Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 9

I. MỤC TIÊU:

- HS biết tác dụng của việc sao chép các đối tượng khi làm việc trên máy tính.

- Thực hiện được các thao tác sao chép một phần hình vẽ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

1. Ổn định tổ chức lớp:

Lớp 4A: .

Lớp 4B: .

 Lớp 4C: .

2. Kiểm tra bài cũ:

Em hãy nêu các thao tác để vẽ hình chữ nhật, hình vuông?.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 563 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9 Ngày soạn: 13/10/2010 Tiết 17 Ngày dạy: Bài 2: vẽ hình chữ nhật, hình vuông Mục tiêu: - HS biết sử dụng công cụ Hình chữ nhật để vẽ các hình chữ nhật, hình vuông. - HS biết kết hợp các hình chữ nhật, hình vuông với các đoạn thẳng, đường cong và các nét vẽ thích hợp để tạo được những hình vẽ đơn giản. CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu các thao tác để vẽ hình vuông? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh. 2. Các kiểu vẽ hình chữ nhật: - Trong bài luyện tập em đã chọn kiểu vẽ hình chữ nhật có đường biên và tô màu bên trong. Em có thể chọn các kiểu khác như mô tả ở hình 28 - SGK trang 20. + Kiểu 1: chỉ vẽ đường biên. + Kiểu 2: vẽ đường biên và tô màu bên trong. + Kiểu 3: chỉ tô màu bên trong. - Thực hành: T2: Dùng công cụ hình chữ nhật và các công cụ đã học để vẽ các mẫu trang trí như hình 29 - SGK trang 20. T3: Yêu cầu HS vẽ lại ngôi nhà ở hình 14 bằng các công cụ vẽ đường thẳng và công cụ hình chữ nhật. - Yêu cầu HS làm bài tập B2 - SGK trang 22. Để vẽ hình chữ nhật, em đã sử dụng các công cụ hình chữ nhật, công cụ hình chữ nhật tròn góc và kéo thả chuột. Cũng sử dụng các công cụ đó, nhưng vẽ bằng cách kéo thả nút phải chuột và cho nhận xét về màu của các hình nhận được? 3. Hình chữ nhật tròn góc: - Ngoài công cụ Hình chữ nhật, Paint còn có công cụ hình chữ nhật tròn góc. Dùng công cụ này em có thể vẽ các hình chữ nhật có bốn góc được vê tròn (hình 30). - Cách vẽ hình chữ nhật tròn góc: + chọn công cụ hình chữ nhật tròn góc trong hộp công cụ. + chọn một kiểu vẽ hình chữ nhật ở phía dưới hộp công cụ. + kéo trả chuột từ điểm bắt đầu theo hướng chéo đến điểm kết thúc. - Thực hành: T4: dùng công cụ hình chữ nhật tròn góc và công cụ đường thẳng để vẽ chiếc đồng hồ treo tường theo các bước như hình 31- SGK trang 21. T5: - Để vẽ chiếc cặp sách em dùng các công cụ nào? - Để vẽ chiếc ti vi em dùng các công cụ nào? - GV hướng dẫn HS cách lưu hình vẽ của em: +Nhấn giữ phím Ctrl và nhấn phím S. + Gõ tên tệp vào mục File name. + Nháy nút Save. Máy tính sẽ lưu hình vẽ của em thành một tệp. HS chú ý lắng nghe và thực hành theo sự hướng dẫn của GV. HS thực hành vẽ theo các mẫu trang trí như hình 29. HS thực hành vẽ ngôi nhà theo hình 14 - SGK trang 15. HS thực hành và đưa ra nhận xét của mình về màu của các hình nhận được. 3. Hình chữ nhật tròn góc: HS chú ý nghe giảng. HS chú ý nghe giảng. HS thực hành vẽ. - 1 HS trả lời: em dùng công cụ vẽ hình chữ nhật tròn góc và công cụ đường cong. - 1 HS trả lời: em dùng công cụ hình chữ nhật, công cụ hình chữ nhật tròn góc, công cụ hình elíp và công cụ đường thẳng. IV. củng cố: 1 HS nêu các kiểu vẽ hình chữ nhật? 1 HS nêu cách vẽ hình chữ nhật tròn góc? V. Hướng dẫn về nhà: Về nhà HS học bài và thực hành vẽ các hình vẽ sử dụng công cụ hình chữ nhật và hình chữ nhật tròn góc. Tuần 9 Ngày soạn: 13/10/2010 Tiết 18 Ngày dạy: Bài 3: sao chép hình Mục tiêu: HS biết tác dụng của việc sao chép các đối tượng khi làm việc trên máy tính. Thực hiện được các thao tác sao chép một phần hình vẽ. CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu các thao tác để vẽ hình chữ nhật, hình vuông?. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ: GV yêu cầu HS làm bài tập 1, bài 2, bài 3 - SGK trang 23. Bài 1: Em hãy chọn ra công cụ để chọn một phần hình vẽ? Bài 2: Đánh dấu (x) vào thao tác đúng để chọn một phần hình vẽ? Bài 3: Hãy đánh dấu (x) vào những câu đúng trong các câu sau? 2. Sao chép hình: Trên hình vẽ có thể có những phần giống hệt nhau. Chẳng hạn như hai đoạn thẳng hay đôi thỏ ở hình 34 - trang 24. Để vẽ được các phần giống nhau, em phải lặp đi lặp lại các thao tác vẽ, nhưng cũng khó có kết quả giống hệt nhau. Với phần mềm Paint, cách đơn giản và chính xác nhất là sao chép một phần hình vẽ thành nhiều phần giống nhau. GV yêu cầu HS nêu các bước thực hiện để sao chép một phần hình vẽ mà các em đã học ở Lớp 3. GV nhận xét và bổ sung. - Luyện tập: HS vẽ một bông hoa và thực hiện sao chép hình để có ba bông hoa từ một bông hoa ban đầu. - GV yêu cầu HS nêu các thao tác để sao vẽ và sao chép bông hoa? - GV nhận xét và bổ sung. - GV yêu cầu HS đọc bài đọc thêm Di chuyển và sao chép hình - SGK trang 25. 1 HS nêu sự khác nhau giữa sao chép và di chuyển hình? GV nhận xét và bổ sung: Còn có cách khác để sao chép và di chuyển hình bằng các lệnh Copy (Cut) và paste 1. Nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ: - 1 HS trả lời: hình ở vị trí 2 và vị trí 9. - 1 HS trả lời: ý 2: kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn. - 1 HS trả lời: ý 1, ý 2, ý 3 đúng. 2. Sao chép hình: HS chú ý nghe giảng. HS chú ý lắng nghe. 1 HS đứng dậy nêu. + Chọn phần hình vẽ muốn sao chép. + Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới (H.35). +Nháy chuột ở ngoài cùng chọn để kết thúc. HS thực hành vẽ bông hoa và sao chép bông hoa đó thành ba bông hoa. - 1 HS trả lời: + Chọn công cụ bút chì để vẽ bông hoa. + Sử dụng công cụ chọn vùng sao chép để chọn con bướm. + Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới. Thả nút chuột trước, thả phím Ctrl sau. + Lặp lại bước 3 để được ba bông hoa. HS thực hành vẽ và sao chép. HS đọc bài 1 HS nêu: +Khi di chuyển hình, em không nhấn giữ phím Ctrl trong lúc kéo thả chuột. + Khi sao chép hình, em nhấn giữ phím Ctrl trong lúc kéo thả chuột. IV. củng cố: 1 HS nêu các bước để sao chép và di chuyển hình? 1 HS nêu sự khác nhau giữa sao chép và di chuyển hình? V. Hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài, thực hành di chuyển và sao chép hình vẽ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 9 - lop 4.doc
Tài liệu liên quan