Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 27

Tiết 1

* Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi:

- Bức tranh vẽ cảnh gì?

- GV: Hôm nay ta học bài : “Hoa ngọc lan”

* GV đọc mẫu lần 1

- Chú ý giọng đọc chậm, nhẹ nhàng, thiết tha, tình cảm

* GV ghi các từ : hoa ngọc lan, lá dày, lấp ló, ngan ngát, khắp, sáng sáng, xoè ra lên bảng và cho HS đọc

- GV giải nghĩa từ :ngan ngát

 

doc5 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 967 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 27, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 27 Thø hai ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2016 Chµo cê: Theo kÕ ho¹ch nhµ tr­êng TËp ®äc: Hoa ngäc lan I.Mơc tiªu: - H ®äc tr¬n c¶ bµi, ®äc ®ĩng c¸c tõ ng÷:hoa ngäc lan, dµy, lÊp lã, ngan ng¸t, kh¾p v­ên.B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu c©u. - HiĨu néi dung bµi: T×nh c¶m yªu mÕn c©y hoa ngäc lan cđa b¹n nhá. - Tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái 1,2.sgk. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong sgk bộ chữ, bảng phụ, một số loại hoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/Bài cũ 3-5’ * 2 HS đọc bài Vẽ ngựa và trả lời câu hỏi - Tại sao nhìn tranh bà lại không đoán được bé vẽ con gì? - Gọi HS lên bảng viết các từ: vì sao, bức tranh, trông nom, trông thấy - GV nhận xét cho điểm HS * HS đọc bài , lớp theo dõi kiểm tra, nhận xét bạn - Vì bé vẽ ngựa chẳng ra hình con ngựa. - HS dưới lớp viết bảng con - Lắng nghe. 2/Bài mới * Giới thiệu bài 1’ Hoạt động 1 Hướng dẫn HS luyện đọc 1-2’ Hoạt động 2 HD HS luyện đọc các tiếng từ 4-5’ Hoạt động 3 Luyện đọc câu 4-5’ Hoạt động 4 LĐ đoạn , bài 4-5’ * Thi đọc trơn cả bài 4-5’ Hoạt động 5 Ôn các vần ăm, ăp 8-10’ Tiết 1 * Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - GV: Hôm nay ta học bài : “Hoa ngọc lan” * GV đọc mẫu lần 1 - Chú ý giọng đọc chậm, nhẹ nhàng, thiết tha, tình cảm * GV ghi các từ : hoa ngọc lan, lá dày, lấp ló, ngan ngát, khắp, sáng sáng, xoè ra lên bảng và cho HS đọc - GV giải nghĩa từ :ngan ngát - Chỉ vào đầu từng câu * Cho HS đọc đoạn 1 Cho HS đọc đoạn 2. Cho HS đọc đoạn 3 Cho HS đọc cả bài. * Mỗi tổ cử 1 HS đọc, 1 HS chấm điểm - GV nhận xét cho điểm * Tìm tiếng trong bài có vần ăp trong bài? - Cho HS đọc và phân tích tiếng vừa tìm - Tìm tiếng ngoài bài có vần ăm, ăp? - Cho HS đọc câu mẫu trong sgk - Cho HS tìm và nói câu chứa tiếng có vần ăm, ăp theo nhóm - Nhận xét tiết học * Lắng nghe. - Bà đang cài hoa lan lên tóc bé - Lắng nghe. * Lắng nghe nhận biết cách đọc * 3 đến 5 HS đọc bài Cả lớp đồng thanh - Lắng nghe. -Mỗi một câu 2 HS đọc Mỗi bàn đọc 1 câu, đọc nối tiếp * 3 HS -3 HS -3 HS đọc nối tiếp. -2 HS đọc cả bài. Cả lớp đọc đồng thanh * HS thi đọc đoạn, bài nối tiếp mỗi HS một câu . HS đọc, HS chấm điểm - Lắng nghe. * Tìm chỉ trên bảng:khắpăp1 - Phân tích cá nhân - HS thi đua giữa các nhóm với nhau viết bảng con. - 4-5 em đọc ,đọc đồng thanh. - Thảo lận luyện nói nhóm 2,đại diên một số nhóm nói trước lớp. - Lắng nghe. Hoạt động 1 Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc 10’ Hoạt động 2 Thi đọc trơn cả bài 10’ Hoạt động 3 Luyện nói: kể tên các loài hoa mà em biết 10’ Tiết 2 * GV đọc mẫu lần 2 - Cho HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi - Hoa lan có màu gì? - Gọi HS đọc đoạn 2, 3 và trả lời câu hỏi - Hương hoa lan thơm như thế nào? * Mỗi nhóm cử 1 bạn lên thi đọc - GV nhận xét, cho điểm * GV cho HS quan sát tranh , hoa thật rồi yêu cầu các em gọi tên các loài hoa đó - HS nói thêm những điều mình biết về loài hoa mà mình kể VD: hoa có màu gì? Cánh to hay nhỏ? Lá nó như thế nào? Hoa đó nở vào mùa nào? - Cho HS luyện nói - GV nhận xét cho điểm * Lắng nghe - 2-3 em đọc. - Hoa lan có màu trắng ngần. - HS trả lời câu hỏi - Hương hoa lan thơm ngan ngát. * HS thi đọc trơn giữa các nhóm, các tổ với nhau - Lắng nghe. * HS thực hành hỏi đáp theo mẫu - Luyện nói theo nhóm 4 nhưũng hhiểu biết về loài hoa:VD hoa có màu đỏ;hồng; vàng ;tím.Cánh hao to,nhỏ.Lá màu xanh,vàng tím,nở mùa thu ,xuân - Các thành viên trong nhóm lần lượt nói trước lớp. - Lắng nghe. 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ * Hôm nay học bài gì? - Cho1 HS đọc lại toàn bài và trả lời câu hỏi: - Dặn HS về đọc lại bài ở nhà Chuẩn bị bài “ Nhà bà ngoại” Nhận xét tiết học * Hoa ngọc lan - Theo dõi đọc thầm - HS lắng nghe Chiều: To¸n: T 105 LuyƯn tËp I. MỤC TIÊU Giúp HS củng cố về đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số, tìm số liền sau của một số có hai chữ số Bước đầu biết phân tích số có hai chữ số thành một tổng của số chục và số đơn vị. Giáo dục ý thức tự học tập ,tích cực tham gia vào các hoạt đông học tập. II. ĐỒ DÙNG SGK, bảng phụ,phiếu bài tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/ Bài cũ 3-5’ - Gọi 3 HS lên bảng làm bài tập Bài điền dấu thích hợp vào ô trống ( > , < , = ) a) 27 38 b) 54 . 59 c)45 . 54 12 . 21 37 .37 64 ..71 - HD sửa bài, - GV nhận xét - HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập Bài điền dấu thích hợp vào ô trống ( > , < , = ) a) 27 < 38 b) 54 <. 59 c)45 <. 54 12 <. 21 37 =.37 64 <..71 - Đổi chéo phiếu kiểm tra. - Lắng nghe. 2/Bài mới Hoạt động 1 Bài 1 Làm bảng con. Hoạt động 2 Bài 2 Phiếu bài tập. Hoạt động 3 Bài 3 Làm nhóm 2 Hoạt động 4 Bài 4 Làm vở * GV giới thiệu bài: “ Luyện tập ” * Gọi HS nêu yêu cầu bài 1 -Đọc số cho HS làm bài - Hướng dẫn chữa bài trên bảng. * HS nêu yêu cầu bài 2 - Gọi 1 HS đọc mẫu - GV hướng dẫn cách làm bài cho làm theo nhóm. - Chũa bài,gọi đại diện đọc bài làm * Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài 3 - HD HS làm bài theo nhóm 2 và sửa bài - Chữa bài ,gọi từng cặp nêu kết quả thảo luận. * Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài 4 - Gọi 1 HS đọc mẫu - Cho HS làm bài và sửa bài * Lắng nghe * Nêu mục đích yêu cầu bài tập - Cả lớp làm bảng con.2HS lên bảng làm 30, 13, 12, 20, 77, 44, 96, 69, 81, 10, 99,45 - Theo dõi nhận xét. * Viết theo mẫu - Theo dõi. - HS làm bài theo nhóm làm phiếu bài tập. Số liền sau của số 23 là 24. Số liền sau của số 94 là 95 Số liền sau của số 69 là 70 . - Theo dõi nhận xét. * Điền dấu thích hợp vào chỗ trống - HS làm bài theo cặp,thảo luận làm bài. 34 45 55<66 78>69 81,82 44<33 - Mỗi em nêu một phép tính. * Viết theo mẫu - Lắng nghe - Cả lớp làm vở,Một em lên làm trên bảng 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị. Ta lấy 8 chục = 80,lấy 80 + 7 =87 3/Củng cố dặn dò 3-5’ * Cho HS đọc các số theo thứ tự từ 20 – 40, 50 – 60, 80 - 99 -GV nêu 2 số để cho HS so sánh và nói cách so sánh - HD HS học bài ở nhà Chuẩn bị bài sau - Đọc nối tiếp. -HS trả lời câu hỏi - Nghe thực hiện. ¤n luyƯn TiÕng ViƯt: LuyƯn ®äc bµi ®· häc ở tuần 26 I. Mơc tiªu:- H luyƯn ®äc, ®ĩng , t/®èi tèt c¸c bµi ®· häc theo yªu cÇu cđa gv. - H cã ý thøc häc tèt m«n häc. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1, KiĨm tra bµi cị : Gv gäi mét sè H®äc bµi Hoa Ngäc lan, Ai dËy sím.Tr¶ lêi c©u hái. Líp , gv nhËn xÐt , ghi ®iĨm. 2, D¹y bµi «n: NDTL H§GV H§HS - Giíi thiƯu bµi - Hd «n ®äc bµi Bµn tay mĐ.Bµi C¸i bèng, c¸i nh·n vë. *Cđng cè , dỈn dß: - Gv giíi thiƯu bµi , ghi b¶ng. -Gv hd H luyƯn ®äc bµi ®· häc - Gv chĩ ý hd thªm cho nh÷ng H ®äc cßn sai . + Gv nhËn xÐt, khen mét sè H yÕu tiÕn bé. -Gv hd H luyƯn đọc tõ khã kết hợp phân tích- + Gv chĩ ý hd thªm H yÕu. - Hd H đọc bµi vµo - Gv cho H nh×n chÐp vµo vë luyƯn viÕt bµi C¸i bèng. - Gv nhận xét mét sè t¹i líp . + Gv nhËn xÐt tuyªn d­¬ng H yÕu tiÕn bé. +Gv cđng cè nd bµi häc, nhËn xÐt giê häc, dỈn vỊ luyƯn viÕt l¹i bµi tèt h¬n. -H luyƯn ®äc c¸ nh©n, líp. - HviÕt ®ĩng t/®èi ®Đp ë b¶ng con. -H luyƯn viÕt tèt theo y/c. -H nh×n b¶ng viÕt vµo vë luyƯn viÕt. - H l¾ng nghe.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 27- 2016.doc
Tài liệu liên quan