Giáo án Toán 6 - Tìm một số biết giá trị phân số của nó

oạt động 1: Mụ dì ghẻ đã trộn 0,3 kg đỗ vào gạo

bắt Tấm nhặt. Em có biết Tấm sẽ mất bao nhiêu thời

gian nếu nhặt 1 kg gạo trộn như vậy mất 5 giờ lượng

đỗ trên bằng 1/6 khối lượng gạo trộn mà Tấm phải nhặt.

Hoạt động 2:Trong hình dưới đây, cân đang ở vị trí

cân bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu kilôgam ?

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 4170 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 6 - Tìm một số biết giá trị phân số của nó, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 15 ch­¬ng 3: T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ ph©n sè cña nã 1 Môn:Toán Lớp: 6 Bài 15 chương 3: Tìm một số biết giá trị phân số của nó I. Yêu cầu trọng tâm: - Học sinh nắm được quy tắc tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó - Học sinh biết vận dụng quy tắc để giải các bài tập liên quan II. Cơ sở vật chất. - Máy chiếu - Giấy màu.. III. Tổ chức lớp: Nhóm Công việc Công cụ Hoạt động 1 áp dụng công thức làm bài tập được giao Phiếu hướng dẫn hoạt động Cắt dán Cắt các hình khi biết diện tích của một phân số của nó Giấy màu kẻ ô vuông Tô màu Tô màu các hình biết diện tích của một phân số của nó Các hình vẽ cần tô màu IV. Tiến trình tiết dạy: Các hoạt động Thờ i gia n Công việc Giáo viên học sinh 3'  ổn định tổ chức  ổn định tổ chức  12'  Giới thiệu cách tìm một số khi biết giá trị phân số của nó  Phân tích ví dụ dẫn tới quy tắc tìm một số khi biết giá trị phân số của nó  Chú ý lắng nghe và ghi nhớ 10'  Hoạt động theo nhóm  Chia nhóm và hướng dẫn hoạt  Hoạt động theo nhóm Bµi 15 ch­¬ng 3: T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ ph©n sè cña nã 2 động 15'  Báo cáo hoạt động  Điều khiển các nhóm báo cáo và đánh giá  Cử đại diện báo cáo kết quả và theo dõi nhóm khác báo cáo 5'  Chơi trò chơi  Toàn lớp chơi trò chơi Bµi 15 ch­¬ng 3: T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ ph©n sè cña nã 3 Nhóm hoạt động 1 1. Nhiệm vụ: - áp dụng công thức làm bài tập được giao 2. Công cụ, tài liệu: - Phiếu hướng dẫn hoạt động 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 10' Báo cáo 5' Hoạt động 1: Mụ dì ghẻ đã trộn 0,3 kg đỗ vào gạo bắt Tấm nhặt. Em có biết Tấm sẽ mất bao nhiêu thời gian nếu nhặt 1 kg gạo trộn như vậy mất 5 giờ lượng đỗ trên bằng 1/6 khối lượng gạo trộn mà Tấm phải nhặt. Hoạt động 2: Trong hình dưới đây, cân đang ở vị trí cân bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu kilôgam ? Nhóm Tô màu 4/5 viên gạch 1 viên gạch 0,4 kg Bµi 15 ch­¬ng 3: T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ ph©n sè cña nã 4 1. Nhiệm vụ: - Tô màu các hình biết diện tích của một phân số của nó 2. Công cụ, tài liệu: - Các hình cần tô màu 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 10' Báo cáo 5' Hoạt động 1: Hãy tô màu xanh các ô trống biết phần màu đỏ trên hình bên bằng 1/4 phần màu xanh cần tô Hoạt động 2: Tô màu một mảng màu vàng biết 1/2 diện tích của nó bằng 1/3 diện tích phần màu xanh vừa tô Bµi 15 ch­¬ng 3: T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ ph©n sè cña nã 5 Nhóm Cắt dán 1. Nhiệm vụ: Cắt các hình khi biết diện tích của một phân số của nó 2. Công cụ, tài liệu: - Giấy màu 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 10' Báo cáo 5' Hoạt động 1: Cắt một băng giấy màu vàng có diện tích 10 cm2, cắt 1 băng giấy màu đỏ, một băng giấy màu xanh biết diện tích băng giấy màu vàng bằng 1/3 diện tích băng giấy màu đỏ và 2/5 diện tích băng giấy màu đỏ bằng 3/2 diện tích băng giấy màu xanh. - Giải thích cách làm. Bµi 15 ch­¬ng 3: T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ ph©n sè cña nã 6 Bài tập trắc nghiệm. Điền đúng(sai) cho các câu sau 1) Một nửa của một số bằng 1/3 vậy số đó là 1/6 2) Muốn tìm một số biết n m của nó bằng a ta tính, a. m n (m,n  N*) 3) Muốn tìm một số biết n m của nó bằng a ta tính, a. n m (m,n  N*) 4) Muốn tìm một số biết n m của nó bằng a ta tính, a: n m (m,n  N*) 5) 75% mảnh vải dài 3,75 m vậy mảnh vải dài 5 6) 3 2 là giá trị của 5 2 của một số vậy số đó là 3 5 Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Nội dung 0 1 2 Trình bày Không trình bày được Trình bày được nhưng không rõ ràng Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc Kiến thức Không nắm Nắm được cộng Nắm vững và Bµi 15 ch­¬ng 3: T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ ph©n sè cña nã 7 được công thức tính thức tính nhưng đôi lúc còn nhầm lẫn vận dụng thành thạo công thức Kỹ năng Kỹ năng tính toán kém Tính toán đôi lúc còn nhầm lẫn Tính toán chính xác thực hiện đúng yêu cầu của đề bài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfb15c3s6_tsbgtphanso_8494..pdf