Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 4

HS chơi trò chơi Gọi thuyền

1,Viết

- HS vẽ mô hình tách tiếng thanh ngang ra hai phần:

- Tô màu giống nhau những phần giống nhau , Tô màu khác nhau những phần khác nhau của tiếng.

 - Cho Hs vẽ mô hình tiếng có hai phần vào vở theo quy trình

 - GV theo dõi, điều chỉnh HS

2, Đọc

- Hs chỉ vào mô hình các tiếng đọc : sen , chen, len

- GV có thể mở rộng thêm:

- Cho Hs đọc SGK cá nhân, đồng thanh, nhóm

 

docx13 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4 Dạy ngày thứ hai /12/9/2016 TIẾNG VIỆT: TIẾNG CÓ MỘT PHẦN GIỐNG NHAU (2T) ÔLTV: ÔN TIẾNG KHÁC NHAU – THANH -Về kiến thức: Biết tiếng khác nhau - thanh và đọc, ghi lại bằng các mô hình. -Về kĩ năng: Nhận nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ; thao tác phân tích, ghi mô hình và vận dụng mô hình; cách nói to, nói nhỏ, nói nhẩm, nói thầm. -Về thái độ: Tập trung nghe, nhận và thực hiện nhiệm vụ; rèn tính kỉ luật, tự giác, tích cực trong học tập II.Chuẩn bị: GV: Đồ vật thay cho các tiếng giống nhau ,Bp HS: Bộ THTV, Bcon, vở THTV III. Các hoạt động dạy học: ND-TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HĐCB Khởi động HĐTH HDƯD HS chơi trò chơi đi chợ 1: Ôn Tiếng giống nhau; khác nhau: - Việc 1: Ghi lại những tiếng khác nhau, biết tiếng thanh ngang - HS ghi bảng con, vở - GV quan sát , nhận xét, đánh giá. - Việc 2: Đọc * HD HS ôn luyện đọc chỉ vào các mô hình trên bảng - Cá nhân, nhóm, cặp đôi, toàn lớp - GV quan sát , nhận xét, đánh giá. * Đọc các mô hình ở BTTH - Cá nhân, nhóm, cặp đôi, toàn lớp - GV quan sát , nhận xét, đánh giá. - Việc 3: Viết chính tả vào vở ở nhà: * GV quan sát , nhận xét, đánh giá. -Về chia sẽ với người thân những gì đã học. HS chơi. LT điều hành HS viết bảng con Đọc sách nhóm 2. Nghe về thực hiện. ÔLTV: TÁCH TIẾNG THANH NGANG RA HAI PHẦN – ĐÁNH VẦN I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS củng cố cách phân tích thanh ngang thành hai phần , đánh vần . - KN : Nhận nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ; thao tác phân tích, ghi mô hình - TĐ: Tập trung nghe, nhận và thực hiện nhiệm vụ; rèn tính kỉ luật, tự giác, tích cực trong học tập. II.Đồ dùng: GV: Bộ THTV, BP. HS: Bcon, vở III.Các hoạt động dạy học: ND-TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HĐCB Khởi động HĐTH HDƯD HS chơi trò chơi Gọi thuyền 1,Viết - HS vẽ mô hình tách tiếng thanh ngang ra hai phần: - Tô màu giống nhau những phần giống nhau , Tô màu khác nhau những phần khác nhau của tiếng. - Cho Hs vẽ mô hình tiếng có hai phần vào vở theo quy trình - GV theo dõi, điều chỉnh HS 2, Đọc - Hs chỉ vào mô hình các tiếng đọc : sen , chen, len - GV có thể mở rộng thêm: - Cho Hs đọc SGK cá nhân, đồng thanh, nhóm - Theo dõi, sửa sai cho HS *GV đưa ra một số tiếng yêu cầu HS viết vào vở mô hình tiếng có hai phần cho tiếng sau: đo đỏ; lom khom; chông chênh. * Nhận xét, dặn dò: - Luyện vẽ mô hình tiếng có hai phần, giống nhau và khác nhau. HS chơi. LT điều hành HS viết bảng con HS viết vở Đọc sách nhóm 2. HS viết vở Nghe về thực hiện. HDTH: ÔN TIẾNG CÓ MỘT PHẦN KHÁC NHAU I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS củng cố phân biệt tiếng có một phần khác nhau.Mỗi tiếng có ba bộ phận là Thanh- Phần đầu- Phần vần. - KN : Nhận nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ; thao tác phân tích, ghi mô hình - TĐ: Tập trung nghe, nhận và thực hiện nhiệm vụ; rèn tính kỉ luật, tự giác, tích cực trong học tập. II.Đồ dùng:GV: Bộ THTV, BP. HS: Bcon, vở THTV III.Các hoạt động dạy học: ND-TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HĐCB Khởi động HĐTH HDƯD HS chơi trò chơi đi chợ 1,Viết - HS vẽ mô hình tách tiếng ra hai phần: châu chấu- lan can- hoan hô - Tô màu giống nhau những phần giống nhau , Tô màu khác nhau những phần khác nhau của tiếng. - Cho Hs vẽ mô hình tiếng có hai phần vào vở theo quy trình - GV theo dõi, điều chỉnh HS 2, Đọc - Hs chỉ vào mô hình các tiếng đọc : châu chấu- lan can- hoan hô - GV có thể mở rộng thêm: - Cho Hs đọc SGK cá nhân, đồng thanh, nhóm - Theo dõi, sửa sai cho HS *GV đưa ra một số tiếng yêu cầu HS viết vào vở mô hình tiếng có hai phần cho tiếng sau: châu chấu- lan can- hoan hô * Nhận xét, dặn dò: - Luyện vẽ mô hình tiếng có hai phần, giống nhau và khác nhau. HS chơi. LT điều hành HS viết bảng con HS viết vở Đọc sách nhóm 2. HS viết vở Nghe về thực hiện. ******************************** D¹y ngµy thø ba /13/9/2016 TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT: BÀI 2: ÂM TOÁN: BẰNG NHAU , DẤU = I Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể: - Nhận biết sự bằng nhau về số lượng, biết mỗi số luôn bằng chính nó.( 3 = 3 ,4=4 ) - Biết sử dụng từ bằng nhau và dấu = để so sánh các số áp dụng làm đúng các bài tập 1,2,3. -Giáo dục học sinh ham thích học toán. Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống -II.Chuẩn bị - các mô hình đồ vật phù hợp với tranh vẽ của bài học. III.Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò HĐCB Khởi động Bài mới Hướng dẫn học sinh nhận biết 3=3 8 phút Giới thiệu 4=4 . 4phút HĐTH Bài 1:2 phút Bài 2:4 phút Bài 3:5 phút Bài 4:4 phút HDƯD 2 p điền dấu > < 25 42 43 31 51 12 Giới thiệu bài – ghi đề Bằng đồ dùng (vật thực) để giới thiệu. + có 3 lọ hoa và 3 bông hoa, em hãy so sánh số lọ hoa và số bông hoa . vì sao? Cắm một bông hoa vào một lọ hoa thì không thừa lọ hoa hoặc bông hoa nào do đó ta nói (3bông hoa = 3 lọ hoa ) + đưa 3 chấm tròn màu xanh và 3 chấm tròn màu trắng, so sánh 3 chấm tròn màu xanh và 3 chấm tròn màu trắng GV: 3 lọ hoa = 3 bông hoa, 3chấm xanh = 3 chấm trắng ta nói “ba bằng ba viết 3=3 dấu = đọc là dấu bằng. * Chúng ta đã biết 3=3 vậy 4 có bằng 4 không. em hãy nhìn tranh vẽ số cốc và số thìa để giới thiệu 4 cái cốc =4 cái thìa -tương tự cho số hình vuông . Vậy ta rút ra kết luận gì?(bốn = bốn) Bốn bằng bốn viết như thế nào ? Vậy hai bằng mấy? 5 bằng mấy ? KL: mỗi số luôn bằng chính nó. Hướng dẫn học sinh làm các bài tập Viết dấu = Nhận xét sữa sai cho học sinh *Quan sát tranh nhận xét so sánh các nhóm đối tượng *Điền dấu > < = Cho học sinh làm bằng phiếu Huy động kết quả chữa bài *Quan sát tranh nhận xét so sánh từng nhóm đối tượng Huy động kết quả chữa bài Hai số khác nhau thì dùng dấu > < để so sánh, 2 số giống nhau điền dấu bằng N xét chung tiết học. Về chia sẽ người thân những gì đã học. 3 em Lớp làm bảng con theo dãy 3 lọ hoa = 3 bông hoa Bằng nhau Học sinh đọc lại 3 = 3 Thảo luận nhóm 2 Học sinh viết bảng 2 = 2 5 = 5 Bảng con Làm miệng 3 em làm 3 bảng phụ Làm vở bài tập ÔLT: TLÔL: TUẦN 3 - PHẦN KHỞI ĐỘNGVÀ BÀI TẬP 1,2,3,4 PHẦN ÔL I. Mục tiêu - Nhận biết các số trong phạm vi 5 - Biết đọc ,viết ,đếm được các số từ 1 – 5 và đọc theo thứ tự các số từ 5 – 1. - Biết thứ tự của mỗi số trong dãy số 1,2,3,4,5. II.Đồ dùng dạy học: - GV: BTHT , sách ôn luyện toán - HS:BTHT+TV, sách ôn luyện toán IIICác hoạt động dạy học chủ yếu: * Phương án hỗ trợ: GV Giúp HS hoàn thành phần khởi động các BT 4,5,6,7,8 và phần vận dụng. HS :TTC:Theo dõi giúp các em nắm được cách viết các số từ 1-5 , quan sát đêm số lượng các vật khoanh và viết đúng số vào BT4,5,6 - HS – KG: Theo dõi giúp các em nắm được cách viết các số từ 1-5 , quan sát đêm số lượng các vật khoanh và viết đúng số vào BT4,5,6,7,8 tốc độ nhanh ,đúng , đẹp. IV.HDƯD: Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. **************************** D¹y ngµy thø tư /14/9/2016 TIẾNG VIỆT: PHÂN BIỆT PHỤ ÂM – NGUYÊN ÂM (T1,2) TOÁN : LUYỆN TẬP ( Trang 24 ) Mục tiêu : NĐDC HS không làm bài tập 3 - Qua bài học , - HS biết sử dụng các từ bằng nhau, lớn hơn, dấu và các dấu , = để so sánh các số trong phạm vi 5 - áp dụng làm đúng các bài tập 1,2 sgk. - Giáo dục học sinh tính cẩn thận , ham thích học toán Chuẩn bị : Tranh vẽ ,bảng phụ ghi sẵn bài Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động dạy học Hoạt động của trò HĐCB Khởi động 5 phút Bài mới HĐTH Bài 1: 10 p Bài 2 :10p HDƯD 5p Điền dấu > < = 5 . 4 2 . 2 4 . 4 2 . 5 1 . 5 3 . 5 3 . 3 4 . 2 4 . 1 Nhận xét tuyên dương Giới thiệu bài , ghi đề Hướng dẫn học sinh làm các bài tập Điền dấu > < = Huy động kết quả chữa bài *Đưa tranh vẽ lên yêu cầu hs/ quan sát Có mấy cây bút mực ? Có mấy bút chì ? So sánh số bút mực và số bút chì So sánh 2 bút chì với 3 bút mực Các bài tập khác làm tương tự Huy động kết quả chữa bài Số 5 lớn hơn những số nào ? Số 1 bé hơn những số nào ? Nhận xét chung tiết học .Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học 3 em Lớp làm bảng con theo dãy Làm bảng con 1 em làm 1 dãy ở bảng phụ Quan sát tranh Có 3 cây bút mực Có 2 cây bút chì 3 bút mực nhiều hơn 2 bút chì :ta viết : 3 > 2 2 bút chì ít hơn 3 bút mực ta viết : 2 < 3 Học sinh làm phiếu học tập 1 ,2 ,3 ,4 2 .3 ,4 ,5 ÔLT: TUẦN 3 TLÔL: BÀI 5,6,7,8 PHẦN ÔL VÀ PHẦN VẬN DỤNG I.Mục tiêu - Sau bài học HS có thể nắm chắc : - Cách so sánh số lượng và sử dụng từ “bé hơn”, “dấu khi so sánh các số. Làm cỏc bài tập 5,6,7,8 và phần vận dụng II.Đồ dùng dạy học: - GV: BTHT , sách ôn luyện toán - HS:BTHT+TV, sách ôn luyện toán III.Các hoạt động dạy học: * Phương án hỗ trợ: Giúp HS hoàn thành các BT 5,6,7,8 HS :TB - yếu:Theo dõi giúp các em nắm được cách viết các số từ 1-5, quan sát đêm số lượng các vật so sánh và viết đúng số, dấu vào BT 5,6,7,8 - HS- KG: Theo dõi giúp các em nắm được cách viết các số từ 1-5, quan sát đếm số lượng các vật viết đúng số vào BT5,6,7,8, và phần vận dụng đúng tốc độ nhanh,đúng, đẹp. IV.HDƯD Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. ****************************** D¹y ngµy thø năm /15/9/2016 TIẾNG VIỆT: PHÂN BIỆT PHỤ ÂM - NGUYÊN ÂM ( T3,4) TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêuSau bài học học sinh được : * Biết sử dụng các từ bằng nhau , bé hơn , lớn hơn ,và các dấu , = để so sánh các số trong phạm vi 5. * HS thực hành làm các bài tập 1 ,2 ,3 ,SGK Tr 25 * GDHS tính cẩn thận ,chính xác khi làm bài tập , ham thích học toán II/Chuẩn bị : * HS : VBT , SGK , * GV: Tranh vẽ .phiếu học tập , nội dung bài tập ở bảng , SGK III/ Các hoạt động dạy học : ND - TG HĐCB 1. Khởi động : ( 5 P) 2 .Bài mới: HĐTH Bài 1: (8 p) Bài 2: ( 10p ) Nối ô trống với số thích hợp ... Bài 3: (7 p) *HDƯD 7 phút Hoạt động của thầy Điền dấu > < = 3 ... . 2 4 . .. 5 2 ... 3 1 ... . 2 4 .. 4 3... 4 2.... . 2 4 . . 3 2 ... 4 - Nhận xét tuyên dương Giới thiệu bài Ghi đề - HD học sinh làm các bài tập - Treo tranh lên yêu cầu h/s quan sát Nhận xét số hoa ở 2 bình - Nêu cách làm cho số hoa ở 2 bình bằng nhau Ngoài ra còn có cách nào khác Huy động kết quả chữa bài - Nhận xét , chốt muốn cho = nhau thì bằng cách vẽ thêm hoặc xóa bớt .. *Nêu cách làm của bài tập 2 Giáo viên nói :Có thể nối mỗi ô trống với 1 hay nhiều số , Vì thế mỗi lần nối các số với 1 ô trống các em hãy thay đổi màu bút chì để dễ nhìn kết quả Cho học sinh đọc lại kết quả ,chẳng hạn : “ một bé hơn năm” Giúp học sinh tự nêu cách làm Tổ chức trò chơi :Nối đúng nối nhanh” Nêu cách chơi, luật chơi ,thời gian , 1 đội 3 em và tổ chức cho học sinh chơi . Huy động kết quả ,phân thắng thua , tuyên dương. Củng cố về > < = bằng cách giáo viên hỏi học sinh trả lời nhanh kết quả . Ví dụ : Hai lớn hơn mấy ? Ba lớn hơn mấy ? Nhận xét chung kết quả ,tiết học Về ôn lại bài , học thuộc Hoạt động của trò 3 em làm ở bảng phụ Lớp làm ở bảng con Quan sát tranh Không bằng nhau - TL Vẽ thêm - Xóa bớt Làm ở vở bài tập - HS nêu cách làm 1 em - nghe - cả lớp làm vở BT , 1em làm bảng phụ -2em đọc kết quả nối 1 <2 1 < 3 , 1 < 4 , 1 <5 , 2 < 3 ,2< 4 , 2 < 5 , 3 < 4 , 3 < 5 - HS chơi theo nhóm , 1 nhóm 3 em - Nêu kết quả nối , lớp nhận xét . 2 đội tham gia 1 em một biểu thức Hai lớn hơn 1 Ba lớn hơn 1 , 2 .... - Nghe , ghi nhớ ÔLTV TUẦN 2 TIẾT 2: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: -KT:Giúp HS củng cố cách phân tích tiếng thành hai phần , đánh vần . -KN:Nhận nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ; thao tác phân tích, ghi mô hình -TĐ:Tập trung nghe, nhận và thực hiện; rèn tính kỉ luật, tự giác tích cực trong học tập II.Đồ dùng: GV: Bộ THTV, BP. HS: Bcon, vở III.Các hoạt động dạy học: ND-TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HĐCB Khởi động HĐTH HDƯD HS chơi trò chơi đi chợ * Việc 1,Viết -HS vẽ mô hình tách tiếng thanh ngang ra hai phần: -Tô màu giống nhau những phần giống nhau , Tô màu khác nhau những phần khác nhau của tiếng. -Cho Hs vẽ mô hình tiếng có hai phần vào vở theo quy trình -GV theo dõi, điều chỉnh HS * Việc 2, Đọc - Hs chỉ vào mô hình các tiếng đọc : sen , chen, len, lom khom, củng cố,. - GV có thể mở rộng thêm: - Cho Hs đọc SGK cá nhân, đồng thanh, nhóm - Theo dõi, sửa sai cho HS * GV đưa ra một số tiếng yêu cầu HS viết vào vở mô hình tiếng có hai phần cho tiếng sau: đo đỏ; lom khom; chông chênh. * Nhận xét, dặn dò: -Về chia sẽ với người thân những gì đã học HS chơi. CTHĐTQ điều hành HS viết bảng con HS viết vở Đọc sách nhóm 2. HS viết vở Nghe về thực hiện. ********************************* D¹y ngµy thø sáu /16/9/2016 TIẾNG VIỆT: Âm /c/ (2T) TOÁN: SỐ 6 I:Mục tiêu: Giúp học sinh : Có khái niệm ban đầu về số 6 * Biết 5 thêm 1 được 6 , viết được số 6 , đọc , đếm được từ 1 đến 6 * So sánh các số trong phạm vi 6 , biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1 đến 6 * HS vận dung làm được các bài tập 1 , 2, 3 , SGK. * GDHS tính cẩn thận , chính xác khi làm bài tập , II/Chuẩn bị : * GV. Tranh vẽ, nhóm đồ vật có 6 phần tử Mẫu chữ số 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 . Số 6 in số 6 viết * HS . SGK , VBT . III/Các hoạt động dạy học : ND - TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò HĐCB 1.Khởi động:3 2 .Bài mới: *H động 1 Giới thiệu số 6. 5 phút * Giới thiệu số 6 in và số 6 viết ( 4 phút ) * Nhận biết thứ tự dãy số 1 , 2 ,3, 4, 5 ,6 ( 7 Phút ) *Hoạt động 2 HĐTH Bài 1: ( 3 P ) Bài 2 : ( 4 P ) Bài 3 : (7 p ) * HDƯD2 p - Đọc viết các số từ 1 -à 5, 5 - > 1 - Nhận xét , chốt vị trí các số * Giới thiệu bài Ghi đề - Treo tranh vẽ y / c h/s quan sát - Có mấy bạn đang chơi ? - Mấy bạn đang chạy tới ?. -Năm bạn thêm một bạn là mấy bạn - Yêu cầu học sinh lấy 5 que tính thêm 1que tính Tất cả có mấy que tính Tương tự cho chấm tròn, hạt tính . Giáo viên nói : Có 5 bạn thêm 1 bạn là 6 bạn, 5 que tính thêm 1 que tính là 6 que tính, 5 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 6 chấm tròn , 5 hạt tính thêm 1 hạt tính là 6 hạt tính Tất cả các nhóm đồ vật đều có số lượng là mấy . Ta dùng số 6 để biểu diễn chữ số T Đưa chữ số 6 in và chữ số 6 viết lên giới thiệu Yêu cầu học sinh đọc lại số 6 . Cầm 6 que tính ở tay trái .Lấy từng que tính sang tay phải yêu cầu học sinh đếm lần lượt . - Số 6 đứng liền sau số nào ? - Những số nào đứng trước số 6 ? - Hướng dẫn HS làm các bài tập - Viết số 6 Nhận xét sửa sai cho học sinh Viết số thích hợp vào ô trống Chữa bài , nêu câu hỏi để học sinh nhận ra cấu tạo số 6 . Điền số thích hợp vào ô trống . Nêu cách làm - Nhớ lại vị trí của các số từ 1 đến 6 rồi điền tiếp vào ô trống còn lại . - Huy động kết quả chữa bài . - Số 6 đứng sau các số nào ? Từ hình vẽ giúp h/s so sánh từng cặp số liên tiếp trong các số từ 1 đến 6 . Kết luận : 6 lớn hơn các số 1 ,2 ,3 ,4 ,5 nên 6 là số lớn nhất trong dãy số từ 1 -> 6 Điền số thích hợp vào ô trống . Theo dõi giúp đỡ học sinh yếu Huy động kết quả chữa bài Số 6 đứng sau các số nào ? Số nào đứng trớc số 6 ? Nhận xết chung tiết học .Về chia sẽ với người thân những gì đã học. 2 em , cả lớp Quan sát tranh Có 5 bạn đang chơi Có 1 bạn chạy tới Là 6 bạn Lờy 5 que tính thêm 1 que tính Tất cả có 6 que tính Học sinh thao tác Lắng nghe - 2 em TL tất cả các nhóm đồ vật đều có số lượng là 6 Quan sát Nhiều học sinh đọc Học sinh đếm lần lượt 1 , 2 , 3 ,4, 5 ,6 . Số 6 đứng ngsy sau số 5 Số 1,2,3,4,5 . - Bảng con - Làm vở bài tập - 6 là 1 và 5 , - 6 là 2 và 4 Đếm ô vuông điền số Điền vào vở bài tập Đọc miệng Số 6 đứng sau các số 1,2,3,4,5 1 < 2 , 2 < 3; 3 < 4; 4 < 5 ; 5 < 6 - Học sinh tự làm bài ở vở bài tập, 1 em làm ở bảng phụ Đổi vở kiểm tra kết quả - Đọc lại kết quả điền số - 2 em trả lời - Số 6 đứng liền sau số 5 - nghe , ghi nhớ HĐTT: SINH HOẠT SAO Mục tiêu - Học sinh nhận ra ưu khuyết điểm trong tuân qua và biết rút kinh nghiệm sửa chữa những tồn tại trong tuần tới. - Biết thực hiện tốt các nội quy trường lớp. II. Đánh giá các hoạt động tuần qua ND - TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.Đánh giá HĐ tuần qua 3. Hướng tuần sau: 4.Sinh hoạt văn nghệ Kiểm tra vệ sinh : sao trưởng kiểm tra. Điểm danh , xưng tên. - CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs.lên đánh giá các ưu khuyết điểm trong tuần qua. - Các ban lần lượt lên báo cáo ưu , khuyết điểm trong tuần qua. - CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng thời nhắc nhở những hạn chế còn tồn tại như nói chuyện riêng trong giờ học đi học muộn, ăn qua vặtđể rút kinh nghiệm trong tuần sau. Chị phụ trách sao :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương các ban hoạt động tích cực, khuyến khích động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa để làm tốt vai trò của mình. - Nhắc nhở những em còn tồn tại, động viên các em khắc phục triệt để hạn chế trong thời gian tới. Phát huy những ưu điểm Khắc phục những hạn chế còn tồn tại . Tiếp tục ổn định nề nếp để học tập tốt -Thực hiện tốt ATGT. HS thi kể chuyện , hát , múa, đọc thơ về trường lớp , quê hương đất nước. Nhận xét giờ sinh hoạt Sao HS kiểm tra vệ sinh Các bạn báo cáo. Các bạn lắng nghe. HS sinh hoạt văn nghệ ÔLTV: ÔN ÂM /c/ I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết phụ âm c,và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm c - Viết đúng : bà ạ,cả cá,cả cà! . II.Đồ dùng dạy học - STV-CNGD, BP, vở III. Các hoạt dạy học 1. Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : " Đi chợ " - Lớp tham gia chơi. 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: Chỉ vào âm c, ch và hỏi: đây là âm gì? Nguyên âm hay phụ âm? H: phụ âm. Nhắc lại nhiều lần. * Việc 2: Viết. T - HD viết : - bà ạ, cả cá, cả cà! H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS - Tuyên dương H viết đẹp, đúng. 3. HDƯD - Về nhà chia sẻ với người thân những gì mình đã học. ÔLTV: ÔN PHÂN BIỆT PHỤ ÂM – NGUYÊN ÂM I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS củng cố phân biệt nguyên âm- phụ âm - KN : Nhận nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ; phát âm đúng nguyên âm- phụ âm - TĐ: Tập trung nghe, nhận và thực hiện nhiệm vụ; rèn tính kỉ luật, tự giác, tích cực trong học tập. Đồ dùng: GV: Bộ THTV, BP HS: Bcon, vở Các hoạt động dạy học: 1,Viết HS phát âm những nguyên âm: /a/, /e/, /ê/, /i/, /o/, /ô/, /ơ/, /u/, /ư/ HS phát âm những phụ âm: /b/, /c/, /ch/, /d/, /đ/, /g/, /kh/, /t/, /v/ Nguyên âm: Phát âm luồng hơi đi ra tự do Phụ âm: Phát âm luồng hơi đi ra bị cản. Gv cho HS thực hành phát âm. Gv theo dõi chỉnh sửa cho HS. HD viết b, a , ba vào bảng con – GV theo dõi chỉnh sửa cho HS HD viết vào vở: - 1 hàng chữ b; 1 hàng chữ a; một hàng chữ ba Gv theo dõi uốn nắn HS 2, Đọc Đọc SGK trang 20, 21 Gv theo dõi chỉnh sửa cho HS * Nhận xét, dặn dò: Luyện ghi nhớ ,phát âm đúng nguyên âm- phụ âm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTuần 4.docx