Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 18

Hãy ghép cho cô tiếng mít ?

- Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng mít ?

Tiếng “mít đánh vần như thế nào ?

Cho HS đánh vần tiếng : mít .

GV sửa lỗi cho HS .

*Giới thiệu từ :trái mít .Treo tranh Y/C gọi tên quả trong tranh ?

Cho HS đánh vần và đọc trơn từ : trái mít .

Gv đọc mẫu chỉnh sửa nhịp đọc cho Hs .

*Vần iêt .

Tiến hành tương tự vần it.

So sánh it với iêt.

*Cho HS hát bài :Tập thể dục .

 

*Viết chữ it ,iêt mít ,viết .

Treo khung kẻ ô li .Gv viết mẫu ,vừa viết vừa nói cách viết (lưu ý nét nối giữa i và t, giữa i,êvà t,giữa mvà it,giữa v và iêt )

 

doc26 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 18, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lướt vỏn T y/c H luyện viết T HD điều chỉnh, giỳp H chậm tiến *Hỡnh thức: nhúm, cỏ nhõn T HD H luyện núi T y/c H quan sỏt tranh T nờu cõu hỏi gợi ý: Tranh vẽ gỡ? T tổ chức cho H luyện núi T nhận xột bổ sung, chốt nội dung của bài luyện núi - T nhận xột giờ học, dặn dũ 2 - 4 H thực hiện đọc Lớp viết bài theo dóy H theo dừi 2H đọc lại đề bài Một số H nhắc lại H tỡm bộ chữ cài vần uụt H theo dừi H đỏnh vần- đọc trơn(cỏ nhõn, lớp) H : đó cú vần ụt muốn cú tiếng cột ta thờm õm ch đứng trước vần uụt đứng sauvà dấu thanh nặng đặt dưới õm ụ . H dựng bảng cài ghộp tiếng chuột H ; tiếng chuột cú õm ch đứng trước, vần uụt đứng sau và dấu thanh nặng đặt dưới õm ụ (nhiều H trả lời) H đọc nối tiếp(cỏ nhõn, nhúm , lớp) -H quan sỏt, đọc bài viết -H theo dừi H viết búng H viết bảng con 2,3 H K+G đọc H lắng nghe H tỡm tiếng cú vần vừa học H đọc: cỏ nhõn, nhúm, lớp H đọc lần lượt: vần, tiếng, từ ứng dụng(cỏ nhõn, lớp) Lớp đọc đồng thanh H quan sỏt tranh H thảo luận và trả lời theo nội dung của tranh H đọc cõu ứng dụng H lắng nghe H theo dừi H viết vào vở H đọc tờn bài luyện núi: Chơi cầu trượt H quan sỏt tranh H luyện núi (nhúm, cỏ nhõn) Lớp đọc H lắng nghe TOÁN : ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG I. MỤC TIấU : - Giỳp H cú biểu tượng về " dài hơn - ngắn hơn" ; cú biểu tượng về độ dài đoạn thẳng - Biết so sỏnh độ dài 2 đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc giỏn tiếp. - Làm được bài tập 1,2,3. - HS yờu thớch học toỏn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Thước cú vạch cm, bỳt chỡ, que tớnh dài ngắn , bảng phụ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: ND- T G HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA TRề. 1.Kiểm tra kt cũ (3-4') 2.Bài mới a.Dạybiểu tượng"dài hơn - ngắn hơn" và so sỏnh trực tiếp (5-6') b.So sỏnh giỏn tiếp độ dài 2 đoạn thẳng qua độ dài trung gian (6-8') 3:Thực hành Bài1 : Đoạn thẳng nào dài hơnđoạn thẳngnàongắn hơn(4-5') Bài2: Ghi số thớch hợp vào mỗiđoạn thẳng (theo mẫu)7-8') Bài3:Tụ màu vào băng giấy ngắn nhất(5-6') 4.Củng cố(3’) T kiểm tra dụng cụ học tập của H T nhận xột T GT bài, ghi đề bài lờn bảng *PP làm mẫu quan sỏt T cho H q/s 2 cỏi thước dài, ngắn T gợi ý H so sỏnh trực tiếp T HDH so sỏnh 2 bỳt chỡ T y/c H q/s hỡnh vẽ ở SGK. T nhận xột chốt nội dung: Mỗi đoạn thẳng cú một độ dài nhất định *PP hướng dẫn thực hành T y/c H q/s hỡnh vẽ ở SGK và giới thiệu so sỏnh độ dài đoạn thẳng bằn gang tay T vẽ lờn bảng một đoạn thẳng gọi H đo đoạn thẳng bằng gang tay T HDH so sỏnh với độ dài 2 đoạn thẳng .T nhận xột *PP luyện tập thực hành T y/c H qs cỏc đoạn thẳng ở BT1 T gọi H nờu kờt quả T theo dừi nhận xột Ty/c H q/s và làm bài T huy động kết quả chữa chung T HDH tụ màu theo y/c BT T kiểm tra chung, nhận xột T lưu ý về cỏch tụ màu T hệ thống kiến thức về độ dài của đoạn thẳng T nhận xột, dặn dũ H đưa dụng cụ lờn bàn 2H đọc đề bài H quan sỏt H thực hiện so sỏnh 1H thực hiện so sỏnh H quan sỏt về độ dài 2 đoạn thẳng Một số H nhắc lại nhận xột H quan sỏt theo dừi 1H thực hiện và nờu kết quả H thực hành so sỏnh H nờu kết luận H q/s T luận theo nhúm đụi Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày.Lớp nhận xột -H quan sỏt mẫu và làm bài 1H làm ở bảng phụ - Lắng nghe. Theo dừi , lắng nghe. -Tụ màu Luyện Đọc Bài :it-iêt I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, nhanh các vần ,tiếng, từ, câu trong bài : it, iêt - Đối với H chậm tiến đọc đúng các vần tiếng, từ ,câu đã học - HSKG luyện nói câu có tiếng chứa vần vừa ôn ngắn gọn. II/ Chuẩn bị: -Bảng phụ. -Bộ thực hành Tiếng Việt. III/ Các hoạt động dạy học: Nôi dung- TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Kiểm tra kt cũ : (5 p) 2. Bài mới: a/ Giới thiệu bài (2p) b/Luyện đọc bài (15p) c.Luyện tập (10p) 3.Củng cố dặn dò (4p) * GV đọc cho HS viết bảng con: chim cút, nứt nẻ - GV nhận xét. + Các em đã được học những vần nào trong bài học trước ? -Giới thiệu bài, ghi đề. -GV treo bảng phụ ghi bài :it- iêt -GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài ôn(Hình thức nhóm,cá nhân,lớp) kết hợp phân tích tiếng có vần vừa học. -GV nhận xét sửa sai. -Đọc câu ứng dụng -Tổ chức cho HS tìm tiếng có chứa vần vừa ôn(Tìm tiếng có chứa vần it, iêt?)HSKG nói câu ngắn có chứa vần vừa ôn(GV kết hợp đặt câu hỏi để HS ghi nhớ tiếng:Trong từ em vừa tìm tiếng nào có vần vừa ôn?Trong câu em tìm tiếng nào có vần vừa ôn?) -GV viết các tiếng,từ,câu HS vừa tìm được lên bảng và cho HS đọc các tiếng vừa tìm được kết hợp phân tích tiếng. * G nhận xét tiết học. - G dặn dò H. -HS viết bảng con -Đọc lại các từ -HS trả lời - H theo dõi , đọc cá nhân. - H lắng nghe, ghi nhớ. - H đọc theo nhóm. - H đọc trước lớp. - H nhận xét, sữa sai lẫn nhau. -Đọc câu ứng dụng nhóm,cá nhân,lớp -HS thi tìm tiếng ,từ có chứa âm vừa học. -HS trả lời -Lớp đọc đồng thanh,cá nhân Chiều Ôn luyện Toán : ẹIEÅM, ẹOAẽN THAÚNG I - Muùc tieõu: -Củng cố về ủieồm vaứ ủoaùn thaỳng, ủoùc teõn caực ủieồm vaứ ủoaùn thaỳng Keỷ được ủoaùn thaỳng . II ẹoà duứng daùy hoùc : -Giaựo vieõn :phaỏn maứu , thửụực daứi -Hoùc sinh :buựt chỡ thửụực keỷ III Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1/Kiểm tra kt cuừ ( 5ph ) *GV kieồm tra duùng cuù hoùc taọpù cuỷa HS *HS mụỷ duùng cuù ra ủeồ toồ trửụỷng kieồm tra baựo laùi cho giaựo vieõn 2/Baứi mụựi *Củng cố về ủieồm vaứ ủoaùn thaỳng ( 8-10 ph ) Thửùc haứnh Baứi 1 ( 5p ) Laứm mieọng. Baứi 2 ( 5p) Laứm vở baứi taọp. Baứi 3 Laứm vieọc caự nhaõn. ( 5p ) Bửụực 1:giụựi thieọu ủieồm vaứ ủoaùn thaỳng - GV duứng phaỏn maứu chaỏm leõn baỷng vaứ hoỷi: ẹaõy laứ caựi gỡ? - GV noựi ủoự chớnh laứ ủieồm - GV vieỏt tieỏp chửừ A vaứ noựi : ủieồm naứy coõ ủaởt teõn laứ A A ẹieồm A - GV noựi: Tửụng tửù ai coự theồ vieỏt cho coõ ủieồm B B - GV noỏi 2 ủieồm vaứ noựi:Noỏi ủieồm A vụựi ủieồm B ta coự ủoaùn thaỳng AB - GV chổ vaứo ủoaùn thaỳng vaứ cho HS ủoùc ủoaùn thaỳngAB - GV nhaỏn maùnh : cửự noỏi 2 dieồm vụựi nhau ta ủửụùc moọt ủoaùn thaỳng Bửụực 2: Củng cố caựch veừ ủoaùn thaỳng - GV HD HS caựch veừ ủoaùn thaỳng - Duứng buựt chaỏm 1 ủieồm vaứ chaỏm theõm 1 ủieồm nửừa, sau ủoự ủaởt teõn cho 2 ủieồm - ẹaởt meựp thửụực qua 2 ủieồm vửứa veừ, duứng tay traựi giửừ thửụực coỏ ủũnh, tay phaỷi caàm buựt tửùa vaứo meựp thửụực cho ủaàu buựt ủi nheù treõn maởt giaỏy tửứ ủieồm noù ủeỏn ủieồm kia, tửực tửứ A ủeỏn B, chuự yự keỷ tửứ traựi sang phaỷi Bửụực 3:nhaỏc buựt vaứ nhaỏc thửụực ra ta coự moọt ủoaùn thaỳng - GV cho 2 em leõn baỷng veừ - GV hửụựng daón HS laứm baứi taọp *1 HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 1 -Treo baỷng phuù baứi taọp 1 hửụựng daón quan sat`, laứm baứi. -Chổ khoõng theo thửự tửù caực ủieồm vaứ ủoaùn thaỳng. -GV goùi 2 –3 HS ủoùc laùi baứi laứm, GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự *1 HS neõu yeõu caàu baứi 2 -Chia lụựp laứm 4 nhoựm.toồ chửực cho boỏc thaờm,boỏc thaờm naứo laứm thaờm ủoự.GV lửu yự HS veừ cho thaỳng, khoõng cheọch caực ủieồm -Kieồm tra keỏt quaỷ. *1 HS ủoùc ủaàu baứi caỷ lụựp laứm baứi vaứ chửừa baứi -GV hửụựng daón HS ủoùc teõn tửứng ủoaùn thaỳng ủoự -Vaọy moói hỡnh coự maỏy ủoaùn thaỳng? -Quan saựt neõu -Daỏu chaỏm. -laộng nghe. -HS ủoùc ủieồm A -HS leõn baỷng vieỏt ủieồm B B -QS laộng nghe. -ẹoaùn thaỳng AB -Duứng thửụực vaứ buựt ủeồ veừ -Laộng nghe thửùc hieọn. -HS dửụựi lụựp veừ ra nhaựp -Veừ xong laàn lửụùt ủoùc teõn caực ủieồm vaứ caực ủoaùn thaỳng veừ ủửụùc. Veừ ủoaùn thaỳng .Dửụựi lụựp theo doừi nhaọn xeựt. *ẹoùc teõn ủieồm vaứ caực ủoaùn thaỳng. -QS ủoùc thaàm caực ủieồm. -ẹoùc noỏi tieỏp caực ủieồm vaứ caực ủoaùn thaỳng. ẹieồm:M,N,C,D,K,H,P,G,X,Y ẹoaùnthaỳng:MN,CD,KH,PG,XY -Caực HS khaực nhaọn xeựt. * Keỷ caực ủoaùn thaỳng. -Nhoựm trửụỷng leõn boỏc thaờm ủoùc to Y/C phieỏu trụỷ veà thaỷo nhoựm laứm baứi. -Caực nhoựm laứm xong leõn treo leõn treõn baỷng. -Caực nhoựm nhaọn xeựt cheựo. * Moói hỡnh dửụựi ủaõy coự bao nhieõu ủoaùn thaỳng -Quan saựt,laàn lửụùt neõu teõn tửứng ủoaùn thaỳng . -H1 coự 3 ủoaùn thaỳng H2 coự 4 ủoaùn thaỳng H3 coự 5 ủoaùn thaỳng -HS khaực theo doừi nhaọn xeựt. Cuỷng coỏ daởn doứ ( 5p ) *Hoõm nay hoùc baứi gỡ? -Muoỏn veừ ủửụùc ủoaùn thaỳng ta phaỷi laứm nhử theỏ naứo? GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc *ẹieồm,ẹoaùn thaỳng. -HS neõu laùi caựch veừ ủieồm, ủoaùn thaỳng -Laộng nghe,thửùc hieọn. Luyện viết: Luyện viết các bài đã học ở tuần 17 I.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố nắm lại quy trình viết các từ khoá đã học ở các bài học vần trong tuần 17: rửa mặt, đấu vật, cột cờ, cái vợt, bánh tét, dệt vải, bút chì, mứt gừng -HS viết đúng chính tả,độ cao,khoảng cách con chữ,trình bày đẹp ,nét chữ đều. -Có ý thức giữ gìn vở sạch. II.Chuẩn bị: -Bảng phụ viết sẵn các từ ứng dụng -HS chuẩn bị bảng con,vở luyện viết. III.Hoạt động dạy học: Nội dung -TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Kiểm tra kt cũ(5p) 2.Bài mới Giới thiệu bài a)HD viết bảng con (7p) b)HD viết vào vở (20p) 3.Củng cố dặn dò (3p) -Kiểm tra vở luyện viết của HS các từ viết sai tuần trước. -Nhận xét tuyên dương. -Các em đã được luyện viết ở bảng con và ở vở tập viết .Hôm nay các em nghe cô đọc và các em viết lại các từ khoá đã học ở trong tuần 17 -GV treo bảng phụ chỉ cho học sinh đọc lại các từ đã học kết hợp phân tích tiếng -Trong các từ trên những con chữ nào cao độ cao 5 ô ly? +Những con chữ nào có độ cao 2 ô ly? -GV nêu lại quy trình viết các từ ứng dụng đó. -Đọc cho HS viết bảng con các từ trên. -GV sửa sai trên bảng con.H -GV chỉ ở bảng phụ cho HS đọc lại các từ khoá. -Nhắc nhở HS tư thế chuẩn bị ngồi viết. -GV đọc chậm từng từ để HS nghe viết vào vở. -Chấm và nhận xét một số bài của HS -Nêu những lỗi sai cơ bản để HS về nhà luyện viết sửa sai. -Nhận xét giờ học -HS chuẩn bị vở ,bảng con -Lắng nghe. -Lớp ,cá nhân đọc -HS nêu -HS nghe viết bảng con -HS đọc lại các từ. -HS ngồi đúng tư thế -Nghe và viết vào vở Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 Học vần: Bài 75: Ôn tập I/ Mục tiêu :Sau bài học : -HS đọc được các vần , từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 68đến bài 75. -Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 68 đến bài 75. -Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể :Chuột nhà và Chuột đồng. -HS khá giỏi kể được 2-3đoạn truyện theo tranh . - Thái độ học sinh chăm đọc, viết bài. II/Đồ dùng dạy học . GV:Tranh minh họa câu ứng dụng ,phần kể chuyện .Bảng ôn các vần ở bài 75, Thẻ từ ,bài hát . HS: Sách tiếng việt 1 tập 1.Bộ ghép chữ tiếng việt. III/Các hoạt động dạy học chủ yếu . Nội dung Hoạt độngcủa giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Kiểm tra kt cũ (5 p) 2/Bài mới *Giới thiệu bài (1-3p) a/Ôn tập (2- 4p) b/các vần đã học ( 4-6 p) c/Ghép âm thành vần (8-10 p) d/Đọc từ ứng dụng (5-6p) e/Viết từ ứng dụng (3-5ph) Luyện tập a/luyện đọc (8-10p) *Câu ứng dụng b/Luyện viết (3-5p) c/Kể chuyện ( 8-10 p) Thi kể chuyện. 3/củng cố, dặn dò (3-5p) -Y/C HS đọc các từ trên thẻ từ bài 75 Cho HS đọc câu ứng dụng . -HS viết bảng con :trắng muốt ,tuốt lúa ,vượt lên . GV nhận xét bài cũ . Tiết 1 -Hãy kể các vần đã học kết thúc bằng t ? -HS trả lời ,Gv ghi các âm đó lên bảng. *GV giới thiệu bảng ôn lên bảng và cho HS kiẻm tra các vần ghi ở góc bảng với bảng ôn và bổ sung ( nếu thiếu). -Em có nhận xét gì về những vần đã học ? -Hôm nay ta ôn lại các vần này . *Ôn các vần vừa học . -GV đọc ,HS chỉ chữ -Y/C HS tự chỉ chữ và đọc, chỉ cho bạn đọc . *Các em lần lượt ghép các âm ở cột dọc với các âm ở dòng ngang rồi đọc các vần vừa ghép được . -Viết các HS ghép được lên bảng . -Cho HS ghép và đọc các vần đó lên. Gv sửa phát am . -Cho lớp đọc đồng thanh. *GV giới thiệu từ ứng dụng trong sgk :chót vót, bát ngát, Việt Nam . -Tìm gạch chân tiếng có vần mới ? -Cho HS đọc các từ trên. GV chỉnh sửa phát âm. -Gv giải nghĩa từ cho HS. Cho HS đọc lại. *Gv cho HS viết vào bảng contừ :chót vót ,bát ngát. -GV viết mẫu .hướng dẫn cách viết . -Cho HS viết bảng con -Gv chỉnh sửacho HS. Tiết 2 *Nhắc lại bài ôn tiết 1 -Cho HS đọc lại bài của tiết 1. - Gv uốn nắn sửa sai cho HS. *Đọc câu ứng dụng -GV treo tranh để HS quan sát và hỏi ; -Tranh vẽ gì ? -Hãy đọc câu ứng dụng dưới bức tranh? -HSđọc ,GV chỉnh sửa phát âm cho HS -Gv đọc mẫu câu ứng dụng . *Cho HS viết các chữ : chót vót ,bát ngát.vào vở. GV nhắc nhở tư thế ngồi ,quy trình viết. *HS đọc tên câu chuyện: Chuột nhà và Chuột đồng. -GV kể diển cảm kèm tranh minh họa . -Tranh 1: Một ngày nắng ráo,Chuột nhà về thăm Chuột đồng .Gặp chuột đồng nó liền hỏi “Dạo này bác sống thế nào? Đưa thức ăn của bác ra đây cho tôi xem nào ? ’’.Chuột đồng chui vào hang bê thức ăn của mình ra.Chuột nhà chê “Thế mà củng gọi là thức ăn à.ở thành phố thức ăn sạch sẽ dễ kiếm.Thôi bác lên thành phố ở với em đi,no đói có nhau”chuột đồng nghe bùi tai bỏ quê lên thành phố. -Tranh 2: tối đầu tiên đi kiếm ănchuột nhà phân công: “Em vào khuân thức ăn ra còn bác vác về hang nhé’’.Vừa đi được một lát ,một con mèo rượt đuổi.hai côn vội chui tột vào hang. -Tranh 3: Lần này chúng bò đến kho lương thực .Gặp phải một con chó dữ cứ nhằm vào hai chị em chuột mà sủa.Chúng đành phải rútvề hang với cái bụng đói . -Tranh 4: Hôm sau ,chuột đồng thu xếp hành lí,chia tay chuột nhà, nó nói : “Thà về quê cũ gặm mấy thứ xoàng xĩnh nhưng chính tay mình làm ra còn hơn thức ăn ở đây có vẻ ngon đấy nhưng không phải của mình .Lúc nào củng phải lo lắng ,đề phòng ,sợ lắm !” *GV hướng dẫn HS kể lại câu chuyện.Các tổ thảo luận và kể ở tổ nhóm theo tranh. *-Y/C các tổ cử đại diện lên thi tài. *câu chuyện nói lên điều gì ? *GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài . -Nhận xét tiết học .Dặn chuẩn bị bài 76 -HS đọc bài cá nhân nối tiếp . -1HS đọc câu ứng dụng . -3 dãy viết 3từ . -Lớp theo dõi nhận xét . -HS trả lời câu hỏi nối tiếp :at, ot, ôt, ơt, it, iêt, ăt, ât, et, êt, ut, ưt, uôt, ươt. -HS kiểm tra các vần . -Cùng kết thúc bằng t. -HS đọc các từ có trong bảng ôn. -HS tự chỉ và đọc ,chỉ cho bạn đọc . *HS ghép và dọc cá nhân trên bảng cài . Giơ bảng GV kiểm tra . -HS đọc cá nhân. -Vài HS đọc lại . -Lớp đọc đồng thanh . *Đọc thầm . -Gạch trên bảng: chót vót ,bát ngát, Việt. -Đọc cá nhân nối tiếp. -Đọc thi theo bàn . *HS viết bảng con. *4-5HS -GS dọc cá nhân tren bảng ,trong sgk. -Thi đọc theo dãy. *HS thảo luận nêu nội dung tranh. Đại diện nêu. -Một rổ bát ăn cơm . -1-2HS đọc câu ứng dụng . -HS đọc cá nhân lại theo mẫu. -3-4em đọc lại *Hs viết bài vào vở tạp viết -2-3 HS -HS quan sát tranh và nghe kể chuyện. HS nghe và thảo luận những ý chính của chuyệnvà kể theo tranh. *HS kể lại theo tranh,thi đua giữa các nhóm. -Các tổ cử đại diện lên thi tài. Tổ nào kể đầy đủ,đúng chi tiết nhất là tổ đó thắng cuộc. *Biết yêu quý nhữnh gì do chính tay mình làm ra. *3- 4 HS thi đọc tiếp sức. -Lắng nghe thực hiện . TOÁN : THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI I. MỤC TIấU : - H biết đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chõn ;thực hành đo chiều dài bảng lớp học , bàn học, lớp học. - HS thực hành đo bằng que tớnh , gang tay, bước chõn. - Giỏo dục HS biết vận dụng kiến thức đó học vào cuộc sống. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Thước cú vạch cm, bỳt chỡ, que tớnh dài ngắn , bảng phụ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: ND- T. G HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA TRề. 1.Kiểm tra kt cũ (3-4') 2.Bài mới a.Giới thiệu độ dài gang tay (4-5') b.HD cỏch đo độ dài bằng gang tay (5-6') c.HD cỏch đo độ dài bằng bước chõn (5-6') 3: Thực hành (18-20'') 4.Củng cố (3-4') -T kiểm tra dụng cụ học tập của H -T nhận xột -T GT bài, ghi đề bài lờn bảng *PP làm mẫu quan sỏt -T g thiệu gang tay: Là độ dài tớnh từ đầu ngún tay cỏi tới cuối ngún tay ỳt -T y/c H xỏc định độ dài gang tay của mỡnh.T kiểm tra nhận xột *PP hướng dẫn thực hành -T y/c H q/s T làm mẫu đo cạnh của bảng lớp bằng gang tay T HDH đo cạnh bàn cỏc em ngồi bằng gang tay.T nhận xột T làm mẫu đo bục giảng của lớp bằng bước chõn T gọi một số H lờn thực hiện lại T nhận xột , nờu kết luận *PP luyện tập thực hành T HDH thực hành đo độ dài của một số đồ vật bằng cỏc dụng cụ sau: Đo độ dài bằng gang tay Đo độ dài bằng bước chõn. Đo độ dài bằng que tớnh Đo độ dài bằng thước thẳng T kiểm tra theo dừi -T gọi H bỏo cỏo kết quả -T nhận xột, nờu kết luận -T hệ thống kiến thức của bài thực hành đo độ dài -T nhận xột, dặn dũ -H đưa dụng cụ lờn bàn -2H đọc đề bài -H quan sỏt -H thực hiện gang tay trờn bàn chấm điểm đầu và điểm cuối để xỏc định -H quan sỏt -H thực hành bỏo cỏo kết quả -H quan sỏt theo dừi -1,2H thực hiện và nờu kết quả -H thực hành theo nhúm kiểm tra độ dài của một số đồ vật(bảng lớp, phũng học, quyển sỏch, cỏi bàn...) bằng cỏc dụng cụ bờn -Đại diện cỏc nhúm bỏo cỏo kết quả -H lắng nghe Ôn luyện toán: Luyện tập về đo độ dài đoạn thẳng. đo độ dài I. Muùc tieõu -Củng cố bieồu tửụùng veà ‘’daứi hụn – ngaộn hụn ‘’ự coự bieồu tửụùng veà ủoọ daứi ủoaùn thaỳng -Bieỏt so saựnh ủoọ daứi hai ủoaùn thaỳng baống trửùc tieỏp hoaởc giaựn tieỏp . Bieỏt đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bửụực chaõn, -Thực hành đo chieàu daứi bảng lụựp hoùc, bàn học. -GD HS chăm học toán. II. ẹoà duứng daùy hoùc chuỷ yeỏu GV thửụực keỷ to daứi vaứ thửụực keỷ nhoỷ HS: thửụực keỷ nhoỷ, buựt chỡ IIICaực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1/Củng cố về bieồu tửụùng ủoọ daứi ủoaùn thaỳng. ( 8-10 p) II/Thực hành Củng cố –Dặn dò -GV caàm 2 thửụực keỷ daứi ngaộn khaực nhau vaứ hoỷi ‘’ Laứm theỏ naứo ủeồ bieỏt caựi naứo daứi hụn caựi naứo ngaộn hụn?’’ -GV HD HS so saựnh trửùc tieỏp baống caựch:Chaọp hai chieỏc thửụực khớt vaứo nhau sao cho chuựng coự moọt ủaàu baống nhau roài nhỡn vaứo ủaàu kiaseừ bieỏt caựi naứo daứi hụn ,caựi naứo ngaộn hụn - GV goùi 2 em leõn so saựnh 2 caựi buựt, 2 que tớnh * So saựnh giaựn tieỏp ủoọ daứi 2 ủoaùn thaỳng qua ủoọ daứi trung gian GV caàm 2 caựi thửụực daứi to ( coự ủoọ daứi vaứ coự ngaộn, maứu saộc khaực nhau) giụ tửứng caựi leõn vaứ noựi: coõ coự 2 caựi thửụực. Baõy giụứ, muoỏn so saựnh -xem caựi naứo daứi hụn, caựi naứo ngaộn hụn, ta laứm nhử theỏ naứo? => Ngoaứi caựch 1 ra ta coứn coự moọt caựch khaực ủeồ ủo ủoự laứ ủo baống gang tay. Ta laỏy gang tay laứm vaọt ủo trung gian Cho thửùc haứnh ủo:Bàn học,bảng đen, phòng học. baống gang tay. Đo bằng sải tay. Đo bằng bước chân. GV nhận xét Hệ thống bài –Về thực hành *Quan saựt laộng nghe. -HS làm HS lên so sánh HS nêu Thực hành đo- Nêu k.quả Thứ năm ngày 17 thỏng 12 năm 2015 Học vần : Bài 75 : OC , AC I Mục tiêu : Sau bài học : - HS đọc được oc, ac, con sóc, bác sĩ ; từ và các câu ứng dụng . -Viết được oc, ac, con sóc, bác sĩ . -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề :Vừa vui vừa học . - HS K- G biết đọc trơn .Bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh (hình) minh họa ở sgk.viết được đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1, tập 1. - Thái độ học sinh chăm đọc, viết bài. II Đồ dùng dạy học : GV: Tranh minh họa từ khóa,câu ứng dụng ,phần luyện nói,thẻ từ ,khung kẻ ô li. HS: Bộ ghép chữ tiếng việt ,SGK, vở bài tập tiếng việt. II Các hoạt động dạy học chủ yếu. Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/Bài cũ (3-5p) 2/Bài mới *Giới thiệu bài a/Nhận diện vần (3-4p) b/Đánhvần (3-4p) c/Tiếng ,từ khóa (3-4p) Trò chơi giữa tiết d/Viết vần (7-8p) e/Đọc tiếng ứng dụng (4-6p) Luyện tập a/Luyệnđọc (8-10p) *Câu ứng dụng (3-5p) b/Luyện viết (3-5p) c/Luyện nói (8-10p) 3/Củng cố dận dò (3-5ph) - Gọi vài Hs đọc từ ứng dụng trên thẻ từ . -Y/C HS đọc câu ứng dụng ở sgk . GVnhận xét . -HS viết bảng con chót vót ,bát ngát ,Việt Nam. - GV nhận xét sửa sai cho HS . Tiết 1 *GV nói: Hôm nay chúng ta học 2 vần mới có kết thúc bằng c đó là oc , ac. *Vần oc - Vần oc được tạo nên từ những âm nào? -Cho HS ghép vần oc . -GV gắn bảng cài . -Hãy so sánh oc với ot? -Cho HS phát âm vàn oc . *GVchỉ bảng cho hs phát âm lại vần oc . *Vần oc đánh vần như thế nào ? -Cho HS đánh vần oc GV uốn nắn ,sửa sai cho HS . -Hãy ghép cho cô tiếng sóc? - Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng sóc? -Tiếng “sóc ’’ đánh vần như thế nào ? -Cho HS đánh vần tiếng :sóc. -GV sửa lỗi cho HS . *Giới thiệu từ :con sóc .Treo tranh cho HS gọi tên con vật có trong tranh . Cho HS đánh vần và đọc trơn từ : con sóc. Gv đọc mẫu chỉnh sửa nhịp đọc cho Hs . *Vần ac. Tiến hành tương tự vần uôt. So sánh ac với oc. *Cho HS gọi tên con vật, cây cối,đồ vật có vần mới ? *Viết chữ oc, ac, sóc, bác . Treo khung kẻ ô li .Gv viết mẫu ,vừa viết vừa nói cách viết (lưu ý nét nối giữa o, và c, giữa a và c giữa s và oc , giữa b và ac ) GV nhận xét sửa sai cho HS. *GV giới thiệu các từ ứng dụng lên bảng “ hạt thóc, con cóc, bản nhạc, con vạc .’’ -Tìm gạch chân tiếng có vần mới ? - Cho HS đọc từ ứng dụng và giảng từ -GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS. -GV đọc mẫu . Tiết 2 *GV cho HS đọc lại bài ở tiết 1. GV uốn nắn sửa sai cho HS đọc theo nhóm . *Giới thiệu tranh minh họa câu ứng dụng -Tranh vẽ gì ? -Hãy đọc câu ứng dụng dưới bức tranh? -GV chỉnh sửa lỗi phát âm - GV đọc mẫu câu ứng dụng . *ChoHS lấy vở tâp viết ra. -1HS đọc nội dung viết trong vở tập viết . GV lưu ý nhắc HS viết liền nét . *Treo tranh để HS quan sát và hỏi: Chủ đề luyện nói hôm nay là gì ? - Ai cho cô biết tranh vẽ gì ? -Bạn nữ áo đỏ đang làm gì ? -Ba bạn còn lại đang làm gì ? -Em có thích vừa vui vừa học không ? Tại sao? -Kể tên các trò chơi em được học trên lớp ? -Gv nhận xét phần luyện nói . *Hôm nay học vần gì ? Gv chỉ bảng cho HS đọc lại bài . - Đọc đoạn thơ cho thi tìm nhanh tiếng mới có chứa vần vừa học ? Nhận xét tiết học .-Tuyên dương. -HS đọc cá nhân nối tiếp ,lớp nhận xét . -2 HS đọc câu ứng dụng sgk . -3 dãy viết 3 từ . -Lắng nghe. -vần oc tạo bởi o và c -HS ghép vần oc trên bảng cài -Quan sát . -HS so sánh.Giống:đều bắt đầu bằng âm o,Khác vần oc kết thúc bằng âm c .Vần ot kết thúc bằng âm t -Phát âm oc cá nhân nối tiếp . -phát âm theo bàn . *HS đánh vần o- c - oc HS đánh vàn cá nhân -HS ghép tiếng sóc -Tiếng sóc có âm s đứng trước vần oc đứng sau ,dấu sắc trên âm o . -Sờ -oc -soc -sắc -sóc . -HS đánh vần cá nhân nối tiếp .- con sóc . -HS đọc từ : Con sóc . -HS quan sát lắng nghe ,đọc lại . *Thi tìm viết tiếp sức nêu to : củ lạc ,con cóc, nòng nọc... *Viết bảng con . -HS viết lên không trung . -HS viết bảng oc, ac, sóc,bác. *HS đọc thầm . -Gạch trên bảng:thóc, cóc, nhạc, vạc. -HS đọc cá nhân nhóm ,ĐT. Lắng nghe -Vài em đọc lại . -HS đọc cá nhân trong sgk . -Đọc nhóm 2,đồng thanh. -Quan sát tranh trả lời câu hỏi -Chùm quả nhản. -HS đọc cá nhân trong sgk . -2HS đọc lại câu ứng dụng *HS mở vở tập viết. Lớp đọc thầm . -HS viết bài vào vở. chú ý quy trình viết . *Quan sát tranh và trả lời câu hỏi . HS đọc tên bài luyện nói :Vừa vui vừa học -Tranh vẽ 4 bạn nhỏ. - Bạn nữ áo đỏ đang đố các bạn hình trong tranh . -Ba bạn còn lại đang theo dõi trả lời. -Em thích vừa vui vừa học .Vì rất vui. -HS nêu tên các trò chơi được học trên lớp . *Vần oc, ac -2HS đọc lại bài . Tìm đọc to tiếng đó lên. -HS lắng nghe. Luyện Đọc : Bài đã học trong tuần I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, nhanh các vần ,tiếng, từ trong bài : uôt, ươt- ôn tập- oc ac - Đối với H chậm tiến đọc đúng các vần tiếng từ câu đã học - HSKG luyện nói câu có tiếng chứa vần vừa ôn ngắn gọn. II/ Chuẩn bị: -Bảng phụ. -Bộ thực hành Tiếng Việt. III/ Các hoạt động dạy học: Nôi dung- TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Kiểm tra kt cũ :(5 p) 2. Bài mới: a/ Giới thiệu bài (2p) b/Luyện đọc (15p) c.Luyện tập (10p) 3.Củng cố dặn dò (4p) * GV đọc cho HS viết bảng con: con cóc - GV nhận xét. + Các em đã được học những vần nào trong bài học trước ? -Giới thiệu bài, ghi đề. -GV treo bảng phụ ghi bài ôn tập, -GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài ôn(Hình thức nhóm,cá nhân,lớp) kết hợp phân tích tiếng có vần vừa học. -GV nhận xét sửa sai. -Đọc câu ứng dụng -Tổ chức cho HS tìm tiếng có chứa vần vừa ôn(Tìm tiếng có chứa vần ?)HSKG nói câu ngắn có chứa vần vừa ôn(GV kết hợp đặt câu hỏi để HS ghi nhớ tiếng:Trong từ em vừa tìm tiếng nào có vần vừa ôn?Trong câu em tìm tiếng nào có vần vừa ôn?) -GV viết các tiếng,từ,câu HS vừa tìm được lên bảng và cho HS đọc các tiếng vừa tìm được kết hợp phân tích tiếng. * G nhận xét tiết học. - G dặn dò H. -HS viết bảng con -Đọc lại các từ -HS trả lời - H theo dõi , đọc cá nhân. - H lắng nghe, ghi nhớ. - H đọc theo nhóm. - H đọc trước lớp. - H nhận xét, sữa sai lẫn nhau. -Đọc câu ứng dụng nhóm,cá nhân,lớp -HS thi tìm tiếng ,từ có chứa âm vừa học. -HS trả lời -Lớp đọc đồng thanh,cá nhân Thứ sỏu ngày 18 thỏng 12 năm 2015 HỌC VẦN: ễN TẬP - KIỂM TRA HỌC KỲ 1 I MỤC TIấU: - H đọc được cỏc vần, từ ngữ, cõu ứng dụng từ bài 1 đến bài 76. - H viết được cỏc vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 1 đến bài 76. - Núi được từ 2- 4 cõu theo cỏc chủ đề đó học. - Giỳp hs chậm các kỹ năng đọc đỳng đọc đạt tốc độ. - Thái độ: Học sinh chăm đọc, viết bài. II. CHUẨN BỊ: Bảng ụn, phiếu học tập. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND- T. G HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA TRề. I.Kiểm tra kt cũ (4 -5') II.Dạy bài mới 1.Giới thiệu bài 2..ễn vần: 3.ễn cỏc từ (4-5') 4.HD viết (5-7') 5. Luyện đọc từ ứng dụng (5 - 6') 6. Luyện đọc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 18.doc
Tài liệu liên quan