Giáo án Toán Lớp 7 - Bài: Lũy thừa của một số hữu tỉ

I.MỤC TIÊU.

+HS nắm vững hai quy tắc về lũy thừa của một tích và lũy thừa của một thương

+Có kĩ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.

+Trung thực, nghiêm túc trong học tập.

II.CHUẨN BỊ.

1.Giáo viên.

-Bảng phụ, phấn màu,

2.Học sinh.

-Bảng nhóm, bút dạ, làm bài tập ở nhà,

pdf7 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 7 - Bài: Lũy thừa của một số hữu tỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ. I.MỤC TIÊU. +HS nắm vững hai quy tắc về lũy thừa của một tích và lũy thừa của một thương +Có kĩ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán. +Trung thực, nghiêm túc trong học tập. II.CHUẨN BỊ. 1.Giáo viên. -Bảng phụ, phấn màu, 2.Học sinh. -Bảng nhóm, bút dạ, làm bài tập ở nhà, III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1.Ổn định tổ chức. -Kiểm tra sĩ số : 7A: /38. Vắng: .................................................................................................................................... ... 7B: /37. Vắng: .................................................................................................................................... ... 2.Kiểm tra. HS1.Hãy nêu định nghĩa và viết công thức lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x ? Tính: a) 0 2 1          b) 3 3 2        HS2.Hãy viết CT tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, lũy thừa của một lũy thừa? Tính: a) 43 2 1. 2 1               HS1.Trả lời HS2.Tính b) (22)5 GV nhận xét, cho điểm HS. HS dưới lớp nhận xét, bổ sung 3.Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1. Lũy thừa của một tích. Cho HS làm ?1 Tính và so sánh 1.Lũy thừa của một tích. HS làm ?1 vào vở. Hai HS lên bảng thực hiện. a) (2.5)2 và 22 . 52 b) 3 4 3. 2 1       và 33 4 3. 2 1             -Hãy rút ra kết luận từ ?1 ? Ta có CT lũy thừa của một tích như sau: Treo bảng phụ phần chứng minh CT: (xy)n = (xy)(xy)(xy) = (x.x.x.x)(y.y.yy) = xn . yn a) (2.5)2 = 102 = 100 22 . 52 = 4.25 = 100  (2.5)2 = 22 . 52 b) 512 27 8 3 4 3. 2 1 33            512 27 64 27. 8 1 4 3. 2 1 33              3 4 3. 2 1       = 33 4 3. 2 1             HS rút ra kết luận. HS áp dụng làm ?2 a) 113. 3 13. 3 1 5 5 5 5            b) (1,5)3.8 = (1,5)3.23 =(1,5.2)3 =33 = 27 Hoạt động 2. Luỹ thừa của một thương. (x.y)n = xn . yn Cho HS làm ?3 Tính và so sánh a) 3 3 2        và  3 3 3 2 b) 5 5 2 10 và 5 2 10       -Qua ?3 hãy rút ra kết luận? Ta có CT lũy thừa của một thương như sau: GV treo bảng phụ ghi nội dung ?4, ?5 2.Luỹ thừa của một thương. HS thực hiện vào vở, hai HS lên thực hiện a)  3 33 3 2 27 8 3 2           b) 3215 32 100000 2 10 5 5  32155 2 10 5 5        5 5 2 10 = 5 2 10       HS hoạt động nhóm, áp dụng công thức làm ?4, ?5 Đại diện các nhóm lên trình bày. n nn y x y x       Tính: 2 2 24 72 =    3 3 5,2 5,7 = 27 153 = Tính: a) (0,125)3.83 = b) (-39)4 : 134 = ?4 93 24 72 24 72 2 2 2 2              273 5,2 5,7 5,2 5,7 3 3 3 3          1255 3 15 3 15 27 15 3 3 3 33        ?5 a) (0,125)3.83 = (0,125.8)3 = 13 = 1 b)(-39)4 : 134 = [(-39):13]4 = 34 = 81 4.Củng cố. -Hãy phát biểu CT tính lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương ? HS trả lời -Làm BT.36.Tr.SGK. GV nhận xét HS làm bài tập 5.Hướng dẫn. -Học thuộc các quy tắc và công thức đã học. -Làm BT 34, 35, 37.Tr.22.SGK. -Tiết sau Luyện tập.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_an_toan_lop_7_bai_luy_thua_cua_mot_so_huu_ti.pdf
Tài liệu liên quan