Giáo án Toán 12 - Tiết 30 - Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.Giáo viên: Hệ thống câu hỏi, bảng phụ, máy tính cầm tay, .

2.Học sinh: SGK, máy tính cầm tay, .

III. Chuỗi các hoạt động học

A. Hoạt động khởi động

Tìm giá trị của thỏa mãn .

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 12 - Tiết 30 - Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài dạy Tiết 30 - §5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT Ngày soạn: Ngày dạy Tiết Lớp Ghi chú I. Mục tiêu 1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ a. Về kiến thức Biết được cách giải một số dạng phương trình mũ. b. Về kĩ năng Giải được một số phương trình mũ đơn giản bằng các phương pháp đưa về cùng cơ số, logarit hoá, đặt ẩn phụ, tính chất của hàm số. c. Về thái độ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 2. Đinh hướng phát triển năng lực - Năng lực giải quyết vấn đề; - Năng lực tính toán; 3. Phương pháp kỹ thuật dạy học Phát hiện và giải quyết vấn đề II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: Hệ thống câu hỏi, bảng phụ, máy tính cầm tay, ... 2.Học sinh: SGK, máy tính cầm tay, ... III. Chuỗi các hoạt động học A. Hoạt động khởi động Tìm giá trị của thỏa mãn . B. Hoạt động hình thành kiến thức TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 10' Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm phương trình mũ · GV nêu bài toán, hướng dẫn HS giải. Từ đó nêu khái niệm phương trình mũ. H1. Tìm công thức nghiệm ? · Hướng dẫn HS nhận xét số giao điểm của 2 đồ thị. · Û Û n = Þ n = 9. Đ1. Þ I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ Bài toán: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất r = 8,4%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn (lãi kép). Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu? 1. Phương trình mũ cơ bản (a > 0, a ¹ 1) · b > 0: Û · b £ 0: ph.trình vô nghiệm. · Minh hoạ bằng đồ thị: Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của 2 đồ thị của 2 hàm số và y = b. 10' Hoạt động 2: Tìm hiểu cách giải một số phương trình mũ đơn giản H1. So sánh x, y nếu ? Đ1. x = y 2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản a) Đưa về cùng cơ số b) Đặt ẩn phụ Û c) Logarit hoá Lấy logarit hai vế với cơ số bất kì. C. Hoạt động luyện tập Bài 1. Giải các phương trình: a) b) c) d) KQ: a) 2x – 1 = 0 Û b) –3x + 1 = 2 Û c) Û d) Û Bài 2. Giải các phương trình: a) b) c) d) KQ: a) Û x = 1 b) Û x = 0 c) Û d) Û x = 2 Bài 3. Giải các phương trinh: a) b) c) KQ: a) b) c) D. Hoạt động vận dụng Giải các phương trình: a) b) E. Hoạt động tìm tòi mở rộng Học sinh tìm tòi mở rộng kiến thức thông qua tài liệu, internet, ... IV. Rút kinh nghiệm của GV ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 30 5 PHUONG TRINH MU VA PHUONG TRINH LOGARIT phat trien nang luc_12426734.doc
Tài liệu liên quan