Giáo án Toán 3: Bài toán có liên quan đến rút về đơn vị

- HS quan sát SGK và đọc

- HS trả lời

+ BT cho biết 35l mật ong đổ vào 7 can

+ BT hỏi số l mật ong có trong mỗi can

+ ta làm phép tính chia

- HS làm trong vở nháp

Giải

Số lít mật ong có trong mỗi can là:

 35 : 7 = 5 (l)

 Đáp số: 5l

- HS lắng nghe và trả lời

Để tính số mật ong trong can ta phải làm phép chia

- HS lắng nghe, ghi nhớ

 

docx5 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 714 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 3: Bài toán có liên quan đến rút về đơn vị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn Toán Bài: Bài toán có liên quan đến rút về đơn vị Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: Lớp 3A Người soạn: Lương Thị Lâm Uyên A.Mục tiêu 1.Kiến thức: - Nhận diện được bài toán rút về đơn vị - Biết cách giải bài toán rút về đơn vị 2.Kĩ năng - Giải được bài toán rút về đơn vị - Giải được những bài toán kết hợp nhiều dạng đã học với bài toán rút về đơn vị 3.Thái độ - Yêu thích môn toán B.Chuẩn bị 1.Giáo viên: - SGK, đồ dùng môn toán - Powerpoint 2.Học sinh: - Vở ghi, SGK - 8 hình tam giác vuông C.Các hoạt động dạy – học Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học I.Ổn định trật tự (1p) MĐ: tạo tâm thế sẵn sàng vào bài mới GV cho HS hát một bài HS hát II.Kiểm tra bài cũ (4-5P) MĐ: củng cố kiến thức bãi cũ cho HS GV kiểm tra các bài đã hướng dẫn ở tiết trước 2 HS lên bảng làm bài GV gọi HS nhận xét HS đối chiếu với bài của mình và nhận xét GV nhận xét HS lắng nghe III.Dạy bài mới (25p) 1.Giới thiệu bài mới GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới HS lắng nghe 2.Hướng dẫn các bài toán liên quan đến rút về đơn vị 2.1.Bài 1 GV gọi HS đọc đề bài bài 1 HS quan sát SGK và đọc GV đặt câu hỏi: + Bài toán cho biết gì? + Bài toán hỏi gì? + Muốn tính số mật ong có trong mỗi can ta làm phép tính gì? HS trả lời + BT cho biết 35l mật ong đổ vào 7 can + BT hỏi số l mật ong có trong mỗi can + ta làm phép tính chia GV yêu cầu HS làm bài HS làm trong vở nháp Giải Số lít mật ong có trong mỗi can là: 35 : 7 = 5 (l) Đáp số: 5l GV nhận xét và hỏi lại HS: Để tính số mật ong chúng ta phải thực hiện phép toán gì? HS lắng nghe và trả lời Để tính số mật ong trong can ta phải làm phép chia GV giói thiệu: BT cho ta biết số lít mật ong trong 7 can, yêu cầu chúng ta tìm số mật ong trong 1 can, để tìm được số mật ong trong 1 can ta thực hiện phép tính chia. Bước này gọi là rút về đơn vị tức là tìm giá trị của 1 phần trong những phần bằng nhau. HS lắng nghe, ghi nhớ 2.2.Bài 2 GV yêu cầu HS đọc đề bài 1 HS đọc GV đặt câu hỏi: +Bài toán cho biết gì? + BT hỏi gì? + Muốn tính số mật ong trong 2 can trước hết ta cần làm gì? + Làm thế nào để tính được số lít mật trong một can? + Biết số lít mật ong trong 1 can làm thế nào để tính được số lít mật ong trong 2 can? HS trả lời: + 7 can chứa 35 l mật ong + số lít mật ong có trong 2 can + Tính số mật ong có trong 1 can + Lấy số mật ong có trong 7 can chia 7 + Lấy số mật ong có trong 1 can nhân với 2 GV cho HS giải Dưới lớp làm bài vào vở Giải Số lít mật ong có trong mỗi can là: 35 : 7 = 5 (l) Số lít mật ong có trong 2 can là: 5 x 2 = 10 (l) Đáp số: 10 (l) GV yêu cầu HS đọc bài của mình 1 HS đọc, dưới lớp lắng nghe GV gọi HS nhận xét HS nhận xét GV nhận xét HS lắng nghe Trong bài 2 bước nào là bước rút về đơn vị? HS trả lời: bước tìm số lít mật ong trong 1 can GV giới thiệu: bài toán rút về đơn vị thường được giải theo 2 bước: Bước 1: tìm giá trị của 1 phần trong các phần bằng nhau Bước 2: tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau HS lắng nghe, ghi nhớ GV yêu cầu HS nhắc lại các bước khi làm bài toán rút về đơn vị HS nhắc lại, các HS khắc theo dõi HS-GV nhận xét 3.Luyện tập – thực hành 3.1.Bài 1 GV gọi HS đọc đề và đặt câu hỏi: + BT cho biết gì? + BT hỏi gì? + Muốn tính 3 vỉ có bao nhiêu viên thuốc ta phải làm gì trước đó? +Làm thế nào để tính được số viên thuốc trong 1 vỉ? HS đọc đề và trả lời câu hỏi: + Có 24 viêt chứa đều trong 4 vỉ + 3 vỉ có bao nhiêu viên thuốc + Phải tính được số viên thuốc có trong 1 vỉ + Thực hiện phép chia GV yêu cầu HS giải HS giải bài vào vở Giải Số viên thuốc có trong 1 vỉ là: 24 : 4 = 6 (viên) Số viên thuốc có trong 3 vỉ là: 6 x 3 = 18 (viên) Đáp số: 18 viên GV gọi HS đọc bài và nhận xét HS đọc bài, các bạn khác lắng nghe và nhận xét BT trên thuộc dạng toán nào? Bước rút về đơn vị trong bài toán là bước nào? Rút về đơn vị Bước tìm số viên thước trong 1 vỉ HS – GV nhận xét HS nhận xét 3.2.Bài 2 GV yêu cầu HS đọc đề HS đọc đề bài BT thuộc dạng toán nào? Rút về đơn vị GV yêu cầu HS làm bài HS làm bài, 1 HS làm bài trên bảng Giải Số ki-lo-gam gạo có trong 1 bao là: 28 : 7 = 4 (kg) Số ki-lo-gam gạo có trong 5 bao là: 4 x 5 = 20 (kg) Đáp số 20 kg gạo GV nhận xét HS nhận xét Trong BT trên bước nào là bước rút về đơn vị? Bước tìm số kg gạo trong 1 bao 3.3.Bài 3 GV yêu cầu HS đọc đề bài HS thực hiện GV yêu cầu HS sử dụng những hình tam giác đã chuẩn bị để xếp hình HS xếp hình HS -GV nhận xét IV.Củng cố, dặn dò (2-3p) 1.Củng cố GV hỏi: + Hôm nay chúng ta học bài gì? + Nêu các bước thực hiện bài toán rút về đơn vị HS trả lời + Bài toán rút về đơn vị + Bước 1: tìm giá trị của 1 phần trong các phần bằng nhau Bước 2: tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau HS-GV nhận xét HS nhận xét, lắng nghe GV nhận xét tiết học HS lắng nghe 2.Dặn dò GV yêu cầu HS: + Ghi nhớ các bước thực hiện bài toán + Ôn luyện thêm HS lắng nghe và thực hiện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai toan lien quan den rut ve don vi_12361659.docx
Tài liệu liên quan