Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 17

I. MỤC TIÊU:

 Ôn lại được các kiến thức đã học ở kì I.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17 Ngày soạn: 22/12/2017 Tiết 33 Ngày dạy: 26/12/2017 Thực hành tổng hợp I. Mục tiêu: - HS phân biệt được màu vẽ và màu nền. - Biết sử dụng màu vẽ và màu nền để tô màu hình vẽ. - HS ôn lại cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Hỏi : Trong hộp công cụ có bao nhiêu công cụ ? - Trong hộp màu có bao nhiêu màu vẽ ? - Để chọn màu vẽ em dùng chuột nào ? - Để chọn màu nền em dùng chuột nào ? - Yêu cầu HS nêu lại cách tô màu bằng màu vẽ. GV nhận xét. - Yêu cầu HS nêu lại cách tô màu bằng màu nền. GV nhận xét. - Yêu cầu HS so sánh cách tô màu bằng màu vẽ và cách tô màu bằng màu nền. GV nhận xét, bổ sung. - Nếu xóa nhầm hình vẽ, muốn lấy lại hình vẽ trước em nhấn đồng thời tổ hợp phím nào? - Yêu cầu HS nêu lại quy tắc gõ bàn phím. Kiểm tra bài số 4: Em hãy gõ bài hát “Lớp chúng mình rất vui” bằng phần mềm soạn thảo văn bản Word. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS thực hành. IV. Củng cố: GV nhận xét tiết học V. hướng dẫn về nhà: ------------------------------------------------ Tuần 17 Ngày soạn: 22/12/2017 Tiết 34 Ngày dạy: 28/12/2017 ôn tập học kì i I. Mục tiêu: Ôn lại được các kiến thức đã học ở kì I. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. Lớp 3D:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Em hãy nêu những đức tính quý của máy tính? - Máy tính giúp em làm những gì? - Máy tính có mấy loại? Nêu những bộ phận chính của một máy tính để bàn? - Yêu cầu HS làm lại bài tập 1, 2 - SGK trang 6. - Có mấy dạng thông tin cơ bản? Nêu tên các dạng thông tin cơ bản đó. Ví dụ. Yêu cầu HS làm bài tập 4 - SGK trang 15. - Khu vực chính của bàn phím máy tính có mấy hàng phím? Hàng phím nào là hàng phím quan trọng nhất? Hai phím có gai là hai phím nào? Nó có tác dụng để làm gì? Yêu cầu HS làm bài tập SGK trang 22. - Em hãy nêu tư thế ngồi đúng trước mày tính? - Em hãy nêu cách cầm chuột đúng cách? - Em hãy nêu các thao tác sử dụng chuột? - Yêu cầu HS nêu lại biểu tượng của trò chơi Blocks, trò chơi Sticks, trò chơi Dots. Nêu cách chơi 3 trò chơi này? - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS làm bài. - HS trả lời. - HS làm bài. - HS trả lời. - HS làm bài. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. IV. Củng cố: GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế trước máy tính, và cầm chuột đúng cách. V. hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 17 - lop 3.doc
Tài liệu liên quan