Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 6

Gọi HS đọc:u,ư,x,ch,s,r,k,kh.xe chỉ, củ sả,rổ khế. Câu ứng dụng

Viết: xe chỉ, củ sả

Nhận xét

 

Âm p-ph

*T cho H quan sát tranh

- T nêu câu hỏi gợi ý để giới thiệu chữ ph

- T viết chữ ph.

Phân tích rút âm p

- T: ph có? âm ghép lại: âm gì đứng trước, âm gì đứng sau .

- T nhắc lại

- T HD phát âm ph

- T giới thiệu tiếng mới: phố

- T nhận xét

- T HD đánh vần, đọc trơn tiếng phố

- T theo dõi, uốn nắn

 

doc19 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 882 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng sau, dấu thanh sắc đặt trên đầu âm ô - H đánh vần: Nhóm, các nhân, lớp Hát múa *H theo dõi - H viết bóng - H viết bảng con àHS nhận xét, sửa sai lẫn nhau *H đọc:các nhân, nhóm, lớp - H nêu các tiếng có âm vừa học àHS nhận xét, sửa sai * H đọc lại các âm ở tiết 1àHS khác nhận xét, sửa sai - H đọc câu ứng dụng HS khác nhận xét *H lắng nghe - H đọc câu ứng dụng: cá nhân,nhóm, lớp Cá nhân * H theo dõi - H viết vào vở *H quan sát tranh, thảo luận - H trả lời câu hỏi , HS nhận xét, sửa sai *H lắng nghe, ghi nhớ -------------------------------------------------------- Toán: Tiết 21: Số 10 I/ Mục tiêu: -Biết 9 thêm 1 đợc 10, viết số 10; đọc, đếm được từ 0 đến 10; biết so sánh các số trong phạm vi 10, biết vị trí số 10 trong dãy số từ 0 đến 10. - Nắm được kthức vận dụng làm BT: bài1,bài 4, bài 5 - H chăm chỉ, tích cực trong học toán. II/ Đồ dùng dạy học: - SGK, Vở BT Toán, Mô hình các đồ vật, con vật. III/ Hoạt động dạy học: ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.KTKT : 3-5’ 2. Bài mới: (20- 25’) a/ Giới thiệu số 10 ( 7- 8 ) b/Thực hành (18- 20) Bài 1: Viết số 10 Bài 4: Viết số thích hợp Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất số. 3. Củng cố dặn dò (3-4') * Gọi H đọc viết các số đã học. - T nhận xét. * T nêu mục tiêu tiết học, ghi đề. * Yc H lấy và đếm 9 hình tròn sau đó lấy thêm 1 hình tròn nữa. - Có tất cả bao nhiêu hình tròn ? - Cho H quan sát hình vẽ SGK. “ Có 9 con bướm, lấy thêm 1 con bướm nữa” Hỏi tất cả có mấy con bướm ? -T kết luận, ghi bảng số 10. -T giới thiệu số 10 in và viết. -T viết mẫu và giải thích cách viết số 10. -Y/ c H lấy 10 que tính tách tuỳ ý thành 2 phần và nêu kết quả của mình. -T chốt lại cấu tạo số 10. - HD H đọc cấu tạo số 10. -T hướng dẫn lượt từng bài tập 1, 4 ,5. -T Nêu Y/c bài tập, hướng dẫn H viết số ở bảng con. - T nhận xét, sửa sai. Luư ý: Khoảng cách giữa số 1 và số 0. * T Hướng dẫn H viết số thích hợp, theo thứ tự từ o đến 10, từ 10 về 0. -Y/c H đổi vở kiểm tra. -T Nhận xét, sửa sai. - Hướng dẫn H làm bài. Giúp đỡ H chậm T chốt kiến thức. * G nhận xét tiết học. - T dặn dò về nhà. *H viết bảng con, đọc. àHS nhận xét, sửa sai -Lắng nghe. - H theo dõi lấy và đếm thêm 1 hình tròn nữa. H trả lời câu hỏi của T - H khác nhận xét. - H s nêu nhận xét . Theo dõi - H lấy nêu kết quả tách của mình. - H nêu cách tách. - H lắng nghe, ghi nhớ. -Đọc cấu tạo số 10. Cá nhân, nhóm, cả lớp. -H Nêu Y/c BT -H viết bảng con ,vào vở - H trả lời - H khác nhận xét. * Quan sát, nhận xét. - H lắng nghe, ghi nhớ. - H làm bài tập VBT. 1 H làm bảng phụ. - H làm bài vào vở BT. - Lắng nghe. - Lắng nghe, ghi nhớ. -------------------------------------------------------------- Thứ ba : 22/ 9/ 2015 Học vần: Bài 23: g - gh I/ Mục tiêu: - H đọc được: g, gh, gà ri, ghế gỗ ; từ và câu ứng dung. - Viết được : g, gh, gà ri, ghế gỗ - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: gà ri, gà gô - H yêu thích môn Tiếng Việt., các con vật. II/ Chuẩn bị: Gv:Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng Hs:Bộ ghép chữ ,bảng con III/ Các hoạt động dạy học: ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.KTKT: (4-5ph) 2.Dạy chữ ghi âm a.Nhận diện chữ (3-4') b.Phát âm và đánh vần tiếng(5-6') c. Hướng dẫn viết chữ (5-7') d. Đọc tiếng ứng dụng (4 - 5') 3.Luyện tập a. luyện đọc(8 - 10') b.Luyện viết(10 -12') c.Luyện nói (7-8') 4. Củng cố dặn dò (3-4') Tiết 1: Gọi HS đọc :p-ph,nh.Từ và câu ứng dụng Viết : p-ph,nh *T cho H quan sát tranh - T nêu câu hỏi gợi ý để giới thiệu chữ g - T viết chữ g - T: con chữ g gồm 2 nét : môt nét cong khép kín và một nét khuyết dưới... - T nhắc lại - T HD phát âm g - T giới thiệu tiếng mới: gà - T nhận xét - T HD đánh vần, đọc trơn tiếng gà - T theo dõi, uốn nắn Dạy chữ gh quy trình tương tự chữ g *T viết mẫu g , gh, .... - T nêu quy trình viết - T y/c H luyện viết - T nhận xét sửa sai *T gọi H đọc các tiếng ở trên bảng - T gọi H nêu những tiếng có âm đã học - T chỉnh sửa phát âm Tiết 2: *T y/c H luyện đọc lại các âm đã học ở tiết 1 - T y/c H đọc từ ứng dụng *T giới thiệu tranh minh họa - T y/c H đọc câu ứng dụng: nhà bà có tủ gỗ ghế gỗ - T nhận xét - T gọi H đọc toàn bài - T đọc mẫu toàn bài *T HD H viết vào vở - T theo dõi giúp đỡ H yếu *T gọi H đọc tên bài - T HD H quan sát tranh, nêu câu hỏi gợi ý về chủ đề: gà ri, gà gụ ....... - T nhận xét chốt nội dung *T cho H đọc toàn bài - T nhận xét, dặn dò Đọc cá nhân 5-6 HS Viết vào b/ con *H theo dõi - H trả lời – nhận xét, sửa sai - H nhìn miệng, môi T - H phát âm - H đọc: g - H phân tích: Tiếng gà có âm g đứng trước, âm a đứng sau, dấu.... - H đánh vần: Nhóm, các nhân, lớp *H theo dõi - H viết bóng - H viết bảng con àHS nhận xét sửa sai lẫn nhau *H đọc:các nhân, nhóm, lớp - H nêu các tiếng có âm vừa học àHS nhận xét, sửa sai * H đọc lại các âm ở tiết 1àHS nhận xét sửa sai sai - H đọc câu ứng dụng HS sửa sai *H lắng nghe - H đọc câu ứng dụng Đọc cá nhân 2-4HS đọc * H theo dõi - H viết bóng - H viết vào vở *H quan sát tranh, thảo luận - H trả lời câu hỏi , HS khác nhận xét *H lắng nghe, ghi nhớ ---------------------------------------------------------------- Toán: 22 Luyện tập I.Mục tiêu : - Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10 - Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10.Làm BT:1,3,4 - HS tích cực, chủ động trong học Toán II.Đồ dùng dạy học: Hình vẽ sẵn BT3, bảng phụ, VBT III.Các HĐ dạy học chủ yếu ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.KTKT: ( 3-5’) 2.Bài mới: (27’) a. GTB: (1-2’) b. Luyện tập: Bài1: Nối theo mẫu ( 7-8’) Bài 3: Có mấy hình tam giác (7-8’) Bài 4: Điền dấu > < = (8-9’) 3.Củng cố ,dặn dò: (1-2’) - GV yêu cầu HS đếm từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0 -Nhận xét - GV nêu mục tiêu tiết học, ghi đề - GV HD HS lần lượt làm các bài tập * GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - GV hướng dẫn HS quan sát tranh, đếm số lượng con vật có trong từng bức tranh rồi nối với các ô thích hợp - GV yêu cầu HS làm vào VBT - GV chữa bài: gọi 1-2 HS đứng tại chỗ đọc kết quả, GV nhận xét * GV gọi H nêu yêu cầu bài toán - GV hướng dẫn HS quan sát thật kĩ, nêu cách làm - GV tổ chức cho HS làm bài theo nhóm 2 - GV chữa bài: gọi 1-2 HS nêu kết quả ,yêu cầu HS khác nhận xét - GV nhận xét , củng cố cho HS về cấu tạo số 10 * Yêu cầu HS nêu cách làm phần a - GV cho HS điền dấu rồi đọc kết quả - GV chữa bài, nhận xét - Y/c HS nêu nhiệm vụ của từng phần - GV hướng dẫn HS quan sát dãy số từ 0 đến 10 để tìm ra các số bé hơn 10,số bé nhất, số lớn nhất trong dãy số đó. -GVchữa bài và chốt số lớn nhất, số bé nhất ,các số bé hơn 10. - GV hệ thống kiến thức vừa luyện tập - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS - 2-3HS trả lời, HS dưới lớp nhận xét. - 1-2 HS nêu đề bài * Nối theo mẫu - HS quan sát tranh, đếm số lượng con vật rồi nối với các ô thích hợp - HS làm vào VBT -2HS đứng tai chỗ đọc kết quả, HS khác nhận xét * Có mấy hình tam giác? - Đếm số hình tam giác rồi ghi kết quả vào hình ô trống - HS làm bài theo nhóm 2 - 1-2 HS nêu kết quả ,yêu cầu HS khác nhận xét - H nêu cấu tạo số 10 * Điền dấu > < = - 2 HS làm bảng phụ ,HS khác nhận xét - Phần b: tìm số bé hơn số 10,phần c:tìm số bé nhất, số lớn nhất trong các số từ 0-10 - HS nêu kết quả - HS nhắc lại - HS lắng nghe, thực hiện ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ôn.l.t.việt: Luyện Đọc BàI :k-kh, ÔN tập I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, nhanh các âm : x,k,r,s,ch,kh -Luyện kĩ năng đọc trơn nhanh tiếng, từ chứa âm đã học. - Đối với H chậm đọc đúng, nhanh dần các chữ đã học . - H yêu thích môn Tiếng Việt. II/ Chuẩn bị: Bảng phụ. III/ Các hoạt động dạy học: ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.KTKT : ( 3- 5 )’ 2. Bài mới: a/ Giới thiệu bài ( 1-2)’ b/Luyện đọc âm 6-7p c.Luyện đọc từ (12 -15') d.Luyện đọc câu (12p 3. Củng cố dặn dò (3-4') * Gọi H đọc các âm đã học trong tuần. - T nhận xét * T giới thiệu bài, ghi đề. *T Y/c H đọc cá nhân các chữ: x,k,r,s,ch,kh ... - T y/c H luyện đọc theo nhóm tiếng ,từ. - T tổ chức cho H nhận xét. - T nhận xét sửa sai * T hướng dẫn H luyện đọc trên phiếu cá nhân. - Hướng dẫn H chậm - T theo dõi giúp đỡ, Hướng dẫn H . * G nhận xét tiết học. - G dặn dò H. *H đọc. àHS nhận xét-Lắng nghe. - H theo dõi , đọccá nhân. - H lắng nghe, nghi nhớ. - H đọc theocá nhân . - H đọc theo nhóm ,trước lớp . - H nhận xét, sữa sai lẫn nhau. * H đọc theo nhóm đôi. - H đọc trước lớp. nghe Thứ tư : 23/ 9/ 2015 Học vần: q - qu , gi I.Mục tiêu : - HS đọc được: q , qu , gi ,chợ quê ,cụ già ,từ và câu ứng dụng . -Hs đọc viết được : q , qu , gi ,chợ quê ,cụ già - Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề : quà quê . - Giáo dục HS mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp TV. II.Đồ dùng dạy học: GV: Bộ BDTV,THT, bảng phụ, tranh SGK. Hs bộ ghép chữ ,bảng con . III.Các HĐ dạy học chủ yếu Tiết 1 ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.KTKT: (3-5’) 2.Bài mới(30’) *HĐ1:GTB: (1-2’) *HĐ2:Dạy chữ ghi âm:(27-28’) - Nhận diện chữ * q * qu - Phát âm và đánh vần tiếng - Đọc trơn từ khoá * Chữ: gi - HD viết:q-qu,gi - HD đọc từ ngữ ứng dụng *HĐ3:Luyện tập: - Luyện đọc: (17-18’) - Luyện viết: (10’) - Luỵện nói: (7- 8’) 3.Củng cố ,dặn dò: (1-2’) - GV y/c viết, đọc từ ngữ: nhà ga, gồ ghề, ghi nhớ - GV nhận xét - Giới thiệu bài và ghi bảng: q- qu,gi ? Chữ q được tạo bởi những nét nào? Chữ q và chữ a giống và khác nhau ở chỗ nào? -Y/c tìm , ghép và đọc chữ q Chữ qu được ghép bởi những con chữ nào ? ?Chữ q và chữ qu giống và khác nhau ở chỗ nào? -Y/c tìm , ghép và đọc chữ qu - GV phát âm mẫu chữ qu , hướng dẫn H phát âm, GV chỉnh sửa phát âm cho H - GV y/c HS thêm chữ để ghép tiếng quê, GV ghép - Yêu cầu H phân tích tiếng: quê - GV gọi HS đánh vần tiếng: quê - GV y/c HS quan sát , nhận xét tranh - GV giới thiệu từ khoá,gọi HS đọc trơn : quê, chợ quê, GV chỉnh sửa - GV hướng dẫn tương tự chữ qu - GV viết mẫu:q, qu, gi chợ quê, cụ già. - Tổ chức cho H viết bảng con - GV nhận xét, sửa sai cho HS - GV y/c HS đọc thầm , tìm tiếng mới - Gọi H đọc phân tích, đọc tiếng - GV giải thích nghĩa : qua đò, giã giò - GV đọc mẫu, gọi H đọc lại Tiết 2 - Tổ chức cho HS luyện đọc lại bài ở tiết 1, GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - GV y/c quan sát và nhận xét tranh - GV đưa câu ứng dụng,y/c HS tìm tiếng mới , đọc tiếng đó - GV đọc mẫu câu ứng dụng, hướng dẫn ngắt nghỉ - Gọi H đọc câu ứng dụng * GV nhắc HS tư thế ngồi, cách trình bày - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - GV chấm một số bài, nhận xét - Hướng dẫn quan sát và thảo luận: ? Trong tranh vẽ gì? ? Quà quê gồm những thứ quà gì?Kể tên một số qùa quê mà em biết? - GV nhận xét , kết luận - Trò chơi : Tìm nhanh tiếng mới - Gọi 1-2 HS đọc lại toàn bài ở SGK - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS - HS viết, đọc ở bảng con - 1HS đọc câu ứng dụng ở SGK - Lớp nhận xét. - 1-2 HS nhắc lại tên bài học - chữ q được tạo bởi nét cong hở phải và nét sổ - H trả lời -HS tìm, ghép và đọc chữ q - Chữ qu được ghép bởi con chữ q và u - HS so sánh, nhận xét - tìm , ghép và đọc chữ qu - HS phát âm( CN + ĐT) - HS thêm chữ để ghép tiếng quê - âm qu đứng trước,ê sau - HS: quờ- ê – quê -HS quan sát , nhận xét tr - HS đọc trơn : quê, chợ quê(CN + ĐT) - HS đọc lại sơ đồ - H viết trong không trung - HS viết ở bảng con Lớp nhận xét. - HS tìm đọc tiếng mới - H đọc phân tích, đọc tiếng - HS lắng nghe - HS luyện đọc (CN-ĐT) - HS luyện đọc bài ở tiết 1 , HS khác nhận xét HS quan sát và TLCH -HS tìm đọc tiếng mới - HS lắng nghe - HS luyện đọc câu(CN-ĐT) *HS luyện viết ở vở theo y/c - HS lắng nghe - HS quan sát và thảo luận theo nhóm đôi - 1số HS luyện nói trước lớp .Lớp nhận xét - HS tìm và nêu - 1-2 HS đọc lại bài ở SGK - HS lắng nghe và thực hiện Thứ năm: 24/ 9/2015 Học vần: bài 25 ng - ngh I.Mục tiêu : - HS đọc được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ,từ và câu ứng dụng -Hs viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ - HS luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề : bê, ghé, bé . - Giáo dục HS mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp Tiếng Việt II.Đồ dùng dạy học: GV:Bộ BDTV, bảng phụ, tranh . HS: bộ THTV, bảng con, SGK III.Các HĐ dạy học chủ yếu Tiết 1 ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.KTKT: (3-5 ‘) 2.Bài mới: HĐ1:GTB: (1-2phút) HĐ2:Dạy chữ ghi âm:(28-30’) - Nhận diện chữ ng - Phát âm và đánh vần tiếng - Đọc trơn từ khoá * Chữ: ngh - HD viết - HD đọc từ ngữ ứng dụng HĐ3:Luyện tập: -Luyện đọc:(17-18’) -Luyện viết:(10’) -Luỵện nói:(7-8’) 3.Củng cố ,dặn dò: (1-2’) - GV y/c viết, đọc từ ngữ: quả thị, qua đò, giỏ cá, giã giò - GV nhận xét - Giới thiệu bài và ghi bảng ? Chữ ng được ghép bởi những con chữ nào ? ?Chữ ng và chữ g giống và khác nhau ở chỗ nào? -Y/c tìm , ghép và đọc chữ ng - GV phát âm mẫu, hướng dẫn H phát - Chỉnh sửa phát âm cho H - GV y/c HS thêm chữ và dấu thanh để ghép tiếng ngừ, GV ghép - Yêu cầu H phân tích tiếng ngừ - GV gọi HS đánh vần tiếng ngừ - GV y/c HS quan sát , nhận xét tranh - GV giới thiệu từ khoá,gọi HS đọc trơn : ngừ, cá ngừ, GV chỉnh sửa - GV hướng dẫn tương tự chữ ng - GV viết mẫu ng, cá ngừ, ngh, củ nghệ - Tổ chức cho H viết bảng con - GV nhận xét, sửa sai cho HS - GV yêu cầu HS đọc thầm, tìm tiếng chứa vần vừa học - Gọi H đọc phân tích, đọc tiếng - GV giải thích nghĩa: nghệ sĩ,nghé ọ - GV đọc mẫu, gọi H đọc lại Tiết 2 - Tổ chức cho HS luyện đọc lại bài ở tiết 1, GV nhận xét chỉnh sửa cho HS - GV y/c quan sát và nhận xét tranh - GV đưa từ ứng dụng,y/c HS tìm tiếng mới , đọc tiếng đó - GV đọc mẫu câu ứng dụng, hướng dẫn ngắt nghỉ hơi - Gọi H đọc câu ứng dụng - GV nhắc HS ngồi đúng tư thế, hướng dẫn HS cách trình bày - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - GV chấm một số bài, nhận xét - Hướng dẫn quan sát và thảo luân: ? Trong tranh vẽ gì? Con bê là con của con gì? Nó màu gì? ? Thế còn con nghé? ? Con bê và con nghé thường ăn gì? - GV gọi 1 số nhóm trình bày - GV nhận xét , kết luận - Trò chơi : Tìm nhanh tiếng mới - Gọi 1-2 HS đọc lại toàn bài ở SGK - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS - HS viết, đọc ở bảng con - 1HS đọc câu ứng dụng ở SGK - Lớp nhận xét. - 1-2 HS nhắc lại tên bài - chữ ng được ghép bởi hai chữ n và g - Giống : đều có g, khác: chữ ng có thêm n -HS tìm , ghép và đọc chữ ng – HS phát âm( CN + ĐT) - HS thêm chữ và dấu thanh để ghép tiếng ngừ - H phân tích tiếng ngừ - HS đánh vần tiếng ngừ - HS quan sát , nhận xét - HS đọc trơn : ngừ, cá ngừ (CN + ĐT) - HS đọc lại sơ đồ - H viết trong không trung - HS viết ở bảng con Lớp nhận xét. - HS tìm đọc tiếng mới - H đọc phân tích, đọc tiếng - HS lắng nghe -HS luyện đọc (CN-ĐT) - HS luyện đọc , HS khác nhận xét HS quan sát và TLCH -HS tìm đọc tiếng,TN - HS lắng nghe - HS luyện đọc câu(CN-ĐT) - HS luyện viết ở vở theo y/c - HS lắng nghe - HS quan sát và thảo luận theo nhóm đôi - 1số HS luyện nói trước lớp Lớp nhận xét - HS tìm và nêu - 1-2 HS đọc lại bài ở SGK - HS lắng nghe và thực hiện ------------------------------------------------------- Toán: tiết 24 Luyện tập chung I.Mục tiêu : Giúp HS củng cố về: - So sánh được các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10. Sắp xếp được các số theo thứ tự đã xác định trong phạm vi 10.Làm BT: 1,2,3,4. - HS tích cực chủ động vươn lên trong học tập II.ĐDDH:Bảng phụ III.Các HĐ dạy học chủ yếu ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.KTKT: (5phút) 2.Bài mới:30ph - Bài1:Viết số thích hợp vào ô trống. - Bài 2:Điền dấu thích hợp vào chỗ trống. - Bài 3:Điền số thích hợp vào ô trống. - Bài 4:Sắp xếp các số cho trước theo thứ tự. 3.Củng cố ,dặn dò: (1-2phút) -Y/c làm BT4:Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé -Nhận xét + Yêu cầu HS nêu cách làm + Chữa bài và chốt thứ tự các số Điền dấu , =HS nêu y/c của bài +Chữa bài và chốt cách so sánh các số Số? + HD cách làm + Chữa bài và chốt cách làm. -HD HS sắp xếp các số đã cho theo TT từ bé đến lớn và từ lớn đến bé Chữa bài và chốt cách làm -Nhận xét giờ học -2HS làm ở bảng lớp. Lớp nhận xét. HS nêu y/c và nêucáchlàm -HSlàm ở VBT -1HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét đọc TT các số - HS nêu y/c của BT - HS làm ở VBT.1HS làm ở bảng phụ- Lớp nhận xét và đọc kết quả. - HS nêu yêu cầu -HS làm bảng con. Lớp nhận xét và đọc kết quả. - HS làm ở vở- 1HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét và đọc TT các số ------------------------------------------------------ ôn.l.t.việt: Luyện viết Bài đã học ở tuần 5 I/ Mục tiêu: - Viết được đúng các chữ ghi âm :,u-ư,x-ch, s-r, k-kh. , xe chỉ, củ sả -Luyện kĩ năng viết đúng, đẹp đúng quy trình các chữ đã học trong tuần. - GD HS nắn nót cẩn thận khi viết. II/ Chuẩn bị: Bảng phụ. III/ Các hoạt động dạy học: ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1KTKT : ( 3- 5 )’ 2. Bài mới: a/ Giới thiệu bài ( 1-2)’ b/ Luyện viết bảng con. ( 5- 7)’ b.Luyện viết vở Ô li (12 -15') 3.Củngcố(3,4 * Gọi H viết các âm đã học trong tuần:ch,kh, xe bò - T nhận xét, * T giới thiệu bài, ghi đề. *T viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết các chữ: u,ư,x,ch,s,r,k,kh, xe chỉ, củ sả T y/c H luyện viết - T tổ chức cho H nhận xét. - T nhận xét sửa sai * T hướng dẫn H luyện viết ở vở ô ly: - Hớng dẫn cách trình bày. - G theo dõi giúp đỡ, Hướng dẫn H chậm. - G chấm 1 số bài, nhận xét về chữ viết và cách trình bày. * G nhận xét tiết học. *H viết bảng con àHS nhận xét, sửa sai -Lắng nghe. - H theo dõi -H lắng nghe, ghi nhớ. - H viết bóng. - H viết bảng con. - H nhận xét, sữa sai lẫn nhau. * H theo dõi - H viết vào vở. - H lắng nghe, ghi nhớ. - H lắng nghe,ghi nhớ. Ôn luyện Toán: Luyện tập về số 0, Số 10 I.Mục tiêu : Giúp HS : - Củng cố về cấu tạo số 0, số 10. - Thứ tự của mỗi số trong dãy các số từ 0 đến 10, sắp xếp các số theo thứ tự - So sánh các số trong phạm vi 10. - HS tích cực chủ động vươn lên trong học tập II.ĐDDH:Bảng phụ, VBT III.Các HĐ dạy học chủ yếu ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.KTKT: (3-5’) 2.Bài mới:(30’) a. GTB: (1-2’) b. Luyện tập: (27-28’) Bài1: Viết số Bài2:Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3:Điền dấu thích hợp vào chỗ trống. Bài 4:Khoanh vào số bé nhất 3.Củng cố ,dặn dò: (1-2’) -Y/c làmBT:Viết các số : 7, 1, 3, 9 a.Theo thứ tự từ bé đến lớn b. Theo thứ tự từ lớn đến bé - GV chữa bài, nhận xét -GV nêu mục tiêu tiết học, ghi đề - GV hướng dẫn HS lần lượt làm các bài tập ở vở T.Hành Toán trang 46 - GV gọi H nêu y/c BT1 - GV hướng dẫn HS viết số 0, 10 - Yêu cầu H làm BT - GV theo dõi, nhận xét - GV gọi H nêu yêu cầu BT - GV hướng dẫn H viết số vào ô trống + Chữa bài: GV yêu cầu HS nêu cách làm + GV nhận xét, chốt lại thứ tự của các số từ 0 đến 10 qua BT2 - Gọi HS nêu y/c của bài tập - GV yêu cầu H làm BT + Chữa bài :GV gọi 2 H làm ở bảng phụ, HS khác nhận xét - GV nhận xét và chốt cách so sánh các số - GV gọi HS nêu y/c BT - GV hướng dẫn HS nhận xet chọn số bé nhất - Yêu cầu HS làm vở + GV chữa bài và chốt cách làm - GV hệ thống kiến thức vừa ôn -Nhận xét giờ học -2HS làm ở bảng lớp, HS còn lại làm vở ô li H dới lớp nhận xét. - H lắng nghe -HSlàm ở VBT -1HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét đọc - HS nêu y/c của BT: Viết số - HS làm ở VBT. 1HS làm ở bảng phụ, lớp nhận xét và nêu kết quả. - HS nêu yêu cầu: Viết số -HS làm VBT, - HS dưới lớp nhận xét kết quả. - HS lắng nghe - Điền dấu thích hợp vào chỗ trống - HS làm ở vở - 2HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét - HS lắng nghe - H nắm cách làm - HS làm vở ô li - HS nêu cách làm,kết quả, HS khác nhận xét - HS lắng nghe, thực hiện ôn.l.t.việt: Luyện Đọc BàI : ph-nh, g-gh I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, nhanh các âm : ph-nh, g-gh -Luyện kĩ năng đọc trơn nhanh tiếng, từ chứa âm đã học. - Đối với H chậm đọc đúng, nhanh dần các chữ đã học . - H yêu thích môn Tiếng Việt. II/ Chuẩn bị: Bảng phụ. III/ Các hoạt động dạy học: ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.KTKT : ( 3- 5 )’ 2. Bài mới: a/ Giới thiệu bài ( 1-2)’ b/Luyện đọc âm 6-7p c.Luyện đọc từ (12 -15') d.Luyện đọc câu (12p 3. Củng cố dặn dò (3-4') * Gọi H đọc các âm đã học trong tuần. - T nhận xét * T giới thiệu bài, ghi đề. *T Y/c H đọc cá nhân các chữ: : ph-nh, g-gh ... - T y/c H luyện đọc theo nhóm tiếng ,từ. - T tổ chức cho H nhận xét. - T nhận xét sửa sai * T hướng dẫn H luyện đọc trên phiếu cá nhân. - Hướng dẫn H chậm - T theo dõi giúp đỡ, Hướng dẫn H . * G nhận xét tiết học. - G dặn dò H. *H đọc. àHS nhận xét-Lắng nghe. - H theo dõi , đọccá nhân. - H lắng nghe, nghi nhớ. - H đọc theocá nhân . - H đọc theo nhóm ,trước lớp . - H nhận xét, sữa sai lẫn nhau. * H đọc theo nhóm đôi. - H đọc trước lớp. nghe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ sáu: 25/9/2015 Học vần: Bài 26 y - tr I.Mục tiêu : - HS đọc được: y, tr, y tá, tre ngà, từ và câu ứng dụng. - HS viết được: y, tr, y tá, tre ngà. - Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề nhà trẻ. - HS mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp TV II.ĐDDH:GV: Bộ BDTV,THT, bảng phụ, tranh SGK. HS bộ ghép chữ ,bảng con . III.Các HĐ dạy học chủ yếu ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.KTKT: (5phút) 2.Bài mới: 30p *HĐ1:GTB: (1-2phút) *HĐ2:Dạy chữ ghi âm y,tr - Nhận diện chữ - Phát âm và đánh vần tiếng - HD viết - HD đọcTNƯD *HĐ3:Luyện tập: -Luyện đọc:(17-18phút) -Luyện viết:(10phút) -Luỵện nói:(7-8phút) 3.Củng cố ,dặn dò: (1-2phút) -Y/c viết, đọc từ ngữ: ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ - Nhận xét - HD HS quan sát tranh và nhận xét - Giới thiệu bài và ghi bảng *Âm y ? Chữ y gồm mấy nét? Đó là những nét nào? ?Chữ y và chữ u giống và khác nhau ở chỗ nào? -Y/c lấy và đọc chữ y. Chỉnh sửa phát âm - Giới thiệu tiếng khóa: y Chỉnh sửa phát âm - Giới thiệu từ khoá: y tá Chỉnh sửa phát âm và nhịp đọc trơn của HS * Âm tr: Dạy tương tự chữ y - Viết mẫu và HD viết:+ y- y tá + tr – tre ngà. - Nhận xét, sửa sai. - Y/c tìm,đọc tiếng mới - Đọc mẫu và giải nghĩa từ: y tế, chú ý, cá trê, trí nhớ Tiết 2 - Tổ chức cho HS luyện đọc lại bài ở tiết 1 - Hướng dẫn quan sát tranh và nhận xét,nêu câu ứng dụng :bé bị ho... - Y/C Tìm và nêu tiếng từ mới - Đọc mẩu và hướng dẫn ngắt nghỉ -Huớng dẫn cách trình bày bài viết :y,tr,y tế, tre ngà Giúp đỡ HS nhận xét một số bài - Hướng dẫn quan sát và thảo luân: ? Trong tranh vẽ gì? ? Các em bé đang làm gì? ? Người lớn duy nhất trong tranh được gọi là cô gì? ? Trong nhà trẻ có những đồ chơi gì? - Nhận xét và kết luận -Về đọc bài - HS viết, đọc ở bảng con - 1HS đọc câu ứng dụng ở SGK Lớp nhận xét. - HS quan sát và nhận xét - HS nhắc lại tên bài học - HS :gồm 3 nét đó là nét xiên phải, nét móc ngợc, nét khuyết dưới - HS nêu điểm giống nhau và khác nhau - HS ghép và đọc chữ y(CN- ĐT) - HS đọc tiếng y(CN- ĐT) - HS đọc trơn từ khoá: y tá - HS đọc lại sơ đồ - HS viết ở bảng con : + y- y tá + tr- tre ngà. Lớp nhận xét. - HS tìm đọc tiếng mới - HS luyện đọc từ ngữ -HS luyện đọc (CN-ĐT) -HS quan sát và TLCH -HS tìm đọc tiếng,TN -HS luyện đọc câu(CN-ĐT) -HS luyện viết ở vở theo y/c -HS qsát và thảo luận theo nhóm đôi -1số HS luyện nói trớc lớp Lớp nhận xét ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ôn l.Toán: Luyện tập chung I.Mục tiêu : Giúp HS củng cố về: - Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10 - Biết đọc viết, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.Làm BT :1,3,4 - HS tích cực, chủ động trong học Toán II.Đồ dùng dạy học:Bảng phụ, VBT, SGK III.Các HĐ dạy học chủ yếu ND-KT-TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.KTKT: ( 3-5’) 2.Bài mới: (28’) a. GTB: (1-2’) b. Luyện tập: Bài1: Nối (theo mẫu) ( 7-8’) Bài 3: Viết số thích hợp (8-9’) Bài 4: Viết các số theo thứ tự (8-9’) 3.Củng cố ,dặn dò: (1-2’) - GV yêu cầu HS nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng là 1, HS dưới lớp đếm số từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0 -Nhận xét - GV nêu mục tiêu tiết học, ghi đề - GV HD HS lần lượt làm các bài tập * GV hướng dẫn HS quan sát mẫu rồi nêu yêu cầu của bài tập này - GV hướng dẫn HS quan sát tranh, đếm số lượng con vật có trong từng bức tranh rồi nối với số thích hợp - GV yêu cầu HS làm vào VBT - GV chữa bài: gọi 1-2HS đứng tại chỗ đọc kết quả, H dưới lớp đổi vở kiểm tra - GV nhận xét * GV gọi H nêu yêu cầu bài toán - Phần a:GV hướng dẫn HS viết các số trên toa tàu theo thứ tự từ 10 đến 1 - Phần b: Gv hướng dẫn H viết các số vào ô trống theo thứ tự từ 0 đến 10 - GV tổ chức cho HS làm bài theo nhóm 2 - GV chữa bài: gọi 1-2 HS nêu kết quả của từng phần ,yêu cầu HS khác nhận xét - GV nhận xét ,đánh giá ,da ra kết quả đúng * GV gọi H đọc y/c, nội dung BT4 - Y/c HS nêu nhiệm vụ của từng phần + GV hướng dẫn HS làm phần a - Chữa bài: GV cho H đổi chéo vở kiểm tra -GV huy động kết quả, nhận xét + GV y/c H dựa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 6A.doc
Tài liệu liên quan