Giáo án Toán 6 - Tam giác

Hoạt động 2: Lấy 1 điểm M bất kỳ trên mặt phẳng chứa tam giác ABC, nhận

xét về vị trí M với tam giác ABC

Hoạt động 3: Bạn Tâm và bạn Lan nói chuyện với nhau.

 Tâm nói: “Mai mình hẹn nhau ở cổng công viên nhé để tớ với cậu cùng

không phải đi xa”.

 Lan nói: ”Đúng đấy, may mà công viên ở giữa khoảng cách nhà hai bọn

mình”. Tâm nói “Không thể nói vậy được”.

Em hãy vẽ hình để minh hoạ đường đi của hai bạn (1km =5cm trên giấy) và

cho biết tại sao Tâm phản đối như vậy biết khoảng cách từ nhà Tâm đến công

viên là 1 km, từ nhà Lan đến công viên là 0,8 km và khoảng cách giữa nhà hai

bạn là 1,2 km

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3023 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 6 - Tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 9 ch­¬ng 2: Tam gi¸c 1 Môn:Toán Lớp:6 Bài 9 chương 2: Tam giác I. Yêu cầu trọng tâm: - Học sinh nắm được định nghĩa tam giác, các yếu tố đỉnh, cạnh góc trong tam giác - Học sinh biết sử dụng dụng cụ thước, compa để vẽ tam giác II. Cơ sở vật chất. - Giấy, bút, thước thẳng, compa - Máy tính có phần mềm Sketchpad III. Tổ chức lớp: Nhóm Công việc Công cụ Máy tính Đo và vẽ tam giác Phần mềm hình học sketchpad Hoạt động trên giấy Đo và vẽ tam giác - Giấy, bút, thước thẳng, compa IV. Tiến trình tiết dạy: Các hoạt động Thời gian Công việc Giáo viên học sinh 3'  ổn định tổ chức lớp  Chia làm 2 nhóm 10'  Các nhóm hoạt động  Đưa phiếu yêu cầu cho học sinh  Thực hiện yêu cầu trên phiếu 5'  Các nhóm báo cáo  Nghe học sinh báo cáo, bổ sung, sửa chữa  Báo cáo, bổ sung 5'  Hướng dẫn vẽ tam giác  Giáo viên hướng dẫn và thực hành  Làm theo hướng dẫn 17'  Làm bài tập trắc nghiệm, báo cáo  Đưa bài tập  làm bài tập, báo cáo bài tập 5'  Củng cố,  Đưa biểu điểm  Bình bầu, đánh giá Bµi 9 ch­¬ng 2: Tam gi¸c 2 đánh giá Bµi 9 ch­¬ng 2: Tam gi¸c 3 Nhóm 1:Hoạt động trên giấy 1. Nhiệm vụ: - Xác định các yếu tố trong tam giác - Biết vẽ tam giác khi biết số đo ba cạnh 2. Công cụ, tài liệu: - SGK, giấy bút, thước thẳng, compa 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 10’ Báo cáo 5’ Hoạt động 1: Cho ba điểm A, B không thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA. Ta được hình gì ? Nhận xét: Tam giác ABC có ? đỉnh, ? cạnh, ? góc. Là những đỉnh nào, cạnh nào, góc nào ? Hoạt động 2: Lấy 1 điểm M bất kỳ trên mặt phẳng chứa tam giác ABC, nhận xét về vị trí M với tam giác ABC Hoạt động 3: Bạn Tâm và bạn Lan nói chuyện với nhau.  Tâm nói: “Mai mình hẹn nhau ở cổng công viên nhé để tớ với cậu cùng không phải đi xa”.  Lan nói: ”Đúng đấy, may mà công viên ở giữa khoảng cách nhà hai bọn mình”. Tâm nói “Không thể nói vậy được”. Em hãy vẽ hình để minh hoạ đường đi của hai bạn (1km = 5cm trên giấy) và cho biết tại sao Tâm phản đối như vậy biết khoảng cách từ nhà Tâm đến công viên là 1 km, từ nhà Lan đến công viên là 0,8 km và khoảng cách giữa nhà hai bạn là 1,2 km. Bµi 9 ch­¬ng 2: Tam gi¸c 4 Nhóm 2: sử dụng máy tính 1. Nhiệm vụ: - Xác định các yếu tố trong tam giác - Biết vẽ tam giác khi biết số đo ba cạnh 2. Công cụ, tài liệu: - Máy tính, phần mềm sketchpad 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 10’ Báo cáo 5’ Hoạt động 1: Cho ba điểm A, B không thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA. Ta được hình gì ? Nhận xét: Tam giác ABC có ? đỉnh, ? cạnh, ? góc. Là những đỉnh nào, cạnh nào, góc nào ? Hoạt động 2: Lấy 1 điểm M bất kỳ trên mặt phẳng chứa tam giác ABC, nhận xét về vị trí M với tam giác ABC Hoạt động 3: Vẽ tam giác ABC biết BC = 4 cm, AB = 3 cm, AC =2 cm Bµi 9 ch­¬ng 2: Tam gi¸c 5 Nhóm 3: hoạt động thực tế 1. Nhiệm vụ: - Xác định các yếu tố trong tam giác - Biết vẽ tam giác khi biết số đo ba cạnh 2. Công cụ, tài liệu: - Dây, đinh ghim, compa, thước đo độ 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 10’ Báo cáo 5’ Hoạt động : Cho hình sau - Hình trên có bao nhiêu tam giác ? - Hãy dùng dây và đinh dựng lại hình trên bìa biết khoảng cách dựng trên thực tế gấp 20 lần khoảng cách trên hình vẽ (cả nhóm chỉ dựng một hình) 720 Bµi 9 ch­¬ng 2: Tam gi¸c 6 Bài tập trắc nghiệm. Các nhóm làm bài chung trên tờ giấy A1 Cho tam giác OPQ như hình vẽ - Vẽ tam giác ABC có số đo các cạnh gấp 10 lần số đo các cạnh tam giác OPQ - Điểm M nằm trong tam giác ABC. Nối M với các đỉnh của tam giác ABC. Hãy kể tên các tam giác có trong hình vẽ Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Nội dung 0 1/2 điểm tối đa Điểm tối đa Trình bày (1 điểm) Không biết trình bày Trình bày lộn xộn Trình bày đẹp Kiến thức Không vẽ được tam giác và không kể được tên tam giác Vẽ được tam giác ABC nhưng chưa kể đủ số tam giác có trong hình Vẽ được tam giác và kể đủ tên các tam giác Kỹ năng Không biết đo các cạnh tam giác và Biết đo và tính cạnh tam giác cần Đo và vẽ tam giác thành thạo P O Q Bµi 9 ch­¬ng 2: Tam gi¸c 7 sử dụng thước compa vẽ nhưng chưa sử dụng thành thạo dụng cụ để vẽ tam giác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfb9h6_tamgiac_266..pdf