Giáo án Toán 12 - Tiết 29 - Bài 4: Hàm số mũ – hàm số lôgarit – luyện tập

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.Giáo viên: Hệ thống câu hỏi, bảng phụ, máy tính cầm tay, .

2.Học sinh: SGK, máy tính cầm tay, .

III. Chuỗi các hoạt động học

A. Hoạt động khởi động

Tìm GTLN, NN của hàm số trên đoạn .

B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động luyện tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 12 - Tiết 29 - Bài 4: Hàm số mũ – hàm số lôgarit – luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài dạy Tiết 29 - §4. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT – LUYỆN TẬP Ngày soạn: Ngày dạy Tiết Lớp Ghi chú I. Mục tiêu 1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ a. Về kiến thức Biết khái niệm và tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit. Biết công thức tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit. Biết dạng đồ thị của hàm số mũ, hàm số logarit. b. Về kĩ năng Biết vận dụng tính chất của các hàm số mũ, hàm số logarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ và logarit. Biết vẽ đồ thị các hàm số mũ, hàm số logarit. Tính được đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit. c. Về thái độ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 2. Đinh hướng phát triển năng lực - Năng lực giải quyết vấn đề; - Năng lực tính toán; 3. Phương pháp kỹ thuật dạy học Phát hiện và giải quyết vấn đề II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: Hệ thống câu hỏi, bảng phụ, máy tính cầm tay, ... 2.Học sinh: SGK, máy tính cầm tay, ... III. Chuỗi các hoạt động học A. Hoạt động khởi động Tìm GTLN, NN của hàm số trên đoạn . B. Hoạt động hình thành kiến thức C. Hoạt động luyện tập Bài 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) b) c) d) e) f) KQ: a) b) c) d) e) f) Bài 2. Tìm tập xác định của hàm số: a) b) c) d) KQ: a) 5 – 2x > 0 Þ D = b) Þ D = (–∞; 0) È (2; +∞) c) Þ D = (–∞; 1) È (3; +∞) d) Þ D = D. Hoạt động vận dụng Tìm GTLN, NN của hàm số trên đoạn . E. Hoạt động tìm tòi mở rộng Học sinh tìm tòi mở rộng kiến thức thông qua tài liệu, internet, ... IV. Rút kinh nghiệm của GV ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 29 4 HAM SO MU HAM SO LOGARIT LUYEN TAP phat trien nang luc_12426733.doc