Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 23

I. MỤC TIÊU:

 HS biết sử dụng công cụ để có được những sản phẩm như ý.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23 Ngày soạn: 22/01/2011 Tiết 45 Ngày dạy: Bài 7: sao chép màu từ màu có sẵn I. Mục tiêu: HS biết sử dụng công cụ Sao chép màu và công cụ Tô màu để lấy một màu có sẵn trên hình để tô màu cho một phần hình khác. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. Lớp 3D:.. 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu các bước thực hiện để sao chép màu từ màu có sẵn, rồi thực hành sao chép màu. - Nếu nháy nút trái chuột lên màu có sẵn để sao chép màu thì ta chọn màu đó làm màu vẽ hay màu nền? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV nêu lại các bước thực hiện: + Chọn công cụ Sao chép màu trong hộp công cụ. + Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép. + Chọn công cụ Tô màu. + Nháy chuột lên nơi cần tô màu bằng màu vừa sao chép. - Nếu nháy nút trái chuột lên màu có sẵn ta chọn màu đó làm màu vẽ, còn nếu nhát nút phải chuột ta chọn màu đó làm màu nền. Thực hành: T2: SGK - trang 70. - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS nêu các bước để có thể sao chép màu từ hình 88b sang hình 88a. - GV nhận xét và bổ sung. - GV nêu lại các bước để sao chép màu từ hình 88b sang hình 88a. - Yêu cầu HS thực hành vẽ như hình 88 rồi sao chép màu từ hình b sang hình a. - GV quan sát và uốn nắn cho HS - Yêu cầu HS dùng công cụ đường thẳng và công cụ đường cong để vẽ hình cái nôi em bé rồi sao chép màu từ hình 88 sang cái nôi em bé. - HS chú ý lắng nghe. - HS đọc bài. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe. - HS thực hành. - HS thực hành. IV. Củng cố: - Gọi 2 HS lên nêu cách sao chép màu rồi thực hành trên máy cho cả lớp quan sát. - GV nhận xét tiết học. V. hướng dẫn về nhà: ------------------------------------------------- Tuần 23 Ngày soạn: 22/01/2011 Tiết 46 Ngày dạy: Bài 8: ôn tập chương I. Mục tiêu: HS biết sử dụng công cụ để có được những sản phẩm như ý. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. Lớp 3D:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Yêu cầu HS nêu lại cách tô màu bằng màu vẽ và màu nền. GV nhận xét và bổ sung. - Nếu em tô màu nhầm hoặc xóa nhầm, để trở lại bước trước em nhấn đồng thời tổ hợp phím nào ? - Yêu cầu HS nêu các bước để vẽ đường thăng? Để vẽ những đường thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng em nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột? GV nhận xét và bổ sung. - Em hãy nêu các cách để tẩy, xóa hình vẽ? GV nhận xét và bổ sung. - Để di chuyển hình vẽ từ vị trí này ra vị trí khác em làm thế nào? GV nhận xét và bổ sung. - Để sao chép hình vẽ em làm thế nào? GV nhận xét và bổ sung. - Em hãy nêu các bước thực hiện để vẽ bằng công cụ Đường cong? GV nhận xét và bổ sung. - Để sao chép màu từ màu có sẵn em làm như thế nào? Thực hành: Yêu cầu HS sử dụng các công cụ đã học để vẽ cảnh hoàng hôn ở biển. GV hướng dẫn HS cách vẽ Yêu cầu HS thực hành vẽ. GV quan sát và uốn nắn HS vẽ. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe. - HS thực hành vẽ. IV. Củng cố: GV nhận xét tiết học. V. hướng dẫn về nhà: Về nhà HS học bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 23 - lop 3.doc