Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 10

I. MỤC TIÊU:

- HS biết sử dụng công cụ Hình e-líp để vẽ các hình e-líp và hình tròn.

- HS biết kết hợp các hình e-líp, hình tròn với các nét vẽ khác để chọn những hình vẽ thực hơn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 616 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10 Ngày soạn: 25/10/2010 Tiết 19 Ngày dạy: Bài 3: sao chép hình Mục tiêu: - HS biết tác dụng của việc sao chép các đối tượng khi làm việc trên máy tính. - Thực hiện được các thao tác sao chép một phần hình vẽ. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. TIếN TRìNH TIếT DạY: 1. ổn định tổ chức lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. Kiểm tra bài cũ: 1 HS nêu các bước để sao chép và di chuyển hình? 1 HS nêu sự khác nhau giữa sao chép và di chuyển hình? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt độngc ủa học sinh 3. Sử dụng biểu tượng trong suốt: Khi chọn cộng cụ chọn vùng sao chép, bên dưới hộp công cụ có hai biểu tượng như hình 37. - GV giới thiệu cho HS biết biểu tượng “trong suốt”. - Nếu nháy chuột chọn biểu tượng “trong suốt” trước khi kéo thả chuột để sao chép hay di chuyển, những phần có màu nền của phần hình được chọn trở thành trong suốt và không che lấp phần hình nằm dưới (H.38). - GV nêu ví dụ trong SGK trang 26. Thực hành: T1: Yêu cầu HS vẽ một quả táo. Sau đó sao chép một quả táo thành hai quả táo. T2: Yêu cầu hs vẽ một quả nho rồi dùng công cụ sao chép hình để sao chép ra thành nhiều quả nho khác. Sau đó dùng công cụ trong suốt và di chuyển những quả nho đó thành một chùm nho. - GV yêu cầu HS làm bài thực hành 4 - SGK trang 27. 3. Sử dụng biểu tượng trong suốt: HS chú ý nghe GV giảng. HS chú ý nghe GV giảng. HS thực hành theo hướng dẫn của GV. HS thực hành theo hướng dẫn của GV. HS vẽ các bộ phận của ngôi nhà, sau đó bằng cách sao chép và di chuyển, hãy lắp ghép thành một ngôi nhà hoàn chỉnh. IV. củng cố: HS nêu cách sử dụng biểu tượng trong suốt? V. hướng dẫn về nhà: HS về nhà thực hành vẽ và thực hành các thao tác để sao chép và di chuyển hình. ------------------------------------------------------ Tuần 10 Ngày soạn: 25/10/2010 Tiết 20 Ngày dạy: Bài 4: vẽ hình e-líp, hình tròn Mục tiêu: - HS biết sử dụng công cụ Hình e-líp để vẽ các hình e-líp và hình tròn. - HS biết kết hợp các hình e-líp, hình tròn với các nét vẽ khác để chọn những hình vẽ thực hơn. CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Vẽ hình e-líp, hình tròn: - Hình elíp có dạng như hình 45a. Hình tròn là hình e-líp đặc biệt (H.45b). Nếu nhìn nghiêng các vật hình tròn, em thấy chúng thường có dạng e-líp. - Em vẽ hình e-líp bằng công cụ Hình e-líp. Các thao tác vẽ hình e-líp cũng giống như vẽ hình chữ nhật. - 1 HS nêu lại các bước thực hiện để vẽ hình chữ nhật? GV nhận xét và bổ sung. - GV yêu cầu HS suy nghĩ và rút ra các bước thực hiện để vẽ hình e-líp? - GV nhận xét và bổ sung. - Chú ý: Cũng giống như vẽ hình chữ nhật, trước khi chọn công cụ Hình e-líp, em có thể: + Chọn công cụ Đường thẳng rồi chọn nét vẽ (H.47). + Chọn màu vẽ cho đường biên và màu nền để tô màu phần bên trong. - Để vẽ hình tròn, em nhấn giữ phím Shift trong khi kéo thả chuột ở bước 3. Chú ý thả chuột trước khi thả phím Shift. 2. Các kiểu vẽ hình e-líp: - Hỏi: có mấy kiểu vẽ hình chữ nhật? GV nhận xét và bổ sung. - Cũng giống như hình chữ nhật, khi vẽ hình e-líp em có thể chọn một trong ba kiểu vẽ hình e-líp như mô tả ở hình 48 - SGK trang 29. + Kiểu 1: chỉ vẽ đường biên. + Kiểu 2: vẽ đường biên và tô màu bên trong. + Kiểu 3: chỉ tô màu bên trong. Luyện tập: GV hướng dẫn HS vẽ: HS vẽ 3 hình e-líp và 4 hình tròn. Lưu ý: HS chọn kiểu vẽ hình e-líp, hình tròn trước khi vẽ. 1 HS đọc hướng dẫn trong SGK trang 30. GV vẽ mẫu cho HS quan sát. GV nhận xét hình vẽ của HS và rút ra kinh nghiệm cho HS. 1. Vẽ hình e-líp, hình tròn: - HS chú ý lắng nghe. 1 HS trả lời: + Chọn công cụ hình chữ nhật trong hộp công cụ. + Chọn một kiểu vẽ hình chữ nhật ở phía dưới hộp công cụ. + Kéo thả chuột từ điểm bắt đầu theo hướng chéo đến điểm kết thúc (H24). - HS suy nghĩ. 1 HS đứng dậy trả lời: - Các bước thực hiện: + Chọn công cụ hình e-líp trong hộp công cụ. + Nháy chuột để chọn một kiểu vẽ hình e-líp ở phía dưới hộp công cụ (H.46). + Kéo thả chuột theo hướng chéo tới khi được hình như em muốn rồi thả nút chuột. - HS chú ý lắng nghe. - HS chú ý lắng nghe. 2. Các kiểu vẽ hình e-líp: - 1 HS trả lời: có 3 kiểu vẽ HCN: + Kiểu 1: chỉ vẽ đường biên. + Kiểu 2: vẽ đường biên và tô màu bên trong. + Kiểu 3: chỉ tô màu bên trong. 1 HS đọc đề bài. Sử dụng công cụ Hình e-líp để vẽ hình minh hoạ Hệ Mặt Trời theo mẫu hình 49 - SGK trang 29. 1 HS đọc hướng dẫn. HS thực hành vẽ hình minh họa Hệ Mặt Trời. IV. củng cố: 1 HS nêu các bước thực hiện để vẽ hình e-líp? 1 HS nêu cách vẽ hình tròn? V. hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài và thực hành vẽ hình e-íp và hình tròn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 10 - lop 4.doc