Giáo án tổng hợp các môn khối lớp 1 - Tuần 28

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

- HS biết tô các chữ H, I, K.

- Viết đúng các vần iêt, yêt, iêu, yêu; các từ ngữ : hiếu thảo, yêu mến.

 Ngoan ngoãn, đoạt giải theo kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, Tập hai ( Mỗi từ chỉ viết ít nhất được một lần )

+ HS Khá, giỏi viết đều nét, giản đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ qui định trong vở Tập viết 1, Tập hai.

II. Đồ dùng dạy học :

- Bảng phụ viết các chữ hoa mẫu.

- Vở TV1/2.

III. Các hoạt động dạy học :

 

doc23 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 668 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối lớp 1 - Tuần 28, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ừng câu : - Cho mỗi em thi đọc 1 câu. g. Luyện đọc đoạn : GV chia đoạn - Đoạn 1 : “ Em yêu ... từng chùm” - Đoạn 2: 2 : “ Em yêu ... sân phơi” - Đoạn 3 : “ Em yêu ... chim ca”. h. Luyện đọc cả bài : i. Tìm tiếng có vần cần ôn : -YC1/83: Đọc những dòng thơ có tiếng yêu? - YC2/83Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu ? k. Phân biệt: vần, tiếng dễ nhầm lẫn : - Cho HS luyện đọc: iêu # iu phiêu du # phẳng phiu l. Nói câu chứa tiếng có vần vừa ôn : - Cho các tổ thi nói câu chứa tiếng có vần cần ôn :iêu, yêu. Tiết 2 3- Luyện tập: a- HS đọc ở bảng lớp( Bài tiết 1) b- Luyện đọc SGK : c. HS đọc thầm : Dùng que chỉ. d. Luyện đọc nối tiếp : - Cho HS đọc nối tiếp câu, đoạn, bài. 4. Tìm hiểu bài : HS đọc từng khổ, GV nêu câu hỏi : + Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ nhìn thấy gì ? + Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ nghe thấy gì ? + Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ ngửi thấy gì ? 5. Hướng dẫn học thuộc lòng : - GV cho HS học thuộc lòng bài thơ dưới hình thức xóa dần bài thơ. - Cho HS thi đọc thuộc khổ thơ mà em thích. 6. Đọc hiểu : - Gọi nhiều em đọc diễn cảm bài thơ. 7. Luyện nói : Nói ngôi nhà mơ ước của em - GV treo tranh và yêu cầu HS nói về ngôi nhà mơ ước của các em III. Củng cố - Dặn dò : - Trò chơi : Thi đọc thuộc lòng 1 khổ trong bài thơ. - Nhận xét tiết học. Bài sau: Quà của Bố - 3 HS đọc bài. - HS quan sát tranh và nghe GV giới thiệu bài. - 3 HS đọc đề bài. - HS nhìn bảng, nghe GV đọc. - HS tìm và trả lời. + ... thơm phức + ... xoan, xao xuyến + ... lảnh lót + ... mây, mái vàng, mộc mạc - HS đọc (Cá nhân, ĐT) + HS yếu đánh vần các từ, đọc trơn từ. - HS trả lời: Dòng 1 từ chữ.....đến chữ.... - ......có 12 dòng - Đọc cá nhân hết dòng này đến dòng khác. - Cá nhân thi đọc. - Cá nhân đọc. - Cá nhân, ĐT. - HS tìm, đọc các dòng thơ có tiếng yêu - HS tìm, đọc các tiếng đó. - Cá nhân, ĐT. - Các tổ thi nói câu chứa tiếng có vần cần ôn : iêu, yêu. - Đọc câu, đoạn, đọc cả bài - Đọc thầm bài SGK/82. - Cá nhân, ĐT. - ... hàng xoan nở như mây từng chùm. - ... tiếng chim hót. - ... mùi rạ thơm phức. - Cá nhân, ĐT. - Cá nhân thi đọc. - Cá nhân. - HS nói về ngôi nhà mơ ước của các em - HS thi đọc. ************************************************************************ Thứ ba ngày 13 tháng ba năm 2012 TOÁN (Tiết 109): GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (Tiếp theo) I. Mục đích, yêu cầu : Giúp HS : - Hiểu bài toán có một phép trừ; bài toán cho biết gì? Hỏi gì? - Biết trình bày bài giải gồm: câu lời giải, phép tính, đáp số. + HS làm bài tập 1, 2, 3 SGK / 148 II. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ, Bảng con III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I. Kiểm tra bài cũ : - Điền dấu >, <, = 35 ... 37 48 ... 40 + 8 84 ... 79 90 ... 70 + 0 - Nhận xét, tuyên dương. II. Bài mới : 1. Giới thiệu cách giải và cách trình bày bài giải : a. Hướng dẫn tìm hiểu bài toán : Bài toán : Nhà An có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi nhà An còn lại mấy con gà ? - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - GV ghi tóm tắt lên bảng và gọi HS nhìn tóm tắt nêu bài toán. b. Hướng dẫn HS giải toán : - Muốn biết nhà An còn lại mấy con gà ta làm phép tính gì ? - Ai có thể nêu được phép tính ? - Bài giải gồm những phần nào ? - HS trình bày bài giải. 2. Thực hành : * Bài 1 (SGK/148) Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ? - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Muốn biết còn lại bao nhiêu con chim trên cành ta làm phép tính gì ? - Yêu cầu HS điền số vào phần tóm tắt. - Dựa vào tóm tắt giải bài toán. - Chữa bài, nhận xét. * Bài 2 (SGK/149)An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bay đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ? - GV hướng dẫn như bài 1. - Yêu cầu HS điền số vào phần tóm tắt. - Dựa vào tóm tắt giải bài toán. - Chữa bài, nhận xét. * Bài 3 (SGK/149) Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ? - GV hướng dẫn như bài 1. - Yêu cầu HS điền số vào phần tóm tắt. - Dựa vào tóm tắt giải bài toán. - Chữa bài, nhận xét. III. Củng cố, dặn dò : - Bài toán giải gồm những phần nào ? - Nhận xét tiết học. - Bài sau : Luyện tập. - 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào bảng con - 2 HS đọc đề toán. - ... nhà An có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. - ... nhà An còn lại mấy con gà ? - HS nhìn tóm tắt nêu bài toán. - ... Tính trừ. - 9 – 3 = - ... 3 phần : lời giải, phép tính, đáp số * Bài 1: 2 HS đọc đề toán. - ... có 8 con chim, bay đi 2 con - ... còn lại bao nhiêu con chim - ... phép trừ. - HS điền số vào phần tóm tắt. - 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở * Bài 2: 2 HS đọc đề bài toán. - HS tìm hiểu bài toán. - HS điền số vào phần tóm tắt. - 1 HS lên bảng, cả lớp làm SGK. *Bài 3: 2 HS đọc đề bài toán. - HS tìm hiểu bài toán. - HS điền số vào phần tóm tắt. - 1 HS lên bảng, cả lớp làm vở . - ... 3 phần : lời giải, phép tính, đáp số. TẬP VIẾT: ( Tiết 273 ) TÔ CHỮ HOA : H, I, K I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS : - HS biết tô các chữ H, I, K. - Viết đúng các vần iêt, yêt, iêu, yêu; các từ ngữ : hiếu thảo, yêu mến. Ngoan ngoãn, đoạt giải theo kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, Tập hai ( Mỗi từ chỉ viết ít nhất được một lần ) + HS Khá, giỏi viết đều nét, giản đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ qui định trong vở Tập viết 1, Tập hai. II. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ viết các chữ hoa mẫu. - Vở TV1/2. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I . Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra vở tập viết. - Yêu cầu HS viết : vườn hoa, ngát hương II. Dạy bài mới : 1 . Giới thiệu bài : Giới thiệu. Ghi đề bài. 2. Hướng dẫn HS tô chữ hoa : a. Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét : - GV lần lượt đính các chữ hoa lên bảng. - GV nhận xét về số lượng nét, kiểu nét của từng chữ hoa. - GV nêu quy trình viết (vừa nói vừa tô chữ trong khung chữ). - Hướng dẫn HS viết bóng, viết Bảng con. 3 . Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng - GV cho HS đọc các vần, từ ngữ ứng dụng : iêu, yêu, hiếu thảo, yêu mến - Cho HS viết BC các vần, từ ngữ ứng dụng. 4 . Hướng dẫn HS tập tô, tập viết : - GV yêu cầu HS mở vở TV/21 đến 24. + Tô mỗi chữ hoa : H, I, K một dòng. + Viết mỗi vần, mỗi từ : iêu, yêu, hiếu thảo, yêu mến một dòng. - Chấm bài, nhận xét. III. Củng cố - Dặn dò : - Trò chơi : Thi viết chữ đẹp. - Dặn dò : Viết tiếp phần bài còn lại trong vở TV/21 đến 24.Bài sau : Tô chữ hoa :L, M, N. - HS để vở tập viết lên bàn. - 1HS lên bảng, cả lớp viết Bảng con. - HS nghe GV giới thiệu bài. - HS quan sát, nhận xét. - HS viết bóng, viết Bảng con. - HS đọc cá nhân, ĐT. - 1 HS lên bảng, cả lớp viết Bảng con - HS mở vở TV/21 đến 24 và thực hiện theo yêu cầu của GV. - Mỗi tổ cử 1 đại diện thi viết chữ đẹp. CHÍNH TẢ : (Tiết 274 ) NGÔI NHÀ I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS : - HS nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng khổ thơ 3 bài Ngôi nhà trong khoảng 10 – đến 12 phút. - Điền đúng vần iêu hay yêu, chữ c hay k vào chỗ trống. - HS làm bài tập 2, 3 SGK II. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ viết nội dung bài chính tả. - Vở bài tập Tiếng Việt tập 2. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I . Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra vở. - tr hay ch? một trăm, chăm học II. Dạy bài mới : 1 . Giới thiệu bài : - GV ghi đề bài lên bảng. 2. Hướng dẫn HS tập chép : - GV treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung khổ thơ cần chép “Em yêu ... chim ca” - Cho HS tìm và đọc những tiếng khó : mộc mạc, đất nước - Cho HS tự viết các tiếng đó vào bảng con. - Hướng dẫn HS tập chép vào vở. - Hướng dẫn HS tự sửa lỗi bằng bút chì. - GV sửa trên bảng những lỗi phổ biến. - Yêu cầu HS đổi vở, sửa lỗi cho nhau. - GV chấm một số vở, nhận xét. 3 . Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả - GV treo bảng phụ : a. Điền vần iêu hoặc yêu : - HS đọc yêu cầu, 1 HS lên bảng làm - Cho cả lớp sửa bài vào VBT. b. Điền chữ c hay k : - HS thi đua làm bài tập trên bảng lớp. - Cho cả lớp sửa bài vào VBT. III. Củng cố - Dặn dò : - Tuyên dương những HS viết đúng, đẹp. - Nhận xét tiết học. - Bài sau : Quà của bố - HS để vở lên bàn. - 1 HS lên bảng, cả lớp BC. - HS nghe GV giới thiệu bài. - HS nhìn bảng đọc thành tiếng khổ thơ. - Cá nhân, ĐT. - HS viết vào bảng con. - HS tập chép vào vở. - HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở. - HS tự ghi số lỗi ra lề vở . - HS đổi vở, sửa lỗi cho nhau. - HS nêu yêu cầu, làm mẫu. - Cả lớp sửa bài vào VBT. - HS thi đua làm bài tập trên bảng lớp. - Cả lớp sửa bài vào VBT. THỦ CÔNG : CẮT, DÁN HÌNH TAM GIÁC (T1) I. Mục tiêu : Giúp HS : - Biết cánh kẻ, cắt, dán được hình tam giác. - Kẻ , cắt, dán được hình tam giác. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng. + HS khéo tay kẻ, cắt, dán được hình tam giác. Đường cắt thẳng. hình dán phẳng. + Có thể kẻ, cắt, dán được thêm hình tam giác có kích thước khác. II. Đồ dùng dạy học : - GV : Bài mẫu, giấy màu. - HS : Giấy vở. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Kiểm tra bài cũ : - Nhận xét bài trước, kiểm tra đồ dùng. B. Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : GV cho HS xem mẫu và giới thiệu bài. - Ghi đầu bài. 2. Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét : - GV chỉ vật mẫu trên bảng : + Đây là các hình gì ? + Hình tam giác có mấy cạnh ? + Em hãy tìm các vật có dạng hình tam giác ? 3. Hướng dẫn mẫu : a. HD cách vẽ hình tam giác : - Vẽ hình chữ nhật có cạnh 8 ô và 7 ô. - Đếm 4 ô trên cạnh dài, đánh dấu điểm A. Đánh dấu 2 điểm B, C ở cạnh dưới. - Dùng thước kẻ và bút chì nối điểm A với B, điểm B với C, C với A, ta được hình tam giác ABC. b. Cắt, dán hình tam giác: - Cắt theo các cạnh hình tam giác ta được hình tam giác. - Dán hình bằng một lớp hồ mỏng, đều. c. HD cách kẻ hình tam giác đơn giản : 4. Thực hành : - Cho HS thực hành cắt, dán trên giấy vở. - GV theo dõi, hướng dẫn cho các em. 5. Nhận xét, dặn dò : - Nhận xét tiết học. - Bài sau : Hoàn thành sản phẩm. - HS để đồ dùng lên bàn. - HS quan sát mẫu. - HS quan sát, nhận xét : + Là hình tam giác. + ... 3 cạnh. + ... khăn quàng, thước ê-ke, .... - HS quan sát GV hướng dẫn. - HS quan sát GV thực hành. - HS quan sát GV hướng dẫn. - HS quan sát GV hướng dẫn. - HS thực hành. ************************************************************************ Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2012 TẬP ĐỌC : (Tiết 275 + 276 ) QÙA CỦA BỐ I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS : - Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: lần nào, luôn luôn, về phép,vàng vàng. - Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, đoạn thơ - Hiểu nội dung bài: Bố là bộ đội ngoài đảo xa, bố rất nhớ và yêu em. - Trả lời câu hỏi 1, 2 ( SGK ) - Học thuộc lòng một khổ của bài thơ. * GDKNS : - Xác định giá trị. - Phản hồi,lắng nghe tích cực II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa bài học. - Sách Tiếng Việt 1 Tập 2, hộp đồ dùng học Tiếng Việt. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I . Kiểm tra bài cũ : Ngôi nhà - Gọi 3 HS đọc bài và trả lời các câu hỏi : + Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ nhìn thấy gì ? + Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ nghe thấy gì ? + Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ ngửi thấy gì ? - Nhận xét, ghi điểm. II. Dạy bài mới : 1 . Giới thiệu bài : HD HS xem tranh và giới thiệu bài : Quà của bố. - GV ghi đề bài lên bảng. 2. Luyện đọc : a. GV đọc mẫu: GV đọc mẫu bài đọc viết bằng chữ in thường trên bảng lớp. b. Tìm tiếng, từ khó đọc: - GV treo bảng phụ giao việc cho tổ : + Tổ 1: Tìm từ có vần ôi + Tổ 2: Tìm từ có vần uc. + Tổ 3 :Tìm từ có vần uôn. + Tổ 4: Tìm từ có âm v? - HS trả lời, GV dùng phấn màu gạch chân. c. Luyện đọc tiếng, từ : d. Luyện đọc câu : * Phát hiện số câu: - Lần lượt cho HS nêu thứ tự của các dòng thơ, GV dùng phấn màu ghi số ở đầu mỗi dòng - Vậy bài thơ có mấy dòng. - Hướng dẫn HS đọc lần lượt từng dòng thơ e. Đọc lại từng câu : - Cho mỗi em thi đọc 1 dòng (đọc dòng không theo thứ tự). f. Luyện đọc đoạn : - Luyện đọc từng khổ thơ. g. Luyện đọc cả bài : h. Tìm tiếng có vần cần ôn : - YC1/86: Tìm tiếng trong bài có vần: oan i. Đưa vần, tiếng dễ nhầm lẫn : - Cho HS luyện đọc: oan # oang học toán # kêu toáng lên k. Nói câu chứa tiếng có vần vừa ôn : - Cho HS nhìn tranh, nói theo mẫu, câu chứa tiếng có vần oan, oat. Tiết 2 3. Luyện tập: a. HS đọc lại bài ở bảng lớp b.Luyện đọc SGK : c. HS đọc thầm : Dùng que chỉ. d. Luyện đọc nối tiếp : - Cho HS đọc nối tiếp dòng, đoạn, bài. 4. Tìm hiểu bài : HS đọc, GV nêu câu hỏi : - Khổ 1: Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu ? - Khổ 2: Bố gửi cho bạn nhỏ những quà gì ? 5. Hướng dẫn học thuộc lòng : - GV cho HS học thuộc lòng bài thơ dưới hình thức xóa dần bài thơ. 6. Đọc hiểu : - Gọi nhiều em đọc diễn cảm bài thơ. 7. Luyện nói : Hỏi nhau về nghề nghiệp của bố - GV treo tranh và yêu cầu từng cặp HS hỏi đáp theo chủ đề : Nghề nghiệp của bố - Nhận xét, tuyên dương. III. Củng cố - Dặn dò : - Trò chơi : Thi đọc thuộc lòng bài thơ. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài sau : Vì bây giờ mẹ mới về. - 3 HS đọc bài và trả lời. - HS quan sát tranh và nghe GV giới thiệu bài. - 3 HS đọc đề bài. - HS nhìn bảng, nghe GV đọc. - HS tìm và trả lời. + ... bộ đội + ... lời chúc + ... luôn luôn + ... vững vàng, về phép - HS đọc cá nhân, ĐT. - HS trả lời: Dòng 1 từ chữ.... đến chữ..... - .....có 12 dòng - Đọc cá nhân hết dòng này đến dòng khác. - Cá nhân thi đọc. - Cá nhân đọc. - Cá nhân, ĐT. - HS tìm, đọc các tiếng đó. - Cá nhân, ĐT. - Các tổ thi nói câu chứa tiếng có vần vừa ôn. - HS đọc câu, đoạn, đọc cả bài - Đọc thầm bài SGK/85. - Cá nhân, ĐT. - ... ở vùng đảo xa - ... nghìn cái nhớ, nghìn cái thương, lời chúc, ... - HS học thuộc lòng bài thơ. - Cá nhân. - HS hỏi đáp theo chủ đề : Nghề nghiệp của bố. - Mỗi tổ cử một đại diện thi đọc thuộc lòng bài thơ. ************************************************************************ TOÁN (Tiết 110 ) : LUYỆN TẬP I. Mục đích, yêu cầu : Giúp HS - Biết giải bài toán có phép trừ; thực hiện được cộng , trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 20 + HS làm bài tập 1, 2, 3 SGK/ 150 * HS khá, giỏi giải được bài tập 4. II. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ, Bảng con, Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 1 HS lên bảng giải bài 3/149. - GV nhận xét, ghi điểm. B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Hôm nay, chúng ta học bài Luyện tập trang 150. 2. Luyện tập : * Bài 1 : SGK / 150 Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê ? - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán. - Yêu cầu HS điền số vào phần tóm tắt. - Dựa vào tóm tắt giải bài toán. * Bài 2 (SGK/150)Trên sân bay có 12 máy bay, sau đó có 2 máy bay bay đi. Hỏi trên sân còn lại bao nhiêu máy bay ? - GV hướng dẫn như bài 1. - Yêu cầu HS điền số vào phần tóm tắt. - Dựa vào tóm tắt giải bài toán.. * Bài 3 : SGK/150 Viết số vào ô trống: - yêu cầu HS tính và điền kết quả vào SGK * Bài 4 : SGK/150( HS khá, giỏi ) Có : 8 hình tam giác Tô màu : 4 hình tam giác Không tô màu : ... hình tam giác ? - GV yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở - Thu, chấm một số vở. 3. Củng cố, dặn dò : - Trò chơi : Giải toán nhanh ! - Bài sau : Luyện tập. - 1 HS lên bảng, cả lớp làm BC. - Cả lớp mở SGK trang 150. * Bài 1: 2 HS đọc đề bài toán. - HS tìm hiểu bài toán. - HS điền số vào phần tóm tắt. - 1 HS lên bảng, cả lớp làm BC. * Bài 2: 2 HS đọc đề bài toán. - HS tìm hiểu bài toán. - HS điền số vào phần tóm tắt. - 1 HS lên bảng, cả lớp làm BC. *Bài 3: 1HS đọc đề bài. - 3 HS lên bảng, cả lớp điền kết quả vào vở * Bài 4: 1 HS đọc đề. - HS trình bày bài giải vào vở - Mỗi tổ cử 1 HS thi giải toán nhanh. ************************************************************************ TỰ NHIÊN XÃ HỘI : (Tiết 28 ) CON MUỖI I. Mục tiêu : Giúp HS biết : - Nêu một số tác hại của muỗi. - Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con muỗi trên hình vẽ. + Biết cách phòng trừ muỗi. + GD môi trường. * GDKNS : - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về muỗi - Kỹ năng tự bảo vệ : Tìm kiếm các lựa chọn và xác định phòng tránh muỗi thích hợp - Kỹ năng làm chủ bản thân : Đảm nhận trách nhiệm bảo vệ bản thân và tuyên truyền với gia đình cách phòng tránh muỗi. II. Đồ dùng dạy học : - Các tranh minh họa bài học trong SGK. - Sách TNXH. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A. Kiểm tra bài cũ : - Hãy kể các bộ phận chính của con mèo ? - Nhờ đâu mà mèo bắt mồi giỏi ? - GV nhận xét. B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : - Giới thiệu bài mới : Con muỗi - Ghi đầu bài lên bảng. 2. Các hoạt động : a. Hoạt động 1 : Quan sát con muỗi - GV yêu cầu HS quan sát con muỗi và thảo luận theo các nội dung sau : + Con muỗi to hay nhỏ ? + Cơ thể muỗi cứng hay mềm ? + Hãy chỉ đầu, thân, chân, cánh của muỗi ? + Quan sát phần đầu và chỉ vòi của nó ? + Con muỗi dùng vòi để làm gì ? + Con muỗi di chuyển như thế nào ? - Yêu cầu các nhóm trình bày. - Nhận xét, tuyên dương. * Kết luận : Muỗi là loại sâu bọ nhỏ bé hơn ruồi. Muỗi có đầu, mình, chân và cánh. Muỗi bay bằng cánh, đậu bằng chân. Nó dùng vòi để hút máu người và động vật. b. Hoạt động 2 : Thảo luận - GV yêu cầu HS thảo luận theo các câu hỏi sau : (Lồng ghép GDMT) + N1, 2 : Muỗi thường sống ở đâu ? Em nghe tiếng muỗi vo ve và hay bị muỗi đốt khi nào ? + N3, 4, 5 : Bị muỗi đốt có hại gì ? Kể tên một số bệnh do muỗi truyền mà em biết ? + N6, 7, 8 : Người ta diệt muỗi bằng cách nào ? Em cần làm gì để không bị muỗi đốt? * Kết luận : - Muỗi thường sống ở nơi tối tăm, ẩm thấp. - Muỗi cái hút máu người, muỗi đực hút dịch hoa quả. - Muỗi cái đẻ trứng ở nơi nước đọng. Trứng nở thành bọ gậy, bọ gậy sống dưới nước rồi nở thành muỗi con. - Muỗi hút máu và truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết. - Chúng ta cần diệt muỗi bằng cách : dùng thuốc, dùng vợt, khai thông cống rãnh, làm vệ sinh nhà ở sạch sẽ. Khi ngủ phải dùng màn để tránh bị muỗi đốt. c. Hoạt động 3 : Trò chơi - GV cho cả lớp chơi trò chơi “Diệt muỗi” GV : Muỗi bay, muỗi bay. HS : Vo ve, vo ve. GV : Em đập vào má. HS : Em đập một cái. - GV nhận xét, tuyên dương. C. Củng cố, dặn dò - Cơ thể muỗi có những bộ phận nào ? - Chúng ta cần làm gì để diệt muỗi ? - Nhận xét tiết học. - Bài sau: Nhận biết cây cối và con vật. - 2HS trả lời. - 2 HS đọc đầu bài. - HS quan sát con cá và thảo luận theo nhóm đôi. + ... nhỏ. + ... mềm. + HS lên bảng chỉ vào tranh. + ... để chích và hút máu. + ... bằng cánh. - Đại diện các nhóm trình bày. - HS nghe. - HS trả lời theo từng cặp (1 em hỏi, 1 em trả lời). + ... ở nơi tối, ẩm ướt. Em nghe tiếng muỗi vo ve và hay bị muỗi đốt vào buổi chiều và tối. + ... ngứa và bị bệnh : sốt rét, sốt xuất huyết. + ... dùng vợt muỗi, dùng thuốc, +... em ngủ phải thả màn, ... - HS nghe. - HS chơi theo sự điều khiển của GV. - HS liên hệ. ************************************************************************ Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2012 TOÁN (Tiết 111) : LUYỆN TẬP I. Mục đích, yêu cầu : Giúp HS - Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có một phép trừ. - HS làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK/ 151 II. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ, Bảng con, Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 1 HS lên bảng giải bài 2/150. - GV nhận xét, ghi điểm. B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Hôm nay, chúng ta học bài Luyện tập trang 151. 2. Luyện tập : * Bài 1 : (SGK / 151) Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền ? - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán. - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - cho bớt đi làm phép tính gì? - Yêu cầu HS điền số vào phần tóm tắt. - Dựa vào tóm tắt giải bài toán. - Chữa bài, nhận xét. * Bài 2 (SGK/151)Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam? - GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề toán. - Yêu cầu HS giải bài toán vào vở - Chữa bài, nhận xét. * Bài 3 : (SGK/151) Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu cm ? - GV hướng dẫn HS làm quen với tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. - Yêu cầu HS giải bài toán. - GV chữa bài, nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò : - Trò chơi : Giải toán nhanh ! Bài 4 SGK ( Chuyển thành trò chơi) - Nhận xét, tuyên dương. - Bài sau : Luyện tập chung - 1 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con. - Cả lớp mở SGK trang 151. * Bài 1: 2 HS đọc đề bài toán. - HS tìm hiểu bài toán. - ..lan có 14 cái thuyền cho bớt đi 4 cái thuyền -.Hỏi Lan còn lại mẫy cái thuyền? - Làm tính trừ - HS điền số vào phần tóm tắt. - 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở nháp Bài giải: Số cái thuyền lan có là: 14 – 4 = 10 ( cái thuyền) Đáp số: 10 cái thuyền * Bài 2: 2 HS đọc đề bài toán. - HS tìm hiểu bài toán tương tự bài 1 - 1 HS lên bảng, cả lớp làm vở * Bài 3: - 1HS đọc đề bài. - HS nhìn tóm tắt đọc đề toán. - HS nhìn sơ đồ đoạn thẳng - 1 HS lên bảng, cả lớp làm BC. Chú ý: đơn vị Cm * Bài 4 SGK - Mỗi tổ cử 1 HS thi giải toán nhanh. ( Còn lại làm vào vở nháp) - Đại diện nhóm đọc bài giải. CHÍNH TẢ : (Tiết 277 ) QUÀ CỦA BỐ I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS : - HS nhìn sách hoặc bảng chép lại đúng khổ thơ 2 bài Quà của bố khoảng 10 – 12 phút. - Điền đúng chữ S hay X ; vần im hay iêm vào chỗ trống + HS làm bài tập 2a và 2b. II. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ viết nội dung bài chính tả. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học I . Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra vở. - Gọi 1 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con : iêu hay yêu ? yêu quý, hiếu thảo II. Dạy bài mới : 1 . Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài. 2. Hướng dẫn HS tập chép : - GV treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung khổ 2 bài Quà của bố - Cho HS tìm và đọc những tiếng khó : gửi, nghìn, lời chúc, cái hôn - Cho HS tự viết các tiếng đó vào bảng con. - Hướng dẫn HS tập chép vào vở. - Hướng dẫn HS tự sửa lỗi bằng bút chì. - GV sửa trên bảng những lỗi phổ biến. - Yêu cầu HS đổi vở, sửa lỗi cho nhau. - GV chấm một số vở, nhận xét. 3 . Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả : - GV treo bảng phụ : a. Điền âm s hay x : - Cho HS đọc yêu cầu, 1 HS lên bảng làm - Cho cả lớp sửa bài vào VBT. b. Điền vần im hay iêm : - Tổ chức HS thi đua làm bài tập trên bảng lớp. - Cho cả lớp sửa bài vào VBT. III. Củng cố - Dặn dò : - Tuyên dương những HS viết đúng, đẹp. - Nhận xét tiết học. - Bài sau : Hoa sen - HS để vở lên bàn. - 1 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con - HS nghe GV giới thiệu bài. - HS nhìn bảng đọc thành tiếng khổ thơ. - Cá nhân, ĐT. - HS viết vào bảng con - HS tập chép vào vở. - HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở. - HS tự ghi số lỗi ra lề vở . - HS đổi vở, sửa lỗi cho nhau. - HS nêu yêu cầu, làm mẫu. - Cả lớp sửa bài vào vở - HS thi đua làm bài tập trên bảng lớp. - Cả lớp sửa bài vào VBT. ************************************************************************ KỂ CHUYỆN :(Tiết 278 ) BÔNG HOA CÚC TRẮNG I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS : - Nghe GV kể chuyện, nhớ và kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. - Hiểu nội dung câu chuyện: Lòng hiếu thảo của cô bé làm cho đất trời cũng cảm động giúp cô chữa khỏi bệnh cho mẹ. + HS Khá, giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện theo tranh. *GDKNS : - Xác định giá trị bản thân,tự tin,tự trọng - Tự nhận thức,suy nghĩ sáng tạo II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa câu chuyện Bông hoa cúc trắng. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học I . Kiểm tra bài cũ : - Cho HS kể lại truyện Trí khôn. II. Dạy bài mới : 1 . Giới thiệu bài : Giới thiệu. Ghi đề bài: Bông hoa cúc trắng 2. GV kể chuyện : - GV kể lần 1. - GV kể lần 2 (kết hợp tranh minh họa). 3 . Hướng dẫn HS kể từng đoạn của chuyện theo tranh : - Tranh 1: Tranh vẽ gì ? Người mẹ ốm nói gì với con ? - Tranh 2: Cụ già nói gì với cô bé ? - Tranh 3: Cô bé làm gì sau khi hái được bông hoa ? - Tranh 4: Câu chuyện kết thúc thế nào ? * GIẢI LAO 4 . Hướng dẫn HS phân vai kể chuyện : - GV yêu cầu HS đóng vai theo nhóm 4 : người dẫn chuyện, người mẹ, cụ già, cô bé. - Cho các nhóm thi kể chuyện. - Nhận xét, tuyên dương. 5 . Tìm hiểu ý nghĩa của truyện : - GV nêu câu hỏi : + Câu chuyện này cho em biết điều gì ? + Em thích nhất nhân vật nào trong truyện ? Vì sao ? - Câu chuyện ca ngợi tình yêu mẹ, lòng hiếu thảo của cô bé trong truyện đã làm cho trời đất cảm động, giúp cô chữa khỏi bệnh cho mẹ. III. Củng cố - Dặn dò : - Cho vài em xung phong kể lại câu chuyện. - Dặn dò : Về nhà các em tập kể lại nhiều lần. - Bài sau : Niềm vui bất ngờ. - 4 HS kể theo nội dung 4 tranh. - HS nghe GV giới thiệu bài, đọc đề bài. - HS nghe GV kể. - HS quan sát tranh và nghe GV kể. - HS nhìn tranh, dựa vào các câu hỏi gợi ý kể lại từng đoạn của câu chuyện. - HS tự phân vai kể lại câu chuyện. - Các nhóm thi kể chuyện. - HS trả lời. - HS nghe và nhắc lại. - Vài em xung phong kể lại câu chuyện. Thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2012 TẬP ĐỌC : (Tiết 279 + 280 ) VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS : - Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: Khóc òa, hoảng hốt, cắt bánh, đứt tay. - Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. - Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ nên đợi mẹ về mới khóc. + Trả lời c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 28.doc
Tài liệu liên quan