Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 9

-Gọi học sinh đọc bài: vui vẻ, gửi quà, ngửi mùi,

-Đọc câu ứng dụng :Dì Na vui quá .

viết bài: ui - ưi, cái túi , gửi quà

Nhận xét -

Giới thiệu vần :uôi,ươi-Ghi bảng

 

*Viết bảng: uôi.

H: Đây là vần gì?

-Phát âm: uôi.

-Hướng dẫn HS gắn vần uôi.

-Hướng dẫn HS phân tích vần uôi.

 

-Hướng dẫn HS đánh vần vần uôi.

-Đọc: uôi.

-Hướng dẫn học sinh gắn: chuối.

-Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng chuối.

 

doc26 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 9, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ươi – bươi – hỏi – bưởi: cá nhân, lớp. -Cá nhân, nhóm, lớp. -Cá nhân, lớp. -Cá nhân, lớp. -HS viết bảng con. -2 – 3 em đọc tuổi, lưới, buổi, tươi cười. -Cá nhân, lớp. -Cá nhân, lớp. -Cá nhân, lớp. -2 em đọc. -Nhận biết tiếng có ơi. -Cá nhân, lớp. -Cá nhân, lớp. -Viết vào vở tập viết. -Cá nhân, lớp. -Chuối, bưởi, vú sữa. -Tự trả lời. -Tự trả lời. -Chuối chín có màu vàng -Vú sưã chín có màu tím. -Tự trả lời. -Tự trả lời. -Chuối, bưởi, vú sữa. Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Học vần: AY , Â , ÂY I/ Mục tiêu: - Học sinh đọc và viết được ay, â, ây, máy bay, nhảy dây,; từ, câu ứng dụng. - Học sinh viết được ay, ây, máy bay, nhảy dây. -Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Chạy ,bay ,đi bộ ,đi xe. -GD HS chăm học Tiếng Việt . II/ Chuẩn bị: - Giáo viên: Tranh. - Học sinh: Bộ ghép chữ. III/ Hoạt động dạy và học: Tiết 1: ND -TG *Hoạt động của giáo viên: *Hoạt động của học sinh: 1.KTKT(3-5p) 2.Bài mới *Hoạt động 1: Dạy vần (22p) *Nghỉ giữa tiết: *Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng (8p) *Nghỉ chuyển tiết. Tiết 2: *Hoạt động 1:L.Đọc *Hoạt động 2: Luyệnviết *Nghỉ giữa tiết: *Hoạt động 3: Luyện nói Củng cố -Dặn dò Học sinh đọc viết bài: uôi – ươi -Đọc bài SGK *Viết bảng: ay. H: Đây là vần gì? -Phát âm: ay. -Hướng dẫn HS gắn vần ay. -Hướng dẫn HS phân tích vần ay. -Hướng dẫn HS đánh vần vần ay. -Đọc: ay. -Hướng dẫn học sinh gắn: bay. -Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng bay. - Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng bay. -Đọc: bay. -Treo tranh giới thiệu: máy bay. -Đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc. -Đọc phần 1. *Viết bảng: ây. -H: Đây là vần gì? -Phát âm: ây. H: Vần ây có âm gì đã học? -Giới thiệu âm â (â viết như a có dấu mũ. Đọc là: ớ) -Hướng dẫn HS gắn vần ây. -Hướng dẫn HS phân tích vần ây. -Hướng dẫn HS đánh vần vần ây. -Đọc: ây. -Hướng dẫn HS gắn tiếng dây. -Hướng dẫn HS phân tích tiếng dây. -Hướng dẫn HS đánh vần tiếng dây. -Đọc: dây. -Treo tranh giới thiệu: nhảy dây. -GV đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc từ : nhảy dây -Đọc phần 2. -Đọc bài Hát múa -Viết bảng con: ay - â - ây - máy bay - nhảy dây. -Hướng dẫn cách viết. -Nhận xét, sửa sai. -Đọc từ ứng dụng. cối xay vây cá ngày hội cây cối Giảng từ -Hướng dẫn HS nhận biết tiếng có ay - ây. -Hướng dẫn HS đánh vần tiếng, đọc trơn từ. -Đọc toàn bài. Luyện đọc. -Đọc bài tiết 1. -Treo tranh giới thiệu câu -Đọc câu ứng dụng: “Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây”. -Giáo viên đọc mẫu. -Đọc toàn bài. -Lưu ý nét nối giữa các chữ và các dấu. -Thu chấm, nhận xét. Hát múa : -Chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe. -Treo tranh: H: Tranh vẽ gì? Em gọi từng hoạt động trong tranh? H: Hàng ngày em đi xe hay đi bộ đến lớp? H: Bố mẹ em đi làm bằng gì? -Nêu lại chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe. -Chơi trò chơi tìm tiếng mới: -Nhận xột tiết học. 3-5HS -Vần ay -Cá nhân, lớp. -Thực hiện trên bảng gắn. -Vần ay có âm a đứng trước, âm y đứng sau: Cá nhân -a - y - ay: cá nhân, nhóm, lớp. -Cá nhân, nhóm, lớp. -Thực hiện trên bảng gắn. -Tiếng bay có âm b đứng trước vần ay đứng sau. -bờ - ay - bay: cá nhân. -Cá nhân, lớp. -Cá nhân, nhóm, lớp. -Cá nhân, nhóm. -Vần ây. -Cá nhân, lớp. -y đã học. -Quan sát. Đọc â: Cá nhân, nhóm, lớp. -Thực hiện trên bảng gắn. -Vần ây có âm â đứng trước, âm y đứng sau: cá nhân. -â - y - ây: cá nhân, lớp. -Thực hiện trên bảng gắn. -Tiếng dây có âm d đứng trước, vần ây đứng sau: cá nhân. -dờ - êt - dêt - nặng - dệt : cá nhân, lớp. -Cá nhân, nhóm, lớp. -Cá nhân, lớp. -Cá nhân, lớp. -HS viết bảng con. -2 - 3 em đọc -xay, ngày, vây, cây. -Cá nhân, lớp. -Cá nhân, lớp. -Cá nhân, lớp. -Nhận biết tiếng có ay - ây. -Cá nhân, lớp. -Viết vào vở tập viết. -Tự trả lời. -Tự trả lời. -Cả lớp Toán :Tiết 34: Luyện tập chung I Mục tiêu: Làm được phép cộng các số trong phạm vi đã học, cộng với số 0 Kĩ năng làm toỏn nhanh,đỳng. HS vui vẻ, hồ hởi khi học toán II Đồ dùng dạy học GV: bảng phụ. Phấn màu, bìa ghi các bài tập HS: Vở bài tập 1, thước, bút III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 KTKT(5)p’ GV cho HS làm vào phiếu kiểm tra Tính 1 + 2 = 3 + 1 = 0 + 5 = 4 + 0 = 1 + 3 = 0 + 0 = b) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 2 + 0 . 2 1 + 2 3 + 2 4 + 1 2 + 1 1 + 3 3 + 1 Nhận xét -HS làm vào phiếu bài tập -3 bạn lên làm bài -HS dưới lớp nhận xét bạn Hoạt động 2 Giới thiệu bài Bài 1 :Tính (7-10p) Bài 2 :Tính (10p) Bài 4 :Viết p .t thích hợp (10p) GV giới thiệu bài luyện tập chung GV hướng dẫn HS làm bài tập trong sgk Cho HS nêu yêu cầu của bài 1 1 HS nêu cách làm khi làm tớnh theo cột dọc ta chú ý điều gì? -Yc học sinh làm vở -Gọi hs nờu kết quả HS sửa bài, GV nhận xét -Y/c hs đổi vở kiểm tra HS nêu yêu cầu của bài 2 -GV hỏi:khi gặp dạng bài này , ta phải tớnh qua mấy bước? -Y/C HS nêu cách làm -GVcựng hs tuyờn dương -Y/c hs làm bảng con (3tổ 3 bài) -GV chữa bài cựng hs -GV nhận xét chốt k.thức. -GV nêu yêu cầu bài 4 -GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nêu bài toán -Y/c hs thảo luận nhúm 2 nờu bài toán rồi viết phép tính tương ứng với bài toán mình vừa nêu -Gọi đại diện nhúm nờu kq -GV nhận xét -Hỏi hs ai cú kq khỏc khụng -GVchốt ở phộp cộng ta viết dươc 2 pt -Lưu ý cho hs cỏc từ chạy đến,đi vàolàm pt cộng -HS chú ý lắng nghe -Hs nờu y/c -1HS trả lời:phải viết cỏc số thẳng cột -HS làm BT 1 -HS nờu kq -Đổi vở để sửa bài -1 hs nờu y/c -HS quan sát và trả lời câu hỏi : -1hs:ta tớnh qua 2 bước - 2 hs :ta thực hiện lần lượt từ trỏi sang phải,lấy số thứ nhất -HS làm bài -Nờu cỏch làm và nhận xột bài bạn -Lắng nghe -HS thảo luận nhúm 2 làm bài 4 -Cỏc nhúm nờu kq-nhúm khỏc nx ,sửa bài -2hs nờu pt khỏc Hoạt động 3 Củng cố (5p) Dặn dò -Hôm nay học bài gì? Cho HS chơi hoạt động nối tiếp Cách chơi: -nối kết quả đỳng với pt thớch hợp -GVphổ biến luật chơi -GV nhận xét HS chơi -Nhận xét tiết học, tuyên dương các em học tốt -HS thực hành chơi trò chơi -HS lắng nghe Luyện đọc : Bài :ễI-ƠI-UI-ƯI I/Mục tiêu :-Củng cố về : ễI-ƠI,UI-ƯI . - Rèn kĩ năng đọc tiếng ,từ ,câu có chứa vần đã học ở bài : ễI-ƠI,UI-ƯI . -H/s chậm tiến nắm được vần và tiếng ,từ ứng dụng . -GD h/s chăm học bài . II/Đồ dùng dạy học : Gv: Bảng phụ ,bộ chữ III/Các hoạt động dạy học : Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1, Giới thiệu bài 2, Luyện đọc vần Luyện đọc tiếng ,từ . 3, Củng cố, dặn dò Đưa bảng phụ về vần :ụi-ơi,ui ,ưi,. Sửa chữa Giúp H/s chậm tiến . Gọi hs đọc . So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các vần Gọi Hs đọc Giúp h/s đọc trơn Theo dõi ,nhận xét Đọc ở sách giáo khoa Sửa chữa Đọc ở phiếu Thi đọc nhanh Tuyên dương Thi tìm tiếng có âm đã học . -Nhận xột tiết học Hs nối tiếp nhau đọc Cá nhân đọc nối tiếp Nhận xét Đọc cá nhân Theo dõi Đọc cá nhân Nhóm 2 Nhận xét 2em Cả lớp Chiều Ôn luyện toán: Luyện tập chung I Mục tiêu: Củng cố về phép cộng các số trong phạm vi đã học, cộng với số 0 Nhìn tranh viết phép tính thích hợp HS nhanh nhẹn khi học toán.Nắm chắc bài. II Đồ dùng dạy hoc GV: bảng phụ. Phấn màu, bìa ghi các bài tập HS: Vở bài tập 1, thước, bút IIICác hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 KTKT (3-5)p’ GV cho HS làm vào phiếu kiểm tra Tính 1 + 2 = 3 + 1 = 0 + 5 = 4 + 0 = 1 + 3 = 0 + 0 = Nhận xét -3 bạn lên làm bài -HS dưới lớp nhận xét bạn Hoạt động 2(30 p ) Giới thiệu bài Bài 1 :Tính Bài 2 :Tính Bài 4 :Viết p .t thích hợp GV giới thiệu bài luyện tập GV hướng dẫn HS làm bài tập trong sgk Cho HS nêu yêu cầu của bài 1 1 HS nêu cách làm khi làm hàng dọc ta chú ý điều gì? HS sửa bài, GV nhận xét HS nêu yêu cầu của bài 2 GV hỏi:Khi gặp dạng bài này ta làm ntn? 1 HS nêu cách làm GV nhận xét chốt k.thức. 1 HS nêu yêu cầu bài 4 GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nêu bài toán Nêu bài toán rồi viết phép tính tương ứng với bài toán mình vừa nêu GV nhận xét -HS chú ý lắng nghe -HS làm BT 1 -Đổi vở để sửa bài -HS quan sát và trả lời câu hỏi -HS làm bài sửa bài -HS làm bài 4 sửa bài -2 HS lên bảng chữa bài Hoạt động 3 Củng cố Dặn dò Hôm nay học bài gì? Cho HS chơi hoạt động nối tiếp Cách chơi: tương tự như tiết trước 1 HS nêu phép tính 1 HS nêu đáp số. Nếu trả lời đúng thì tiếp tục được nêu phép tính để đố bạn khác. Nếu nói sai kết quả thì bị phạt GV nhận xét HS chơi Nhận xét tiết học, tuyên dương các em học tốt HS thực hành chơi trò chơi HS lắng nghe LV Luyện viết bài đó học ở tuần 8 I. Mục tiêu: Hs nắm được cấu tạo và quy trình viết vần :ua,ưa oi- ai, -ôi,ơi,ui-ưi ,từ ứng dụng trong bài . - Thực hành viết đúng, đẹp. -Hs chậm tiến viết được chữ . - Giáo dục hs tính cẩn thận . II. Chuẩn bị: Mẫu chữ viết III. Các hoạt động dạy học Nội dung * KTKT Bài mới 1. Giới thiệu chữ viết mẫu 2. Viết mẫu 3. Thực hành Dặn dò Các hoạt động của giáo viên Viết :ia ,ua ,ưa . - Đưa chữ mẫu ? Cấu tạo, độ cao các con chữ - Gv viết mẫu vừa nêu quy trình viết: UA,ƯA-OI- AI ,ÔI -ƠI ,UI-ƯI ,từ ứng dụng :nhà ngói ,gà mái ,đồ chơi , Luyện vào bảng con : AI ,ÔI -ƠI ,UI-ƯI ,từ ứng dụng :nhà ngói ,gà mái ,đồ chơi, - Hướng dẫn viết vào vở luyện viết chú ý: Cách cầm bút, để vở, trình bày bài - Chấm bài 1 số em Nhận xột tiết học Các hoạt động của hocsinh Cả lớp viết vào bảng con 1 em đọc Quan sát, nhận xét Theo dõi - Viết vào bảng con Hs viết bài Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2015 Học Vần : Ôn tập I/ Mục tiêu: - Học sinh đọc, những vần kết thúc bằng i, y, Từ, câu ứng dụng từ bài 32-37. - Viết được các vần,từ ngữ ứng dụng từ bài 32-37. - Nghe, hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Cây khế. - Gd hs chăm học tiếng việt. II/Chuẩn bị :Bảng phụ II/ Hoạt động dạy và học: Tiết 1: ND *Hoạt động của giáo viên: *Hoạt động của học sinh: KTKT : (3-5p) Bài mới :30p *Hoạt động 1: Ôn các vần vừa học *Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng : *Hoạt động 4: Viết từ ứng dụng *Nghỉ chuyển tiết: Tiết 2: *Hoạt động 1: Luyện đọc *Hoạt động 2: Luyện viết Trò chơi giữa tiết: *Hoạt động 3: Kể chuyện C.cố –Dặn dò -Học sinh đọc viết bài: ay – ây -Đọc bài SGK. . Gọi học sinh chỉ chữ và đọc âm. Ghép chữ thành vần. -Gọi học sinh đọc vần. Giáo viên viết bảng. đôi đũa tuổi thơ mây bay -Nhận biết tiếng có vần vừa ôn. -GV đọc mẫu. -Giáo viên viết mẫu: tuổi thơ mây bay : -Đọc bài tiết 1. -Xem tranh. -Giới thiệu bài ứng dụng: Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa oi ả. . -Lưu ý nét nối giữa các chữ và các dấu. -Thu chấm, nhận xét. Kể chuyện: Cây khế. -Giới thiệu câu chuyện -GV kể chuyện lần 1. -GV kể chuyện lần 2 có tranh minh họa. -Gọi các nhóm lên thi tài: Mỗi nhóm gọi 5 em kể 5 tranh. -Giáo viên theo dõi, giúp đỡ các em. -ý nghĩa: Không nên tham lam -Chơi trò chơi tìm tiếng mới. -Nhận xột tiết học 3-5HS Đọc: Cá nhân, nhóm, lớp: i - y - a - â - o - ô - ơ - u - ư -uô - ươ. Ghép trên bảng gắn. -Đọc: Nhóm, lớp. 2 - 3 em đọc. -Viết vào bảng con. -Cá nhân, nhóm, lớp. -2 em đọc. Nhận biết 1 số tiếng có vần vừa ôn. -Viết vở tập viết. -Lắng nghe. -Lắng nghe, quan sát tranh. -Lên chỉ vào tranh và kể: T1: Người anh ở riêng, chia cho em cây khế, em làm nhà cạnh cây khế... T2: Có 1 con đại bàng bay tới ăn khế và hứa sẽ đưa em ra đảo vàng... T3: Người em chỉ lấy 1 ít vàng trở nên giàu có. T4: Người anh đòi em đổi cây khế lấy ruộng vườn của mình. T5: Anh lấy quá nhiều vàng bạc nên bị rơi xuống biển. Nhắc lại. Toỏn: T35: Luyện tập về phép cộng trong pv 3,4,5 I Mục tiêu: Củng cố về phép cộng các số trong phạm vi đã học, cộng với số 0 Nhìn tranh viết phép tính thích hợp HS nhanh nhẹn khi học toán.Nắm chắc bài. II Đồ dùng dạy hoc GV: bảng phụ. Phấn màu, bìa ghi các bài tập HS: Vở bài tập 1, thước, bút IIICác hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 KTKT(3-5)p’ GV cho HS làm vào phiếu kiểm tra Tính 1 + 2 = 3 + 1 = 0 + 5 = 4 + 0 = 1 + 3 = 0 + 0 = Nhận xét 3 bạn lên làm bài HS dưới lớp nhận xét bạn Hoạt động 2(30 p ) Giới thiệu bài Bài 1 :Tính Bài 2 :Tính Bài 4 :Viết p .t thích hợp GV giới thiệu bài luyện tập GV hướng dẫn HS làm bài tập trong sgk Cho HS nêu yêu cầu của bài 1 1 HS nêu cách làm khi làm hàng dọc ta chú ý điều gì? HS sửa bài, GV nhận xét HS nêu yêu cầu của bài 2 GV hỏi: mỗi phép tính có hai phép cộng, ta phải làm như thế nào? 1 HS nêu cách làm GV nhận xét chốt k.thức. 1 HS nêu yêu cầu bài 4 GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nêu bài toán Nêu bài toán rồi viết phép tính tương ứng với bài toán mình vừa nêu GV nhận xét HS chú ý lắng nghe HS làm BT 1 Đổi vở để sửa bài HS quan sát và trả lời câu hỏi HS làm bài sửa bài HS làm bài 4 sửa bài 2 HS lên bảng chữa bài Hoạt động 3 Củng cố Dặn dò Hôm nay học bài gì? Cho HS chơi hoạt động nối tiếp Cách chơi: tương tự như tiết trước 1 HS nêu phép tính 1 HS nêu đáp số. Nếu trả lời đúng thì tiếp tục được nêu phép tính để đố bạn khác. Nếu nói sai kết quả thì bị phạt GV nhận xét HS chơi Nhận xét tiết học, tuyên dương các em học tốt HS thực hành chơi trò chơi HS lắng nghe ÔLToán : Luyện tập I. Mục tiêu: Sau bài học, giúp HS biết phép cộng với số 0 Thuộc bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học . HS chậm tiến , biết làm tính cộng ở BT. GD HS chăm học toán . II Đồ dùng dạy học GV: bảng phụ. HS: VBT III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt đ của học sinh Hoạt động 1 KTKT(4-5p) GV cho HS làm vào phiếu kiểm tra Tính 0 + 5 = 0 + 0 = 0 + 1 = 2+0= 4 + 0 = 3+0= b) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 3 + 0 . 1 + 2 0 + 3 3 + 0 4 + 1 2 + 2 1 + 3 3 + 1 -Nhận xét -HS làm vào phiếu bài tập -4 bạn lên làm bài -HS dưới lớp nhận xét bạn Hoạt động 2 Giới thiệu bài (1p) Bài 1 :Tính (10p) Bài 2 :Tính (8p) Bài 3 :>,<,= (10p) -GV giới thiệu bài luyện tập -GV hướng dẫn HS làm bài tập trong sgk Cho HS nêu yêu cầu của bài 1 HS làm bài vào sgk, 3 HS lên bảng làm HS sửa bài, GV nhận xét HS nêu yêu cầu của bài 2 HS làm bài và sửa bài. -GV chỉ vào 2 phép tính: 2 + 1 = 3 và 1 + 2 = 3 hỏi: -Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? -Em có nhận xét gì về các số trong phép tính? -Vị trí của số 1 và số 2 trong hai phép tính đó như thế nào? -Vậy khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả của chúng ra sao? (không đổi) => Đó chính là một tính chất của phép cộng 1 HS nêu yêu cầu bài 3 HS làm bài và sửa bài -2 em lên bảng chữa bài -HS chú ý lắng nghe -1 HS nêu cách làm -HS làm BT 1 -HS làm bài 2 -HS quan sát và trả lời câu hỏi -HS làm bài 3 -Đổi vở sửa bài Hoạt động 3 Củng cố:( 3p) Dặn dò -Hôm nay học bài gì? -Cho HS chơi hoạt động nối tiếp Cách chơi: 1 em nêu phép tính (VD: 3 + 1) và chỉ định 1 em khác nói kết quả. Nếu em được chỉ định trả lời đúng (bằng 4) thì sẽ được quyền nêu một phép tính khác và gọi một bạn trả lời câu hỏi của mình. Nếu không trả lời được sẽ bị phạt. Nếu bạn bị phạt thì GV chỉ định bạn khác trả lời và tiếp tục hoạt động -GV nhận xét HS chơi -Nhận xét tiết học, tuyên dương các em -HS thực hành chơi trò chơi HS lắng nghe Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2015 Học vần: Bài : EO, AO I Mục tiêu: Đọc được :eo, ao, chú mèo, ngôi sao. Từ và đoạn thơ ứng dụng Viết được :eo, ao, chú mèo, ngôi sao. Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: gió, mây, mưa, bão, lũ. Gd hs chăm học tiếng việt II Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng vàù phần luyện nói : gió, mây, mưa, bão, lũ HS: bộ ghép chữ tiếng việt, sgk , vở bài tập tiếng việt III Các hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.KTKT (3-5p) -4 HS lên viết bảng : đôi dũa, tuổi thơ, mây bay -Gọi vài HS đọc từ ứng dụng trên 2 HS đọc câu ứng dụng sgk -GV và HS nhận xét các bạn -HS dưới lớp viết bảng con -HS đọc, lớp nhận xét 2.Bài mới:30p a.Giới thiệu bài b.Nhận diện chữ Đánh vần Tiếng khoá, từ khoá Viết vần Đọc từ ứng dụng Trò chơi Tiết 1 GV nói: Hôm nay chúng ta học tiếp tục học 2 vần mới đó là: eo, ao Vần eo-Vần eo cấu tạo bởi những âm nào? -Cho HS ghép vần eo -Hãy so sánh eo với e ? -Cho HS phát âm vần eo GV gắn bảng cài * GV chỉ bảng cho HS phát âm lại vần eo - Vần eo đánh vần như thế nào? -Cho HS đánh vần vần eo -GV uốn nắn, sửa sai cho HS Hãy ghép cho cô tiếng mèo? Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng mèo? Tiếng “mèo” đánh vần như thế nào? -Cho HS đánh vần tiếng mèo -GV sửa lỗi cho HS, -Giới thiệu tranh minh hoạ từ :chú mèo Cho HS đánh vần và đọc trơn từ : chú mèo GV đọc mẫu, chỉnh sửa nhịp đọc cho HS * Viết vần eo -GV viết mẫu, vừa viết vừa nói cách viết ( lưu ý nét nối giữa e và o) -Cho HS viết bảng con -GV hướng dẫn HS viết chữ : chú mèo -GV nhận xét, chữa lỗi cho HS Vần ao - Tiến hành tương tự như vần eo - So sánh ao với eo? * GV giới thiệu các từ ứng dụng lên bảng Cho HS đọc từ ứng dụng và giảng từ GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS GV đọc mẫu. Vài em đọc lại Cho HS chơi trò chơi chuyển tiết -Vần eo tạo bởi e và o -HS ghép vần “eo” HS -1-2 hs -phát âm eo -HS đánh vần : e - o - eo -Hs ghộp -1-2 hs -HS đánh vần cá nhân -HS đọc từ : chú mèo -HS quan sát và lắng nghe -HS viết lên không trung -HS viết bảng con: eo -HS viết bảng chú mèo -HS đọc thầm -HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT -Học sinh chơi trò chơi Luyện tập a.Luyện đọc b.Luyện viết c.Luyện nói Củng cố dặn dò Tiết 2 * GV cho HS đọc lại vần ở tiết 1 -GV uốn nắn sửa sai cho -Giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng Tranh vẽ gì? Em có nhận xét gì về khung cảnh trong bức tranh? -Hãy đọc đoạn thơ dưới tranh cho cô? -GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS -GV đọc mẫu bài thơ ứng dụng. HS đọc lại * Cho học sinh lấy vở tập viết ra 1 HS đọc nội dung viết trong vở tập viết. -Khi viết vần và tiếng, chúng ta phải lưu ý điều gì? HS viết bài vào vở .Chú ý quy trình viết * Treo tranh để HS quan sát và hỏi: - Chủ đề luyện nói của hôm nay là gì? Trong tranh vẽ những cảnh gì? Em đã bao giờ được thả diều chưa? Nếu muốn thả diều phải cần có diều và những điều gì nữa? ( gió) Trước khi có mưa, em thấy trên bầu trời thường xuất hiện những gì? Nếu đi đâu đó gặp trời mưa thì em phải làm gì? Nếu trời có bão thì sẽ có hậu quả gì xảy ra? Em có biết gì về lũ không? Bão và lũ có tốt cho cuộc sống của chúng ta không? Vì sao? Em có biết chúng ta nên làm gì để tránh bão , lũ? * GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài Tìm tiếng có chứa vần vừa học -Nhận xét tiết học -Tuyên dương -HS đọc CN nhóm đồng thanh -1 HS đọc câu -HS đọc cá nhân -2 HS đọc lại câu -HS mở vở tập viết -Lưu ý nét nối các con chữ với nhau -HS viết bài vào vở -HS đọc tên bài luyện nói -Học sinh quan sát tranh và trả lời câu hỏi -Các bạn khác lắng nghe để bổ sung -Học sinh đọc lại bài -HS lắng nghe Luyện đọc : Bài : ay- â- ây,ôn tập I/Mục tiêu :-Củng cố về : ay- â- ây,ôn tập, - Rèn kĩ năng đọc tiếng ,từ ,câu có chứa vần đã học ở bài đang ôn. -H/s chậm tiến nắm được vần và tiếng ,từ ứng dụng . -GD h/s chăm học bài . II/Đồ dùng dạy học : Gv: Bảng phụ ,bộ chữ III/Các hoạt động dạy học : Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1, Giới thiệu bài 2, Luyện đọc vần Luyện đọc tiếng ,từ . 3, Củng cố, dặn dò -Đưa bảng phụ về vần : ay- â- ây ai, oi, ôi, ơi, ui, uôi, ươi, -Sửa chữa -Giúp H/s chậm tiến. -Gọi hs đọc . -So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các vần -Gọi Hs đọc -Giúp h/s đọc trơn -Theo dõi ,nhận xét -Đọc ở sách giáo khoa -Sửa chữa -Đọc ở phiếu -Thi đọc nhanh Tuyên dương -Thi tìm tiếng có âm đã học . -Về đọc bài -Hs nối tiếp nhau đọc -Cá nhân đọc nối tiếp Nhận xét -Đọc cá nhân Theo dõi -Đọc cá nhân -Nhóm 2 Nhận xét 2em -Cả lớp Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2015 Tập viết: tiết 7: Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, I Mục tiêu: HS viết đúng các chữ: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, kiểu chữ viết thường cỡ vừa theo vở tập viết 1 Rèn kĩ năng viết nhanh, đúng, chính xác đẹp cho HS Gd cho Hs tính cẩn thận , chính xác khi viết II Chuẩn bị: Giáo viên: chữ mẫu Học sinh: vở tập viết, bảng con III Các hoạt động dạy học: Nội dung 1.KTKT(5p’) 2.Bài mới:(30p’) Giới thiệu chữ mẫu Thực hành 3.Củng cố dặn dò Giáo viên -GV nhận xét bài tiết trước. Nêu ưu và khuyết mà HS hay mắc để HS sửa lỗi -Gọi HS lên bảng viết lại bài. GV nhận xét * GV giới thiệu chữ mẫu: - Các chữ trên, những chữ nào cao 5 dòng li? - Những chữ nào cao2 dòng li? GV viết mẫu, vừa viết vừa nói cách viết * HD HS viết vào bảng con giáo viên uốn nắn sửa sai * GV hướng dẫn HS viết vở. GV chú ý nhắc nhở tư thế ngồi viết cho HS, chú cách đặt bút bắt đầu và kết thúc Thu bài chấm Nhận xét bài viết: ưu : nêu ưu và khuyết - Chuẩn bị bài sau Nhận xét tiết học Học sinh -Học sinh lên bảng viết Lớp nhận xét -HS trả lời câu hỏi -HS quan sát viết mẫu -HS viết lên không trung -Học sinh lấy bảng viết -HS viết bài vào vở -HS lắng nghe Tập viết: tiết 8: Đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ. I Mục tiêu: HS viết đúng các chữ: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ. Kiểu chữ viết thường cỡ vừa theo vở tập viết 1 Rèn kĩ năng viết nhanh, đúng, chính xác đẹp cho HS Gd cho Hs tính cẩn thận , chính xác khi viết II Chuẩn bị: Giáo viên: chữ mẫu Học sinh: vở tập viết, bảng con III Các hoạt động dạy học: Nội dung 1.KTKT(5p’) 2.Bài mới:(30p’) Giới thiệu chữ mẫu HD viết 3.Củng cố dặn dò Giáo viên GV nhận xét bài tiết trước. Nêu ưu và khuyết mà HS hay mắc để HS sửa lỗi Gọi HS lên bảng viết lại bài. GV nhận xét * GV giới thiệu chữ mẫu: - Các chữ trên, những chữ nào cao 5 dòng li? - Những chữ nào cao2 dòng li? GV viết mẫu, vừa viết vừa nói cách viết * HD HS viết vào bảng con giáo viên uốn nắn sửa sai * GV hướng dẫn HS viết vở. GV chú ý nhắc nhở tư thế ngồi viết cho HS, chú cách đặt bút bắt đầu và kết t Thu bài chấm Nhận xét bài viết: ưu : nêu ưu và khuyết - Chuẩn bị bài sau Nhận xét tiết học Học sinh -Học sinh lên bảng viết Lớp nhận xét -HS trả lời câu hỏi -HS quan sát viết mẫu -HS viết lên không trung -Học sinh lấy bảng viết -HS viết bài vào vở -HS lắng nghe Toán :Tiết 36 Phép trừ trong phạm vi 3 Biết làm tính trừ trong phạm vi 3 Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Hs chậm tiến biết làm tính trừ trong phạm vi 3 Gd hs chăm học toán II Đồ dùng dạy học GV: chuẩn bị mẫu vật như sgk HS :một bộ đồ dùng học toán , sgk , vở bt, III Cỏc hoạt động dạy hoc Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 KTKT(3-5p’ GV gọi HS lên bảng làm Bài 1: Điền số vào chỗ chấm 1 + = 3 2 + = 3 3 + = 5 + 4 = 5 4 + = 4 0 + = 0 bài 2: Tính 2 + 1 + 2 = 4 + 1 = 0 = 3 + 0 + 1 = 0 + 2 + 1 = -Nhận xét -HS làm vào phiế bài tập 4 em lên bảng làm -sửa bài nhận xét bạn Hoạt động 2:(30p’) a.Giới thiệu bài b.Hình thành khái niệm về phép trừ c.Hướng dẫn HS làm phép trừ trong phạm vi 3 -Hôm nay ta học về một phép tính nữa đó là phép trừ trong phạm vi 3 * GV gắn 2 chấm tròn và hỏi:“Cô có mấy chấm tròn?” -GV bớt đi 1 chấm tròn và hỏi: “Cô bớt đi 1 chấm tròn. Vậy cô còn mấy chấm tròn?” Cho HS nêu lại bài toán “ hai chấm tròn bớt đi một chấm tròn còn lại một chấm tròn” -GV hỏi: Vậy 2 bớt 1 còn mấy? ( còn 1) Ai có thể thay từ “bớt” bằng một từ khác được nào? ( cho đi, bỏ đi, cất đi, trừ đi ) -Vậy ta có thể nói: “ Hai trừ đi một bằng một” -Như vậy hai trừ một được viết như sau: 2 -1 = 1 Hình thành phép trừ : 3 -1 GV đưa ra 3 bông hoa và hỏi có mấy bông hoa? Cô bớt đi một bông còn lại mấy bông? Ta có thể làm phép tính như thế nào? (3 - 1 = 2) GV ghi bảng 3 - 1 = 2 -GV giới thiệu tranh vẽ 3 con ong, bay đi 2 con ong và cho HS nêu bài toán -Cho 1 HS nêu bài toán, 1 HS trả lời GV ghi bảng: 3 - 2 = 1 -GV đưa ra tấm bìa có gắn 2 cái lá và hỏi - Có 2 lá, thêm 1 lá là mấy lá? - Ta có thể viết bằng phép tính nào? - GV viết 2 + 1 = 3 - Vậy có 3 cái lá bớt đi 1 cái lá còn lại mấy cái lá? - Ta có thể viết bằng phép tính nào? - GV viết 3 - 1 = 2 - Cho HS đọc 2 phép tính: 2 + 1 = 3 , 3 - 1 = 2 Tương tự cho HS thực hiện bằng que tính GV hỏi: Vậy 3 trừ 2 bằng mấy? ( 3 -2 = 1 ) Cho HS đọc lại toàn bộ các phép tính 2 + 1 = 3 3 - 1 = 2 1 + 2 = 3 3 - 2 = 1 -GV nói: Đó chính là mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ -HS trả lời câu hỏi -HS nhắc lại: 2 - 1 = 1 HS trả lời câu hỏi -HS đọc lại 3 - 1 = 2 -HS đọc lại: 3 - 2 = 1 -HS lấy que tính ra thực hiện -HS đọc các phép tính cho thuộc Hoạt động 3 Luyện tập Bài 1 ( 54) Bài 2 (54) Bài 3 (54) Hướng dẫn HS làm bài tập trong sgk * 1 HS nêu yêu cầu bài 1 GV hướng dẫn HS dựa vào bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 3 để làm bài HS làm bài và sửa bài -1 HS nêu yêu cầu của bài 2 HS làm bài, GV uốn nắn sửa sai Chú ý viết kết quả thẳng cột -HS nêu yêu cầu bài 3 -GV cho HS nhìn tranh và nêu bài toán -Cho HS cài phép tính vào bảng cài -HS làm bài Đổi vở để sửa bài -HS làm bài 2 Từng cặp đổi vở sửa bài -HS làm bài 3 Hoạt động 4 Củng cố, dặn dò -GV cho HS đọc lại các phép trừ trong phạm vi 3 -Cho HS chơi hoạt động nối tiếp -Nhận xé

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 9.doc