Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 30

I. MỤC ĐÍCH:

- Củng cố bốn lệnh đã biết: Home, ClearScreen, ForwarD n, RighT k.

- Biết thêm tám lệnh mới: BacK n, LefT k, PenUp, PenDown, HideTurtle, ShowTurtle, Clean, BYE.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30 Ngày soạn: 19/ 3/ 2011 Tiết 59 Ngày giảng: Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo I. Mục đích: - Củng cố bốn lệnh đã biết: Home, ClearScreen, ForwarD n, RighT k. - Biết thêm tám lệnh mới: BacK n, LefT k, PenUp, PenDown, HideTurtle, ShowTurtle, Clean, BYE. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III.tiến trình tiết dạy: 1. ổn định lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy chỉ ra biểu tợng của phần mềm Logo trong các biểu tợng sau? - Em hãy chỉ ra hình dạng đúng của con trỏ Rùa: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Các lệnh đã biết: - Trong bài trước em đã được học những lệnh nào? - GV kẻ bảng: Lệnh đầy đủ Viết tắt Hành động của Rùa Home ClearScreen CS ForwarD n FD n Right k RT k Gọi HS lên điền vào ô viết tắt và ô hành động của Rùa. - Chú ý: + Một số lệnh chỉ có phần chữ (ví dụ: lệnh Home, CS). Phần chữ trong lệnh không phân biệt chữ hoa chữ thường (ví dụ: HOME và hOmE là như nhau). + Một số lệnh có cả phần chữ và phần số, giữa phần chữ và phần số phải có dấu cách (ví dụ: lệnh FD 100). + Có thể viết đầy đủ hoặc viết tắt lệnh (ví dụ: lệnh ForwarD 100 hoặc FD 100 đểu được). + Có thể viết nhiều lệnh trên một dòng, lệnh sau cách lệnh trước một dấu cách (ví dụ: CS FD 100 RT 90). ? Bài tập: B1: - Gọi HS đọc đề bài. - Cả lớp làm vào vở. - Gọi HS làm miệng bài tập. - GV chữa bài. B2: - Gọi HS đọc đề bài. - Gọi HS lên bảng làm bài tập. - Cả lớp làm vào vở. - GV chữa bài. - GV yêu cầu HS rút ra nhận xét. GV nhận xét và bổ sung. 2. Các lệnh mới: Để có thể ra lệnh cho Rùa làm những việc khác, em cần biết thêm một số lệnh sau: Lệnh đầy đủ Viết tắt Hành động của Rùa BacKs n BK n Rùa lùi lại sau n bước LefT k LT k Rùa quay sang trái k độ. PenUp PU Nhấc bút (Rùa không vẽ nữa). PenDown PD Hạ bút (Rùa tiếp tục vẽ) HideTurtle HT Rùa ẩn mình ShowTurtle ST Rùa hiện mình Clean Xoá màn hình, Rùa vẫn ở vị trí hiện tại. Bye Thoát khỏi phần mềm Logo. Thực hành: T1: - Gọi HS đọc đề bài. - Sử dụng thêm lệnh mới LT 90 để quay trái 90 độ. - Gọi HS lên bảng viết lệnh. - GV nhận xét và bổ sung. - Yêu cầu HS thực hành. - GV quan sát và hướng dẫn HS thực hành. T2: - Gọi HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS viết các lệnh ở mỗi cột và quan sát sự thay đổi trên màn hình sau mỗi lệnh. - Phát biểu những điều mình quan sát được. - Em hãy chỉ ra sự khác biệt giữa các lệnh CS và HT. 1. Các lệnh đã biết: - HS trả lời. - HS lên bảng. - HS chú ý lắng nghe. - HS đọc đề bài. - HS làm bài vào vở. - HS chú ý lắng nghe. - HS đọc đề bài. - HS lên bảng. - HS làm bài vào vở. - HS chú ý lắng nghe. - HS trả lời: + Giữa phần chữ và phần số trong dòng lệnh phải có 1 dấu cách. + Trong các dòng lệnh không có dấu chấm, dấu phẩy, dấu ba chấm, 2. Các lệnh mới: - HS chú ý lắng nghe. - HS đọc đề bài. - Cả lớp làm vào vở. - HS thực hành. - HS đọc đề bài. -HS thực hành và quan sát sự thay đổi trên màn hình sau mỗi lệnh. - HS trả lời. - HS trả lời. IV. Củng cố: Em hãy nêu tên và ý nghĩa các lệnh của Logo mà em đã được học? V. Hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài. ---------------------------------------- Tuần 30 Ngày soạn: 19/ 3/ 2011 Tiết 60 Ngày giảng: Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo I. Mục đích: - Củng cố bốn lệnh đã biết: Home, ClearScreen, ForwarD n, RighT k. - Biết thêm tám lệnh mới: BacK n, LefT k, PenUp, PenDown, HideTurtle, ShowTurtle, Clean, BYE. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III.tiến trình tiết dạy: 1. ổn định lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thực hành: T3:Hãy dự đoán hành động của Rùa ứng với mỗi lệnh, viết lệnh và quan sát những thay đổi trên màn hình. So sánh kết quả với điều đã dự đoán. Chỉ ra sự khác biệt giữa các lệnh HOME, CLEAN và CS. a, b, c, RT 90 RT 90 RT 90 FD 100 FD 100 FD 100 LT 90 LT 90 LT 90 FD 100 FD 100 FD 100 HOME CLEAN CS - Gọi HS đọc đề bài. - Gọi 3 HS dự đoán hành động của Rùa ứng với mội lệnh. - GV nhận xét và bổ sung. - Yêu cầu HS viết lệnh vào phần mềm và quan sát những thay đổi trên màn hình. - Em hãy chỉ ra sự khác biệt giữa các lệnh HOME, CLEAN, CS? - GV nhận xét và bổ sung. T4: Hãy đặt lại màu bút và nét bút, sau đó viết các lệnh để Rùa vẽ các hình theo mẫu sau: 1) Lá cờ 2) Tam giác 3) Cầu thang Hướng dẫn: Trong tam giác trên, mỗi góc bằng 60 độ. - Gọi HS đọc đề bài. - Em hãy nêu cách đổi màu bút và nét bút? - GV nhận xét. - Gọi 3 HS lên bảng viết các lệnh để Rùa vẽ được các hình như trên. - GV nhận xét và bổ sung. - Yêu cầu HS thực hành viết các lệnh vào phần mềm. - Chú ý: Nếu muốn nhập lại một dòng lệnh đã có trong ngăn chứa các lệnh đã viết, em chỉ cần nháy chuột vào dòng lệnh đó. T5: (dành cho HS giỏi) Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được hình bên: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - Gọi 1 HS lên viết các lệnh để Rùa vẽ được hình trên. - GV nhận xét và bổ sung. - Yêu cầu HS thực hành viết các câu lệnh vào phần mềm. - GV quan sát và sửa lỗi. - HS đọc đề bài. - HS trả lời: a, RT 90: Rẽ phải 90 độ. FD 100: Đi thẳng 100 bước LT 90: Rẽ trái 90 độ. FD 100: Đi thẳng 100 bước. HOME: Rùa về vị trí xuất phát (không xoá màn hình). b, RT 90: Rẽ phải 90 độ. FD 100: Đi thẳng 100 bước LT 90: Rẽ trái 90 độ. FD 100: Đi thẳng 100 bước. CLEAN: Xoá màn hình, rùa vẫn ở vị trí hiện tại. c, RT 90: Rẽ phải 90 độ. FD 100: Đi thẳng 100 bước LT 90: Rẽ trái 90 độ. FD 100: Đi thẳng 100 bước. CS: Rùa về vị trí xuất phát và xoá toàn bộ sân chơi. - HS viết lệnh và quan sát những thay đổi trên màn hình. - Lệnh HOME: Rùa về vị trí xuất phát (không xoá màn hình). + Lệnh CLEAN: Xoá màn hình, rùa vẫn ở vị trí hiện tại. + Lệnh CS: Rùa về vị trí xuất phát và xoá toàn bộ sân chơi. - HS đọc đề bài. - HS trả lời: + Đổi màu bút: Set / PenColor + Đổi nét bút: Set / Pensize - 3 HS lên bảng. 1) Lá cờ: 2) Tam giác: 3) Cầu thang FD 150 RT 30 FD 50 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 120 FD 50 RT 90 FD 100 LT 90 FD 50 RT 120 FD 50 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 FD 50 LT 90 FD 50 RT 90 - HS thực hành. - HS lên bảng: FD 20 RT 90 FD 20 RT 90 FD 20 RT 90 FD 20 FD 20 RT 90 FD 20 RT 90 FD 20 RT 90 FD 20 FD 20 RT 90 FD 20 RT 90 FD 20 RT 90 FD 20 FD 20 RT 90 FD 20 RT 90 FD 20 RT 90 - HS thực hành. IV. Củng cố: Em hãy nêu lại các lệnh và ý nghĩa của các lệnh trong Logo mà em đã được học? V. Hướng dẫn về nhà: - HS học thuộc và hiểu các lệnh trong Logo. - Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được ngôi nhà. - HS về nhà học bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 30 - lop 4.doc