Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 24

I. MỤC TIÊU:

 - HS biết khả năng thay đổi phông chữ và cỡ chữ trên văn bản của phần mềm soạn thảo nói chung và của Word nói riêng.

 - Thực hiện được thao tác chọn phần văn bản, chọn cỡ chữ và phông chữ.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 24 Ngày soạn: 27/01/2011 Tiết 47 Ngày dạy: Bài 3: cỡ chữ và phông chữ I. Mục tiêu: - HS biết khả năng thay đổi phông chữ và cỡ chữ trên văn bản của phần mềm soạn thảo nói chung và của Word nói riêng. - Thực hiện được thao tác chọn phần văn bản, chọn cỡ chữ và phông chữ. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy nêu các cách căn lề đoạn văn bản? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Em có thể trình bày các chữ trong văn bản với cỡ chữ lớn để dễ đọc hơn hoặc với phông chữ em yêu thích: Quê hương Quê hương Quê hương Quê hương - Kết luận: Tùy vào đoạn văn bản mà ta chọn cỡ chữ và phông chữ phù hợp để đoạn văn bản có tính thẩm mĩ. 1. Chọn cỡ chữ: - GV nêu các bước thực hiện và thực hành trên máy chiếu. 1. Nháy chuột ở mũi tên bên phải ô cỡ chữ (H.103). Một danh sách cỡ chữ hiện ra. 2. Nháy chuột lên cỡ chữ em muốn chọn. - Yêu cầu HS nêu lại các bước thực hiện. - Chú ý: Có thể kéo thả ô vuông nhỏ ở bên phải để thấy hết các cỡ chữ trong danh sách. - Sau khi chọn xong cỡ chữ, các chữ được gõ từ vị trí con trỏ soạn thảo trở đi sẽ có cỡ đó. Luyện tập: - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS đọc hướng dẫn. - Yêu cầu HS thực hành. - GV quan sát và sửa lỗi cho HS. Bài tập: Em hãy gõ bài ca dao mà em thích với tên bài có cỡ chữ lớn hơn rồi căn lề bài ca dao đó cho phù hợp. HS quan sát hình 102 và chú ý lắng nghe. 1. Chọn cỡ chữ: - HS chú ý quan sát, lắng nghe. - HS nêu các bước thực hiện. - HS chú ý lắng nghe. - HS chú ý lắng nghe. - HS đọc đề bài. - HS đọc hướng dẫn. - HS thực hành. - HS thực hành. IV. Củng cố: - Em hãy nêu cách chọn cỡ chữ? - GV nhận xét. V. hướng dẫn về nhà: ------------------------------------------------- Tuần 24 Ngày soạn: 27/01/2011 Tiết 48 Ngày dạy: Bài 3: cỡ chữ và phông chữ I. Mục tiêu: - HS biết khả năng thay đổi phông chữ và cỡ chữ trên văn bản của phần mềm soạn thảo nói chung và của Word nói riêng. - Thực hiện được thao tác chọn phần văn bản, chọn cỡ chữ và phông chữ. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2. Chọn phông chữ: - GV nêu các bước thực hiện và thực hành trên máy chiếu. 1. Nháy chuột ở mũi tên bên phải ô phông chữ (H.104). Một danh sách phông chữ hiện ra. 2. Nháy chuột để chọn một phông chữ em muốn chọn. - Yêu cầu HS nêu lại các bước thực hiện. - Cũng giống như cỡ chữ, sau khi chọn phông chữ, các chữ được gõ từ vị trí con trỏ soạn thảo trở đi sẽ có kiểu phông chữ mới. Luyện tập: - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS đọc hướng dẫn. - Yêu cầu HS thực hành. - GV quan sát và sửa lỗi cho HS. Bài tập: Em hãy gõ bài hát mà em được học gần đây nhất với tên bài hát có cỡ chữ lớn hơn và phông chữ khác với phông chữ của bài hát, rồi căn lề bài hát đó cho phù hợp. 2. Chọn phông chữ: - HS chú ý quan sát, lắng nghe. - HS nêu các bước thực hiện. - HS chú ý lắng nghe. - HS đọc đề bài. - HS đọc hướng dẫn. - HS thực hành. - HS thực hành. IV. Củng cố: - Em hãy nêu cách chọn phông chữ? - GV nhận xét tiết học. V. hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 24 - lop 4.doc
Tài liệu liên quan