Giáo án Toán 7 - Tổng 3 góc của tam giác

Hoạt động 1:

- Các nhóm đo đạc các tam giác (bât kì) nhiều lần và ghi lại các kết quả

vừa đo đạc. Sau khi đo đạc hãy rút ra nhận xét về tổng các góc trong tam giác.

- Các nhóm đo đạc các tam giác vuông nhiều lần và ghi lại các kết quả

vừa đo đạc nhận xét kết quả vừa đo làm.

- Rút ra nhận xét.

Hoạt động 2:

- Các nhóm cắt các góc của tam giác dán vào tờ giấy bìa sao cho các góc

dán vào tạo thanh 1 góc bẹt.

- Cắt 2 góc nhọn của tam giác vuông ghép vào làm 1 góc so sánh với góc vuông.

- Rút ra nhận xét

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2607 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 7 - Tổng 3 góc của tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 1 Ch­¬ng II: Tæng ba gãc trong mét tam gi¸c 1 Môn: Hình học .Lớp:7. Bài 1 Chương II: Tổng 3 góc của tam giác III. Yêu cầu trọng tâm: - Nắm vững định nghĩa hai đường thẳng vuông góc, đường cao của tam giác, định lý về 2 đường thẳng vuông góc. Nắm vững các tính chất góc ngoài của tam giác. - Nắm chắc tính chất 2 góc có cạnh tương ứng vuông góc. - Nhận biết một số trường hợp đặc biệt của tam giác. IV. Cơ sở vật chất. - Máy tính, máy chiếu và phần mềm đã làm sẵn (soạn trên Gsketchp và trên powerpoint). - Giấy A0 và bút dạ. - Giấy bìa, thước kẻ và các dụng cụ cắt dán (các tam giác đã được cắt sẵn, vuông cân đều). Thước đo độ. V. Tổ chức lớp: Nhóm Công việc Công cụ 1 Làm việc trên máy tính. Máy tính 2 Làm bài tập trên giấy và chọn cách giải hay để trình bày. Giấy A0 ,bút dạ. 3 Thực hành đo đạc cắt dán Thước đo độ , các tam giác ,giấy A0 , hồ dán. Kéo, bìa. VI. Tiến trình tiết dạy: Các hoạt động Thời gian Công việc Giáo viên học sinh 2’  ổn định tổ chức  Phân chia nhóm  25’  Hoạt động theo nhóm  Hướng dẫn  Làm theo hướng dẫn 12’  Báo cáo kết quả hoạt động  Hướng dẫn, chốt kiến thức  Cử đại diện báo cáo 6’  Trắc nghiệm, làm bài toàn lớp.  Chữa bài  Làm bài toàn lớp. Bµi 1 Ch­¬ng II: Tæng ba gãc trong mét tam gi¸c 2 Nhóm i 1. Nhiệm vụ: Làm việc trên máy tính. 2. Công cụ, tài liệu: Máy tính, File tong3.gsp. 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 2’ Hoạt động 2 7’ 1. Kích vào ô câu hỏi 1. 2. Làm tuần tự các hoạt động và yêu cầu, các nhận xét. Kích vào ô định lý 1. Yêu cầu:  Khi điểm A chuyển động quan sát số đo góc của từng góc và tổng của 3 góc. Nhận xét tổng (gócA+góc B+góc C).  ấn vào HĐ2 kích chuột ô B chuyển động quan sát.ấn vào YC và NX là theo yêu cầu của yêu cầu và nhận xét.  ấn vào ô Định lý1. Bµi 1 Ch­¬ng II: Tæng ba gãc trong mét tam gi¸c 3 Nhóm ii 1. Nhiệm vụ:  Làm trên giấy.  Làm bài tập và chọn cách giải hay để trình bày. 2. Công cụ, tài liệu:  Các bài tập do giáo viên chuẩn bị sẵn.  Giấy A0 ,bút dạ. 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 12’ Hoạt động 2 13’ Bài 1: Cho tam giác ABC .Chứng minh rằng tổng (góc A + góc B + góc C) = 1800 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Bài 2: Chứng minh rằng mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Bµi 1 Ch­¬ng II: Tæng ba gãc trong mét tam gi¸c 4 Nhóm iii 1. Nhiệm vụ:  Thực hành đo đạc cắt dán 2. Công cụ, tài liệu:  Thước đo độ , các tam giác được cắt sẵn,giấy A0 , hồ dán.  Kéo, tờ bìa để dán các góc của tam giác. 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 12’ Hoạt động 2 13’ Hoạt động 1: - Các nhóm đo đạc các tam giác (bât kì) nhiều lần và ghi lại các kết quả vừa đo đạc. Sau khi đo đạc hãy rút ra nhận xét về tổng các góc trong tam giác. - Các nhóm đo đạc các tam giác vuông nhiều lần và ghi lại các kết quả vừa đo đạc nhận xét kết quả vừa đo làm. - Rút ra nhận xét. Hoạt động 2: - Các nhóm cắt các góc của tam giác dán vào tờ giấy bìa sao cho các góc dán vào tạo thanh 1 góc bẹt. - Cắt 2 góc nhọn của tam giác vuông ghép vào làm 1 góc so sánh với góc vuông. - Rút ra nhận xét. Bµi 1 Ch­¬ng II: Tæng ba gãc trong mét tam gi¸c 5 BàI tập trắc nghiệm Điền Đ(đúng) hoặc S(sai) cho các câu sau: 1. Trong 1 tam giác có thể có 2 góc vuông: 2. Tổng số đo 4 góc của 1 tứ giác bằng 3600 (bằng tổng số đo của 2 tam giác). 3. Tam giác có 3 góc đều nhỏ hơn 600 . 4. Trong một tam giác nếu số đo 3 góc thay đổi thì tổng số đo của chúng cũng thay đổi theo 5. Tam giác vuôngABC (A=900) có góc B bằng bốn lần góc C thì số đo của các góc là: góc C = 720; góc B =180. 6. Một tam giác có thể có 1 góc tù và có 2 góc lớn hơn 450. 7. Tam giác có 3 góc đều lớn hơn 600 . Bµi 1 Ch­¬ng II: Tæng ba gãc trong mét tam gi¸c 6 Tiêu chuẩn đánh giá nhóm 1 Nội dung 0 1 2 Kết quả Trình bày Không rõ ràng,thiếu thời gian. Trình bầy hiểu nhưng còn lung túng. Dễ hiểu mạch lạc,đủ thời gian. Hình thức Trình bày không trình tự. Trình bày có trình tự, màn hình chưa gọn. Trình bày gọn đẹp theo thứ tự. Kiến thức Nhận xét sai,trả lời sai các kết luận. Sai sót ít không đáng kể. Nhận xét và các kết luận chính xác đầy đủ. nhóm 2 Nội dung 0 1 2 Kết quả Trình bày Không rõ ràng ,thiếu thời gian. Trình bày hiểu nhưng còn hơi lúng túng. Dễ hiểu mạch lạc, đủ thời gian. Kiến thức Chứng minh sai hoặc không chứng minh được. Sai sót ít, hoặc do chứng minh dài dòng. Chứng minh ngắn gọn,xúc tích. Hình thức Không vẽ hình.khôn g ghi gt kl. không theo trình tự. Có trình tự,bố cục chưa gọn. hình vẽ còn xấu. Trình bày đẹp, bố cục gọn gàng. Bµi 1 Ch­¬ng II: Tæng ba gãc trong mét tam gi¸c 7 nhóm 3 Nội dung 0 1 2 Kết quả Trình bày Không rõ ràng,thiếu thời gian. Trình bày hiểu nhưng còn lúng túng. Dễ hiểu,mạch lạc, đủ thời gian. Kiến thức Các nhận xét sai, sai số quá lớn Sai sót ít các nhận xét và các kết luận chính xác. Nhận xét, các kết luận chính xác đầy đủ. Hình thức Cắt dán lung tung, không theo thứ tự Cắt dán theo trình tự, chưa đẹp. Trình bày đẹp bố cục gọn gàng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc2b1_tongbagoc_8677..pdf
Tài liệu liên quan