HS khởi động phần mềm Mario để thực hành tập gõ. GV hướng dẫn HS cách chọn bài tập gõ cả bàn phím: + Lessons / All Keyboard + Nháy chuột vào khung tranh số 1. - HS thực hành tập gõ. - HS thực hành tập gõ. - HS khởi động phần mềm Mario. HS làm theo hướng dẫn của giáo viên. IV. củng cố: GV nhận xét tiết thực hành. V. hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 14 - lop 3.doc
Tài liệu liên quan