Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 4

I. Mục tiêu:

Biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu ( >, <, =) ? Để so sánh các số trong phạm vi 5. Làm BT: 1, 2, 3.

Rèn cho học sinh đọc, viết các dấu ( >, <, =) đúng chính xác.

Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập, độc lập chính xác,vận dụng toán học vào cuộc sống.

II. Đồ dùng đồ dùng:

 

doc12 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 608 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 4 Thứ: 2 Ngày soạn: 30/9/2016 Ngày giảng: 03/10/2016 Buổi: Sáng Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ Tiết 2 + 3: Học vần LUẬT CHÍNH TẢ E, Ê Tiết 4: TOÁN BẰNG NHAU . DẤU = I. Mục tiêu: Nhận biết được sự bằng nhau về số lượng ; mỗi số bằng chính nó (3 = 3, 4 = 4 ); biết sử dụng từ bằng nhau và dấu = để so sánh các số. Rèn cho học sinh đọc, viết dấu bằng (=) đúng chính xác. Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập, độc lập chính xác,vận dụng toán học vào cuộc sống. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5) - Nhận xét. 2. Bài mới (33'). A. Gthiệu bài: - GV ghi đầu bài. B. Nhận biết quan hệ bằng nhau. - HD hs nhận biết 3 = 3. - HD hs quan sát tranh vẽ của bài học trả lời câu hỏi: - Có 3 con hươu, có 3 khóm cây cứ mỗi con hươu lại có 1 khóm cây nên số con hươu bằng số khóm cây. ta có: 3 bằng 3. + Có 3 chấm tròn đỏ, có 3 chấm tròn trắng, cứ mỗi chấm tròn đỏ lại có 1 chấm tròn trắng nên số chấm tròn đỏ bằng số chấm tròn trắng. ta có: 3 bằng 3. - Gthiệu; “ba bằng ba” viết như sau: 3 = 3 - Gọi hs đọc. - HD nhận diện 4 = 4 - HD lần lượt tương tự như đối với 3 = 3 C. Thực hành. Bài 1: Viết dấu = - Hd hs cách viết dấu = Bài 2: viết ( theo mẫu). - Gọi hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét, bổ xung sửa sai. Bài 3: - Gọi hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. Bài 4: viết ( theo mẫu). - Gọi hs lên bảng làm. - Y/c hs làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. 4 > 3 4 < 5 4 = 4 3. Củng cố dặn dò: (2'). - Nhận xét tiết học. - Về nhà làm bài trong vở BT. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: So sánh các số? 3 ...... 4 1 ...... 3 5 ...... 2 3 ...... 1 - 2 học sinh lên bảng - Nghe - Qsát trả lời câu hỏi. - Nghe, ghi nhớ. - Nghe, ghi nhớ. - Đọc CN + ĐT. - Viết bảng con. - 2 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - 2 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - 2 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý : Hãy đọc và viết các dấu đã học - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: HỌC VẦN : Luật chính tả: e, ê Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Tiết 3: Âm nhạc Thứ: 3 Ngày soạn: 01/10/2016 Ngày giảng: 04 /10/2016 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2: HỌC VẦN Âm: g TiÕt 3 : TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu (>, <, = ) Để so sánh các số trong phạm vi 5. Làm BT: 1, 2, 3. Rèn cho học sinh đọc, viết dấu( >, <, = ) đúng chính xác. Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập, độc lập chính xác,vận dụng toán học vào cuộc sống. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1. Khởi động: (5'). - Nhận xét. 2. Bài mới (33'). A. Gthiệu bài: ghi đầu bài lên bảng. B. Luyện tập. Bài 1: - Gọi hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. > 3 > 2 4 < 5 2 < 3 < ? 1 < 2 4 = 4 3 < 4 = 2 = 2 4 > 3 2 < 4 Bài 2: Viết (theo mẫu ). - Cho hs tự nêu cách làm. - HD hs so sánh các vật ở trong tranh rồi viết kết quả. - Y/c hs nhận xét, sửa sai. - Nhận xét, sửa sai. Bài 3: làm cho bằng nhau ( theo mẫu). - HD hs quan sát bài mẫu. - Gọi hs giải thích. - HD hs thêm vào hoặc bớt đi để số các hình bằng nhau. - Y/c hs lên bảng làm. - Nhận xét, sửa sai. 4 = 4 3 = 3 4 = 4 2 = 2 1 = 1 2 = 2 3. Củng cố - dặn dò: (2'). - Nhắc lại ND bài - Nhận xét tiết học, giao bài về nhà. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: Điền các dấu vào ô trống? 5 5 3 3 2 5 4 1 - 2 hs lên bảng làm. - Nghe và ghi nhớ. - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. - 2 hs lên bảng làm. - Nhận xét, bổ xung. - Quan sát. - Giải thích. - Nghe, ghi nhớ. - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý : Hãy đọc và viết các dấu đã học - Nghe, ghi nhớ. Tiết 4: Thủ công Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: Âm : g Tiết 2: Thể dục Tiết 3: Sinh hoạt sao Thứ: 4 Ngày soạn: 02/10/2016 Ngày giảng: 05/10/2016 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 : HỌC VẦN: Âm: h Tiết 3: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu ( >, <, =) ? Để so sánh các số trong phạm vi 5. Làm BT: 1, 2, 3. Rèn cho học sinh đọc, viết các dấu ( >, <, =) đúng chính xác. Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập, độc lập chính xác,vận dụng toán học vào cuộc sống. II. Đồ dùng đồ dùng: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS - Nhận xét. 2. Bài mới (33'). A. Ghiệu bài: Trực tiếp – Ghi đầu bài. B. Luyện tập Bài 1: Làm cho bằng nhau. - HD hs cách làm. - Gọi hs lên bảng làm. - lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, sửa sai. a. bằng cách vẽ thêm 1 bông hoa và lọ bên cạnh có 3 bông hoa. b. Bằng cách gạch đi 1 con kiến. c. bằng cách vẽ thêm hoặc gạch bớt đi để có số nấm bằng nhau. Bài 2: nối với số thích hợp. - HD hs nêu cách làm. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c hs làm bài vào vở. - HS nhận xét bài bạn. - Nhận xét, sửa sai. Bài 3: Nối với số thích hợp. - Gọi hs lên bảng làm. - Y/c hs làm bài vào vở. - Nhận xét, sửa sai. 3. Củng cố dặn dò: (2'). - Nhắc laị nội dung bài. - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: So sánh các số 4 .... 5 5 ..... 4 4 ..... 4 2 ..... 4 - 2 hs lên bảng làm. - Nghe - Nghe - Nghe. - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - 3 hs lên bảng làm. - lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - 3 hs lên bảng làm. - lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Yêu cầu đọc các dấu đã học? - 2 HS đọc - Nghe Tiết 4: TNXH BẢO VỆ MẮT VÀ TAI I. Mục tiêu: Nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai. Tự giác thực hành thường xuyên các hoạt động vệ sinh để giữ gìn mắt và tai. Hình thành thói quen giữ vệ sinh thân thể và bảo vệ các giác quan. II. Đồ dùng đồ dùng: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1. Khởi động: (5'). - Gv nhận xét khen ngợi. 2. Bài mới (28'). A. Gthiệu bài : trực tiếp – ghi đầu bài. B. Các hoạt động. Hoạt động 1: làm việc với sgk. + BC1: HD hs quan sát từng hình ở trang 10 sgk và tập đặt câu hỏi, tập trả lời cho từng hình. - Khuyến khích các em tự đặt ra các câu hỏi để hỏi bạn. + BC2: - Cho hs xung phong trả lời trước lớp. * KL: ý chính. Hoạt động 2: làm việc với sgk. - HD hs q/sát từng hình ở trang 11 sgk và tập đặt câu hỏi, tập trả lời câu hỏi cho từng hình. + Hai bạn đang làm gì? + Theo em việc làm đó đúng hay sai? + Tại sao chúng ta không nên ngoáy tai cho nhau? - Khuyến khích những hs tự đặt ra các câu hỏi để hỏi bạn. * KL: phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra tai, không nghe những âm thanh quá to, không nên để cho nước vào tai và vật cứng vào tai 3. Củng cố dặn dò: (2'). - Nhắc lại ND bài. - Nhận xét tiết học. - Dặn về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: - Nhờ đâu mà ta nghe, ngửi, nhìn được mọi vật xung quanh ? - 2 HS Trả lời. - Nghe. - Nghe. - Qsát, đặt câu hỏi và trả lời. - Trả lời trước lớp. - Qsát tranh sgk trang 11 tập đặt câu hỏi và tập trả lời. - Đặt câu hỏi và trả lời. - Nghe , ghi nhớ. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Nghe, ghi nhớ Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: Âm: h Tiết 2: ĐẠO ĐỨC GỌN GÀNG SẠCH SẼ ( T2) I. Mục tiêu: Nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Biết lợi ích của ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Biết giữ gìn Vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ. HS biết thực hiện nếp sống vệ sinh cá nhân, giữ quần áo, dày dép gọn gàng, sạch sẽ ở nhà cũng như ở trường, nơi khác. Mong muốn, tích cực, tự giác ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1. Khởi động: (5'). - Nhận xét, đánh giá. 2. Bài mới (28'). A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Luyện tập. Hoạt động 1: cho hs làm bài tập 3. - Y/c hs quan sát tranh bài 3 và trả lời câu hỏi: + Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? + Bạn có gọn gàng sạch sẽ không? - Gọi 1 số hs lên trình bày trước lớp. - Y/c nhận xét, bổ xung. + Kết luận: Chúng ta nên làm như các bạn nhỏ trong tranh 1, 3, 5, 7, 8. Hoạt động 2: thực hành - Cho hs từng đôi 1 giúp nhau sửa lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng, sạch sẽ, tuyên dương những đôi làm tốt. Hoạt động 3: hát bài “ rửa mặt như mèo”. - Cho cả lớp hát bài “ Rửa mặt như mèo”. - Lớp mình có ai giống mèo không? - Chúng ta đừng ai giống mèo nhé. 3. Củng cố dặn dò: (2'). - Nhắc lại ND bài. - Nhận xét tiết học, giao bài về nhà. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: - Trước khi đi học em cần làm gì? - HS trả lời. - Hs nghe - Nghe. - Qsát và trả lời câu hỏi. - HS lên trình bày. - Nghe, ghi nhớ. - 2 hs tự sửa lại quần áo đầu tóc giúp nhau. - Thực hiện. - Trả lời. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Nghe. Tiết 3 : Mĩ thuật Thứ: 5 Ngày soạn: 03/10/2016 Ngày giảng: 06/10/2016 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 : Học vần Âm: i Tiết 3: TOÁN SỐ: 6 I. Mục tiêu: Biết 5 thêm 1 bằng 6, viết được số 6; đọc, đếm được từ; 1 -> 6 so sánh các số trong phạm vi 6, biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1-> 6. Làm bài tập: 1, 2, 3. Rèn cho học sinh đọc, viết số 6 đúng chính xác. Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập, độc lập chính xác,vận dụng toán học vào cuộc sống. II. Đồ dùng đồ dùng: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1. Ktra bài cũ: (2'). - Nhận xét, đánh giá. 2. Bài mới (37'). A. Giới thiệu bài: Ghi bảng. B. Gthiệu số 6. B1: lập số 6 - HD hs xem tranh và nói “ có 5 em đang chơi, 1 em khác đang đi tới. Tất cả có mấy em” ? “Năm em thêm 1 em là 6 em, tất cả có 6 em”. - Gọi hs nhắc lại - Y/c hs lấy ra 5 hình tròn, sau đó lấy thêm 1 hình tròn và nói “ Năm hình tròn thêm 1 hình tròn là 6 hình tròn”. - Gọi hs nhắc laị. - Chỉ vào tranh vẽ y/c hs nhắc lại “ có 6 em, 6 chấm tròn, 6 con tính” + Các nhóm này đều có số lượng là: 6. B2: Giới thiệu số 6 in và số 6 viết. + Số 6 được viết bằng chữ số 6. + Giới thiệu số 6 in và sô 6 viết. - Giơ tấm bìa có chữ số 6. B3: Nhận biết thứ tự số 6 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6. + HD hs đếm từ 1 đến 6 và ngược lại. - Giúp hs nhận biết số 6 liền sau số 5 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. Thực hành. Bài 1: Viết số 6. - HD hs cách viết số 6. 6 - Quan sát giúp đỡ hs viết yếu Bài 2: Viết theo mẫu. - HD hs quan sát hình và viết số theo mẫu. - HD hs cách làm. - y/c hs lên bảng làm. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống. - HD và gọi hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 - Nhận xét. sửa sai. 3. Củng cố - dặn dò: (2'). - Nhắc lại nội dung bài. - Nhận xét tiết học. - Về nhà làm bài trong VBT và chuẩn bị bị sau. Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý : Điền (, = )? 2 ... 3 4 ...4 - 2 hs lên bảng làm.. - Lớp làm vào bảng con. - Nghe - Nghe. - Quan sát, trả lời. - hs nhắc lại. - hs thực hiện. - hs nhắc lại. - hs nhắc lại. - Nghe, ghi nhớ. - Đọc “ sáu”. - Đếm xuôi và đếm ngược. - Nhận biết 6 liền sau 5. - Thực hành viết số 6 vào vở. - Làm vào vở theo mẫu. - 4 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - 4 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hãy đọc các số từ 1 -> 6 - 2 HS đọc - Nghe, ghi nhớ. Tiết 4: Luyện toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu ( >, <, =) ? Để so sánh các số trong phạm vi 5. Làm BT: 1, 2, 3. Rèn cho học sinh đọc, viết các dấu ( >, <, =) đúng chính xác. Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập, độc lập chính xác,vận dụng toán học vào cuộc sống. II. Đồ dùng đồ dùng: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS - Nhận xét. 2. Bài mới (33'). A. Ghiệu bài: Trực tiếp – Ghi đầu bài. B. Luyện tập Bài 1: Làm cho bằng nhau. - HD hs cách làm. - Gọi hs lên bảng làm. - lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, sửa sai. a. bằng cách vẽ thêm 1 bông hoa và lọ bên cạnh có 3 bông hoa. b. Bằng cách gạch đi 1 con kiến. c. bằng cách vẽ thêm hoặc gạch bớt đi để có số nấm bằng nhau. Bài 2: nối với số thích hợp. - HD hs nêu cách làm. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c hs làm bài vào vở. - HS nhận xét bài bạn. - Nhận xét, sửa sai. Bài 3: Nối với số thích hợp. - Gọi hs lên bảng làm. - Y/c hs làm bài vào vở. - Nhận xét, sửa sai. 3. Củng cố dặn dò: (2'). - Nhắc laị nội dung bài. - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: So sánh các số 4 .... 5 5 ..... 4 4 ..... 4 2 ..... 4 - 2 hs lên bảng làm. - Nghe - Nghe - Nghe. - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - 3 hs lên bảng làm. - lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - 3 hs lên bảng làm. - lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Yêu cầu đọc các dấu đã học? - 2 HS đọc - Nghe Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: Âm: i Tiết 2: Luyện tiếng việt LUYỆN VIẾT Tiết 3: HĐNG VUI TRUNG THU 1.Tiêu đề hoạt động. HS hiểu: trung thu là ngày tết của trẻ em. HS được vui vẻ tham gia rước đèn trung thu ở lớp, ở trường. 2. Quy mô hoạt động. - Có tổ chức theo quy mô lớp, khối lớp hoặc toàn trường. 3. Tài liệu và phương tiện. - Hình ảnh về trung thu. - Các loại đèn ông sao, đèn lồng, mặt lạ, vương miện, để tham gia rước đèn trung thu; - Hoa quả, bánh kẹo. 4. Các bước tiến hành Bước 1: chuẩn bị: - Trước một tuần, giáo viên giới thiệu: theo truyền thống, hàng năm, cứ vào ngày rằm tháng tám là ngày tết trung thu. Tết trung thu là một ngày hội tưng bừng của trẻ em. Người lớn làm, hoặc mua cho trẻ em đèn lồng, ông sao. Bước 2: vui trung thu: - HS tập hợp và xếp thành hàng đôi. GV dẫn HS rước đèn đi vòng quanh khu trường học cùng với HS trong khối. - Sau khi rước đèn, GV cùng HS cả lớp bầy mâm cỗ. - Cả lớp cùng chiêm ngưỡng mâm cỗ trung thu và vỗ tay hát. - GV hướng dẫn HS cùng phá cỗ. Thứ: 6 Ngày soạn: 04/10/2016 Ngày giảng: 07/10/2016 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 + 3 : Học vần Âm : gi Tiết 4: SINH HOẠT : Nhận xét đánh giá tuần 4.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 4.doc
Tài liệu liên quan