Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 5 - Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Tuần 35

TẬP ĐỌC

ÔN TẬP CUỐI HKII (TIẾT 4 )

I. Mục tiêu :

- Củng cố kĩ năng lập biên bản cuộc họp qua bài luyện tập viết biên bản cuộc họp của chữ viết.

- Giáo dục HS yêu quý tiếng Việt .

II. Đồ dùng dạy học:

- GV:Bảng phụ,in mẫu biên bản cuộc họp.

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc18 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 5 - Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hôm nay chúng ta cùng Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL , kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc - hiểu 3. Bài mới: a. Giới thiệu – ghi tên bài b. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( khoảng 1/5 số HS trong lớp ): - Từng HS lên bảng bốc thăm chọn bài ( sau khi bốc thăm được xem bài 2 phút ) - GV đặt 1 câu hỏi về đoạn , bài vừa đọc . c. Bài tập 2: -GV hướng dẫn HS đọc. -GV dán lên bảng lớp tờ giấy viết bảng tổng kết các kiểu câu kể , yêu cầu HS tìm ví dụ minh hoạ cho từng kiểu câu . -GV nhận xét,bổ sung. Kiểu câu Ai thế nào? Th/ph câu Đặc điểm Chủ ngữ Vị ngữ Câu hỏi Ai(cái gì,con gì)? Thế nào? Cấu tạo -Danh từ(cụmDT -Đại từ Tính từ(cụm TT) Động từ(cụm ĐT Ví dụ: Cánh đại bàng rất khoẻ. Kiểu câu Ai là gì? T/P câu Đặc điểm Chủ ngữ Vị ngữ Câu hỏi Ai(cái gì,con gì)? Là gì(là ai,là con gì)? Cấu tạo Danh từ(cụmDT Là + danh từ (cụm danh từ) Ví dụ:Chim công là nghệ sĩ múa tài ba. 4. Củng cố , dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc . - HS lắng nghe . - HS đọc bài trong SGK(hoặc bài thuộc lòng )theo phiếu. - HS đọc yêu cầu của bài . - HS nhìn bảng nghe hưóng dẫn - HS làm bài cá nhân, viết vào vở - HS tiếp nối nhau nêu ví dụ minh hoạ - HS lắng nghe . ---------------------------------------------- TIẾT 03: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : - Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành tính và giải toán. - Rèn kĩ năng giải toán. - Giáo dục HS tính nhanh nhẹn,tự tin,ham học. II. Đồ dùng dạy học: 1 - GV : Bảng phụ,bảng nhóm 2 - HS : SGK .Vở làm bài. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định lớp : KTb đồ dúng của HS 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 1 HS làm lại bài tập 4 . - Gọi 2 HSTB nêu tìm thành phân chưa biết trong phép tính nhân,chia. - Nhận xét,sửa chữa . 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài : Luyện tập chung b. Hướng dẫn luyện tập : Bài 1 Gọi 1 HS đọc đề bài. - Neâu caùch laøm - Haõy neâu thöù töï thöïc hieän khi tính giaù trò bieåu thöùc soá khoâng coù daáu ngoaëc ? HS dưới lớp làm bài vào vở. Gọi 4 HS làm vào bảng phụ. Chữa bài : + HS khác n xét và đổi vở kiểm tra chéo. + GV xác nhận kết quả . Bài 2: HS đọc đề bài. - Gọi 2 HS lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào vở. - Chữa bài: - Gọi HS nhận xét. - GV xác nhận. Bài 3:HS đọc đề bài . HS dưới lớp làm vào vở. Chữa bài: - Nhận xét, chữa bài. Bài 4: Gọi HS đọc đề bài . - Hướng dẫn HS giải bằng hệ thống câu hỏi. Gọi 2 HS lên bảng làm bài (mỗi em làm 1 phần), dưới lớp làm vào vở. - HS khác nhận xét. - Nhận xét, chữa bài. 4. Củng cố, dặn dò : - Gọi HS nhắc lại : Cách giải toán chuyển động. - Nhận xét tiết học . - HS làm bài. - HS nêu,cả lớp nhận xét - HS nghe . - HS nghe . HS đọc đề . -Ta ñoåi hoãn soá ra phaân soá; roài thöïc hieän pheùp tính nhaân, chia bình thöôøng vôùi hai phaân soá. -Tính chaát nhaân moät toång vôùi moät soá : a × b + a × c = a × ( b + c ) -Nhaân chia tröôùc, coäng tröø sau, neáu bieåu thöùc chæ coù nhaân chia hoaëc coâng tröø tính töø traùi sang phaûi. HS làm bài. - HS đổi vở kiểm tra. - HS đọc. - HS làm bài. a) ; b) - HS nhận xét và chữa bài. HS đọc. HS làm bài. Bài giải Diện tích đáy bể là: 22,5 × 19,2=432() Chiều cao của nước: 414,72:432=0,96(m) Tæ soá chieàu cao cuûa beå bôi vaø chieàu cao cuûa möïc nöôùc trong beå laø Chiều cao của bể: 0,96 ×= 1,2 (m) Đáp số: 1,2 m + HS khác nhận xét . - HS đọc. - Trả lời. - HS làm bài. a) Vận tốc thuyền xuôi dòng: 7,2 +1,6 =8,8(km/ giờ) Quãng sông đi trong 3,5 giờ 8,8 × 3,5 = 30,8 (km) b)Vận tốc thuyền ngược dòng 7,2 – 1,6 =5,6 (km/giờ) Thời gian thuyền đi ngược dòng 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) - HS chữa bài. - HS nêu. - Lắng nghe --------------------------------------------- TIẾT 04: ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH CUỐI HỌC KÌ II I. Mục tiêu : - Củng cố các hiểu biết về các chuẩn mực hành vi trong các mối quan hệ với bản thân đã học . - Thực hành các kĩ năng biểu hiện :Em yêu quê hương,Uỷ ban nhân dân xã (phường) em,Em yêu Tổ quốc Việt Nam - Qua đó giáo dục HS nâng cao ý thức thực hiện quyền trẻ em kết hợp với bổn phận của người HS. II. Đồ dùng dạy học: GV: SGK,bảng phụ. HS : SGK. III. Các hoạt động dạy và học: 1. Ôn định tổ chức:KT đồ dùng học tập của HS 2. Kiểm tra bài cũ : - Em có mong muốn khi lớn lên sẽ làm gì để góp phần xây dựng quê hương? - Đọc một bài thơ,hát bài hát ca ngợi đất nước và con người Việt Nam? 3. Dạy bài mới : a. Giới thiệu : Hôm nay các em ôn tập và thực hành kĩ năng đạo đức về các bài đã học ở HKII b. Hướng dẫn ôn tập Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm . - Cho HS họp nhóm trao đổi với nhau về các vấn đề + Em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu quê hương? + Nêu những danh nhân,những phong tục ,tập quán tốt đẹp,những danh lam thắng cảnh của quê hương em và giới thiệu các bạn cùng biết? + Nêu những việc làm của các cô chú ở uỷ ban nhân dân xã em? + Kể một số mốc thời gian lịch sử,địa danh lịch sử mà em biết? Hoạt động 2 : Hoạt động chung cả lớp . - Cho HS chơi trò chơi “ Phóng viên “,phỏng vấn về những nội dung sau : + Tình hình học tập của lớp em từ HK1 đến nay . + Nội dung sinh hoạt của Chi đội em trong tháng2 và 3 + Bạn đã có kế họach ôn tập HKII như thế nào. Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân . - Những việc làm nào dưới đây phù hợp khi đến uỷ ban nhân dân phường(xã). a) Nói chuyện to trong phòng làm việc b) Chào hỏi khi gặp các bác cán bộ uỷ ban nhân dân phường (xã)? c) Xếp thứ tự để đợi giải quyết công việc ? - GV kết luận. 4. Củng cố – Dặn dò : - Những nội dung vừa ôn luyện nhắc nhở các em cần thực hiện đúng những vấn đề gì ? - Dặn HS ôn lại các bài học vừa ôn và thực hành những điều đã học . - Nhận xét tiết học - HS trả lời ,cả lớp nhận xét - Nghe giới thiệu bài , nắm mục tiêu bài học - Các nhóm họp thảo luận , góp ý cho nhau rồi cử đại diện trình bày trước lớp - Cả lớp lắng nghe ,góp ý thảo luân chung,thống nhất ý kiến . - Mỗi tổ cử một bạn làm phóng viên , phỏng vấn các bạn trong lớp về những nội dung như gợi ý của giáo viên để các bạn thể hiện khả năng bày tỏ ý kiến của mình . - Cả lớp theo dõi , bình chọn bạn phỏng vấn hay nhất , bạn trả lời hay nhất để biểu dương . - Từng HS chọn sự việc thích hợp ,ghi ra giấy nháp rồi xung phong trình bày ý kiến trước lớp , giải thích rõ lí do . - Cả lớp theo dõi , góp ý . - HS nêu - HS lắng nghe --------------------------------- TIẾT 05: KHOA HỌC ÔN TẬP : MÔI TRƯƠNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I . Mục tiêu : Sau bài học , HS được củng cố , khắc sâu hiểu biết về : - Một số từ ngữ liên quan đến môi trường . - Một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường & một số biện pháp bảo vệ môi trường II. Đồ dùng dạy học: GV : - 3 chiếc chuông nhỏ (hoặc vật thay thế có thể phát ra âm thanh ) - Phiếu học tập . HS : SGK. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định lớp : KT đồ dùng học tập của HS 2. Kiểm tra bài cũ : “ Một số biện pháp bảo vệ môi trường “,gọi 2 HSY-TB nêu - Trình bày các biện pháp bảo vệ môi trường. - Nhận xét 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài : “ Ôn tập : Môi trường & tài nguyên thiên nhiên “ b. Hướng dẫn HS ôn tập: *Cách tiến hành: Trò chơi “ Ai nhanh , ai đúng ?” - GV chia lớp thành ba đội.Mỗi đội cử ba bạn tham gia chơi.Những người còn lại cổ động cho đội của mình. - GVđọc từng câu trong trò chơi”đoán chữ”và câu hỏi trắc nghiệm trong sách GK.Nhóm nào lắc chuông trước thì được trả lời. - Cuối cuộc chơi,nhóm nào trả lời được nhiều và đúng là thắng cuộc. - GV theo dõi tuyên dương những nhóm thắng cuộc. 4. Củng cố, dặn dò : - GV nhắc lại nội dung chính của bài. - Nhận xét tiết học . - Bài sau : “ Ôn tập & kiểm tra cuối năm “ - HS trả lời . - HS nghe . - HS nghe . - Lắng nghe - HS chơi theo hướng dẫn của GV: Trò chơi “Đoán chữ”. + Dòng 1: Bạc màu ; Dòng 2: đồi trọc ; Dòng 3: rừng; Dòng 4: tài nguyên; Dòng 5: Bị tàn phá; Cột màu xanh: Bọ rùa. + Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1b; Câu 2c ; Câu 3d; Câu 4c. - HS nghe . - HS nêu - HS lắng nghe. - HS xem bài trước . ------------------------------------------- Ngày soạn: 20/4/2018 Ngày giảng: Thứ ba ngày 08 tháng 05 năm 2018 TIẾT 01: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : - Giúp HS tiếp tục củng cố về tính giá trị của biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm, toán chuyển động đều. - Rèn kĩ năng giải toán. - Giáo dục HS tính nhanh nhẹn,tự tin,ham học. II. Đồ dùng dạy học: 1 - GV : Bảng phụ,bảng nhóm 2 - HS : SGK .Vở làm bài. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định lớp : KT đồ dùng học tập của HS 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 HS làm lại bài tập 4 . Gọi HSK nêu cách giải toán chuyển động - Nhận xét,sửa chữa . 3. Bài mới : a.Giới thiệu bài : Luyện tậpchung b. Hướng dẫn luyện tập : Bài 1 Gọi 1 HS đọc đề bài. HS dưới lớp làm bài vào vở. Gọi 1 HS lên bảng làm bài. Chữa bài: + HS khác nhận xét và đổi vở kiểm tra chéo. + GV xác nhận kết quả Bài 2: - HS dưới lớp làm bài vào vở. - GV kiểm tra kết quả một số đối tượng. Bài 3: HS đọc đề bài. HS làm bảng phụ; HS dưới lớp làm vào vở. Chữa bài: + HS khác nhận xét bài giải của bạn. - Nhận xét, chữa bài. Bài 4: - Gọi 1HS đọc đề , tự giải. - Gọi HS đọc bài làm. - HS khác nhận xét. - Nhận xét, chữa bài. Bài 5: - Gọi 1HS đọc đề , tự giải. - Gọi 1 HS lên bảng tóm tắt; 1HS làm bảng phụ; HS dưới lớp làm vào vở. SHS học sinh - HS khác nhận xét. - Gọi HS đọc bài làm. - Nhận xét, chữa bài. 4. Củng cố, dặn dò : - Gọi HS nhắc lại : +Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số ta làm thế nào? + Muốn tính tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào? + Hãy nêu cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. - Nhận xét tiết học . - HS làm bài. - HS nghe . - HS nghe . HS đọc đề . HS làm bài. HS giaûi a/ 6,78 –(8,951 +4,784 ):2,05 = 6,78-13,735 :2,05 = 6,78 – 6,7 = 0,08 b/ 6 giôø 45 phuùt + 14giôø30 phuùt :5 = 6giô ø45phuùt + 2giô ø45phuùt = 8giôø 99phuù t = 9giôø 39phuùt Lôùp nhaän xeùt - HS nhận xét và kiểm tra vở lẫn nhau. - HS làm bài,nêu kết quả a) 33 b) 3,1 HS đọc. HS làm bài và nêu kết quả Bài giaûi Soá HS gaùi là: 19 + 2= 21(HS) Lôùp hoïc coù taát caû soá HS 21+19 = 40 ( HS ) Soá HS trai chieám soá phaàn traêm laø 19 : 40 = 0,475 = 47,5% Soá HS gaùi chieám soá phaàn traêm 100% - 47,5% = 52,5% Lôùp nhaän xeùt HS nhận xét. - HS đọc. HS làm bài và nêu kết quả 8640 quyển sách - Nhận xét. HS đọc đề bài. HS làm bài. Vận tốc của dòng nước là (28,4 - 18,6 ) : 2 = 4,9 (km/giờ) Vận tốc của tàu thuỷ khi nước lặng 28,4 - 4,9 = 23,5 (km/giờ - HS nêu. - HS hoàn chỉnh bài tập -------------------------------------------- TIẾT 02: MỸ THUẬT ( GV CHUYÊN DẠY) ------------------------------------------ TIẾT 02: CHÍNH TẢ ÔN TẬP CUỐI HK II (TIẾT 2) I. Mục tiêu : - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và Học thuộc lòng .( Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng : HS đọc trôi chaỷ các bài đã học từ học kì II của lớp 5 ). - Củng cố khắc sâu kiến thúc về trạng ngữ. - Giáo dục HS yêu quý tiếng Việt . II. Đồ dùng dạy học: GV -Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL . III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: b. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( hơn 1/5 số HS trong lớp ): - Từng HS lên bảng bốc thăm chọn bài ( sau khi bốc thăm được xem bài 2 phút ) - GV đặt 1 câu hỏi về đoạn , bài vừa đọc. Cho điểm cho HS c. Bài tập 2: - GV Hướng dẫn HS đọc. - GV dán lên bảng lớp tờ giấy viết bảng tổng kết về các loại trạng ngữ đã học, yêu cầu HS tìm ví dụ minh hoạ cho mỗi loại . - GV nhận xét,chốt câu đúng. Các loại TN Câu hỏi Ví dụ TN chỉ nơi chốn Ở đâu? - Ngòai đường,xe cộ đi lại nh mắc cửi. TN chỉ thời gian Khi nào? Mấy giờ - Sáng sớm,nông dân đã ra đồng. TN chỉ nguyên nhân Vì sao? Nhờ đâu? Tại đâu? - Vì vắng tiếng cười,vương quốc nọ buồn chán . - Nhờ siêng năng,.. TN chỉ mục đích Để làm gì? Vì cái gì -Để đỡ nhức đầu,người làm việc -Vì Tổ quốc,Thiếu niên. TN chỉ phương tiện Bằng cái gì? Với cái gì? -Bằng giọng nói nhỏ nhẹ,Hà khuyên bạn nên chăm học. -Với đôi bàn tay khéo léo,Dũng đã nặn. 4.Củng cố , dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục ôn tập để chuẩn bị cho tiết sau . - HS lắng nghe . - HS đọc trong SGK ( hoặc bài thuộc lòng )theo phiếu. - HS đọc yêu cầu của bài . - HS nhìn bảng nghe GV hưóng dẫn HS làm bài cá nhân, viết vào vở - HS tiếp nối nhau nêu ví dụ minh hoạ - HS lắng nghe . - HS lắng nghe . ---------------------------------------------- TIẾT 04: LUYỆN TỪ VÀ CÂU ÔN TẬP CUỐI HKII (TIẾT 3 ) I. Mục tiêu : - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và Học thuộc lòng .( Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng : HS đọctrôi chaỷ các bài đã học từ học kì II của lớp 5 ). - Củng cố lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học ở nước ta - Giáo dục HS yêu quý tiếng Việt . II. Đồ dùng dạy học: GV: - Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL . - Bút dạ + giấy khổ to viết sẵn bảng thống kê ở bài tập2 III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới a. Giới thiệu bài : b. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( hơn 1/5 số HS trong lớp ): GV phân phối thời gian hợp lí để HS đều có điểm . - Từng HS lên bảng bốc thăm chọn bài ( sau khi bốc thăm được xem bài 2 phút ) - GV đặt 1 câu hỏi về đoạn , bài vừa đọc . Cho điểm cho HS c. Bài tập 2: - GV Hướng dẫn HS đọc. Nhiệm vụ 1: Lập mẫu thống kê GV cho HS thảo luận và lập bảng thống kê. - GV cùng cả lớp nhận xét. Nhiệm vụ2: Điền số liệu vào bảng thống kê -GV cho HS điền theo nhóm 4 1)Năm học 2)Số trường 3)Số HS 2000-2001 13 859 9 741 100 2001-2002 13 903 9 315 300 2002-2003 14 163 8 815 700 2003-2004 14 346 8 346 000 2004-2005 14 518 7 744 800 GV nêu dựa vào bảng thống kê các em thấy có đặc điểm gì khác nhau? d. Bài tập 3: Gọi HS đọc nội dung bài tập - GV cho HS ghi kết quả trên bảng nhóm - GV cùng cả lớp nhận xét nhóm thực hiện tốt. 4. Củng cố , dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục ôn tập để chuẩn bị cho tiết 4 . - HS lắng nghe . - HS đọc trong SGK ( hoặc thuộc lòng )theo phiếu. - HS đọc yêu cầu của bài . - HS thảo luận làm việc theo nhóm và đính kết quả. - Cả lớp nhận xét. - HS làm việc theo nhóm 4,nêu kết quả 4) Số GV 5) Tỉ lệ HSDT 355 900 15,2% 359 900 15,8% 363 100 16,7% 366 200 17,7% 362 400 19,1% - HS nêu - HS thực hiện theo nhóm a) tăng b) giảm c) lúc tăng lúc giảm d) tăng - HS lắng nghe . ------------------------------------------- Ngày soạn: 20/4/2018 Ngày giảng: Thứ tư ngày 09 tháng 05 năm 2018 TIẾT 01: TẬP ĐỌC ÔN TẬP CUỐI HKII (TIẾT 4 ) I. Mục tiêu : - Củng cố kĩ năng lập biên bản cuộc họp qua bài luyện tập viết biên bản cuộc họp của chữ viết. - Giáo dục HS yêu quý tiếng Việt . II. Đồ dùng dạy học: - GV:Bảng phụ,in mẫu biên bản cuộc họp. III. Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn luyện tập: - Gọi 1HS đọc toàn bộ nội dung bài tập. - GV cho HS về cấu tạo của một biên bản. - GV đính bảng phụ mẫu biên bản. - Cho HS viết biên bản vào vở bài tập - GV cho HS đọc biên bản. - GV cùng cả lớp bình chọn người thư kí viết biên bản tốt nhất. 4. Củng cố , dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục ôn tập chuẩn bị cho tiết 5 - HS lắng nghe . - Cả lớp đọc bài“Cuộc họp của chữ viết” và trả lời câu hỏi. - Cả lớp trao đổi,thống nhất mẫu biên bản. - HS theo dõi - HS viết biên bản. - HS nối tiếp đọc bài viết. - HS lắng nghe . ---------------------------------------------------- TIẾT 02: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : - Giúp HS ôn tập, củng cố về: + Tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm. + Tính diện tích và vhu vi của hình tròn. Phát triển trí tưởng tượng về không gian của HS . II. Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ HS : Vở làm bài. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định lớp : KT đồ dùng học tập của HS 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 1 HS nêu cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu . - Nhận xét,sửa chữa . 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài : Luyện tậpchung b. Hướng dẫn luyện tập : Phần I: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của phần I. HS làm bài vào vở; chỉ ghi kết quả, không cần chép lại đề. Chữa bài: Gọi HS lần lượt đọc kết quả bài làm của mình. Chữa bài: + HS khác nhận xét. + GV xác nhận kết quả . - Gọi từng HS giải thích cách làm của mình. Phần II: Bài 1: - HS đọc đề bài. - HS tự làm bài vào vở. - Chữa bài: - Gọi HS nêu lại cách tính chu vi và diện tích hình tròn.. Bài 2: HS đọc đề bài. 1 HS làm bảng phụ; HS dưới lớp làm vào vở. Chữa bài: Gọi 1 HS đọc bài làm. + HS khác nhận xét bài giải của bạn. - Nhận xét, chữa bài. 4. Củng cố, dặn dò : - Gọi HS nhắc lại : + Bài toán tổng và tỉ giải theo mấy bước? Là những bước nào? - Nhận xét tiết học . - Về nhà hoàn chỉnh bài tập . - Chuẩn bị bài sau : Luyện tập chung - HSTB nêu. - HS nghe . - HS nghe . HS đọc yêu cầu. HS làm bài. Khoanh vào các ý sau trong các bài đã cho: Bài 1: C ; Bài 2: C ; Bài 3: D - HS chữa bài. - HS nhận xét. - HS giải thích. - HS thực hiện. - HS làm bài. Diện tích phần tô màu 10 x 10 x 3,14 = 314 () Chu vi phần không tô màu 10 x 2 x 3,14 = 62,8(cm) - HS nêu lại. HS đọc. HS làm bài. Dựa vào sơ đồ, tổng số phần bằng nhau. 5 + 6 = 11 (phần) Số tiền mua cá là 88 000 : 11 × 6 = 48 000 (đồng) - HS chữa bài. HS nhận xét. - HS nêu. - HS hoàn chỉnh bài tập . ---------------------------------------- TIẾT 03: TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP CUỐI HKII (TIẾT 5) I.Mục tiêu : - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và Học thuộc lòng .( Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng : HS đọc trôi chaỷ các bài đã học từ học kì II của lớp 5 ). - Hiểu bài thơ “Trẻ con ở Sơn Mỹ”,cảm nhận được vẻ đẹp của những chi tiết,hình ảnh sống động;biết miêu tả một hình ảnh trong bài thơ. - Giáo dục HS yêu quý tiếng Việt . II. Đồ dùng dạy học: GV : - Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL . III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới a.Giới thiệu bài: b. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( hơn 1/5 số HS trong lớp ): GV phân phối thời gian hợp lí để HS đều có điểm . - Từng Hs lên bảng bốc thăm chọn bài ( sau khi bốc thăm được xem bài 2 phút ) - GV đặt 1 câu hỏi về đoạn , bài vừa đọc . Cho điểm cho HS c. Bài tập 2: -GV Hướng dẫn HS đọc. - Nhắc HS chú ý : Miêu tả bằng hình ảnh(ở đây là một hình ảnh sống động về trẻ em) - Gọi 1 HS đọc trước lớp những câu thơ gợi những hình ảnh sống động về trẻ em. - Một HS đọc những câu thơ tả cảnh chiều tối và ban đêm ở vùng quê ven biển?(từ Hoa xương rồng.đến hết) Gợi ý câu trả lời: a) + Tóc bết đầy nước mặn,. + Tuổi thơ đứa bé da nâu, Tóc khét nắng.., Thả bò.. b) + Bằng mắt để thấy hoa xương rồng,đứa bé da nâu,ăn cơm khoai.,thấy chim bay + Bằng tai: nghe tiếng hát, nghe lời ru,tiếng đập đuôi con bò đang nhai lại cỏ. +Bằng mũi:mùi rơm nồng 4. Củng cố , dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục ôn tập . - HS lắng nghe . - HS đọc trong SGK ( hoặc bài thuộc lòng )theo phiếu. - HS đọc yêu cầu của bài . - Cả lớp đọc thầm bài thơ - HS đọc,cả lớp theo dõi - HS nêu - Cả lớp nhận xét,chọn những bạn cảm nhận được cái hay,cái đẹp của bài thơ - HS lắng nghe . ------------------------------------------- TIẾT 04: LỊCH SỬ KIỂM TRA CUỐI HK II ( Đề do khối trưởng ra) --------------------------------------------- Ngày soạn: 20/4/2018 Ngày giảng: Thứ năm .ngày 10 tháng 05 năm 2018 TIẾT 01: THỂ DỤC ( GV CHUYÊN DẠY) ------------------------------------------ TIẾT 02: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : - Giúp HS ôn tập, củng cố về giải toán liên quan đến chuyển động cùng chiều, tỉ số phần trăm, tính thể tích hình hộp chữ nhật và sử dụng máy tính bỏ túi. - Rèn kĩ năng giải toán. - Giáo dục HS tính nhanh nhẹn,tự tin,ham học. II. Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ,bảng nhóm HS : SGK .Vở làm bài. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định lớp : KT đồ dùng học tập của HS 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 1 HS nêu cách giải bài toán tổng và tỉ. - Nhận xét,sửa chữa . 3. Bài mới : a.Giới thiệu bài : Luyện tậpchung b.Hướng dẫn luyện tập : Phần I: Gọi 1 HS đọc yêu cầu phần I. HS làm bài vào vở; chỉ ghi kết quả; không cần chép lại đề. Gọi HS lần lượt đọc kết quả bài làm. + HS khác nhận xét. + GV xác nhận kết quả . Gọi HS giải thích cách làm của mình. HS khác nhận xét, bổ sung. Phần II: Bài 1: HS đọc đề bài. - HS tự làm bài vào vở. - Chữa bài: - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. Bài 2 : HS đọc đề bài. HS làm bài vào vở; khi làm tính trong từng bước tính của bài này. HS được sử dụng máy tính bỏ túi. Chữa bài: + HS khác nhận xét . - Nhận xét, chữa bài. 4. Củng cố, dặn dò : - Gọi HS nhắc lại các dạng toán vừa ôn. - Nhận xét tiết học . - Về nhà hoàn chỉnh bài tập . - Chuẩn bị bài sau : Kiểm tra cuối năm. - HS nêu - Cả lớp nhận xét - HS nghe . - HS đọc yêu cầu . HS làm bài. Khoanh vào các kết quả là: Bài 1: C ; Bài 2: A ; Bài 3: B - HS nêu kết quả. - HS nhận xét. - Giải thích. - HS thực hiện. - HS làm bài và nêu kết quả Tuổi của mẹ là 40 tuổi - HS nhận xét và chữa bài. HS đọc. HS làm bài. a)Tỉ số % số dân ở Sơn La và số dân ở Hà Nội 866 810 : 2419467 = 0,3582 0,3582 = 35,82 % b)Số dân tỉnh Sơn La tăng thêm là 39 x 14210 = 554190 (người) HS nhận xét. - HS nêu. - HS hoàn chỉnh bài tập --------------------------------------------------- TIẾT 03: LUYỆN TỪ VÀ CÂU ÔN TẬP CUỐI HKII (TIẾT 6) I. Mục tiêu : - Nghe - viết đúng chính tả 11 dòng đầu của bài thơ “Trẻ con ở Sơn Mỹ” - Viết được một đoạn văn tả người ,tả cảnh dựa vào hiểu biết của em và hình ảnh được gợi ra từ bài thơ “Trẻ con ở Sơn Mỹ”, - Giáo dục HS tính cẩn thận,tự tin, yêu quý tiếng Việt . II. Đồ dùng dạy học: GV : Tranh ảnh minh hoạ bài học . HS : Vở ghi chính tả. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: b. Nghe - viết : - GV đọc bài chính tả bài thơ “Trẻ con ở Sơn Mỹ”(11 dòng đầu) -GV hướng dẫn . - GV đọc bài . - Chấm chữa bài . c. Luyện tập : Bài 2 : - GV Hướng dẫn HSlàm BT. Dựa vào hiểu biết của em và hình ảnh được gợi ra từ bài thơ “Trẻ con ở Sơn Mỹ”,hãy viết đoạn văn khoảng 5 câu theo những đề bài sau: + Tả một đám trẻ đang chơi đùa hoặc đang chăn trâu,chăn bò. + Tả một buổi chiều tối hoặc một đêm yên tĩnh ở vùng biển hoặc ở một làng quê. - GV cho HS suy nghĩ chọn đề tài và viết đoạn văn. - GV cùng cả lớp nhận xét 4. Củng cố , dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục viết lại đoạn văn cho hoàn chỉnh . Chuẩn bị kiểm tra HKII - HS lắng nghe . - HS lắng nghe . - Đọc thầm lại bài bài thơ “Trẻ con ở Sơn Mỹ”, - Đọc thầm lại bài chính tả lưu ý tiếng dễ viết sai : Sơn Mỹ,bết, - HS viết bài chính tả . - Rà soát bài viết . - HS đọc yêu cầu của bài. - HS chọn đề tài và trao đổi với bạn. - HS viết đoạn văn và đọc cho nhau nghe. - Lớp nhận xét bài hay . - HS lắng nghe . ------------------------------------------ TIẾT 04: KỂ CHUYỆN KIỂM TRA ĐỌC HIỂU - LTVC ----------------------------------------------- TIẾT 05: KHOA HỌC KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II --------------------------------------------- Ngày soạn: 20/4/2018 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 11 tháng 05 năm 2018 TIẾT 01: TOÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II ------------------------------------------- TIẾT 02: TẬP LÀM VĂN KIỂM TRA CHÍNH TẢ - TẬP LÀM VĂN- ----------------------------------------------- TIẾT 03: ĐỊA LÍ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II ( Đề do khối trưởng ra) ----------------------------------------------- TIẾT 04: KĨ THUẬT LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN (tiết 3) I. Mục tiêu: HS cần phải: - Lắp được mô hình đã chọn. - Tự hào về mô hình mình đã tự lắp được. II. Đồ dùng dạy học: - GV :Lắp sãn 1-2 mô hình(máy bừa hoặc lắp băng chuyền) - HS :Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Cho HSTB nhắc lại các bước để lắp mô hình - GV nhận xét và đánh giá 3. Bài mới: a.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học b. Giảng bài: Hoạt động 2: HS thực hành lắp mô hình đã chọn. - GV cho nhóm HS nêu mô hình tự chọn lắp ghép theo gợi ý trong SGK. - GV yêu cầu HS quan sát và nghiên cứu kĩ mô hình và hình vẽ trong SGK. - Các nhóm tiến hành theo các bước: a/ Chọn đúng,đủ các chi tiết xếp vào nắp. b/ Lắp từng bộ phận. - Quan sát kĩ các hình trong SGK và nội dung từng bước lắp. c/ Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh mà nhóm đã chọn + HS lắp ráp theo các bước trong SGK. + Nhắc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 35.doc
Tài liệu liên quan